BGBIO: Tekniske og driftsmessige utsikter


Mine vurderinger av BGBIO er basert på to ulike hovedhjelpemidler:
1) Teknisk analyse (TA) av AKSJEN med tilhørende trendutvikling, der man prøver å framskrive hvordan aksjen vil gå videre ut fra rene børstekniske mønstre.
2) Løpende tilstandsobservasjon av SELSKAPET (grad av avvik fra guiding, gode/dårlige meldinger, driftsbilde på flere plan, prosjekttilstand, osv.)
Jeg ser svakheter og styrker i begge innfallsvinkler, og benytter derfor begge for å sikre meg et best mulig samlet bilde.

Teknisk analyse
Jeg skal ikke plage noen med mine egne omfattende analyser i detalj, men ett analytikermiljø som leverer jevnlig TA på BGBIO (og som i essens får de samme svar som meg) er Investtech, her er aller siste vurderinger rundt for eksempel volum:
"Volum
Positiv korrelasjon mellom pris- og volumutvikling
Positiv korrelasjon mellom pris og volumutvikling er et styrketegn. Det viser høy kjøpsinteresse nær toppene i kursgrafen, mens salgsinteressen er lav nær kursbunnene. Dette indikerer at både investorer som er inne i aksjen og de som vurderer å kjøpe, tror at kursen skal stige."

Selskapsforhold:
Samtidig skal man være obs på at der kan være rene selskapsmessige forhold som tilsier andre utfall. I BGBIOs tilfelle er det ikke spesielle driftsmessige farer for nedside, men aksjen har gått veldig sterkt en stund og markedet kan begynne å tenke at man har sett en (foreløpig) prematur oppgang (slik man har sett gjennom fallene i NANO, TRVX, osv. etter store premature rykk tidligere). Men BGBIO har "bare" gått en drøy dobling, mens de nevnte gikk både 5-gangen og mer til før de toppet ut. Les: Mye større korreksjonsrisiko.
Likevel er tommelfingerregelen for pre-maturitet gjeldende også for BGBIO: "Skal man unngå en korreksjon må selskapet etter hvert fore på med mer kursdrivende nyheter for å holde momentet". Markedet er en utålmodig sjel. Men BGBIO er faktisk i en lovende fase for dette nå: Vi vet allerede at man skal presentere ytterligere kliniske data på den meget viktige ASCO-konferansen fra. 1. juni, og det er guidet flere resultatslipp utover året. BGBIO har altså en langt mer "komfortabel" ventehorisont enn for eksempel NANO.
Vi minner også om at guidingen er at alle prosjekter inkludert rekruttering pr. dato er i rute, noen til og med foran plan.

Videre kursutvikling?
Solid støtte på rundt 40. Bryter det ned, er neste støtte rundt 34-36. Passerer vi 50 er vi på ATH og ingen motstand notert.
Med forventet drift videre, og det ikke kommer nyheter vi ikke kan forutse nå (for eksempel oppkjøp) bør aksjen dra seg suksessivt over 50 ila april.
Men ingen kan være sikre på tid og nivå på evt. stigning i dagens bilde, til det er markedet for labilt. Kommer det en makrokorreksjon de neste ukene vil selvsagt heller ikke BGBIO unnslippe noe sånt. Og vi kan vel ikke teipe munn og fingre på Trump'en heller?Redigert 30.03.2018 kl 10:39 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.03.2018 kl 12:22 3472

For dem som følger BGBIO, kan det være nyttig å se på presentasjonen som ble lagt fram nå nylig på Third Annual Immuno-Oncology Summit Europe, den 22. mars i London:

http://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2018/03/2018_IO-summit_.pdf

BGBIO presenterte der bl.a. dette:

Bemcentinib (BGB324)
- First-in-class highly selective small molecule AXL inhibitor.
- Broad phase II proof of concept clinical trials ongoing in NSCLC, TNBC, AML/MDS, melanoma.

Pipeline
- Bemcentinib (BGB324)
- AXL antibody
- AXL ADC (partnered)
- Immunomodulatory small molecules

Samtidig flagget man hvilke kliniske data BGBIO vil vise på den viktige ASCO-konferansen i juni:

ASCO-SITC Clinical IO Symposium 2018
- Favourable safety reported for bemcentinib / pembro combo across all three trials

Oppsummert sier BGBIO:
- AXL drives tumour immune evasion & immune suppression = negative feedback
- Bemcentinib is a first-in-class selective AXL inhibitor in phase II clinical development
- Interim PoC clinical data available for bemcentinib monotherapy and in combination with targeted- and chemotherapy
- Bemcentinib synergises with ICB in preclinical models
- The potential of bemcentinib to enhance efficacy of KEYTRUDA is being explored in three phase II trials in NSCLC, TNBC and melanoma with interim readouts expected during the coming months

I det hele tatt, jeg liker ikke å hausse, men den skarpe leser vil kunne tolke hva som egentlig sies her :-)

Redigert 31.03.2018 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
Korsar
01.04.2018 kl 09:13 3350

Kan kanskje nevne noen ord om DnBs analyse oppdatert pr. 13. febr., der de anbefaler kjøp og har kursmål 67.
Dette på basis av fundamentale forhold. Teknisk analyse er derimot lite egnet til å spå mellomlang/lengre videre utvikling i denne fasen, da det foreligger så mange overstyrende utviklingsforhold (det skal meldes en rekke kliniske data de neste månedene, og dette fanger selvsagt ikke TA skikkelig opp).
Fortsatt god påske!Redigert 01.04.2018 kl 09:16 Du må logge inn for å svare
01.04.2018 kl 13:52 3256

Verden vil bedras , og folk lærer sjelden eller aldri. Bortsett fra Algeta så har vel de fleste Pharma-selskaper vært en fiasko for investorene.
Hvorfor Bayer betalte så mye for Algeta vet de knapt selv, og ingen annen heller. Bortsett fra de som ser det fra en konspiratorisk vinkel.
Dette skal jeg la ligge . Men jeg tror neppe Bayer er så happy med dette kjøpet? Tenker man over kursutviklingen i disse selskapene, fra Photocure til i dag er det ikke særlig lystelig. Dette forhindrer naturlig nok ikke noen fra å tjene grovt med penger, men det er på med-aksjonærenes bekostning. Og det er vel ikke det som er meningen? Eller kanskje det er det ;)
Fortsatt God Påske!
Redigert 01.04.2018 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
Korsar
01.04.2018 kl 14:52 3233

hartvigsen1,
ja, her er det viktig å studere de store linjene i farmahistorikken: Nesten alle nyutviklende farmaselskaper har en prematur kjempeoppgang når en lovende medisin lanseres, og det meste ser bra ut på papiret. Selskaper som NANO; PCIB og TRVX har alle for eksempel gått flere hundre prosent før de har toppet ut og begynt en korreksjon i ventefasene til markedet får bedre indikasjoner på om de vil lykkes med en endelig kommersialisering eller ikke.

Det er da en god del uerfarne aksjonærer legger det store egget: De nekter å drøfte at slik nedgang er både normal og forventet, de gifter seg tvertimot totalt med aksjen og sitter ofte på nedover til man er nesten tilbake til start. Hvis man kombinerer denne dysfunksjonelle omgangen med aksjer med panisk mobbing av mer proffe råd blir det meste trist og bittert etter hvert, jfr. et uendelig antall slike sørgelige NANO-tråder. Disse folkene er nemlig så farma-historieløse at de ikke vet og/eller tar inn over seg hvor mange år det tar fra et prematurt kjemperykk til endelig kommersialisering.

PCIB har for øvrig hatt en pen gjeninnvinning i år, men gir usikre signaler på om det er bare et "mellom-run" før ny vente-korreksjon. Den siste større (og mer stabile) oppgangen har skjedd i aksjen vi omtaler her: BGBIO. Her skal vi notere oss at kursen foreløpig "bare" er drøyt doblet samtidig som selskapets resultatinfo er svært tillitvekkende. Noen av prosjektene er til og med foran opprinnelig plan, bl.a. grunnet imponerende dyktig håndtering av internasjonal rekruttering til ulike testgrupper. Det er derfor delte meninger om vi i det hele tatt har hatt et prematurt rykk ennå (les: som nesten alltid følges av en større eller mindre korreksjon), men bare en organisk oppgang iht. fundamentale forhold rundt fortsatt god framdrift og lovende data.
Eksempel: Skulle BGBIO dratt en "NANO" (5-6 gangen prematurt) ville kursen da vært oppe i minst 150 før den toppet ut, mens den foreløpig har toppet ut på knapt 50. Jeg sitter derfor fremdeles inne i aksjen så lenge den holder seg over 40, fordi vi fort kan få et second run.
Dette til forskjell fra (særlig) NANO og TRVX der det ble veldig tydelig teknisk at luften ville sige ut av ballongen etter hvert som minst 2-3 års ventetid til en evt. kommersialisering (av Betalutin; mye lenger for Archer og Humalutin) begynte å materialisere seg tidlig i 2017. Dermed ble det å ta disse signalene og hoppe av i tide mens jeg samtidig rådet andre om å tenke likedan - slik at jeg åpenbart er blitt den mest hatede person i NANO-menigheten der angrepsviljen nå øker analogt med tapsnivået.

Jeg håper likevel at vi unngår verste dumskapen her på BGBIO-trådene og at vi kan følge og drøfte aksjen på en god måte videre. Det er mer å tjene på det enn å sette noen desperate tenner i leggen på dem som vurderer utviklingen nøytralt, saklig og med åpne øyne :-)

Redigert 01.04.2018 kl 15:03 Du må logge inn for å svare

du henviser mye til kursen som tilsynelatende ett «bare 40 nivå».

Mcap på bergenbio er over snittet (2mrd) sett opp mot andre norske biotec. Om det er noe fremtidig fundamentalt som ikke er priset inn i disse 2mrd blir spennende for dere som følger bergenbio.
Korsar
01.04.2018 kl 16:18 3188

HYPERgris,
du bringer inn noe essensielt her: Mcap. Og legger til: "Om det er noe fremtidig fundamentalt som ikke er priset inn i disse 2mrd blir spennende for dere som følger bergenbio."
Nettopp! Det er ikke lett å skissere endelig mcap for et medisinsk produkt som i teorien kan bli et forbedringsverktøy for en rekke andre kreftbekjempende medisiner: Dess flere medisinleverandører som vil benytte BGBIOs BGB324 (en AXL inhibitorløsning som skal kunne reversere og forebygge pasienters utvikling av motstand ved bruk av andre kreftselskapers kreftmedisiner) som et forbedringstillegg til egen medisin, dess større blir jo mcap!

Les for eksempel den nylige analysen i fagbladet FierceBiotech (jan 2018) om dette her:
"BerGenBio has brought cancer drug BGB324 through an early efficacy assessment. The study linked the AXL inhibitor to a 33% disease control rate in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients who had previously progressed following treatment with an EGFR inhibitor."

Og videre:
"Bergen, Norway-based BerGenBio is developing BGB324, also known as bemcentinib, in the belief that its effect on AXL can reverse and prevent resistance to EGFR drugs such as Genentech’s Tarceva. The generation of clinical data to back up that belief would position the oral small molecule as a way to prolong the efficacy of Tarceva and other drugs that act EGFR signalling."

Og dermed følger at mcap øker dess mer man ser at BGBIOs inhibitor kan få større anvendelse enn opprinnelig antatt:
"...BerGenBio sees the result as good enough to warrant starting enrollment in the next arm of the study and as supporting its confidence that BGB324 can restore sensitivity to EGFR targeted therapies....The third cohort now enrolling in the trial will receive BGB324 in combination with Tarceva as a first-line treatment. If BGB324 can improve the responses of those patients to Tarceva, it will suggest the drug may become part of the arsenal of drugs doctors use to treat people when they are first diagnosed with NSCLC. BerGenBio expects to have interim data from the arm by the middle of 2018."

Som jeg har omtalt tidligere, viktige kliniske data vil bli lagt fram på ASCO den 1. juni i år.
Merk: Hvis/når man kommer opp med mer omfattende data som tilser at "the drug may become part of the arsenal of drugs doctors use to treat people when they are first diagnosed with NSCLC", ja, da kan man begynne å revidere mcap'en ganske betraktelig :-)


Redigert 01.04.2018 kl 16:26 Du må logge inn for å svare

Supert!
Har vært «flua på veggen» ei god stund og ser på endel av innspillene på forumet med stor undring og noen ganger med hevede øyenbryn.

En del er fascinerende bra, og kan brukere som utgangspunkt for å dykke dypere av nysgjerrighet; mens andre innlegg er skrevet i tilsynelatende kjedsomhet.

Henger ingen knagg her, er kun en betraktning.

Hva er riktig Mcap i denne fasen sammenlignet med andre norske biotec? Etter som jeg forstår er det info som «kommer som perler på ei snor» som holdet hjulene i gang og ikke om produktet tilslutt fungerer som det skal. Dette går muligens hånd i hånd og noen ganger ikke, avhengig av produktområde og strategi. Her er vel norske biotecselskaper forskjellige.

Det jeg ikke forstår er hvorfor sammenligningen på kurs i kroner og hvor mange ganger % de forskjellige er steget er relevant. Også her er det forskjell i form av antall aksjer og tidligere historikk. Hvorfor skal jeg kjøpe bergenbio med Mcap 2,1mrd og ikke f.eks pcib 1,1mrd, nano 2,4mrd eller targovax 0,75mrd.

Du skriver: "Det er da en god del uerfarne aksjonærer legger det store egget"
Er det ikke akkurat her og nå bergenbio befinner seg. De uerfarne kjøper ved slutten av en oppgang, og selger når oppgangen ikke fortsetter som forutsett. Jeg tolker deg dit at bergenbio kan kjøpes på dagens 2,1mrd mcap mens pcib\nano\tvrx er mindre invisterbart i dagens fase med dagens mcap.

Mye fokus på kurs og nærliggende oppgang i sektor hvor det strengt talt er produktet helt ytterst på toppen på slutten som gir endelig verdi.

Som sagt: flua på veggen betraktninger, har ingen formening om produkt\pipeline etc i bergenbio, eller noen av de andre.

Korsar klarer bare ikke å holde Nano unna Bergen tråder? Hun disser Nano i alle innlegg og hauser Bergen eller andre hun sitter i. BGBIO har ikke bevist eller levert en dritt før produktet deres er i markedet. En liten melding om forsinkelser i BGBIO som vil komme er kursen rasert. Bare å holde seg unna.
Korsar
02.04.2018 kl 12:18 2915

Med ett unntak har vi fått flere konstruktive innspill her som alle ser BGBIO i et større farmabilde, dvs. opp mot andre farmaselskaper som NANO, TRVX, PCIB, der jeg i mine svar har kommentert litt rundt de ulike faser som de ulike selskapene befinner seg i. Og som rent børsfaglig er helt sentralt å hensynta hvis man ønsker å være forutseende og på høyde med situasjonen i de ulike aksjene til enhver tid. At en enkeltperson leverer sin vanlige forbitrelse over at dette ikke innebærer stupid haussing av NANO får vi bare leve med, og ta de like vanlige skyllebøttene med godt humør :-)

Redigert 02.04.2018 kl 12:38 Du må logge inn for å svare

Ja her var det mange konstruktive innspill. 10 innspill og 6 av de fra Korsar selv og et ikke konstruktivt fra meg. Hehehehe
Korsar
02.04.2018 kl 14:35 2857

YNWA250505,
dine avsporinger fortjener egentlig ikke svar, men jeg kan likevel opplyse at konstruktiv og respekterende dialog er når trådstarter setter opp et diskuterbart tema, og deretter - etter beste evne - svarer de som spiller inn saklige kommentarer og spørsmål. Slik jeg har gjort her. Da blir også kommentarfordelingen omtrent slik som dette.
Derimot har jeg problemer med å se hva som er ditt konstruktive ærend her!?
Redigert 02.04.2018 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
auxe
03.04.2018 kl 10:10 2680

10% ble kjøpt av en for meg ukjent aktør , noen som har fått med seg hvem det er ?
Frekstad
03.04.2018 kl 10:14 2674

Nei, må meldes. Kommer ganske snart og da eksploderer kursen.
Korsar
03.04.2018 kl 15:16 2557

Jeg antar auxe tenker på EGF'en der man skulle vedta en utvidelse av aksjekapitalen på 10% fordi man ønsket å tilby aksjer til noen utvalgte aktører, uten at vi har fått detaljer foreløpig. Jeg sitter i bilen nå og har ikke mye for hånden å fortelle om dette ut fra, men det er det vel flere enn meg som kan? Jeg la bl.a. ut om dette på en tidligere tråd.
Korsar
04.04.2018 kl 11:21 2427

BGBIO får juling sammen med de fleste i dag, på et OSE som skjelver under dårlige US futures.
US futures kan imidlertid være i ferd med å bunne ut og snu oppover igjen nå, og BGBIO er en interessant intradags bunnfiskekandidat hvis denne trenden bekreftes bedre. Men USA kan snu ned igjen hvis dagen der borte starter med at Trump skrur en runde til på sanksjonslistene. Akkurat nå regner USA på hva den overraskende fete listen med amerikanske tollobjekter vil medføre i nickles and dimes. Så jeg ville ikke satse skjorta på noe i disse usikre tider. Jeg leker personlig bare med mindre tradeposter til ting blir mer forutsigbare.

Man skal her også huske at BGBIO kan ha et joker i ermet ved at vi fremdeles ikke vet hvilke(n) aktør(er) som er inne på de 10% nye aksjene.