Jinhui kjedelig selskap som leverer!


Tydeligvis er folk på OSE ikke så opptatt av som meg om et selskap tjener penger og som er billig pr utstedt Aksje. Nok en gang må man her på Jinhui tråden dra fram regnskap og nøkkeltall, dette er jo det børsen dreier seg om i følge de seriøse.

Men slik er det ikke siden investerorer trenger penger for å skape nye sektorer og de trenger rett og slett dine penger til å investere i bobler og luftslott. Det er bare å bruke NEL som et eksempel. De har en P/E på minus 30 og de har en pris pr aksje på bokført kapital i selskap på 4. Det vil si at i NEL sier de at en pølse i kantina kjøpt inn til 10 kr blir bokført til 40 kr. Er jo ikke helt slik i praksis siden en pølse ikke blir ført som egenkapital men som en kostnad. Den samme pølsa til 10 kr blir bokført til 3.50 i Jinhui. Det verste er at NEL taper penger og lover at de vil tjene penger i fremtiden. Mens Jinhui tjener penger akkurat nå. Så hvorfor prises NEL så høyt når de ikke leverer mens Jinhui leverer og bygger bokført hver dag? Ja ikke lett å si. Uansett vi som sitter i Jinhui kan ikke selge til landeveisrøvere til denne aksjekursen i dag. Her er det bare å sitte...
Redigert 18.08.2019 kl 11:09 Du må logge inn for å svare

Q3 er jo ikke ferdig enda. Men Q2 kan gi er høyere rate nivå selv om Jinhui har underprestert før. Jinhui går vel mest ut fra havner i Asia selv om båtene laster og losser over hele verden. Så det kan som vanlig være store svingninger i ratene for laster som går ut fra Amerika eller laster som går ut fra midtøsten eller Asia.
mithra
28.08.2019 kl 09:33 2264

Jin har alle lastinger/lossinger i Kina /sydøst asia
ruda
29.08.2019 kl 07:51 2169

Klar forbedring i resultatet, men det er nå fremover ratene vil stige

"Klar forbedring i resultatet" er det da ikke. Omtrent som ventet, +/- 0. Egenkapital på 2,25 milliarder kroner (dollarkurs på 9), priset på OSE til ca 800 millioner kroner. Jaja. Shippinginntektene i Q2er ikke så verst, dvs ikke særlig store avvik fra indeks. Det må da være lov å håpe på et KNALL Q3-resultat med utbytte.

Det var det jeg ventet meg. Ingen utbytte og resultat nær null. Ikke så overraskende. Rart at ledelsen trekker fram handelskrigen som en stopper for ratene, når handelskrigen faktisk er positivt for ratene. Lengre fraktruter. Samt at JIN kjører utelukkende i sørøst asia. Ledelsen var positiv til neste kvartal, noe som sier litt. Selskapet er som regel meget nøkterne i sine uttalelser, men nå var de overraskende positive. Jeg er meget spent på de neste 6 månedene, og gleder meg til imo 2020.

Det ville da tross alt vært overraskende om ikke ledelsen var positiv til neste kvartal, slik fraktratene har utviklet seg.:

"Baltic index at 5-1/2 year high on strong demand across vessels
in Dry Bulk Market,International Shipping News 29/08/2019
The Baltic Exchange’s main sea freight index rose to its highest since December 2013 on Wednesday, pushed by strong demand across all vessel categories, with the panamax index hitting an eight-year high.
The Baltic index, which tracks rates for ships ferrying dry bulk commodities, gained 54 points, or 2.4%, to 2,267, a peak since December 2013.
...
The panamax index rose 17 points, or 0.8%, to 2,235, a level last seen 8-1/2 years ago.
Average daily earnings for panamaxes, which usually carry coal or grain cargoes of about 60,000 tonnes to 70,000 tonnes, rose $137 to $17,897.
The supramax index gained 24 points to 1,310, its highest in more than five years.
Source: Reuters (Reporting by Shreyansi Singh in Bengaluru;) "

Likevel handles aksjen på lavt 7-tall.

Ja, aksjekursen gir ikke mening med fremtidig inntjening. Så enten sover markedet eller så er det noen som vet noe om Jin som ikke andre vet. Altså noe grums. Men det er vel ulovlig innsideinformasjon

Det er priset inn at kinamannen kommer til å svindle/surre bort mesteparten av det som måtte bli av overskudd for all fremtid. Sånn har det vært siden jeg først snuste på JIN i 2006. I tillegg går rustholkene til Jinhui bare med ris og bønner i Asia med lave rater.


Hvordan har det seg da at egenkapitalen er på 2,25 milliarder kroner? Før du evt antyder at bokførte verdier er overvurdert, nevner jeg at skipsssalgene i 2018 skjedde med gevinst. Og hva skulle være motivasjonen for ikke helt ubetydelige innsidekjøp i løpet av siste kalenderåret hvis aksjen er håpløs? Det stemmer heller ikke at ratene generelt er lave (sammenlignet med indeks), jf. regnskapet for Q2.

Når dette er sagt mener jeg at høye bonuser til ledelsen og lav avkastning på egenkapitalen forsvarer en viss rabatt. Men som Myseth var inne på i vinter da han en kort tid hadde JIN i porteføljen sin, får det være måte på rabatt.
Redigert 29.08.2019 kl 12:22 Du må logge inn for å svare

Er det noen som skal høre på konferanse samtalen kl 1630?
Jin har 109 millioner dollar i likvide midler. Det vil nok si nesten en milliard på konto det og selskapet prises til 800 millioner.

Jo, men jeg mener det er viktig å trekke fra total gjeld fra total current assets. Jin selges fremdeles ikke under NCAV. Hadde de gjort det hadde jeg gått tungt inn. Jeg er mest interessert i å vite pris/NAV. Noen som har regnet på det? Hva kunne skipene deres blitt solgt for? Er også litt skeptisk til alderen på skipene. Ca 11 år i snitt.

Men hallo gjelden til Jin er jo panten i skipene. Så hvis du tror bankene ikke har buffer på hver eneste skip de har så skjønner jeg ikke hvorfor du har aksjer i Jinhui. Vi kan nok trygt doble det Jinhui har i gjeld som ren profit på skipene ved salg i dagens marked. Det viser jo også skipssalgene Jinhui har gjort siste året i et helt elendig marked. Da fridde de inn panten og klarte å betale utbytte.

Nå er også skipene verdt mye mer på grunn av høye rater.

En annen måte å se det på er at de er nesten gjeldfrie. 109 millioner dollar i likvide midler og 119 millioner dollar i gjeld. Gjelden er basert i skipene. Da blir det nesten 100 prosent rein profit hvis skipene skulle selges hvis selskapet skulle avvikles. Da hadde vi sittet med en enorm profit pr aksje. Dette er selvfølgelig ikke aktuelt for Jinhui.
Redigert 29.08.2019 kl 13:37 Du må logge inn for å svare

Q2-regnskapet, rapporten side 10: Total assets MUSD 387, minus current og non-current liabilities som i sum utgjør MUSD 138 = egenkapitel MUSD 249.
Redigert 29.08.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare

Jepp det er verdien på skipene i regnskapet minus gjeld. Uansett så er bank lånene på 119 millioner dollar. Man skal være forsiktig med å lese regnskapstall da egenkapital og gjeld blir summert på en måte som forvirrer menigmann. Kortsiktig leverandør gjeld tenker jeg ikke på når jeg skriver at total gjeld er på 119 millioner dollar. Da må man jo ta med kundefordringer også hvis man skal regne med kortsiktig leverandør gjeld.
Redigert 29.08.2019 kl 13:48 Du må logge inn for å svare

Ok. Den er grei. Da er konklusjonen Jin selges vesentlig billigere enn P/B fordi skipsverdiene har økt mye i det siste. Så hva vil dere tro Jin kunne blitt solgt for hvis selskapet ble likvidert i dag 30-40kr per aksje?

Da er konklusjonen din feil. JIN selkges vesentlig billigere enn p/b pga eierstruktur og aksjonærvennlighet (i hovedsak). Det man kan diskutere er om rabatten skal være så stor som den er. Når det gjelder diskusjonen om skipsverdier så er det rimelig - basert på fjorårets salg - at denne er satt for lavt i regnskapene. Dette fordi skipene ble solgt med milliongevinst. Således er reell verdi på selskapet høyere enn bokført verdi. Det betyr også at oppført p/b i realiteten er for høy, ettersom skipene er bokført med for lav verdi sett opp mot reell markedsverdi (medmindre de har oppjustert denne etter skipssalgene). Dersom du lurer på skipsverdienes utvikling kan du lese rapporter baokover i tid som du finner på nettsidene. Rabatten på selskapet er pr i dag for stor slik jeg ser det, og jeg tror det er stor sannsynlighet for reprising, senest etter fremleggelse Q3, medmindre markedet kollapser eller selskapet ikke klarer å kapitalisere på den generelle rateoppgangen.

Ja riktig! Pris bokført i dag på 0.36 er for høy den er egentlig lavere fordi Jinhui tjener på skipene i forhold til bokført. Hvis vi skal ta et anslag på riktig skipsverdi tror jeg vi er nede på rundt pris bokført rundt 0.1 til 0.2.;

NB jeg mistet tålmodigheten på konferansen som skulle være gjort via tlf. Jeg ventet 16 minutter etter at konferansen skulle ha begynt men fortsatt Ingen leder på tlf. Er mulig jeg er Ola dunk her men sånne konferanser bør begynne presist.

Ja jeg formulerte meg klønete. Ville frem til det som sies her at reell p/b er lavere enn hva som er "offisielt". Jeg mener selskapet også selges til for stor rabatt, for jeg mener at utbyttebetalingene viser at ledelsen i det minste er noe aksjonærvennlige. Synd med conference call, men du kan alltids lese et transcript senere

Som vanlig er de som slenger mest dritt rundt seg om JIN, de som har minst peiling. Jinhui frakter utelukkende kull, jernmalm og mineraler.

Men et lite tankeeksperiment. Hva er potensiell nedside for dette selskapet i dag? Hva må skje for at aksjen skal stupe? Vil det være Jins ledelse som er den største risikoen for et kursfall? At de plyndrer selskapet for verdier eller de har jukset med regnskapet? Utenom dette kan ikke jeg se den store nedsiden per i dag. Selskapet har så lite gjeld at det er liten sjanse for at det skal skape problemer for selskapet

Det å jukse med regnskapet skal være vanskeligere enn noensinne. Dessuten så skal de følge de strengere IFRS reglene som gjør at i prinsippet så skal man følge de samme ritualene som ved årsavslutning ved hvert kvartal. Der vil igjen si at avskrivninger skal gjøres hvert kvartal og det skal være reelle verdier som det heter så fint. Men det som er tilfelle er jo at Jinhui får gevinst ved skipssalgene sine ergo er det ikke reel verdi i regnskapene. Det følger nok forsiktigshetsprinsippet her. Selvfølgelig kan man frykte regnskap juks men jeg er ganske sikker på at dette har vi ikke i dette selskapet nå. Husk Oslo børs kom med en påpakning på at skipsverdiene var for høye og Jinhui etterkom dette med en gigaavskrivnig av skipene. Så jeg er temmelig sikker på at de bare har de lave skipsverdiene fortsatt selv om markedet har tatt seg opp. Husk også at selskapet blir revidert av flere revisorer ved årsskiftet og det har etter det jeg vet gått knirkefritt. Selskapet har jo mange år på nakken og er intet nybegynner selskap.

Takk for svar Tankard.

Det antydes vel at kjøp av (brukte) skip er mer sannsynlig enn tilbakekjøp av egne aksjer (som også blir vurdert).

holysmoke,

Takk for lenken. Interessant. Inntrykket jeg får er at man er forsiktig i en volatil verden og ønsker å ha fleksibilitet til å gjøre det som alt i alt fremstår rasjonelt, hvor skipskjøp - andre forhold konstant - er mest sannsynlig; jeg er altså enig med deg. Uansett skal inntjeningen i Q3 og trolig Q4 gi resultater som bør trigge en reprising eller som minimum gir tilfredsstillende utbytte (som også bør trigge kursoppgang om vi ikke har fått det før).

Sover ikke akkurat dårligere med JIN-beholdningen min etter dette.
Redigert 30.08.2019 kl 08:03 Du må logge inn for å svare

Lest den nå. Får en følelse av at ledelsen vet hva de driver med og at de er konservative og profesjonelle.

Hva er gjennomsnittlig årlig volum for Jin?
Hvor mange dager med handel er det i løpet av et år på oslo børs?

Tror jeg fant ut av det. Aksjen har en årlig turnover på ca 24%. Til sammenlikning har Facebook en turnover på 177%. Jin er derfor litt illikvid, noe som er positivt.
coccoman
31.08.2019 kl 12:25 1166

Håper det, for den langsiktige. Noen daytraderaksje er den jo ikke med tynn omsetning 25 øre og 3-4% forskjell mellom kjøp og salg ;O). Gøy med gårsdagens korreksjon, den måtte vel starte med rater over 15K USD. q3-talla blir kanon.
Hau, hau.

Ja jeg venter på en real omprising av sektoren. Har sittet lenge med et snitt på hele 12 kr. Men får å få snittet ned så må jeg handle så mye at det ikke har vært aktuelt å kjøpe noe mer for å marginalt snitte ned. Jin forsvarer lett både 10, 20 og 30 kr uten at det blir dyrt på noen som helt måte. Regner vi pris bokført på 0.2 på grunn av for lave skipsverdier. Så er vi på 35 til 40 kr bare på pris bokført er lik 1. I NEL så er pris bokført 5 så her gjelder det å holde hodet kaldt.

Ja, enig. Jeg tror også hele sektoren snart er moden for en massiv reprising. Jeg har et snitt på ca 9 på mine aksjer. Tidligere småboomer har ført Jin opp på ca 30kr. Nå tror jeg IMO 2020 vil føre til en myr større boom og jeg har et kursmål på 45kr. Derfor vil jeg nok sitte i Jin- båten lenge og være tålmodig selv med en kraftig prisoppgang.

Tar meg en pause fra forumet. Lykke til med jin aksjene folkens. Blir nok bra etter nyttår.
bokaj70
02.09.2019 kl 21:21 814

Supramax raterne har nu været over 15.000 et par dage.

Hvis de holder sig på dette niveau og jeg regner med Daily cost på 7300 (dyrere brændstof fra 2020) får jeg kurs 33 for at ramme P/E = 11.

Nu er verden mere kompliceret end som så, og ingen ved hvad raterne er om en måned. Men lige nu ligger vi pænt og har retning mod 16.000

.... kanonrater skaper enorm oppdrift! Før eller siden reagerer et sovende marked og da kommer neste rykk nordover - det blir kraftig og da må man være tungt inne ! Å kunne kjøpe krona for 25 øre kanke vare særlig mye lengre, plutselig setter en større investor seg framfor kalkulatoren sin ....

Så langt i dag er det omsatt hele 1270 aksjer til 7,99 ;O) Morsomt, ja! Bra at "ingen" selger så billig, alt under 10 er latterlig.

Hau, hau
Redigert 03.09.2019 kl 10:24 Du må logge inn for å svare

Jau, når shipping eksploderer så eksploderer det kraftig og kursene går bratt opp. Det med handelskrigen er negativt for ratene er bare tull. Markedet missforstår. Handelskrig er positivt fordi det gjør at handelsrutene blir lengre noe som fører til økt tonn-miles som gjør at supply blir mindre. Så jeg ønsker at handelskrigen skal fortsette fordi det er positivt for ratene. Jeg tenker alt under 20kr er billig for Jin. God jul.

Er det uroen i Hong Kong som påvirker kursen i dag?

Tror ikke det, tenker investorene tar det litt med ro etter rykket på fredag. Lite salgspress under 8, ser det ut til, så før eller siden kommer vel kjøperne etter så lenge selskapet tjener penger så det griner.

Nei, noen traderaksje er JIN ikke. Med dagens rater og latterlige lave aksjekurs sitter alle og venter på Q3.
Hau, hau

Jeg registrerer at det er svært stille om JIN for tiden, og ikke spesielt mange innlegg på tørrbulk generelt. Samtidig er altså ratene i taket og de selskapene som ikke bader i penger nå for tiden må ha gjort noe alvorlig gale. Jeg satser på at det er stille før stormen og gleder meg til resultatfremleggelse for Q3 for både JIN og GOGL. GOGL er det nå litt bevegelse i, mens JIN "knapt" har beveget seg opp fra bunn siste år. Forutsatt et noenlunde resultat sett opp mot markedet (og da tenker jeg under snittet) burde det likevel være duket for en betydelig oppgang i kurs - forhåpentligvis hjulpet på vei at utbytte.