Dieseleksos tar livet av folk

Matsern
18.08.2019 kl 21:59 852

https://stami.no/arbeidstakere-som-puster-inn-dieseleksos/

Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Høy eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. STAMI har undersøkt helserisikoer ved å puste inn dieseleksos.
Matsern
18.08.2019 kl 22:03 846

99% av de med dieselbil småkjører, motoren blir aldri varm. Hva er poenget med diesel personbil. At de som kjører taxi, har dieselbil, kan jeg forstå.

Tåler dere ikke diesel, har dere ikke noe på planeten å gjøre. Survival of the fitest
Matsern
18.08.2019 kl 22:08 836

I Norge er hovedkilden til utslipp av NO2 i byområdene veitrafikken. Skipsfart og langtransportert forurensning kan også bidra. Dieselkjøretøy slipper ut mest NO2 i storbyene. https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/nitrogendioksid/nitrogendioksid/

Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) er reaktive gasser som dannes ved høy temperatur i forbrenningsprosesser, og disse har fellesbetegnelsen NOx. I nærvær av ozon omdannes NO til NO2. Hovedkilden til NO2 er veitrafikk, og dieselbiler har et høyere utslipp enn bensinbiler, mens elbiler ikke slipper ut NO2. Nivåene av NO2 i uteluft varierer betydelig i løpet av dagen, ved ulike årstider, år og steder. Flere norske tettsteder og byer har utfordringer med nivåene av NO2.

Helseeffekter
Helseskadelige effekter av nitrogenoksider er først og fremst knyttet til NO2, hvor svekket lungefunksjon og forverring av astma og bronkitt er de viktigste helseeffektene. Kliniske studier har påvist svekket lungefunksjon og økt luftveisreaktivitet hos astmatikere som ar blitt utsatt for 376-560 μg/m3 NO2 i en time eller mer, samt ved 300-3000 μg NO2/m3 i 5-30 min. Befolkningsstudier har vist at kortvarig eksponering for NO2 ned mot 20-40 μg/m3 (døgnmiddel) er assosiert med økt forekomst av dødsfall og sykelighet forbundet med luftveis-, hjerte- og karsykdommer. Befolkningsstudier på langvarig eksponering for NO2 viser sammenheng med forverring av astma og forekomst av bronkitt, og dødelighet. Hos barn tyder studier på svekket lungefunksjon ved eksponering for 50-75 μg/m3 (årsmiddel). Dataene i befolkningsstudiene av langvarig eksponering er dog sprikende, og det er utfordrende å skille effekten av NO2 fra andre luftforurensningskomponenter.
Utsatte/følsomme grupper: Astmatikere og allergikere er blant de mest følsomme gruppene. KOLS-pasienter og personer med kronisk bronkitt er også følsomme for NO2-eksponering.

Luftkvalitetskriterium for NO2:
- 300 μg/m3 i 15 min
- 100 μg/m3 i 1 time
- 40 μg/m3 som årsmiddel
vicktor
18.08.2019 kl 23:56 756

Matsern
Som du ganske sikkert vet så har 100 tyske lungeleger slaktet dette diesel hysteriet.
Jeg vil tro at i Tyskland har de nok høyere verdier i NO2 i luften enn oss.
Her har du en link.
https://www.nettavisen.no/na24/tyske-lungespesialister-slakter-diesel-hysteriet/3423585918.html
Matsern
19.08.2019 kl 00:00 749

Jeg tror ikke på noe av det Tyskerne mener om batteribiler eller dieselbiler. Begge deler har direkte innvirking på deres BNP.
Mange tusen forskere mener at det finnes menneskeskapte klimaendringer. Ser at det hausses opp antallet eksperter i begge tema.
Redigert 19.08.2019 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Merlin
19.08.2019 kl 00:13 734

Så du har ikke hørt om Euro 6 Matsern??
Les denne linken inntatt nedenfor og kom gjerne med noen tabellkommentarer. Det er ikke uten grunn til at det for eksempel i Tyskland er differensierte regler for dieselbiler. Det skjedde en revolusjon i 2013 kalt Euro 6, der dieselbilene virkelig forbedret seg og fikk NOX-eliminerende Urea-beholdere, som renset vekk all NOX. Men Lan Berg og Co skjærer alle dieselbiler over en kam. Nye dieselbiler har betydelig renere og lavere utslipp enn bensinmotorer, og forbruket er vesentlig lavere. Det er en fullstendig teknologisk ignorant politikk norske politikere holder på med når det gjelder moderne dieselbiler. Livsfjernt, gammeldags, kunnskapsløst, treeeegt. Norske politikere er elendige! De bør snart ta seg en liten tur til Hamburg, Frankfurt mv. og lære seg litt om god bilmiljøpolitikk.

https://www.fleeteurope.com/fr/new-energies-taxation-and-legislation/europe/features/do-you-know-your-euro-6-your-6c-and-6d-temp?a=DQU04&t%5B0%5D=Diesel&t%5B1%5D=RDE&t%5B2%5D=Euro%206d&t%5B3%5D=WLTP&t%5B4%5D=Euro%206d%20TEMP&t%5B5%5D=EVAP&t%5B6%5D=Taxation%20Guide&curl=1
Redigert 19.08.2019 kl 00:13 Du må logge inn for å svare
Matsern
19.08.2019 kl 00:25 714

Jeg bare registrerer at nye dieselbiler stinker nitritt, så hvis det er Euro 6, er det ikke verdt en dritt. Det er en scam fra tyskerne
Redigert 19.08.2019 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
vicktor
19.08.2019 kl 00:32 712

Så du tror at disse lungelegene setter sin profesjon på spill, for redde Tysklands BNP.
Et håpløst dumt bidrag til debatten.
Matsern
19.08.2019 kl 00:34 710

Ja, det tror jeg faktisk. Du ser samme propagandaen mot elbiler.
Basse
19.08.2019 kl 10:17 614

Poengene (egenskapene) med dieselmotoren i personbil er effektiviteten, holdbarheten, kjøregleden, fleksibiliteten, kreftene, rekkevidden, trekkraften m.m.


Helt enig. 470 000 km på min 2006-modell nå. Long may you run!
Odi.1
19.08.2019 kl 12:10 550

det dør flere av sult... just say,,,

Argumenter av denne typen er idiotiske... just say,,,
Matsern
19.08.2019 kl 12:21 537

Vrøvl, det er ingen kjøreglede i en bil med traktormotor, Rimelig utdatert farekost.
dirken
19.08.2019 kl 18:25 475

Hva slags bil har du? Beklager om du allerede har skrevet det.

Beste miljøtiltak uansett er at redusere overbefolkningen på kloden (helst dummeste først - men slik går det jo desverre ikke) - så totalt vurdert er diesel veldig miljøvennlig!