Varige lave renter er dårlig nytt for Norge.


Spådommene om varig lave renter har fått mang en belånt eiendomsbesitter til å puste lettet ut. Dessverre er de lave renter nært forbundet med lav forventet avkastning på finanskapital verden rundt. For Norges del vil lavere avkastning framtvinge skatteøkninger og/eller kutt i utgiftssiden på statsbudsjettet. Begge deler innebærer at privat konsum må ned.
https://jansblogg.eika.no/2019/08/norges-rentenistdrom-svinner-hen/
Redigert 17.08.2019 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
kator
17.08.2019 kl 12:31 2100

Bortsett fra forbløffelse over din ukuelige utholdenhet i stadig nye negative eiendomsvinklinger er mitt hovedspørsmål - er det normalt nå å begynne arbeidsdagen klokken 9 ? Ref Eika Jans artikkel. Liker forøvrig lave renter. Gjerne lange.
Redigert 17.08.2019 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
§§§§
17.08.2019 kl 13:18 2055

Løp å kjøp! Om noen år kan du risikere å få igjen penger på boliglånet.

Hehe. Ingen av mine vinklinger er nye, men takk Kator for at du gir meg æren for vinklinger.

Ja, er like normalt å begynne arbeidsdagen kl 9 som kl 7.
Mesteparten av butikk og frisørnæringen begynner vel 10?

Nei. Høyt konsum og gode minner er den eneste trygge havn nå.

Hehe.
kator
17.08.2019 kl 14:57 1990

OK - jeg har stort sett vært igang 07.30 - og også hatt ganske mye mer enn 7 timers arbeidsdag (9-4 som han skriver). Har forøvrig en mye større fremtidstro enn deg paneldata - god lørdag !
Redigert 17.08.2019 kl 15:25 Du må logge inn for å svare

Hehe, mye lengre dager her også.

Framtiden blir bra. Men vi starter jo også fra en veldig bra situasjon. God lørdag!

Slett ikke. Det er nettopp hva som holder bedraget gåående.............

Begge deler innebærer at privat konsum må ned. Altså et prisfall på grunn av manglende midler. = Stopp av Voodoo
Redigert 17.08.2019 kl 15:48 Du må logge inn for å svare

En Lånefinansiert boligpris stigning er også en skattbar formue. Eiendomsskatt er skatt på gjeld = lånte penger. Glem ikke at dobbelt så mye er 100 %. Hvorfor er normalt å ha 2-4 % rente nå, når det for noen år siden ikke var unormalt med en rente på 15-20 %? Når tid blir det unormale” normalt” vis a versa. Var Norge ikke normal på denne tiden? Vi blir jo fortsatt ledet/styrt av de samme partier og personer i ledelsen, om ikke deres sønner og døtre, slik som i Nord Korea og stater sør for Sahara. Stater vi bedyrer ikke liker å bli sammenlignet med, men er til det fulle innfridd å være her i klovneriket vårt. Vi med rettsstaten Storting og regjering som står bak elendigheten med reformer skatt og rentetullet sitt! Et skamløst fordekt pyramidespill som går de forbudte slottsmaskinene en høy gang. Norge er det umulige blitt mulig, her i kongeriket er det unormale, helt normalt.
2HB
17.08.2019 kl 16:42 1883

Lav rente er helt maks. La den forbli lav like inn i evigheten!

Nettopp! Stiger renta hva skjer så? Tre ganger ragnarok her i klovneriket vårt.
Onkel_S
17.08.2019 kl 20:27 1771

Norge har allerede tatt en god del grep.
Pensjonsalderen er økt (og bør øke mer fremover), og handlingsreglen er endret i nedadgående retning fra 4% til 3% og får sikkert et hakk ned til 2,5% eller 2% i løpet av kommende årti.
Lave renter er nok kommet for å bli. Alternativet hadde vært at for mange ville kunne pensjonere seg for tidlig, presis som Jan A. skriver det. Noe som atter betyr av avkast på kapital går ned. Noe som atter betyr at realverdier - som boliger - prises høyere i forhold til sitt avkast (nettohusleie).
En nettohusleie på 3-4% i byene virker ikke urimelig i den sammenhengen.

Sikker på at nevnte realverdier i byer skal prises høyere enn i dag?
Onkel_S
17.08.2019 kl 21:22 1734

Nei, men at dagens prisnivå i fht leie er helt OK:

En rask undersøkelse på finn.no:
Har tatt for meg leiligheter mellom 50 og 90 kvm (for å få et volum som gir mening å se på)
Median pris, median leie, nettoavkast (=9 måneders medianleie/medianpris)
Tromsø: 3 590 000, 13000/mnd, 3.3%
Trondheim: 3 290 000, 12000/mnd, 3.3%
Bergen: 2 960 000, 11 800, 3.6%

Det er greit. Men dagens leie går ned om konsumet går ned.
§§§§
17.08.2019 kl 21:44 1711

som en digresjon prises "prime"næringseiendom i Oslo ned mot 4% yield(leieinntekt-eierkostnad). Og normalt ligger "recidential" godt under nivået for næringseiendom.

Hva tror du om næringseiendom de neste 5 år, paragrafer? Vil ikke butikkdøden virke negativt?
§§§§
17.08.2019 kl 22:06 1690

Jeg tror at de tre viktigste tingene for eiendom vil gjelde mer enn noen gang , og kanskje særlig for næringseiendom og det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet.

Tror på deg 100% om beliggenhetsbetydningen. Tror du likevel at verdien av en bestemt beliggenhet kan øke eller falle? Hva med verdien av sentrale versus mindre sentrale kjøpesentre, eller butikklolaler i sentrumskjernen versus ute i bydelene osv?

Jeg tror framtidens nettbaserte handel i stor grad drives med
bruk av eiendommer med helt uinteressant beliggenhet.
§§§§
17.08.2019 kl 22:35 1660

Jeg tror at differansen mellom sentral beliggenhet og mindre sentral beliggenhet vil øke. Hva som er sentralt i forhold til logistikksentre og detaljhandel er to forskjellige ting.

Jeg er veldig enig med deg i at hva som er sentralt i forhold til logistikksentre og detaljhandel er to helt forskjellige ting. Så om logistikksentre hånderer en økende del av handelen (netthandel med hjemlevering) så blir blir viktigheten av detaljhandel med sentral beliggenhet redusert.
Onkel_S
18.08.2019 kl 00:05 1592

Paragraffer,
Det er for så vidt ikke noen digresjon, men en helt relevant detalj.
I øvrig husker jeg at i en av mange diskusjoner om likevektsmodellen (om den er brukbar eller ikke) påpekte forhenværende MickyD at det ville vøre erkelig om den kun skulle virke i Oslo. Det gjør den så tydeligvis ikke heller. Etter en nå lang periode med ganske stabile renter har Oslo (hvor samme øvelse også gir 3.2% 4 600 000 og 16500/mnd), Tromsø, Trondheim og Bergen alle priset inn lange renter på litt under 3%. Så modellen er ikke kun gyldig i Oslo.
Interessant nok virker Stavanger høyt priset i forhold til de andre byene med 2,940 000 som medianpris og bare 10000/mnd som median leie og dermed nettoyield på bare 3,0%. For Stavanger er det leienivået som er vesentlig lavere enn for de øvrige byene.
Redigert 18.08.2019 kl 00:06 Du må logge inn for å svare
§§§§
18.08.2019 kl 00:09 1591

Nei jeg vil si motsatt jo mer netthandel og hjemmelevering jo mer viktig blir det for detaljhandelen(den som er igjen) å være sentralt lokalisert. Ting som folk kjøper "on the fly" må være der folk er...
§§§§
18.08.2019 kl 00:42 1559

Ikke sant! tror ikke du finner noen serøse eiendomsinvestorer som ikke anerkjenner likevektsmodellen da det er avkastningen som bestemmer prisen på objektet sett opp mot risiko og alternativ avkastning. Så får den smarteste gutten i klassen(rentemarkedet) rett(rentene ned) skal eiendom(alt annet likt) opp. Prising av næringseiendom blir i stor grad gjort av profesjonelle aktører og bør derfor være mer "perfekt" enn privat bolig.
Redigert 18.08.2019 kl 01:02 Du må logge inn for å svare
§§§§
18.08.2019 kl 01:31 1535

For å utdype litt om hvordan prisfastsettelse på næringseiendom faktisk skjer. Kan man slå i bordet med langsiktige leiekontrakter av solide leietakere med sentral beliggenhet vil man i få finansiering av banken på ca 75% av investeringen med en netto yield på 6-7. Med brutto leieinntekter på 5 mill og eierkostnad på 5% vil man få lånt mellom ca 50-59 mill. Totalt med 25% ek vil da eiendommen være priset til ca 68 mill ved yield på 7 og 79 mill ved yield på 6.(5millx0,95/0,06). Yield er netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Bankene setter sin yield etter markedet, hva tilsvarende eiendommer omsettes for + sikkerhetsmargin og rentenivå(dette eksempelet forutsetter renter på 3-3,5%). Lavere renter vil normalt være lavere yiel som igjen tilsier høyere verdi.
Redigert 18.08.2019 kl 04:33 Du må logge inn for å svare

Ja, likevektsmodellen er vel en slags benchmark, helt ok. Men husk nå på at det ikke er en partiell endring i renten som skjer. For Norge sammenfaller fallende rente med mye annet: fallende råvarepriser(olje, fisk alu) og fallende konsum gjennom skatteøkninger og/eller innstramming på statsbudsjettet. Om en allerede er i likevekt, så skal altså prisene mindre opp enn det som svarer til partiellt rentefall.

On the fly kjøp vil fortsette skje. Ok. Men blir ekstrem overkapasitet for lokaler til «on the fly»kjøp i områder med supersentral beliggenhet dersom «not on the fly» kjøp butikker flytter ut i skogen.
§§§§
18.08.2019 kl 01:55 1518

Det jeg sier er "alt annet likt" skal prisene opp på eiendom om renta går ned. Sannsynligheten for at "alt annet er likt" hvis renta går ned er svært liten.
§§§§
18.08.2019 kl 02:02 1513

Uenig! om du ser på hva som er igjen av butikker i Oslo sentrum for eksempel(og flere andre byer jeg kjenner)) er det ikke mye utenom "on the fly" butikker du ser. Det som drar yielden ned er kontorlokaler,spisesteder,pubber, etc. Det du snakker om har i stor grad skjedd allerede.
Redigert 18.08.2019 kl 02:03 Du må logge inn for å svare
§§§§
18.08.2019 kl 02:48 1497

Lave renter eller minus renter er døden for de som sparer. Et realistisk senario(det er faktum i dag hos alle våre naboer) er - 0,4% på sparekonto og rund 1,5-2% inflasjon. Altså negativ avkastning på 1,9-2,4% årlig. I Norge vil det bli verre for der har vi 0,85% formuesskatt på toppen for dem som har det. Pluss at vi må regne med litt høyere inflasjon(rundt 3%) på grunn av kronesvekkelsen som vil følge av at rentene blir satt ned. Så da snakker vi 0,4+0,85+3= 4,25% i negativ rente i året. det vil si at du må ha 5,45% brutto avkasting(22%skatt) for å opprettholde kjøpekraften. I lys av dette er kanskje en yield på 3-4% og høy sannsynlighet for verdistigning et kupp. Vill i hvert fall tro prisstigningen i snitt vil tilsvare negative renter og inflasjon. Forskjellen mellom 4% minus og 3-4% pluss er ganske gedigen 7-8% årlig....regn på det i forhold til din pensjon(som blir utbetalt i devaluerte norske kroner) så blir du skremt...
Redigert 18.08.2019 kl 03:06 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
18.08.2019 kl 10:44 1403

Største 'problem' med likevektsmodellen var vel at den ikke talte for et nærtstående prisfall...
Nå dkal det så også sies at tidlig på dette årti hadde markedet 'aldri' vært i likevekt.
Det spesielle nå er at markedet er nær sin likevekt, noe som er 'historisk' (nærmest ikke skedd siden dereguleringen av markedet i 1982)

Rentenedgangen har vært som ventet for oss som har latt oss overbevise at Jan Ludvig Andreassen. Jeg er av praktiske grunner helt ute av utleiemarkedet nå, men det er neimen ikke lett å vite hvor man skal plassere pensjonspengene til begrenset risiko samtidig som man får en avkastning som er større enn inflasjonen, slik §§§§ viser. Så mulig jeg må krype til korset og kjøpe meg inn igjen etterhvert hvis ikke egenkapitalen skal spises opp av deflasjon, fallende kronekurs og negative renter. Alternativet er vel å plassere det i gull.

Vi lever i en historisk unormal tid, og det er langt fra sikkert at det er midlertidig. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/K3lgk4/Avgift-for-a-ha-penger-i-banken-Belonning-for-a-ta-opp-lan-Okonomien-er-blitt-et-bakvendtland--Oystein-K-Langberg
Redigert 18.08.2019 kl 11:09 Du må logge inn for å svare

Fattig,
Hva med å konvertere EK til opplevelser og gode minner for deg selv og dine nærstående?

En ting jeg ikke forstår er hvorfor norske kroner er historisk svak i forhold til euro, samtidig som norske renter er historisk høye i forhold til i eurosonen. Burde ikke dette vært stikk motsatt? Danske kroner er jo låst til euro og der får man nå betalt for å ta lån. Det bør jo da være penger på gata å låne i danske kroner og plassere risikofritt i norske kroner til 2% rente? Eller betyr det at markedet priser inn at norske kroner kommer til å svekke seg enda mye mer i årene som kommer?

Ingen motsetning her. Planen er å kun jobbe 50% fram til jeg er pensjonist nettopp for å leve livet og ikke bare jobbe og telle penger. Men ingen grunn til å være blakk når man er 67 fordi man har plasser pensjonspengene idiotisk av den grunn. Håper å ha mange opplevelser også når jeg blir pensjonist.

Valutalån er forbundet med stor risiko. Størrelsen på valutalån bør stå i forhold til ens formue og løpende inntekt. Det tilsiser at mange ideelt sett burde ha et lite lån i DK...
Men vi husker noen som begeistret lånte seg opp med Sveitsiske Franc en periode. Ble en ubehagelig opplevelse for enkelte. Særlig islendinger som gjorde det.

Er klar over det, men norsk økonomi er på langt nær så sårbar som den islandske, og med så lave vekstutsikter og en depressiv rentekurve i Eurosonen er det vanskelig å se for seg at norske kroner skal fortsette å svekke seg mye mer mot euro. Ekspertene klør seg jo allerede i hodet over at kronen har svekket seg så mye. https://www.nettavisen.no/okonomi/kronesvekkelsen-ekspertene-klor-seg-i-hodet/3423687309.html

Det er helt klart risiko med valutalån, og jeg anbefaler ikke mannen i gata å ta det, men det proffe markedet burde jo utnyttet dette hvis det var så opplagt som det ser ut for meg, og derfor er det antakelig ikke opplagt. Men jeg sliter med å forstå hvorfor.

Hadde renta vært høyere ville bankkrisene ankommet i mye kortere intervaller. Men vær dere trygg, det er en bankkrise kollaps, dette slutter med som erfaringen viser det alltid har. Det er disse bøndene som koster penger, de koster minst de som jobber i jordbruket! I landbruket derimot........
Redigert 18.08.2019 kl 16:37 Du må logge inn for å svare