Jinhui kjedelig selskap som leverer!


Tydeligvis er folk på OSE ikke så opptatt av som meg om et selskap tjener penger og som er billig pr utstedt Aksje. Nok en gang må man her på Jinhui tråden dra fram regnskap og nøkkeltall, dette er jo det børsen dreier seg om i følge de seriøse.

Men slik er det ikke siden investerorer trenger penger for å skape nye sektorer og de trenger rett og slett dine penger til å investere i bobler og luftslott. Det er bare å bruke NEL som et eksempel. De har en P/E på minus 30 og de har en pris pr aksje på bokført kapital i selskap på 4. Det vil si at i NEL sier de at en pølse i kantina kjøpt inn til 10 kr blir bokført til 40 kr. Er jo ikke helt slik i praksis siden en pølse ikke blir ført som egenkapital men som en kostnad. Den samme pølsa til 10 kr blir bokført til 3.50 i Jinhui. Det verste er at NEL taper penger og lover at de vil tjene penger i fremtiden. Mens Jinhui tjener penger akkurat nå. Så hvorfor prises NEL så høyt når de ikke leverer mens Jinhui leverer og bygger bokført hver dag? Ja ikke lett å si. Uansett vi som sitter i Jinhui kan ikke selge til landeveisrøvere til denne aksjekursen i dag. Her er det bare å sitte...
Redigert 18.08.2019 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
mithra
11.09.2019 kl 14:42 3267

Ikke rart at det er få selgere. Aksjekursen ligger på samme nivå som medio juli da supramax ratene lå 50 prosent lavere enn i dag.
Skipene behøver ca 6000 dollar for å gi overskudd etter finanskostnader. Mindre en 4000 for å gi positiv kontantstrøm.
Det er allerede klart at Q3 blir veldig bra
. Q4 vil starte med veldig høye rater og alt tilsier dermed at 2. halvår vil bli svært bra. Vi må kunne regne med bra utbytte selv om ledelsen er veldig forsiktige med tanke på å bevare en sterk balanse

dalglish
11.09.2019 kl 15:28 3246

The Board of Jinhui Shipping and Transportation Limited (the 'Company') wishes to announce that, a wholly-owned subsidiary of the Company entered into two Facility Agreements with the Borrower A and Borrower B. The wholly-owned subsidary entered into the Facility Agreement A on 11 September 2019 with Borrower A, pursuant to which the wholly-owned subsidary agreed to provide the Loan A on 11 September 2019 in the principal amount of US$7 million to the Borrower A and such loan is repayable quarterly in five years, and the wholly-owned subsidary and the Borrower B entered into the Facility Agreement B on 12 August 2019, pursuant to which the wholly-owned subsidary agreed to provide the Loan B on 11 September 2019 in the principal amount of US$3 million to the Borrower B and such loan is repayable quarterly in three years.
coccoman
12.09.2019 kl 09:58 3146

8% rente på 10 mill USD er jo 8 mill NOK i året ... eller ca 1,5 øre i utbytte per aksje i kvartalet ... på dette sjakktrekket.
Hau, hau.

Det er jo en måte å se det på. Jeg var ikke klar over at jeg hadde eiendeler i en bank som også driver med shipping og eiendom.
Jeg sier ikke at det nødvendigvis er en dårlig forretningside - men jeg stiller meg spørrende til om dette er "kjernevirksomhet". Dersom man har 10 mill dollar liggende og flyte kunne man i realiteten kjøpt tilbake egne aksjer for dette og derved fjernet 1/10 av tilgjengelige aksjer. Dette ville utvilsomhet synliggjort verdiene i selskapet bedre. Pengene kunne også ha vært benyttet til utbytte. Så - igjen - underlige valg fra selskapets ledelse som kanskje fremmer deres egne langsiktige interesser, men som ikke nødvendigvis fremstår som den beste løsningen for oss minoritetsaksjonærer.
La oss håpe at dette skyldes at de tjener så mye penger om dagen at de kan øse ut minst like mye i utbytte. (Og jeg håper forøvrig at renten er bedre enn den de har på sine egne lån - da er det et plussspill om de f.eks selv betaler 5% rente og låner ut med 3% margin....forutsatt at gjelden ikke misligholdes da og at evt pant er gode).

Godt oppsummert, Ikaros.

JIN har begrunnet investeringer i annet enn skip med ønsket om sikre, supplerende inntektskilder når hovedvirksomheten er syklisk. Slik sett er det forsåvidt ikke prinsipiell forskjell på kjøp av fast eiendom for utleie, kjøp av finansielle instrumenter og utlånsvirksomhet, selvsagt forutsatt positiv rentemargin, betryggende sikkerhet for lån etc, som du nevner. Samtidig sliter selskapet med en aksjekurs som ikke reflekterer fundamentals, hvor tilbakekjøp av aksjer og/eller (betydelig( utbytte vil være positivt for de av aksjeeierne som tross alt legger en del vekt på aksjekursen over tid. Selv om Q-3 og trolig også Q4-tallene bø gi klar kursoppgang og brukbart utbytte, er jeg usikker på hvor mye aksjekursen nærmer seg underliggende verdier på relativt kort sikt uten at selskapet gjennom handling bekrefter at dette har prioritet.
Redigert 12.09.2019 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
Empire
12.09.2019 kl 11:14 3094

Hvor mye har disse "supplerende aktiviteter" gitt Jin på bunnlinjen? Svaret er vel rødt, med et hint av blod?

Det andre er diverisifisering ut av shipping, når ratene ikke har vært høyere på mange år. Dette er en skivebom av familien og dere "små" sitter pent på rekke og jubler over denne strategiske bommen. Og det er en skivebom av dimensjoner for et shipping selskap.

Utrolig at ingen stiller spørsmålstegn med hva overskuddet fra shipping går til.

Jeg er enig i at avkastningen på egenkapitalen er for dårlig. Jeg har ingen problemer med å se at dette og annet begrunner en viss rabatt ift det som ellers ville vært fair prising, spørsmålet er bare hvor stor denne rabatten rimeligvis bør være. Det skal ellers sies at selkapet ikke har redusert flåten nå etter at ratene skjøt i været, tvertimot (om enn bare med ett skip, som ville vært to om levering hadde skjedd iht. kontrakt). Under siste presentasjon indikerte man at ytterligere skipskjøp er aktuelt, avhengig av hvilke muligheter som byr seg.
Svend1
12.09.2019 kl 13:06 3027

Jeg er helt enig med Ikaros. Har haft aktier i selskabet i mange år efterhånden, og er ikke tilfreds med udviklingen i aktiekursen - og nu beslutter man så at bruge 10 mill USD på låne virksomhed ! Jeg har sendt nedenstående mail til Jinhui IR afdeling 2 gange nu - de vælger desværre ikke at svare. Mener så absolut at hvis man skulle varetage aktionærernes bedste interesse, skulle man igangsætte et aktietilbagekøb jvf min mail til IR.
Hvis nogen skulle have lyst til at copy paste min mail og sende det til dem er de mere end velkomne - det kunne være at IR ville besvare hvis de fik den fra tilstrækkelig mange...

Dear Sirs,


As a share holder i the company for many years, I must say I’m not so satisfied with the development in the share price.

Looking at the latest interim report, it states our total equity stands at 252.920.000 USD, which corresponds to a equity of 2,31 USD per share !!

In the time of writing the current share price is 0.82 USD per share.

On that background,I herby urge you to initiate a share buy back program, as it must be the absolute best investment you can do. Buy 2,31 USD for only 0,82 !

That would be the best way to get the true values of the company out in the open, and also live up to what always is stated in your reports ( copy pasted below )

"Going forward, we will continue to operate with a conservative yet nimble mindset, and be ready to act in the best interest of our shareholders under all kinds of scenarios."Looking forward to your comments.

Dette er bare selskapsstrukturen til Jinhui vi snakker om. Etter det jeg har skjønt er Jinhui delt opp i mange underselskaper. Alle disse underselskaper blir slått sammen i Jinhui shipping og transport som egenkapital og gjeld når det er kvartal presentasjon. Hvorfor fordi Jinhui transportion er 100 prosent eier av disse underselskapene. Ergo kommer ikke dette fram. At det har opprettet et Jinhui finans AS var nytt for meg også men det er bare et at underselskapene som låner disse pengene av egen lomme. Altså det nye Jinhui finans. Ikke noe å skrike over dette går i null i regnskapet til Jinhui shipping fordi Jinhui shipping er eier av alle de selskapene inkludert Jinhui finans. Jinhui holding som er børsregistrert i Hong kong har ikke noe med dette å gjøre da Jinhui holding ikke er noe annet enn aksjer i Jinhui shipping og transport. Dette ble gjort for at familien skulle sitte med mest mulig makt for de som ikke skjønner dette skal jeg forklare det senere
Redigert 12.09.2019 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
KJEPET
12.09.2019 kl 22:11 2928

Ja her er det utallige muligheter til å gjøre mange økonomiske krumspring vil jeg tro. Ikke lett å henge med når man driver innen eiendom, finans og shipping (og kanskje mer også?). Å attpåtil er familiebedrift i China som er kjent for heftige lønninger.

Ja at de har opprettet et heleid finans selskap eid av Jinhui shipping og transport er egentlig den store nyheten. Ikke at de har lånt ut penger til sine egne underselskaper. Mon tro hva begrunnelsen er å belaste renter på et firma som man selv eier 100 prosent er? Må jo bare være en fetish for å gjøre alt riktig regnskapsmessig. Men det kan hende dette er starten på at de gjør noen finansielle krumspring utenfor konsernet? Men denne gangen var det ikke noe slikt.

At de har opprettet heleide underselskaper var jeg klar over, tror det er 1 til 4 skip i hvert underselskap. Sånn sett blir de mindre sårbare for at et av selskapets kan bli saksøkt av motpart eller begynne å gå dårlig. Da er det bare å slå dette underselskapet konkurs og de beskytter da resten av selskapet for å blø penger. Baksiden med å dele opp et selskap i mange heleide små selskap er at regnskap og revisjon kostnader blir høye. Det er en måte å sikre seg for nedside på med et påslag av økte administrative kostnader.

Ja det er et godt poeng som ledelsen er fullt klar over (earnings call QandA) De begrunner at de ikke har gjort tilbakekjøp med at de ønsker å være opportunistiske og kanskje kjøpe flere skip til en billig penge for å få maks ut av en eventuell syklisk opptur. Jeg er mer enig med deg, et tilbakekjøp nå vil umiddelbart gjøre aksjene mer verdifulle, mens å eventuelt vente på muligheter for å kjøpe flere billige skip er litt mer riski tenker jeg. Ikke sikkert at de får noen billige skip lenger da prisene på skip er på vei opp, og ikke sikkert at ratene går så høyt som man håper. Men på lengre sikt hvis de får tak i billige skip og det blir en ratefest så er det kanskje smartest langsiktig å bruke pengene på bok til skipskjøp. Ledelsen utelukker ikke tilbakekjøp av aksjer, men ser an situationen og vil ikke love noe men være opportunistiske. Synes de virker fornuftige jeg da.

Er det forresten noen som vet om når innsiderne har lov å kjøpe aksjer i selskapet? Er det perioder av året de ikke har lov? Tenker rett før en Q-rapport ikke er lov?

Nei det kan jeg ikke uttale meg om. Men det er klart det P være innsider i Jinhui er ikke det samme som å være innsider i Norsk Hydro. For det første så er aksjen gruset helt bort i veggene alt for lavt i forhold til verdier. For det andre det er fullstendig kulturkrasj mellom nordmenn og ledelsen i asiatiske selskaper. Ledelsen forstår ikke helt hvordan vi tenker og hvordan vi reagerer på manglende informasjon og at de er reserverte når noen stiller spørsmål om selskapets gjøren og laden. Og vi forstår ikke helt deres nøkterne ledelse og forsiktighet både når det gjelder drift og ledelse samt kommunikasjon. Husk ansikt er også viktig i Asia. Ergo hvis vi stiller kritiske spørsmål så er det ikke sikkert de svarer hvis de føler det Kan være tap av ansikt. Dessuten setter asiatere Pris på ansikt til ansikt kommunikasjon. Litt avsporing dette men ....

Ja litt avsporing :) men det er vel nyttig å skjønne kulturen. Uansett hvordan tolker du innside-kjøpene de siste årene? Jeg anser det som positivt at ledelsen investerer i sine eget selskap da deres interesser samsvarer med våre interesser. Jeg har derimot sett at Dagens Næringsliv gir minimalt med vekt på innsidekjøpene i JIN på deres innsidebarometer. Med både store innsidekjøp samt utbyttebetaling så ser jeg det som tegn på at ledelsen ikke er så aksjonær-fiendtlige som mange på forumet nevner. Uten disse 2 faktorene ville jeg hatt mindre tiltro til ledelsen

Ja helt enig. I og med at Jinhui folkene eier omtrent halvparten av Jinhui holding og Jinhui holding eier omtrent halvparten av Jinhui shipping og transport så sitter de tungt lastet i eget selskap. I tillegg har de kjøpt store beholdninger av Jinhui aksjer privat akkurat som vi gjør. Det gir meg også en god smak. De kan ikke utvanne sine egne aksjer når de sitter så tungt i det. Vel de har godt med cash så dette er ikke noe tema nå. Ergo blir det veldig lav nedside for oss som velger å ha trua på shipping.

Jepp. Siden eierne også eier masse aksjer som de har kjøpt for sine egne penger regner jeg med at de er opptatt av at selskapet og aksjekursen skal opp. De har "Skin in the game" De ville vel heller ikke gjort masse innsidekjøp hvis det var noe fundamentalt gærnt med selskapet heller.

Jeg mener JIN i dag er et "Low risk, high uncertainty bet" Dette er bet jeg liker. Dvs usikkerheten ligger i hva som skjer i forbindelse med IMO 2020 og hvordan ratene blir fremover. Risken er lav etter min mening fordi selskapet så og si er gjeldsfritt, skipsverdiene har blitt skrevet ned for lenge siden, ledelsen har vist seg å være aksjonærvennlige og vi er heller på starten på en syklisk opptur i bulk enn at vi er på en syklisk topp og at ratene vil kollapse de neste årene. Det at de fleste investorene har skydd shipping som pesten de siste 5-7 årene tilsier også at en endring av sentimentet kan få en positiv sving på kursen.

Så jeg mener JIN i dag er et bet med liten nedside, men med en potensielt enorm oppside. Håper jeg/vi har rett :)

Vil bare legge til at markedet hater usikkerhet, og gjerne tenker usikkerhet er det samme som risiko. Men det er det ikke. Derfor blir selskaper som Jin unormalt lavt prisatt. Markedet ser på ratene som en stor usikkerhet og ignorerer stort sett å se på nedsiden. Ser man på nedsiden i JIN så er den ganske lav da selskapet har lav gjeld og selskapet er prissatt til langt under bokført verdi. Dette kan kanskje sammenliknes med Frontline tidlig på 2000-tallet. Da gikk aksjen fra 10$ til 200$

Er det noen som er uenig så hører jeg gjerne fra dere
arsi
18.09.2019 kl 14:24 2337

Jeg tror grunnen til at JIN aksjen ikke blir priset høyere er manglende tillit til ledelsen. De har forfordelt seg selv ved flere anledninger ved å ta ut enorm lønn.
Så jeg mener landeveisrøverne sitter i selskapets ledelse.
Overskuddet i 2018 var på 8,7 mill dollar av dette fikk de 2 lederne 6,8 mill dollar i lønn. Da er det ikke mye igjen til aksjonærene.
Redigert 18.09.2019 kl 15:31 Du må logge inn for å svare

Det er riktig. Og jeg tror også grunnen til den lave prissingen er de høye lederbonusene. Kanskje den lave prissingen er vel fortjent? Håper de viser seg fra en mer aksjonærvennlig side fremover. Håper jo at de hadde betalt ut et mega utbytte på toppen av en eventuelt ratefest istedenfor høye lønninger til seg selv. Men det er vel lite sannsynlighet for at de plutselig skulle gi oss mer penger og mindre penger til seg selv.
Natt1369
18.09.2019 kl 19:38 2248

https://t.co/Llekhkn5Zp?amp=1

Om mulig, ble jeg nå ennå sterkere i troa på at ledelsen gjorde klokt i å ikke investere i scrubbere!

Jeg er enig i at lønn/bonuser er (for) høye, men fremstillingen din er misvisende. Det fremgår klart av regnskapet for 2018 at resultatet er 8,7 millioner dollar og at lederlønn da er fratrukket, se årsrapporten side 57 samt side 85. Det er altså ikke slik at overskuddet er 8,7 minus 6,8 slik du synes å beskrive det ("av dette").
dalglish
19.09.2019 kl 00:56 2159

Ja, legg merke til at en operatør som tidligere regnet med 10 000 USD årlig i vedlikehold nå regner med 100 000 USD pr skip. Jeg har hele tiden reagert på fremstillingen av Jinhui-ledelsen som halv-kriminelle miljøsvin osv. Vi ser nå blant annet at spread mellom lav- og høysvovel fuel ikke vil nå den mest ekstreme høyden som det ble forespeilet en periode. De rutinerte kineserne kan shippingfaget.

Om de kan faget vet jeg ikke, men at de kan jukse og manipulere det vet jeg vel. Kinesere er vel verre enn selv Putin med venner?
Men idag Baltic Dry ned 1%, mens JIN nesten stuper. Er det deres egnes inntreden i Hong Kong som er årsaken? Har de ikke , som nesten alle andre kinesiske kapitalister, venner høyt oppe i Beijing?
Natt1369
23.09.2019 kl 17:05 1909

Det er bare DNB som selger ut siste rest. Følg med på aksjonæroversikten på jinhui, så kommer det klart og tydelig fram.
Hvilken agenda de har, er ikke godt å si, men av større aktører, så er det kun dem som ikke har troa på Jinhui.

Har tenkt som Natt, bortsett fra at jeg ikke tror det er noen agenda, de vil rett og slett ut av aksjen. Supraratene er stabilt gode, meningsløst å selge til dagens kurs utfra en vurdering av fundamentale.
dalglish
30.09.2019 kl 23:19 1581

Da er vi ferdige med tredje kvartal, og med en supramax snittrate på ca 12500 og ca 6500 i break-even etter finansielle poster så blir det et pent overskudd. For å ikke bli beskyldt for overdreven optimisme så øker jeg break-even til 7000 og senker snittrate til 12000. Vi får da 5000 rett i kassa pr dag i 90 dager, og ender opp med 450000 totalt. Så regner jeg med 18 operative skip til enhver tid (litt verftsopphold påløper nok, så derfor trekker jeg fra det 19.skipet.) Da får vi drøye 8 mill USD i overskudd på shipping. I tillegg drar vi inn noen kroner på eiendom, men det lar vi ligge i denne omgang. 8 mill USD deles på de ca 107 mill aksjene, og vi får et overskudd på 0,076 pr aksje. Skulle være rom for utbytte her. Og ja, jeg vet at 2 av skipene er panamax...
John68
01.10.2019 kl 10:25 1520

Det lyder godt og der burde være mulighed for 7-8 mio. $ - jeg vil dog gerne se dette først.
Nu skal raterne bare blive på niveau 13-14.000 året ud.

nhydro
01.10.2019 kl 10:46 1496

Dere glemmer å trekke fra bonusene til ledelsen

Neida, regnestykket er helt greit når en sammenligner med tidligere kvartal og oppnådde rater da iflg rapportene. Forventer minst samme utbytte som vi fikk to ganger forrige regnskapsår, 2,3 US cent. Fasit kommer uansett i rapporten

Tviler sterkt på at jin er i nærheten av et snitt på 12k. Har prøvd meg på den samme øvelsen tidligere med magert resultat. Med bakgrunn i denne erfaringen er alt over 11 en stor bonus. Men for all del - klager ikke om de skulle overgå det.
merida1
02.11.2019 kl 15:58 886

Jin leverer er overskriften ja. Hva har de levert ti aksjonærene? Men lykke til

Røvere som sitter i ledelsen her. Kinesisk mafia som systematisk tapper selskapet for kapital

Og hva sier resten av finansverden til dette om det er riktig? Og butikken og spillebula OSE da?

De sier det at "vi kjøper ikke aksjer i dette selskapet"
Matmons
03.11.2019 kl 15:17 608

Men hvorfor i himmelens navn skal noen normale oppegående mennesker kjøpe aksjer her ?
Ikke stiger aksjen, nesten ikke utbytte og overhode ikke innsyn i ting som skjer i selskapet
Kinesiske banditter, hva feiler det folk som bruker penger på dette.
Se på HUNT, FRO el ADS og sammenlign med denne på 1 års sikt
Kinesere må man aldri involvere seg med, de er jo verre enn NAV i disse tider

Noen som vet hva som skjer med denne kineser elendigheten?
Det er som med de små barna, det er når det blir stille at man skal passe på.

Ikke mange som er interessert nei. Og heller ingen som vet eller tror?
HK er vel på vei til kineserne for alvor?