Ad rasisme


I dagens BT skriver Elise Haakestad, ungdomskandidat (MDG) om rasismen og oppfordrer leserne til å ta til motmæle mot hverdagsrasisme.
I det innlegget sier hun: «Ikke vær bekymret for å lage dårlig stemning om du tar til motmæle mot rasistisk oppgulp fra en slektning. Du er privilegert som ikke rammes personlig av hatpratet.» I siste setning tenker hun på deg som hvit, etnisk nordmann.

Er det slik å forstått vi etniske nordmenn skal akseptere at muslimer generelt anser oss hvite, kristen nordmenn som urene og slett ikke verdige til å være sammen med, langt mindre ekte en muslimsk datter? Er der slik å forstå at vi etnisk, hvite nordmenn skal stå med luen i hånden og akseptere at vi med vårt sekulære syn, vår aksept for homofili, vår aksept for likestilling mellom kjønnen og vår støtte til demokrati og menneskerettigheter ikke skal ta ril motmæle mot Islam og muslimer?

Av og til så lurer jeg på om etnisk, hvit norsk ungdom er så naive og mindre opplyste som de til tider gir uttrykk for.

Ja, rasisme er en uting og skal ikke aksepteres. Men at man er imot Islam og muslimer som støtter og lever etter den Islamske ideologi er etter mitt syn ikke rasisme. Det er derimot forsvar for de verdier vi i Norge står for som omfatter likestilling mellom kjønnen, aksept av homofili, støtte til menneskerettigheter og demokrati. Jeg kan ikke og vil aldri kunne støtte at Islam straffer kvinner som blir voldtatt, at kvinner blir undertrykt og diskriminert i forhold til menn, at muslimer sender sine barn til Koranskoler i særdeles suspekte nasjoner eller at de ikke kan akseptere sekulære nordmenn som sine likesinnede.

Men det må da være interessant for leserne å registrer at en av MDG sinne ledere tydeligvis mener at vi etnisk, hvite nordmenn skal akseptere Islam og denne ideologiens holdning til kvinner, homofile, likestilling mellom kjønnene og generelle holdning til oss europere. En ting er sikkert, et slikt parti vil aldri kunne få min stemme, verken ved lokalvalg eller Stortingsvalg. Og jeg ønsker Elise Haakestad lykke til i et samfunn styrt av Islam og muslimer. Tror gjerne at Islam i Norge er noe helt annet enn Islam i Midt-Østen, men på samme måte som muslimer i Norge kler seg som om de fortsatt befinner seg i Midt-Østen, på samme måte er deres tankegods det samme som de hadde med seg fra Midt-Østen. Og dess flere de blir og dess mer makt de får i det norske samfunn dess mer vil deres reelle holdning til nordmenn komme til syne. Og Elise må gjerne lulle seg inn i en naiv tro på at kvinner og homofile får leve det samme livet under Islam som de gjør i et sekulært norsk samfunn. Men jeg tillater meg til å hevde at det blir det ikke. Når muslimene blir mange nok er det teksten i Kornanen som blir styrende for mye, om ikke det meste i det norske samfunnet.

Jeg er umåtelig glad for å være en eldre mann som slipper å oppleve hva som kommer. Og jeg må bare får ønske Elise og hennes meningsfeller lykke til som kvinner i et muslimsk samfunn.

Klarte ikke å lese mer enn første 2 avsnitt. Går det bra med deg??
Baren
19.08.2019 kl 12:36 828

Takker for gode innlegg som alltid London!

Det er betenkelig at det kommer Muslimer og likesinnede som forsøker å bestemme hva vi skal mene og ytre, skal vi akseptere dette?
melissa
19.08.2019 kl 13:18 814

En kommentar under en BT-artikkel av en SV-er beskrev det slik:
«Det er trist at venstresiden i så stor grad har gått fra å være en konsekvent sekulær gruppering, til å bli en gjeng med kulturmasochister og islamapologeter med en absurd og totalt ukritisk fascinasjon for «det fremmede» – tilsynelatende uansett hvilket totalitært tankegods dette fremmede representerer og står for. Man hører knapt et pip fra denne bermen når islamister verden over går fullstendig bananas og slakter uskyldige for fote.»

Godt beskrevet av London dette.

Media, politikere og muslimer selv har nå alle definert muslimer som en egen rase. Det er vel sågar kommet inn i lovverket ved at religion eller livsyn er omfattet av rasismeparagrafen. I praksis gjelder dette kun for å gi spesialbeskyttelse til muslimer.

Hverken loven eller norsk rettsvesen har tatt inn over seg at islam i hovedsak er en politisk ideologi og ikke bare en religion. Dommerne i rettsaker har ikke fattet at i de saker hvor folk blir dømt for hatefulle ytringer mot muslimer, så er det som regel ikke selve religionen deres som er gjenstand for hatet, men den ideologiske delen.

Når Allah maner til kamp mot vantro, drepe tilhengere som faller fra, piske kvinner til underdanighet, drepe jøder og kreve ekstra skatt fra de som ikke er muslimer, så har han tatt på seg politiker hatten. Om man skal nå målet om verdensherredømme må man bruke pisken.

Når en frisør blir dømt for å ha nektet å klippe en muslim som bærer hijab, skjønte ikke dommerne at det var det politiske islam hun egentlig kritiserte og tok avstand i fra. De fleste har vel fått med seg at bruk av hijab slettes ikke er noe som er fornakret i koranen eller andre "hellige" skrifter. Før 1950 var det sjeldent å se kvinner med slør eller hijab i de muslimske landene (med noen få unntak) .

Den enorme veksten i bruken av dette plagget er kommet som en følge av fremveksten av det politiske islam og er etterhvert blitt deres fremste symbol. NRK og media har naturligvis gjort en fantastisk/fanatisk jobb med å få normalisert dette plagget blant opinionen. For noen av de som har satt seg litt inn i hva denne politiske islam egentlig går ut på, er bruken av hijab ansett for å være en legitimering av alt det grusomme den islamske ideologien står for. Det kan vel best sammenlignes med at nynazister veiver med et hakekors eller har på seg en SS-uniform.

De fleste er nok enige i at om en Muhammed hadde lansert islam i dag, hadde den straks blitt totaltforbudt og ikke vært i nærheten av å bli godkjent som en religion. Noen som har litt god tid kan jo gjerne prøve seg. Lag en kopi av koranen og bytt ut alle ord som "vantro", "jøder" og "homofile" med muslimer, så skal vi se hvor lang man hadde kommet med det før man hadde havnet i fengsel.

Muslimer og imamer forsvarer seg naturligvis med at dette er "gamle skrifter" og at de ikke lengere praktiserer dette. De blir gjerne litt svar skyldig når man påpeker at dette er blank løgn, da det faktisk er flere hundre millioner muslimer som praktiserer dette den dag i dag, og er i rask vekst, spesielt i vesten.
leifTM
19.08.2019 kl 14:03 787

Opp (for å plage Daniel_K)

Å være mot islam er ikke og kan ikke være rasisme. Muslimer er intet folkeslag.
Etter hva jeg vet finnes det imidlertid regler som innbefatter uttrykket ‘folkegruppe,’ hvor muligens muhammedanerne faller innunder.
Redigert 19.08.2019 kl 16:59 Du må logge inn for å svare

Joda, med meg går det utmerket. Hva med deg? En smule blind som andre på venstresiden?

Er ganske blid ja, har vi ikke alle nordmenn grunn til å være glade?
Må nok skuffe deg, er ikke sosialist

Greit nok det. Joda, vi har all grunn til å være glade for at våre forfedre har skapt det trygge og gode samfunnet vi lever i. Et samfunn basert på tricolorens verdier; likhet, frihetsgrader brorskap. I ly av disse verdiene har vi i dag et samfunn der kvinner etter lovens bokstav er likestilt med menn, der homofile kan stå åpent frem og sågar gifte seg med hverandre. Et samfunn basert på menneskerettigheter og demokrati. Dette er verdier som vi alle har vært med å skape men som venstresiden gjerne vil ta æren for.

Så kan man spørre seg hvordan en ideologi som Islam passer inn i dette verdigrunnlaget. Hva er Islam sin holdning til homofili, hva er holdningen til likestilling mellom kjønnene, hva er holdningen til demokrati? Er Islam sine holdninger forenelig med de verdier det norske, sekulære samfunnet er tuftet på?

Og det er da jeg sliter med å se hvorfor så mange i Norge støtter opp om at ideologien Islam skal få lov til å utbre seg uten at det tas et oppgjør med en del holdninger som Islam forfekter.

Det er jo en smule underlig at en ideologi som nazismen vekker avsky og regelrett harme, mens en ideologi som Islam, som er diskriminerende, som undertrykker kvinner og som ikke aksepterer homofili går klar alle motforestillinger.

Er det noen som virkelig tror at Islam har en egen ideologi for muslimer i Europa generelt og Norge spesielt? Man bør skjønne at det som står i Koranen er styrende for en muslim enten vedkommende befinner seg i Iran eller i Norge. Og målet til muslimer i Norge er slett ikke å endre eller utrydde Islam fra Norge, men bidra til at Islam vokser seg sterkere og sterkere til den til slutt får avgjørende innflytelse på det norske samfunnet.

Overrasket? Det bør man ikke være. Det som er overraskende er at såpass mange nordmenn, selv langt inn i de politiske kretser lar seg forføre til åtti at Islam er en uskyldig religion uten politiske ambisjoner. Men det passer muslimene godt. Da får de arbeide videre på sitt prosjekt, mens norske politikere tasser på sokkelesten inn i moskeene og unnskylder at der fortsatt finnes nordmenn som er motstandere av denne ideologien.

Jeg er en eldre mann og vil neppe få større problemer med denne ideologien. Men jeg er oppriktig bekymret for mine etterkommere.

Kjenner du en muslim som argumenterer mot likestilling, rettighetene til homofile etc?

Si meg, kjenner du muslimer i det hele tatt? fordi ditt virkelighetsbilde ser ut til å være ganske forskjellig fra det jeg opplever (og ja, jeg kjenner mange muslimer. De er like forskjellige som oss og ingen av dem ønsker tyrani eller diktator).

Glimrende tråd 👍

Har du forsøkt å etablere et forhold til en muslimsk kvinne? Enn kommet så langt st du har hilst på foreldrene? Kan du i tilfelle fortelle meg hvordan det gikk. Jeg har to bekjente som har vært gjennom denne eksersisen. Begge fikk klar beskjed om st det ikke ble aktuelt med å gå videre med forholdet uten at de konverterte til Islam. Likestilling? Er dette å godta nordmenn som likeverdige? Fir meg lukter det rasisme lang vei.

Joda, jeg har bekjente som bekjenner seg til Islam. Og jeg har i gen problemer med å forholde meg til dem. Men så hat jeg heller ikke imot menneskene, men ideologien Islam.

Islam praktiserer fortsatt at kvinnen skal underkaste seg menn. Har du vært i en islamsk familie der kvinnen er sjef?

Har du hatt muslimer fra Somalia i arbeid? En kvinnelig taxiraner her i Bergen ansatte to somaliere som sjåfører. Men som muslimer kunne de ikke akseptere henne som sjef. Når de hadde eldre damer som passasjerer ville de ikke hjelpe dem med tung baggasje. Enden på visa ble at hun måtte kvitte seg med dem. Min nabo er kvinnelig lærer på ungdomsskolen. Muslimske fedre nekter å håndhilse på henne. Er dette akseptabel oppførsel? Etter min mening er det ikke det.

Som sagt, jeg harikke imot det enkelte menneske, men Islam som ideologi hindrer dem i å bli integrert og etterhvert assimilert inn i det norske samfunnet. Da er Islam en ideologi som virker mot sin hensikt og passer ikke inn i et vestlig sekulært samfunn.

For å si det slik; jeg har full forståelse av at enkelte nesjiner i det tidligere Øst-Europa velger å nekte muslimer adgang. Ideologien som styrer deres liv skaper unødvendig store utfordringer og polarisering av samfunnet. På sikt kan det resultere i uønskede konfrontasjoner. Og det hjelper ikke å børste dette under teppet og tro at Islam skal endre seg. Det vil den aldri gjøre.


Jeg vet om nordmenn som er gift med muslimske jenter. Dessuten finnes det mange andre religiøse grupper som kun gifter seg innenfor.
Kjenner mange som har kvinnelig sjefer, ingen har nevnt noe problematisk ved det.

Du henter ekstrem historier fra her og der og skjærer alle over en kam. Jeg vil anbefale deg to ting: 1. lese og forstå islam mer (ikke kun propaganda fra islamfiendlige nettkilder). 2. ble kjent med vanlige muslimer. Tror du vil få utfordret dine fordommer kraftig.


Ved å møte en rasistisk muslim med samme type rasisme så vil han neppe bli mindre rasistisk. Det er også hykleri.
Ved å vise samme respekt til en muslimsk kvinne som til en norsk kvinne vil etterhvert også hun forlange samme respekt fra sine mannlige slektninger.

Jøsses ,noe fornuftig fra jabba 😳

Det står tydeligvis "bra" til med deg og dine, som inkluderer bl.a. vår statsminister og andre "tungvektere" i flokken av ryggsleikere!
Islam og dine venner, muslimene, er her for å befolke oss ihjel, og de lykkes over all forventning!
Det må stå forferdelig dårlig til med virkelighetsoppfatningen i dine kretser, men frykt ikke, en vakker dag vil også du eller en av dine nærmeste få føle hva sosialistene har importert ! Garantert !

Ekstreme historier? Vel, det får stå for din regning. Jeg forteller hva nordmenn har opplevd fra personer som kommer til Norge for å bli boende i samfunnet. Da skulle man tro at de kom med en positiv innstilling til å bli integrert.

Jeg leste en artikkel i en engelsk avis der forfatteren påpekte at Europa har integrert utlendinger i flere tiår, uten problemer. Det er kommet folk fra Chile, Kina, Vietnam og diverse afrikanske land. Disse har latt seg integrere, tatt opp i seg europeiske verdinormer og sågar funnet sine ektemaken her og blitt assimilert som europeere. Det har ikke vært problemer. Problemene kom da muslimene kom og krevde å få samfunnet tilpasset Islam. Det skulle justeres på menyer (ikke svinekjøtt), det skulle etableres moskeer og bønnerom i offentlige bygg. Og hijab skulle kunne bæres til uniformer og i jobber hvor slikt hodeplagg ikke er passende.

En annen sak. Se på Tyrkia og hva som har skjedd med det landet etter at Erdogan fikk karret til seg makten gjennom å utnytte demokratiet. I dag er landet blitt kraftig endret og kan knapt kalles et demokrati lenger. Erdogan hadde behov for demokratiet for å komme til makten, men når muslimen Erdogan har fått makten så trenger han ikke lenger demokratiet. En skremmende utvikling og viser Islam sanne ansikt.

Men dette innser de færreste i Norge ettersom Islam ikke har fått politisk innflytelse i Norge, enn så lenge.

Det er viktig at vi skiller mellom ideologi og mennesker. Jeg skjønner at den enkelte muslim kan være genuint interessert i å bli del sv det norske samfunn, dele de verdinormer det norske samfunn er bygget på. Slikt er prisverdig og server heller ikke disse jeg er kritisk til.

Jeg stiller meg kritisk til Islam, ettersom dette ikke kun er en uskyldig religion, men også en politisk ideologi. I Iran og Saudi-Arabia og andre land der Islam er dominerende, så griper Islam og ideologiens Sharia lover inn i samfunnet og ledelsen av samfunnet. Og da er det hva som står i Koranen som blir styrende. Og i den boken levnes ikke ikke-muslimer mye ære eller for den saks skyld, rett til å leve. Enten konverterer man til Islam eller så er man definert som uren.

Koranen slår også bena under demokrati, likestilling mellom kjønnene og homofile rettigheter. Og en slik ideologi er etter min mening uforenelig med de verdier det norske folk atter høyt.

Hvor er muslimene når Pride paradene går? At enkelte muslimer ønsker å være del av en slik frihet endrer ikke Islam sin holdning til homofili. Det er også påtagelig at muslimer i svært liten grad deltar på dugnader. Jeg sier ikke at det ikke skjer, men jeg har til gode å se de delta på den slags aktiviteter.

Jeg tviler ikke på at enkeltmennesker som er muslimer, har et genuint ønske om å bli en del av det norske samfunnet, men mange sliter da med å kunne gjøre dette og samtidig forbli en god muslim.

Så mitt poeng er at det er Islam som ideologi som er roten til problemet. Og det problemet vil vokse dersom Islam får en stadig større gruppe av støttespillere. Og vi vet at muslimer ikke bryr seg om det tar 10 eller 100 år før de får innflytelse. I mellomtiden jobbes det målrettet for at det norske samfunnet skal tilpasse seg muslimene sine behov på stadig flere områder. Det går kanskje ikke veldig raskt, men det går i den retning muslimene ønsker. Og i mellomtiden blir de stadig flere gjennom høye fødselsrater, innvandring og familiegjenforening. Og norske politikere lar det skje uten kritiske holdninger. Fir slikt er ikke politisk korrekt.
Redigert 20.08.2019 kl 19:52 Du må logge inn for å svare
fabian2
21.08.2019 kl 04:09 613

Siden fødselsraten for muslimske kvinner i Oslo er cirka 4 ggr høyere enn for "norske" kvinner , er det kloke hoder som har regnet ut at vi får muslimsk bystyre i Oslo temmelig nøyaktig i år 2066----"fredelig overtagelse" kalles det

I dagens Adressa kan man lese om nortske toppolitikere som av et regjeringsnært organ i Tyrkia er beskrevet som støttespillere til terrorister. Bla skrives det:

"SV opplyser om at de ikke kjenner til den konkrete rapporten, men sier at det på et generelt grunnlag er problematisk at en tenketank med nære bånd til Erdogan-regimet står bak en rapport som er ment å presse folk til taushet.
– Vi ser med bekymring på situasjonen hvor demokratiet i Tyrkia er truet. Når det gjelder den sikkerhetsmessige vurderingen, så overlater vi den til PST, opplyser partisekretær Audun Herning i en epost til NTB."

Dette er resultat av Erdogan sitt Islam vennlige styre. Islam aksepterer ikke demokrati, men er en ideologi basert på rå makt. Vi ser det samme i andre muslimske stater.

I Egypt ble det muslimske brorskap valgt i et demokratisk valg. Brorskapet lovte dyrt og hellig at andre partier skulle få bli med og ikke bli diskriminert. Men hvor lenge var Adam i Pardis? Da muslimene begynte med sitt sedvanlige diskriminering av dem som ikke støttet Det muslimske brorsak, så tok de militære makta igjen og fengslet lederne av Det muslimske brorskap.

Islam er ikke kun en religion. Det er like mye en politisk ideologi som griper inn i menneskenes liv og lagnad, enten man liker det eller ei, når de først har fått makten i en nasjon. Jeg håper inderlig at norske politikere er våkne og ikke lar Islam få et slikt fotfeste at det til slutt utgjør en fare for vårt norske demokrati, vårt verdigrunnlag og vårt sekulære levesett.

Og ingen skal fortelle meg at Islam kan leve i skyggen av et sekulært samfunn over tid. Da vil det oppstå konflikter, konfrontasjoner og bidra til å polarisere samfunnet. Så lenge antall muslimer ikke er større enn at Islam ikke får politisk innflytelse, så er der ingen fare. Men alarmen bør kime i alle politiske partier den dagen muslimene går sammen for å etablere et muslimsk politisk parti. For da begynner innflytelsen på alvor å skyte fart. Men problemet er at i et demokratisk samfunn som det norske, så er det ingen som vil hindre etablering av et slikt parti. Og innflytelsen et slikt parti vil få er kun avhenig av hvor mange muslimer det er i stemmeberettiget alder med norsk statsborgerskap. På samme måte som i Tyrkia er det ikke noe som stanser muslimene i å ta makten på et gitt tidspunkt. Mulig det høres tåpelig ut å komme med den slags bekymringer i dagens situasjon. Men enhver elv, starter med en dråpe.

Vi ser med bekymring på situasjonen hvor demokratiet i Tyrkia er truet. Når det gjelder den sikkerhetsmessige vurderingen, så overlater vi den til PST, opplyser partisekretær Audun Herning i en epost til NTB."....

Merkelig at SV ser dette som ett problem i Tyrkia ,når de jobber for det samme i Norge. Det er dette det dreier seg om for tiden

Det hadde jo vært interessant om SV'ere og andre norske politikere kunne gått en smule dypere i materien og spurt seg selv :hva er kjernen i det faktum at demokratiet i Tyrkia trues?
Dersom de ikke er altfor godt utstyrt med ibenholt mellom øra, så burde de kunne innse at svaret ligger i Islam, og Islam alene. Islam lar seg ikke fjerne fra makten av et demokratisk valg. Når Islam er kommet til makten da er alt som kan true Islam urent og følgelig fjernes enhver person som kan true Islam sin stilling. Derfor har man i Tyrkia skiftet ut det meste av topledelsen i Forsvaret, i statsadministrasjonen, de har steng og forbudt aviser og media som ikke blindt støtter Erdogan. Rett nok avholdes det valg, men kun Erdogan slipper til i media. Alle andre kandidater møter store vanskeligheter.

Ja, det er pussig at SV og andre hegner slik om muslimer og etablering av muslimske miljøer. Men det er ikke menneskene som er problemet, men ideologien de bekjenner seg til og som de vil kjempe for. Den ideologien er gift for ethvert demokrati, for likestilling, for støtte til homofili og for et sekulært samfunn. Personlig skulle jeg gjerne sett at SV stod like hardt på barrikadene for vår egen Kristendom. Men det blir nok for mye å forvente, det til tross for at det kristne Norge har godtatt kvinnelige prester, kvinnelige biskoper og sågar homofile prester. Skulle jo nesten tro at disse veridene lå nærmere SV sin ideologi enn det Islam representerer.

Så har regjeringen i sin visdom vedtatt å etablere en handlingsplan mot rasisme mot muslimer. Joda, sikkert ikke dumt det. Men nå er det ikke det enkelte menneske som er problemet, men ideologien de bekjenner seg til.

Sosialdemokratiet Norge som er tuftet på Tricoloren sine kjerneverdier; Frihet, likhet og brorskap. Representert med fargene rødt, hvitt og blått, som vi har i vårt norske krossflagg. Flagget som representerer nasjonen Norge. Flagget som våre forfedre har kjempet for og sågar ofret livet for. Nettopp for at vi, deres etterkommer skal få leve i et samfunn grunnfestet på nettopp frihet, likhet og brorskap.

Muslimer bekjenner seg til helt andre verdier. Verdier som er fastlagt mellom permene i Koranen og som visstnok skal være bragt dem av profeten Mohammed. Helt grei og jeg har ikke noe imot at muslimer bekjenner seg ti» disse verdiene.

Men jeg stiller meg særdeles undrende til hvordan verdiene i Koranen skal kunne integreres med verdiene representert i Tricoloren og det norske samfunnet.

I dag så vi utenriksministeren til Iran på besøk i Oslo. Det var påtagende å se hvordan denne fremstående muslimen nektet å håndhilse på leder for Stortingets forsvars og utenrikskomité. Dette vitner helt klart for meg at en Islam ikke likestiller kvinner og menn. Ja, faktisk står mannen i henhold til Koranen over kvinnen. Da det muslimske samfunnet i Bergen leide Grieghallen til å markere Id, så fikk ikke kvinner gå inn samme inngangen som menn. Ville norske politikere godtatt en slik oppførsel fra etniske nordmenn? Nei, selvfølgelig ikke.

Men dette er kun et område der Islam ikke er forenelig med verdiene representert med Tricoloren. Islam godtar heller ikke homofili, islam gir ikke rom for demokratiske valg og Islam benevner personer som ikke bekjenner seg til Islam som urene. Koranen sier også rimelig klart hva muslimer kan gjøre mmed dem som er urene.

Kan noen forklarar meg hvordan muslimer som bekjenner seg til det som Koranen forkynner, skal kunne la seg assimilere inn i vårt samfunn basert på frihet, likhet og brorskap. Har noen av dere hørt at en muslim kan frafalle Islam uten at det får konsekvenser for vedkommende.

Dette er de facto er regnestykke jeg ikke evner til å gå opp. Og såvidt jeg kan se, så er det ikke Islam eller dem som bekjenner seg til Islam som bøyer av. Muslimer krever at hijab skal kunne bæres i Forsvaret, politiet og på sykehus. I Forsvarer er allerede uniformsreglementet endret og åpnet opp for å kunne bære hijab. Det er verdt å merke seg at uniform betyr at man har en ens klesdrakt. PR nå så har man ikke lenger uniform i Forsvaret. For å imøtekomme muslimene så bøyde man av.

Vi så senest i dag at norske toppolitikere aksepterer at muslimer på offisielt besøk, merk besøk i Norge, ikke håndhilser på sine kvinnelige verter, eller for den saks skyld sin kvinnelige motpart, den norske Utenriksministeren.

Vi aksepterer tydeligvis alle krav muslimene kommer med, i Norge. Tror noen at når Ine Marie kommer til Iran at hun da vil kunne gå rundt uten hodeplagg og derved kreve rett til å opptre slik hun gjør i Norge? Nei, da også kryper norske politikere for de krav muslimene
/Islam setter!

I dag har altså regjeringen vedtatt å etablere en handlingsplan for å hindre at muslimer blir utsatt for rasisme. Kanskje det er på tide at vår regjering lager en handlingsplan som sikrer at norske barn med salami på skolematen ikke blir utsatt for rasisme fra muslimer, eller at norske kvinnelige politikere blir behandlet med den samme respekt og verdighet som sine mannlige kollegaer, i det minste når de opptrer på hjemmebane?

Sant og si så gjør det med kvalm av å se norske politikere og Kronprinsen måtte ta av seg på bena når de skal besøke muslimer i moskeen. Når er det noen som viser seg såpass rakrygget at man nekter å gå inn i moskeen uten sko på bena, eventuelt stille krav til å møte muslimene på utsiden av moskeen der de kan beholde skoene på bena. Latterlig å se hvordan ideologien Islam får stadig større makt i et land der nasjonalsymbolet er et korsflagg med fargene til Tricoloren som representerer frihet, likhet og brorskap.
Man kan saktens spørre hvor lang tid det tar før muslimske ledere krever at nasjonen Norge, med etterhvert stort innslag av muslimer, krever at Stortinget utarbeider et nytt nasjonalsymbol som kan omfatte alle såkalte nordmenn. Eg berre spyr.......

Leser i dag at muslimene heller ikke ville håndhilse på vår kronprins! Selv om kronprinsen vist dem respekt ved å ta av seg på bena! Joda, her er det frihet, likehet og brorskap for alle penga. Mennr man leser media så er det etniske nordmenn som er problemet for at muslimer ikke finner seg til rette i Norge. Du snakker meg om! Jeg undres på når norsk media og norske politikere skal innse at muslimer som bekjenner seg til Islam aldri kommer til å bli assimilert i det norske samfunnet. Ihvertfall ikke før de er kvitt alle oss urene.
Oskar2
23.08.2019 kl 17:09 489

Hvor lenge skal politikerne og publikum akseptere at Muslimene får spille denne offerrollen på bekostning av den Norske kulturen, vi må snart innse at denne rollen er verktøyet for invasjonen som det er å forstå, om en vil eller ikke kan forklare det bort , historien forteller sannheten.
børst
23.08.2019 kl 19:05 481

Rasisme er en naturlig forekommende holdning som har gjennomsyret menneskehetens bevissthet til alle tider, og vil alltid gjøre det. Men det var kommunisten Trotsky som først brukte begrepet til politiske formål. Etter han kom kultur-marxistene fra ca. 1960.
Redigert 23.08.2019 kl 19:07 Du må logge inn for å svare

I dagens utebane av BT kan vi lese om en innsatt i Bergen fengsel som ble funnet død 26 juli. Den 35 år gamle mannen satt inne for drap på asylmottaket Ny-Pardis i Bergen. Her hadde han handlet i nødverge etter selv å ha blitt angrepet. Hvorfor? Jo han hadde begått den grove synden å konvertere fra Islam til Kristendommen. Etter konverteringen gikk han mye i Kristkirken. Men dette tåler ikke Islam. Forlater du ideologien Islam blir den svekket. En person fra eller til burde ikke bety all verden, men i Islam er det altså riktig å ta livet av dem som forlater ideologien Islam.

Og dette er en ideologi som norske politikere, venstresiden i norsk politikk og media hegner rundt. Er du så syndig å nekte å klippe en person som bekjenner seg til denne ideologien, som føler de har rett til å drepe frafalne, så blir du beskyldt for å være nazi-frisør, hengt ut av Løgnarslaget og blir dømt for rasisme! Alt dette kan dokumenteres.

Ser dere hvor fullstendig galt dette bærer hen? Altså, enhver som roter seg bort i Islam har ingen vei tilbake. Dette er jo langt verre enn å bli del av Jehovas vitner eller Scientilogikirken. Dette er en idologi som stiller på linje med Nazismen. Det paradoksale er at når en frisør nekter å betjene kunder som bekjenner seg til denne ideologien, så blir hun selv titulert som Nazifrisør! Men når Løgnarlaget velger å stå opp for ideologien Islam, så forsvarer de en ideologi som ligger svært nær Nazismen. Problemet er at medlemmene i Løgnarslaget ikke er belaste nok til å skjønne dette. Synd for dem.

Det er tragisk at vi nå har fått en ideologi, støttet og forsvart av våre politikere, som etter mitt syn er fullstendig umulig å integrere i en nasjon der verdigrunnlaget er tuftet på frihet, likhet og brorskap. Å drepe personer som skiftet politisk eller religiøst standpunkt hører ikke hjemme i det demokratiske Norge. Det har ikke noe med frihet å gjøre, det har ikke noe med likhet å gjøre og det har så absolutt ikke noe å gjøre med brorskap. Men norske politikere sitter stille og ser på denne ideologien får spre seg ut som en kreftsvulst, uten å gjøre noe. Da vet vi at det kun er snakk om tid før den får nok makt til å få direkte politisk innflytelse. Og da vil det går raskt. I Tyrkia brukte Erdogan demokratiet for å komme til makten, men når det målet var nådd, kunne han kaste demokratiet på båten. For ideologien Islam godtar ikke demokrati. Når den er kommet til makten er det sharialoven som gjelder og mennesket må underkaste seg Islam eller dø. Enkelt og greit, men likevel skremmende.

Azealia Banks (28) langer ut mot svenskene som hun hevder er rasistiske, og kaller dem «stygge, blonde griser».
Rapperen ble ikke imponert da hun besøkte Sverige i helgen. På Instagram har hun lagt ut flere videoer av seg selv hvor hun går hardt ut mot både innbyggere og levemåte. Banks raser over at svenskene er rasistiske fordi de unngår øyekontakt, samt mener at landet er strengt bevoktet av myndighetene.
– Det er null frihet her, sier hun og nevner Norge i samme slengen.
https://www.msn.com/nb-no/underholdning/nyheter/amerikansk-rapper-rasende-på-sverige-–-ville-elsket-å-se-noen-bombe-dritten-ut-av-dette-stedet/ar-AAGo2LT

Jeg vet ikke helt hvorfor - men jeg liker at den fargete rapperen sier dette til oss - "vi" er jo alltid så opptatt av hva verden mener om oss! ;-DDD

Men hun har nok ikke hørt om "blikking" - vi kan komme i fengsel for slike rasistiske provokasjoner mot fargete - eller bli knivstukket der og da.
Redigert 27.08.2019 kl 13:04 Du må logge inn for å svare

Og etter å ha tenkt litt på det, så vet jeg eksakt hvorfor jeg ble fornøyd med den kritikken hennes:

Fordi den prektige venstresiden (inkluder høyresosialistene) helt uten å vite det er så inderlig white superior: "Å, vi er så heldige vi, at vi kan godt ta imot hele verden her og hjelpe såååå mange til et bedre liv som vi betaler fordi vi er sååå rike og sååå generøse og hjeeertevarme gode, altså!" Ja, det er faktisk både rasistisk og white superior - og det er ikke oss konservative dette gjelder!

Og når det viste seg at store deler av de som kommer ikke er interessert i å integrere seg og forstå våre samfunnsverdier, politiets voldsmonopol og rettsstaten, så pisker vi oss velbehagelig og vil bidra med enda mer av vår godhet og rikdom - ungdomsklubber, hilse til hjertet (vi er da så verdensvante, se), akseptere tildekking, akseptere kriminalitet, akseptere latskap og naving, respektløshet i klasserommene, akseptere krav og kritikk og krenkethet - vi kommer ALDRI til å forstå at de slett ikke vil ha våre verdier, at de har tenkt å leve slik de selv vil - men for våre penger og i vårt samfunn.

Og vi forstår slett ikke at det er OSS det er noe feil med, ikke på den måten at vi skal endre oss, men på den måten at vi må forstå at DE ikke gidder å bli som OSS, for vi er ikke deres klan. Og i klansamfunn kriger klanene mot hverandre og den største og sterkeste klanen vinner.

Elitepolitikere, myndigheter, media og ekspertene vet det visst ikke, eller klarer ikke å erkjenne det! Vi mennesker er likeverdige, men vi har aldri vært like!

Havfruen
Meget godt skrevet og jeg støtter ditt syn fullt ut.

I en artikkel jeg leste i en engelsk avis så tok journalisten fatt i dette med integrering og assimilrering av ikke-Europeere inn i Europa. Han hevdet at det aldri hadde vært noe problem med å integrere ikke-Europeere, ja sågar assimilere ikke-Europeere, inntil muslimene kom. Vi har tatt imot Chilenere, Vietnamesere, folk fra Cuba og Afrika og samtlige som har kommet til Europa har funnet seg tilrette, tatt til seg europeiske verdier og blitt en del av det europeiske fellesskapet. Her finnes en god blanding av hvite, gule og mørhudede mennesker og vi lever godt samme. Men ikke muslimene. Muslimene styres av ideologien som er beskrevet i Koranen og dem som bekjenner seg til den skriften kan ikke, skal ikke og vil ikke bli en del av det europeiske dsamfunnet.

Muslimene er kommet til Europa primært for å påvirke oss som bor her. Tvinge sitt levesett på så mange land som mulig. De nekter å kle seg som oss, de nekter å innorden seg vår kultur og de nekter å blande seg med oss urene. Og dersom en muslime faller fra Islam og konverterer til Kristendommen, så er han så godt som dødsdømt og fritt vilt.

En slik ideologi kan aldri tilpasse seg den europeiske kultur og vil for all fremtid forbli en fremmed fugl. Derfor vil heller aldri muslimer kunne leve side om side med europeere uten at der oppstår konflikter.

Det er nesten ufattelig av våre folkevalgte politikere, vår frie presse ikke evner å se det som skjer. Spesielt galt har det gått i Sverige, mye fordi muslimene der får en oppfattelse av at de kan gjøre hve de vil, det svenske samfunnet tør ikke en gang ta problemene opp til diskusjon. Men de problemene man i dag ser i Sverige vil bare øke på i omfang og vi vil ganske sikkert se sammenstøt mellom muslimske grupperinger og etnisk svensker.

I Norge vil muslimene fortsette å stille krav, gi inntrykk av at de er vennlige og foståelsesfulle, men samtidig sette klare grenser for hva de er med på. Muslimske menn komme ikke til å hilse på kvinnloige lærere. Det vi så skjedde med kronprisen vil ganske sikkert skje med flere. Muslimske kvinner kommer til å bruke denne form for hilsing for å markeder sitt ideologiske standpunkt. På samme måte som flere og flere bruker hijab. Vi kommer til å se mer og mer av at muslimer markeder et skille mellom dem og oss. At våre politikere ikke ser at dette er rasisme mot oss, det er jo forunderlig. Men vi blir betraktet som urene og ikke verdige til å ekte deres døtre. Deres menn vil gjerne ekte våre døtre og på den måten gjøre så mange kvinner som mulig til muslimske fødemaskiner. For tro ikke at din datter får forbli en kristen dersom hun velger å gifte seg med en muslim.

Det skjer mye rundt oss som den naive venstresiden og media nekter å se. Men en dag, vær dere sikre, en dag bryter det til overflaten hva intensjonen var med å få så mange muslimer som mulig til Norge. Og når makten er overtastt er det slutt på demokrati og frie valg. Se på Tykia og hvordan Erdogan har forvandlet landet fra en sekulær stat til en mer og mer muslimsk stat der demokratiske rettiheter forsvinner en etter en. Tilfeldig? Nei, ikke i det hele tatt. Det er slik den islamske ideologien jobber. Og tid betyr ingen ting. Om det tar ti år, 100 år eller 200 år spiller ingen rolle. Når de har fått fotfeste så jobbes det hele tiden mot det ene målet, å gjøre hele samfunnet muslimsk. Å tro noe annet er mer enn naivt.