REC - Cashbeholdning 13 April 2018Dette blir beregnet (så langt det lar seg gjøre), og med utgangspunkt i siste kjente cashbeholdning; Q4-2017


104,50 (cash Q4-2017)

110,00 (Bond 2023)

1,15 (9 MNOK tilbakekjøp NOK-bond ved $-kurs 7,8)

107,00 (tilbakekjøp CB)

0,6525 (JV - interest payment)

2,0789 (JV - late payment penalty)104,50 + 110,00 - 1,15 - 107,00 - 0,6525 - 2,0789 = 103,62 MUSD


Den 13 April vil REC ha ca 104 MUSD i kassa.

Og det bør bli mer, siden det er lov å anta at cash har økt noe ila Q1-2018


http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201802/2165301.xml
http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201803/2179918.xml
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
questi
03.04.2018 kl 03:32 12631

Jeg skjønner at en refinansiering er verd 11.6% når man ved hjelp av den 'over natta' skifter fra en likviditetsskvis-situasjon,
til en situasjon der man har nær forutsigbar positiv cashflow helt inn i 2023+ :D
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
questi
03.04.2018 kl 07:21 12452

Innlegget er slettet
De skulle betale med cash, ja.. dette skulle de gjøre med 'gammel' cash allerede før det var kjent at de skulle refinansiere - tror ikke det er annerledes nå.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
MCAP123
03.04.2018 kl 07:23 12434

Innlegget er slettet
Ja resterende 57.24 million usd ved kurs 7,8 betales i mai. Og ja rec kontantbeholdning reduseres da tilsvarende. Total gjeld reduseres også tilsvarende. Så er det all grunn til å tro at cashbeholdning økt som følge av drift i løpet av Q1. Ledelsen har guidet det og EBTIDA har vært positiv og økende i 2017. Q4 hade en EBITDA på 10,3 million usd. : Rec 03 ( som nå løses inn i mai )har en renta på:
Coupon rate: 9.75% per annum. Altså er cash 103,62 million usd - 57,24 million usd + Cashgenerering i Q1. Renta på ny bond ca 3,23 million per Q ved renta på 11,75. Rentekostnad fremover blir omtrent som den vært til nå da renta ble høyere på ny bond men total gjeld er redusert med 58 million usd ( rec 03). Hovedpoeng er at likviditetssituasjon nå er tilfredsstillende, gjeld redusert til et meget lavt nivå og at rec fra nå kan fokusere på forbedringer av drift og etterhvert når det er generert nok cash håper jeg de ferdigstiller FBR B anlegget i Moses lake.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
questi
03.04.2018 kl 08:25 12692

Innlegget er slettet
Det er usikkert hvor (i hvilket kvartal ) de ønsker å regnskapsføre tilbakebetalingen :) Jeg tror May og de fleste ønsker fine jevne kurver :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
03.04.2018 kl 08:44 12583

REC tar høyde for at de også skal betale vekk indemnification i løpet av 2H18 med kontantbeholdningen. Da forsvinner den ut av kortsiktige fordringer.

Den primære gjelden blir 110 MUSD. Så må vi etterhvert få en avklaring på skattekravet slik at den også forsvinner ut av kortsiktige fordringer.

Både indemnifcation og skattekrav handler om ting langt tilbake i fortiden, og som ikke representerer dagens drift.

REC har nå kontroll på finansene sine. Det er kun skattekravet man må få en avklaring på (1) om det blir det krav og (2) om kravet blir 30 MUSD eller mindre. Så får vi ha en liten kronerulling om skattekontoret vinner saken. Men fra revisor- og juridisk synspunkt taler mye for at REC har retten på sin side. Det er KPMG som har vurdert postene og som også er blant landets ledende kompetanse på slike spørsmål. Juridisk er det også mye som taler for at skattekontoret vil få en vanskelig sak å kjøre. Men så lenge den er på forvaltningsnivå er det ikke uvanlig å avslå en sak først for å få inn mer dokumentasjon. Og deretter omgjøre vedtaket helt eller delvis. Ettersom REC vil bestride et krav vil det bli domstolene, ikke forvaltningsorganet, som avgjør saken. Det er da også naturlig at det blir gitt utsatt iverksettelse inntil kravet er avgjort.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Randers
03.04.2018 kl 17:35 12221


*Jøye meg (kult nick du har), 07:46 - "Ikke direkte feil, for han skriver 13 april, men veldig misvisende og lite interessant. Det er kontantbeholdning 3. mai som er av interesse nå."


SVAR: Min interesse lå i å se utslaget på cashbeholdning ift det nye Bond 2023. Og da er det 13 April som gjelder.

Etter Q4-2017 hadde REC 104,5 MUSD i kassa. Og som du ser fra TS-innlegg, er det et regnestykke der som ender med 103,62 MUSD. Altså svært nær status quo - for meg var dette nyttig å finne ut.

-REC hadde også tidligere kommunisert at de skulle hente 100 MUSD - det ble 110. Disse 10 MUSD extra kan ha vært nødvendig som en buffer, evn for sikkerhets skyld. Eller det er et signal om at cash ikke øker nok over drift Q1-2018. Dette blir selvsagt spekulasjoner. Men et faktum er at REC ikke kan ha en arbeidskapital på under 15 MUSD ( i hht avtale rundt det nye bond). Regner man på dette med utgangspunkt i de 104,5 fra Q4-17 og legger til 100. Trekker fra CB, NOK-bond og indemn loan.. ..så er man nede på 15 MUSD. Siden de henter 110, blir svaret nå 25. REC gambler åpenbart ikke. Les avsnittet fra start av, hvis det ble noe tungt å fordøye

-I løpet av Q4-2017 økte cashbeholdning med 16,5 MUSD. Dette (og mer) kan du lese om HER:

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2429468

-Helt i bunn der, vil du se at jeg skriver; "DET TILKOMMER NOEN endringer nå pga refinansieringen,
(det nye Bond 2023). Dette skal jeg komme tilbake til, trolig på det nye HO-forum".

Som sagt, så gjort

----

-Renta på Bond 2023 blir av noen ovenfor her nevnt til å være både 11,6 og 11,75%.
Jeg tør påstå det fortsatt er 11,5%
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
03.04.2018 kl 18:01 12139

Om vi tar utgangspunkt i at REC økte cashbeholdningen med 16,5 MUSD i 4Q17, så regner vi ikke med at den øker tilsvarende i 1Q18.

Halveis ut i 1Q18 holdt May og TT 4Q-presentasjonen der de la til grunn at de regner med å generere cash i 1Q18. Da blir neste spørsmål hvor mye. Det blir neppe like mye som i forrige kvartal. I 1Q18 så vi i andre halvdel en sesongvariasjon med nedgang in polypriser og demand i februar og mars. Så for RECs polysilion-divisjon kan vi ikke forvente at salget ligger på nivå med 3Q og 4Q som var omlag 4,000 MT. Jeg tror man her bør ta utgangspunkt i 2500 MT. På den andre siden spørs det hvor mye Butte og silane-divisjonen har bidratt med og semi-grade polysilikon. Det er da også her mestparten av cash-genereringen normalt ligger.

I 2018 må 1Q18 regnes som det svakeste kvartalet hvor man har en generell sesongvarisjon i februar-mars som trekker ned. Siden REC også har begrenset produksjon i 2018 og generelt lave inventories bør REC se hele 2018 under ett og forsøke å få maksimert salget i perioder hvor spotprisene går opp. Da er det en fordel å ikke nødvendigvis tømme varelager på en sesongbunn i februar-mars, men heller selge litt mer fra lager i 2H18.

I 2017 genererte REC omlag 41 MUSD i cash. I 2018 bør målsettingen dermed være å gjøre det enda bedre.


Jeg tror James May kommer til å være smørblid på 1Q18-presentasjonen. Han kan nå presentere et selskap med styrket finansiell balanse etter refinansiering tidlig på året. Han slipper å bruke hele sommeren på å ordne refinansiering slik mange nok hadde trodd på forhånd og ingen Plan B-løsninger ble nødvendige. Finansielt er det nå kun skattekravet som er uklart. Men tidligere var det vanskelig for REC å planlegge finansielt fordi krav kunne forfalle i 2H17 eller 1H18 før refinansieringen var i boks. Nå er alt i boks. Og May har da kontroll på finansene med forutsigbarhet.

REC kan nå bruke tid på å planlegge ting fremover i tid fremfor å rydde opp i gamle ting. Foruten et eventuelt skattekrav er det JV-andel og Moses-Lake ekspansjon som REC trenger cash til fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Randers
16.04.2018 kl 23:39 11599


Tja, da har jeg prøvd å fiske litt hos IR. Men får ikke helt tak i når de har tenkt til å annonsere det endelige resultat av Bond 2023. Kansje de venter til tallslipp 26 April (?)

Men det var visst en liten endring på "Buy-Back"-opplegget.

Ca 7 MUSD tilbakekjøp av REC03 (3 Mai) - og ca 101 MUSD av CB (11 Sept). Dette betyr ikke så mye, annet enn at det da gjenstår ca 51,4 MUSD (3 Mai) og ca 9 MUSD (11 Sept). En liten rokering fra de ca MUSD 1,15 og 107 - som opprinnelig ble kommunisert fra REC. Og vedr regnestykket i TS-innlegget, betyr det ingenting. Svaret forblir det samme
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
17.04.2018 kl 00:33 11509

Som vanlig har jeg ikke peiling på "tall og slikt", men ser heller på tradernes oppførsel via chartet.
DE KAN - og de reagerer!

Det er nå flere tekniske indikatorer som peker mot "trangere tider" for aksjonærene:
- Kursen faller brått under 10 dg snitt - og er på full fart mot 30 dg.
- Trolig verre: I MACD ser man at det kjappe snittet bryter under det langsommere. Pleier å være et dårlig tegn PÅ SIKT!
- Selve kursbildet: Kan se ut som om en dobbel topp (ca 1,54) dannes og er i ferd med å få et negativt utslag.
- Her gjelder det for aksjonærene å FØLGE MED - og ikke bli for grådige i tilfelle signalene forverrer seg!

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Tom Tank
17.04.2018 kl 07:08 11315

Og de som fremdeles IKKE tror at Hammers og Randers er samme person kan ta seg en bolle!
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
questi
17.04.2018 kl 08:05 11351

Hammers er nesten aldri inne og snakker om REC,
Men omtrent alle gangene Hammers har advart om fall i REC, har REC steget 1-2 døgn i etterkant :P
Hammerseffekten :)

Den brå brytningen er pullbacken :)
https://imgur.com/a/rh4dh
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Shaky
17.04.2018 kl 09:10 11149

I følge med indemnification, er det en utløpsdato på denne, eller må det betales uansett? Har prøvd å finne informasjon om dette, men vet egentlig ikke hvor jeg skal lete.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
17.04.2018 kl 11:17 10920

@randers

Det er "stilleperiode" med tanke på IR-kommunikasjon og sensitive spørsmål frem til 1Q18. Da svarer de ikke på stort og det er helt vanlig. Da må man vente til 1Q18 med å få mer informasjon og stille spørsmål. Etter 1Q18 vil IR svare igjen.

...........................

@shaky

Indemnification er litt vanskelig å få grep om hva gjelder vilkår og utløpsdato. REC legger til grunn at de skal betale beløpet og har tatt det med i balansen som kortsiktig fordring. De har også inkludert betalingen i sin oversikt over hva de trenger cash til og sitter igjen med etterpå. Med andre ord er indemnification dekket av refinansieringen. Indemnification forfaller når konkursboet er overstått for det selskapet som ble slått konkurs i 2012. Normalt kunne man jo anta at et krav opphørte etter 5 år dersom det ikke var fremmet. REC har ikke indikert at det er noe foreldelse på kravet og vi har ikke avtalens detaljer omkring dette. Etter hva vi kjenner til så er tiden for krav trigget, men det er per nå ennå ikke kommet inn noen krav. Derfor har man finansielt lagt til grunn at det neppe kommer noen krav i 1H18 og at en slik betaling da trolig faller i 2H18.

Så får vi bare vente å se. Det er jo en stor fordel å få den kvittert ut av balansen så den slipper å stå der. Har man cash og kan redusere fordringene, så bør det prioriteres slik at selskapets totale fordringer (risiko) synker.

Etter refinansieringen er RECs primære gjeld BOND2023 på 110 MUSD. Det er dette som vi skal assosiere med REC Silicon.

Vår sekundære fordring er skattekravet som per i dag ikke er avklart. Også dette er et krav som stammer fra gamle dager og har lite med dagens REC Silicon å gjøre utover at vi er ansvarlige for kravet og eventuelt må betale det. Heller ikke ser ut til å forfalle i 1H18 og kan dermed dyttes over til 2H18. Kravet er omstridt og kan ta lang tid for å få avklart. Siden spørsmålene er prinsipielle og REC har god sjanse for å vinne frem, er det også naturlig at det blir gitt utsatt iverksettelse fra skattemyndighetenes side. Dermed kan avklaringen om skattekravet ta lang tid. REC fikk "avslag" på en foreløpig vurdering og det er ganske vanlig i forvaltningen når man ønsker mer dokumentasjon. Så får vi se om Skattemyndigheten i første instans omgjør eller står på sin innstilling. Juridisk har REC en god sak og har også annonsert at de vil ta det rettslig om nødvendig. Kravet på 30 MUSD kan bli redusert eller det utgjør en begrenset risiko for aksjonærene som vi har kontroll på. Kravet kan mest sannsynlig dekkes over kontantkassen jo lengre en avgjørelse drøyer. Skulle kravet betales i dag, burde det nok dekkes med en fullmaktsemisjon dedikert til kravet. Også her er det en stor fordel å bli kvitt dette gamle kravet fra balansen.

Total sett har REC nå god kontroll på sine fordringer. Det foreligger ingen særlig finansiell risiko omkring selskapet, slik markedet tidligere har følelsesmessig synset om. Gjeldsgraden er under kontroll og selskapet har på 50 % drift ved ML totalt sett EBITDA-overskudd og cash-generering på plass. Dermed er nedsiden minimal mens oppsiden ligger i at alle variablene kan bli bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
18.04.2018 kl 19:59 10586

Ser det lanseres flere konspirasjonsteorier fra fornekterne.
JEG konsentrerer meg heller om å gi saklig guiding - så får dere bare gjøre hva dere vil med aksjene deres.
Nå har forresten ALLE de nevnte indikatorene forverret seg ytterligere, men DET var da ingen overraskelse....?

Hilsen.....Randers......eh, jeg mente Hammers.......som nå skal ta seg en "bolle".......:-)!

PS: Det er gitt salgssignal. Noe støtte 10-12 øre under dagens.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Record
18.04.2018 kl 20:59 10486

Kansje du går på samme smellene i denne som du gjorde i NAS :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
18.04.2018 kl 21:24 10408

Jeg har ikke da ikke gått på noen smell i NAS! Jeg har aldri eid aksjer i selskapet.
"NAS" var en generell betraktning (ikke TA) om det som skjer - og at auksjonsdeltakere avslører sine hensikter på et tidlig stadium.
Slikt er en fullstendig oppsiktsvekkende oppførsel - og noe jeg fortsatt sliter med.....! Er det et røykteppe for noe annet?

I REC forteller jeg om tradernes oppførsel via TA.
DET er KONKRET!

Hilsen Hammers.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Randers
19.04.2018 kl 18:09 10176


Hei Randers !

Jeg skjønner absolutt ikke at det er mulig å blande oss sammen. Men det er vel i grunn bare diagnose-mannen (TomTanken) som tror på dette. På den annen side er han svært overbevisende, (særlig når det ble snakk om boller) - så jeg har endelig (om enn bare midlertidig) blitt enig med han.

Men husk likevel forskjellen folkens; Randers har MYE STØRRE minuskler ENN HAMMERS !!


Mvh Hammers - som nå skal stå på hodet med linjalen - siden han vet at Randers har aksjer i REC

----

Jøje meg - under - du er rar. Men har artig nick :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Green4y
19.04.2018 kl 19:11 10032

ha ha ha dagens beste??

Randers & Hammers er ikke samme person- det skal jeg spise hatt en min på.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
19.04.2018 kl 20:22 9919

Hei igjen, Hammers.
Sammenblandingen skjønner ikke jeg heller stort av, men verden er jo full av konspirasjonsteoretikere.
Sikkert noen her også!

Ellers vil jeg gi deg litt ros for å ha truffet så perfekt i REC igjen.
Du fortalte for noen dager siden om dårligere tider - og der har du truffet fint!
Ikke så veldig stort utslag (ennå), men det har uansett gått den veien høna sparker etter at du kom på banen.

Hilsen Randers.........som får ta seg en fiktiv bolle i kveld også - og prøve å "Finne meg sjæj igjen".
Har liksom fått en litt merkelig "utenfor kroppen følelse" de siste minuttene - og vil nå finne tilbake igjen!
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Solguden
19.04.2018 kl 20:55 9829

Innlegget er slettet
Mye forundrer meg her inne. Denne Hammers solgte så vidt jeg husker på krona, og har siden vært inne her for og snakke den ned med jevne mellomrom uten hell.
Det som forundrer meg mest er at noen gidder bruke tiden på sånne som han. Fokuser på selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
19.04.2018 kl 21:55 9712

Gud.
Jeg oppsummerer enkelt.
Jeg snakker ikke om REC når bildet ser OK ut, men det gjør jeg når DERE bør være på vakt.

"Salg rundt krona". Det tekniske bildet så bra ut, og jeg kjøpte noen "korte" aksjer en torsdag (?) ettermiddag. 1,24.
Neste morgen våknet jeg til PW fra dette helvetes drittselskapet - og kursen falt til krona (eller under).
Holdt ut - og solgte på ca 1,12. Skulle gjøre et kjapt lite klipp, men PW kan man ikke gardere seg mot.
Maks uflaks - spør du meg! Hvilke ANDRE PW har selskapet sendt ut?

Hilsen Hammers.....som for ordens skyld legger til at det ikke var snakk om store summen. Tap er uansett tap - og det svir!
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare

Haha Hammers, det var vel fortjent. En slik bommert ville jeg aldri gjort. Hadde du hatt tålmodighet hadde kunnet selge til 1,50. hastverk er lastverk. Tid eller mangel på tid blir årsak til tap.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
MCAP123
19.04.2018 kl 23:41 9516

På torsdagen börjar arbetet med att sätta upp 600 solpaneler på Stockholms slotts tak.
Därmed får kungen slutligen den 70-årspresent han lovades av Statens fastighetsverk, SFV, för två år sedan.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare

Hammers eier du aksjer er det noen selskaper du har tro på ,eller er du bare forfatter for shortere ,du skriver bare om aksjer som det er veldig mye short i , du er vel kanskje en shorter ,eller for du betalt fra short husa for og prøve og få folk til og selge
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
20.04.2018 kl 01:06 9430

Anton.
De som har vært tålmodige i REC har tapt en FORMUE i aksjen! Jeg regner ABSOLUTT med at du er en av dem!
Glem ikke at jeg begynte å advare da kursen sto i ca 180,- da et KRAFTIG teknisk brudd hadde funnet sted noe høyere.
DEN begivenheten har vel snart 10-års jubileum.....!
Det var året etter at jeg varslet i NSG - som hadde 10 års jubileum i fjor! Vi vet jo alle nå hvordan DET gikk!
Ellers; REC forsvant etter hvert under krona etter mitt salg - og ingen vet hva jeg gjorde i ettertid.
Jeg holder jo alltid kjeft hvis det ikke går nedover!

Hilsen Hammers........som ikke snakker for noen - eller shorter aksjer - men handler litt selv - rundt om - når jeg føler for det!
Det er MIN sak - akkurat som dere gjør det samme uten å skrike høyt om egne disposisjoner til hele verden!
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
questi
20.04.2018 kl 08:51 9141

*hehe* du skriver jo bare i REC et par ganger i året.. det vil si at det går bare nedover MIDLERTIDIG + noen FÅ ganger i året :)
Vær oppmerksom på pullbacken i rødt... etter denne kommer den store oppgangen til 1.80 brått :)

https://imgur.com/a/rh4dh
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
polion
20.04.2018 kl 09:39 9010

Hammers: Anton er meget god på solindustri, men øvrige resonnementer er han ikke imponerende på. Forresten hørt om han som kjøpte REC på kr. 302,-, men heldigvis så klarte han å snitte seg en god del ned ved å handle det dobbelte på kr. 281,-. Lucky man !

Når man hører Antons belæring om «tålmodighet», «snitte seg ned», hvor billig REC egentlig er og hvor tåpelig markedet opptrer i forhold til REC, så er det nesten i misjonærens ånd. Vil tro at det er ytterst få som har tapt mer på REC enn Anton. Rundt mai-2016 fikk vi høre hvor billig REC var på ca. kr. 2,20. Siden den var så utrolig billig den gang, vil jeg anta at han har kjøpt seg kraftig opp hele veien nedover, eller snittet ned som det kalles. Han har vært tålmodig, samt at han har fått snittet ned - Lucky man ! Hva REC som selskap egentlig har prestert de siste årene, er dog en helt annen tale - følgelig slett ikke umulig at dagens kurs faktisk er nokså riktig.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
økon
20.04.2018 kl 12:21 8806

@ Polion Om dagens kurs er "riktig" eller ikke kan diskuteres. Det er bedre utsikter for selskapet nå, enn da kursen var 1,55, var ikke kursen "riktig" da?

En ting som er sikkert er i alle fall at kursen systematisk kjøres ned, se på alle 5000- og 15000-ordrene som gjennom hele dagen senker kursen med 1, 2 eller tre tidels øre på lav omsetning. Jeg antar dette enten gjøres av 1) optimistiske shortere, 2) en eller flere som er desperate etter å selge, eller 3) noen som har i oppdrag å holde kursen nede, i påvente av et eller annet. Kanskje får vi en gang vite hva som foregår, kanskje ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare

Er vel ingen tvil om at det er de som har tradet Rec de siste årene som har tjent penger på aksjen.Har selv en long del og en tradingdel.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
20.04.2018 kl 21:44 8600

Polion.
Ja, mange triste skjebner i kjølvannet av denne aksjen.
Jobbet forresten sammen med en hvis far jobbet for REC.
Faren hadde i sin tid kjøpt en del aksjer - og hadde planlagt å selge dem på et bestemt kronenivå. Husker ikke hvilket.
Pengene skulle benyttes til å kjøpe en eksklusiv bobil! Så sprakk bobla like før kronenivået - og det ble aldri noen bil.
Kompanjongen fortalte ikke om det i stedet ble et lite campingtelt som erstatning, men det skulle ikke forundre meg.
_____________________

Ellers lurer jeg litt på om kursen skal til støtten på 1,25 fk onsdag - dagen før Q1/18.
Blir det bra kommer vel stigning fra støtten. Hvis ikke brytes den - og med det utløses en DOBBEL TOPP!
Joda, et helvetes slit å være aksjonær i REC - og mye å bekymre seg over.
Slik har det i grunnen vært helt fra bobla sprakk! Aksjonærene håper og tror, men får alltid en i fleisen når man minst aner det!

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Solguden
20.04.2018 kl 22:29 8520

Kan begynne og lure litt på disse som legger ut historier dem tydeligvis dikter opp selv hvorfor i all verden bruker de så mye tid på en aksje de ikke eier? . Men dem om det veldig mye spam innlegg her nå ikke mye vettug og lære her. Kun et par skribenter som er verdt og kaste bort tiden på og lese.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Hammers
20.04.2018 kl 23:16 8450

Gud!
Regner med at det er meg du tenker på......!
Ikke dikter jeg opp - og ikke bruker jeg mye tid. Skriver som det er - og skriver ganske lynraskt her inne.
Hvis det er noen du BØR lese - er jeg en av dem! Det har historien nå vist i 10 år!

Men for all del - lytt heller på dem som har god KUNNSKAP om alt som rører seg rundt REC og innen solindustri.
Jeg har NULL peiling, men treffer planken gang på gang! KUN ved å "lese" handlingsmønsteret til de som er på børs!
DE har peiling og reagerer - og jeg tolker deres handlinger!
LANGT bedre enn enkeltpersoners vurderinger på HO forum - ut fra egne sits!

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare
Solguden
21.04.2018 kl 07:12 8269

Tja min lange erfaring på børs tilsier at kunnskap alltid vinner over spåkuler.
Hadde også litt aksjer i Nas som jeg kjøpte under 200 kroner og solgte på 300 kroner. Mener du også der var innom og snakket om dommedag og dårlige flyseter + oppdiktede historier. Men gidder ikke bruke tiden på dette her.
Har lest meg opp om selskapet Rec etter nøye vurdering har jeg funnet ut at jeg vil sitte long med denne. Snitt 1,39 er jeg strålende fornøyd med i den forbindelse.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03 Du må logge inn for å svare