DOF Q2, og videre.

davan
DOF 20.08.2019 kl 07:54 10935

Ja kjære doffere, nå er det snart sannhetens øyeblikk. Er spent på hva Mons og Hilde legger på bordet i dag. Magefølelsen sier at det blir positivt, da kan kursen gå fort oppover. Imidlertid må vi kansje ett Q til frem, for å se markant bedring.
Lykke til alle trofaste doffere!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
danm
23.08.2019 kl 09:35 4860

Der er ingen, der vil sælge aktier, så hvordan skal shorterne dække ind? Jeg tror, det er en stor løgn. Jeg har tid at vente og køber gerne en smule, ind i mellem.

Liten konklusjon av resultatene for supply så langt: EIOF overlegent best, så RISH, DOF ok, SIEM var helt grusomt. Skjønner ikke hvorfor det skal være så syke forskjeller. Nå hadde vel riktignok Eidesvik solgt en båt i kvartalet. Samme med RISH. Siem skylder på nordsjøen, mens det er der de andre tjener penger. Siem har hovedvekt på AHTS og det er jo riktignok der det ser best ut for øyeblikket.
kvirrevi
23.08.2019 kl 10:01 4808

To nye AHTS solgt til skrap siste uke. Den ene er veldig gammel, den andre fra 1998. Flere av båtene som ligger i opplag i westshore.no sin oversikt er eldre enn 1998. Båtene er Red Sea Diamond (1979) og Seacor Vanguard (1998).

Det kan også nevnes at det ble skrapet en gammel pipe layer forrige uke, men jeg aner ikke om denne kan sies å ha vært i noen form for konkurranse med DOFs pipe layer båter. Tror ikke det egentlig.
Redigert 23.08.2019 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Met1976
23.08.2019 kl 10:12 4789

Gode nyheter, jo flere som forsvinner helt ut jo bedre.
kvirrevi
23.08.2019 kl 12:55 4712

Jeg også tolker det som positivt at enkelte velger å skrape ikke alt for gamle AHTS båter. Dette har mest blitt gjort av Tidewater og Seacor etter det jeg har sett, men dette kan være et aktuelt valg også for en del andre markedsaktører. Samtidig blir det ikke bygget nye AHTS, da det ville være galskap gitt markedsbalansen. Mange av AHTS båtene i opplag er bygget i 2003 eller tidligere og begynner derfor virkelig å dra på årene, samtidig som det er betydelige reaktiveringskostnader.
kvirrevi
23.08.2019 kl 13:19 4693

Jeg synes også det er interessant å se på hvor de store låneforfallene i DOF-systemet er, kombinert med hvor solide de ulike selskapene er. Fra 2Q pres. fremgår det at hoveddelen av forfallene er i DOF Subsea både i 2019 og 2020. Grovt sett ser det ut til at DOF Subsea har 14-1500 MNOK i lån som skal fornyes/betales i 2019, mens tilsvarende i DOF er på under 500 MNOK. På samme måte er de store låneforfallene i 2020 i DOF Subsea der lån på ca. 2,3 milliarder kroner forfaller, mens tilsvarende tall i DOF er på ca. 900 MNOK.

Det er svært interessant fordi det er DOF Subsea som ikke har avtalt "soft terms" med bankene. Dette kan igjen ha med å gjøre at det ved forrige refinansiering ikke så ut til at DOF Subsea trengte soft terms, men der særlig lavere marginer innen Subsea IRM nå kan ha ført til at dette er nødvendig likevel.

Samtidig har DOF Subsea en på papiret vesentlig sterkere balanse enn DOF fordi DOF Subsea har langt lavere gjeld. DOF Subsea har per 30.6 5732 MNOK i egenkapital og 9531 MNOK i lån. I denne kapitalintensive næringen og sammenlignet med andre selskaper i næringen er dette solide tall som gir gode forhandlingskort. Og vi skal huske på at det ser ut til at det er i DOF Subsea utfordringen ligger. Spørsmålet blir da om det ikke er riktig å gi DOF Subsea "soft terms" med en refinansiering med bankene der låneforfall skyves frem i tid. Samtidig er det ikke åpenbart at egenkapitalen trengs å styrkes nettopp fordi DOF Subsea har en forholdsvis sterk balanse gitt næringen selskapet opererer innenfor.

Hva er det jeg prøver å si her….. Jo, at det kan være gode muligheter for at bankene refinansierer DOF Subsea uten å kreve ny egenkapital. Her vil det hjelpe mye på at DOF kan vise til sterkere resultater, og at selskapet klarer å betale ned forholdsvis mye gjeld hvert år nå som nybyggprogrammet er ferdig. 2Q var et godt bevis på dette, og 3Q vil trolig bli et enda bedre bevis gitt at DOF varsler bedre 3Q og 4Q resultater.

Utviklingen går virkelig i riktig retning for DOF, så er det å håpe at de klarer å få vist dette tydelig og klart for bankene.
kvirrevi
23.08.2019 kl 13:26 4685

Tre AHTS-båter tatt på oppdrag for Exxon Mobil, dette er positive markedssignaler for AHTS-markedet.

Fatter ikke at DOF er priset som de er. At bankene ikke vil rulere lånene er også helt merkelig. Driften til DOF er den mest solide i klassen, AHTS-markedet som er viktig for DOF er sterkere enn på lenge etter et par litt labre måneder. Når nå 3 Maersk-båter forsvinner ut året i tillegg til to SOFF-båter som blir borte en stund, fører til at det blir kjempestramt for DOF som har 4(5) i spotten. Får man rulert lånene for DOF subsea i år ser det veldig bra ut, det er ingen grunn til at det skal trenges mer penger. Q3 kommer til å bli overskudd, og Q4 ser også lovende ut.

«Går i riktig retning...» Det er dine ord.
Hvordan gikk det forrige gang Subsea skulle utstede en obligasjon? De ønsket seg 1,5 mrd, men «reiste verden rundt» ifølge Drønen og fikk 900 mill. Hva du håper på og hva som er realistisk sammenfaller ikke. Ta tapet. Move on. Eller bli med på emisjon.
AlanS
23.08.2019 kl 14:01 4629

Den amerikanske skiffer revolusjonen virker som en bobble. Jo høyere produksjonen er desto mer kreves det for å vokse videre og det er dyrt. Om den smeller, vill offshore bli populær igjen.
Formel 1
23.08.2019 kl 14:40 4583

Etter å ha tatt meg ut fortjeneste i sdsd hopper jeg over til dof og avlyser emisjonen.
😜👀
Redigert 23.08.2019 kl 14:41 Du må logge inn for å svare
23.08.2019 kl 14:43 4575

Jeg er short fra 3,16
Men burde heller fortsatt å shorte Borr, denne faller for lite . Blir ikke nok penger i denne
Ser du har samme syn som meg .
Har satt meg som mål 2,50 her

Tror den skal lenger ned enn 2,5. Blir emisjon her. Lykke til :-)

Tror du det blir emisjon i equinor også fordi den har falt 30% fra toppen? Bra begrunnelse du, burde ta et år på skolen du.
Captain
23.08.2019 kl 17:25 4462

Så du sammenligner det fundamentale i Equinor med DOF? Tror du må slutte med pilsdrikkingen din.

Helt riktig ØrsteinStraitB. For ikke å glemme at den nye renten spratt opp til 9%. De har rett og slett ikke råd til å rullere lån lengre med slike påslag.
Formel 1
23.08.2019 kl 19:53 4394

Er dere som svartmaler situasjonen i dof bekymret for dagens aksjonærer eller er dere ute etter å skremme slik at de selger på bunn. (til dere)🤢
Eller er dere short😎
Redigert 23.08.2019 kl 19:55 Du må logge inn for å svare
hstray
23.08.2019 kl 19:58 4388

Enig at markedet er kjølig, og anbefaler ingen å kjøpe noe som helst av aksjer på børsen. Men faktum er at Dof leverte det beste kvartalsresultat på mange år. og Eidsvik fulgte opp idag. Det er så svak likviditet i aksjen at kursen går opp med 20% når Matmons skal dekke inn short..
hstray
23.08.2019 kl 20:06 4380

Amerikansk skiferolje nådde toppen juli 2018 med ca 1,2 millioner fat per dag. Er nede i rundt 7-800 000 fat nå. I tillegg så har Kina som USA er største eksportør til innført 5% toll på amerikansk olje
hstray
23.08.2019 kl 20:10 4373

Tror også endel av en løsning er at Dof subsea får soft tearms iform av rente og avdrag utsettelser på deler av lån. Alle venter på utfallet av løsningen hos Solstad før de konkluderer
hstray
23.08.2019 kl 20:14 4363

Får Dof tilsvarende gjeldsreduksjon som det forhandles om hos Solstad så deltar jeg mer enn gjerne i en emisjon.. Styre og ledelse i Dof venter på ett utfall av situasjonen i Solstad før de konkludere iht en ny langsiktige finansiering. Blir ikke forundret om noen av de mest attraktive Solstad, Farstad skipene får Skandi til fornavn.

Hvem svartmaler? Jeg påpeker konkrete poenger. Samme gjorde ØrsteinStraitB. I mangel på motargumenter, angriper du andre for å ha skjult agenda. Hvem har en skult agenda? Respekterer hstray, som kommer med motargumenter, selv om jeg ikke alltid er enig. Å Kontur, som tør å innrømme realiteter. Selv om jeg er uenig om den kortsiktig retning videre.

Er mest opptatt av eventuelt fremtidige aksjonerer, at de får nyansert fremtidsbilde. Skjønne at det ikke nødvendigvis er raske penger på gata. Å prøve å få gode diskusjoner som kan få frem viktige sider ved drift og fremtidsutsikter. Går du tilbake i mine poster, har jeg vært åpen om mine handlinger i Dof. Aksjene jeg kjøpte på 2.12-2.15, ble solgt på ca. 2.80-2.85. Etter det har jeg bare daytradet i aksjen, til omsetningen ble for liten til at jeg likte risikoen. Etterpåklokskapen viser jeg kunne sittet lengre i aksjen, men jeg annså det slik at man lå i øvre sjikt av det realistiske kursbilde for Dof. Å med dagens fremtidsutsikter, søker jeg ikke en snarlig inngang. Da må kursen betraktelig ned, for at det skal bli aktuelt. Blir det mer aktivitet i aksjen, er det aktuelt å ta opp igjen daytrading. En short til uken er fristende, avhengig av hva Trump foretar seg i løpet av helgen. Men er ikke short pr. nå.

Enig i mye av det du skriver hstray. Noen faktaopplysninger. Dof hadde vel positive tall i Q1 2018. Så har sett bedre ut. Å Eidesvik sine tall for Q3 skyldes nok salg av fartøy. De andre rederiene har stort sett levert tall som er på linje med hverandre.

Du har delvis rett ang. skiferolje. Den er dyrere å utvinne, og lavere pris gjør at produksjonen faller. Men finnes mange andre markeder enn Kina, og blir bare prisen og etterspørselen høy nok kommer nok produksjonen tilbake. I tillegg vil en vedvarende handelskrig samt resesjon også bidra til å kunne senke etterspørselen. Her er mange usikkerhetsmomenter fremover.

Jeg er helt enig med deg knyttet til Dof-subsea og refinansiering. Tror også de avventer hva som skjer i Solstad. Å at de bør søke lettelser i vilkårene, for man kan ikke basere driften på rullering av lån til stadig dårligere vilkår. Problemet er at jo lengre tid som går, desto større er sjansen for emisjon. Jeg ser heller ingen problem med å bli med på en fremtidig emisjon, om man får vilkår som er levelig for selskapet. Problemet er til hvilken kurs man ser en slik emisjon komme? Jo lengre de venter, jo lavere kurs risikerer man. Man kan tape mye før emisjon kommer, i tillegg til at utvanningen blir større jo lavere kursen blir. Jo flere aksjer må trykkes, for å oppnå et tilsvarende beløp. Derfor er inngang nå lite fristende. For dere som alt er inne, gjelder det å snitte ned. Men for å tjene på å snitte ned, må man tørre å ta enhver liten fortjeneste.
23.08.2019 kl 23:02 4234

Dere som er i rigg og offshore får et helvete på mandag
Borr var ned 6,5% i USA sluttet på 5,05$
SDRL enda mye verre
Glad jeg sitter short nå
hstray
23.08.2019 kl 23:14 4222

Q1 2018 var EBITDA/driftsresultat 479.
Mye svakere enn Q2 2019. Men de hadde.
Unrealised finance costs +348 dro opp netto resultatet. Sikkert brl som hadde styrket seg mot dollar 💵.
Eidsvik doblet Ebitda/driftsresultat fra samme kvartal ifjor. I tillegg har spot marked i nordsjøen visst graftig forbedring av rater over lengre tid, spesielt mot Ankerhåntering.

Det er lavere igangsatte prosjekter på skiferolje, og alle leverandørene og produsentene blør. Skiferolje er definitivt over peak produksjon. Jeg tror vi vil merke dette etterhvert som nye prosjekter ikke igangsettes. Da vil oljeleting offshore og subsea øke visst oljepris er +50$

Er annet marked Dof må ser mer mot er fornybar energi og hav vind prosjekter offshore. Olympic har nå mer enn 50% av inntektene sine fra grønn energi. Det skal bygges haugevis av store vindmølleparker offshore fremover, som gir stor muligheter for både Dof og Dof Subsea. Og man slipper å være så ekstremt sårbar på fall i oljepris.

https://www.dn.no/oljeservice/stig-remoy/offshore/vindkraft/stig-remoy-om-snuoperasjonen-det-var-som-a-ga-i-et-helt-ukjent-landskap/2-1-632484

Ja, jeg tror som du mastermind at Dof subsea må få bedre vilkår iform eller få lov til å rullere gjeld på dagens vilkår og ikke renter på 10-20%. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig når konkurrenter ikke betaler verken renter eller avdrag på gjeld(Solstad) For Dof sin del har det nok bygd seg opp en viss frustrasjon på forskjellsbehandling, og spesielt etter sist rullering på 8-9% rente.
Noen som vet om disse ballong lånene har sikkerhet/pant i skip?

Ørstein tror Dof skal gå konkurs. Basert på balansen i kontraktsreserver Dof har på ca 22 - 24 milliarder Nok, samt høy gjeld på ca 22-24 milliarder Nok så mener jeg dette er helt urealistisk. Evne til å vinne kontrakter, og worldwide organisasjon er andre momenter.

Ordre balanse og total gjeld er for høy til at dette scenariet kan inntreffe. Ved konkurs ryker alle kontraktsresverer som skal genere inntekter til å betjene lån og renter. Solstad har en ordre balanse på ca 3 milliarder og gjeld på over 30 milliarder Nok. Altså en ekstremt mye svakere balanse, samt mye svakere Ebitda.
Går det så langt at det kommer en ny refinansiering i Dof subsea, så vil det være helt andre krav til bankene å måtte ta tap. Bankene har ment at obligasjonseiere og aksjonærer skal tape 100% før de tar en krone i tap. Derfor er en refinansieringsløsning veldig komplekst. Da er det mye lettere å gi rente og avdragslettelse ipåvente av bedring. Og når marked viser tydelig tegn til bedring, vil alle stakeholders velge denne løsningen.
Dof har fått en utsettelse og ønsker å se hva slags vilkår Solstad er tilbudt før de konkluderer. Det kan også tenkes at Dof involveres i Soff sin langsiktig løsning iform av drift av skip hvor banker avhender pant på sitt skip og trenger en ny reder med world wide organisasjon til å drifte skip. Jeg tror nemlig ikke at bankene er interessert i å ta særlig mye i tap hos Solstad iht deres tidligere standpunkt i refinansieringsprosesser rundt 2015-16 hvor de var tydelig på at aksjonærer og obligasjonseiere skulle tape 100% før de tapte en krone. Dof ordrebok på 22-24 milliarder gir en enorm styrke i slike for forhandlinger mot bankene. Og jeg tror at Helge Møgster ikke ønsker å gå inn med ny EK uten at bankene i denne runden tar solide haircut på gjelden. Og vi ser alle hvor vanskelig og komplekst dette er hos Solstad

Du har helt sikkert rett hstray. Husker ikke årsaken, bare at de leverte grønn bunnlinje. Du har også helt rett i at spot-ratene har vært høyere i Q2 og Q3 i 2019, enn samme tid i 2018. I perioder betydelig høyere. Problemet er at utnyttelsesgraden fremdeles er for lav. Tror fremdeles det er salget av skip som gir pluss i EIOF.

Du har også helt rett om skiferoljeproduksjon. Men oljepris på over 60$ fatet, vil føre til oppsving. Å de leter nok etter måter å kutte kostnadene på, for å opprettholde produksjon. Det samme gjør nok oljeselskapene til havs, og det kan gå ut over underleverandører som Dof. Leste forøvrig en artikkel om oljepris på 50$ ville være krise for en allerede vaklende økonomi. Svekket økonomi er i seg selv med på å senke etterspørselen. Usikkerheten som råder er med på å presse interessen og kursene innen sektoren ned.

Er usikker på om disse lånene har pant i skip. Ser ikke for meg konkurs i Dof. Om ikke markedet kollapser fullstendig, eller ledelsen kommer på kant med långiverne med sikret pant. Da kan de bli fristet til å ta en Dolphin Drilling. Overføre eiendelene til nytt selskap, bli kvitt usikret gjeld, og plagsom ledelse. På bekostning av aksjonærene. Da tror jeg nok Møgster hoster opp penger i en emisjon i stedet. Solstad derimot, der er muligheten ekstremt stor. Både for konkurs, men også en løsning som i Dolphin. Tror ikke på en løsning som innebærer å sette bort skip som driftes av andre. Hovedproblemet er en næring som ikke evner å tilpasse seg hverdagen. Her må mye skraping til.

Ser Rysstad Energy ser oppside i Subsea i kveld. Subsea har vært svak. Det ser man også på kursutviklingen til Subsea7. Ekstremt vanskelig å vite når en bunn er nådd. Jeg tør ikke spå. Men ser vanskelig for meg en opptur før oljeprisen stabiliserer seg 10-20% over dagens nivå. Det igjen avhenger av Trump, og hans mange ville innfall. Men også en levedyktig økonomi i andre land og verdensdeler. Lånefinansiert vekst er ikke vekst. Bedre å gjøre nødvendige tilpasninger med en gang.

hstray
24.08.2019 kl 19:24 4017

Jeg tror spillere med høy backlogg/ordrereserver blir vinnere og står igjen innen offshore segmentene rigg og skip. Doff har pr Q2 over 20 milliarder i ordrereserver. Da er ikke opsjoner tatt med. Gjeld ca 20,4 milliarder.
Til sammenligning hadde Solstad 2,5 milliarder i ordrereserver per Q1 og en totalgjeld på ca 30 milliarder Nok.
Fred Olsen hadde null i ordrereserver, alle rigger i opplag(1 rigg i drift på korte kontrakter) og få muligheter til å få langsiktig kontrakter. Samt riggene var gamle og utdaterte i ett marked med stor overkapasitet. Høye ordreverdier +opsjoner gir Dof ekstremt gode forhandlingskort mot kreditorer visst situasjonen skulle vedvare med svake markeder.
Alle vil nå se hva slags løsning som ender opp hos Solstad før man konkluderer.
Det hersker ingen tvil om at Dof subsea som ikke har vært gjennom en refinansiering trenger soft terms på enkelte av låneforfallene. Det bør være i kreditorers intressse å spille på lag med Dof subsea, slik at enhet kan gjenreise seg som en sterk finansiell aktør. Alle i bransjen vet at siste års situasjon hos Solstad har medført tap av langsiktig kontrakter. Tviler sterkt på at bankene ønsker en reprise av Solstad hos Dof.
CEO Mons Aase investerte 14 millioner ved sist refinansiering av Dof. Aksjen stod da i kr 1.Etter aksjesplitt kr 10. Mons Aase har tapt ca 75% av investeringen. CFO Hilde Drønen deltok også med ett betydelig beløp i emisjonen. Største eier, og styreleder Helge Møgster skjøt inn 750 millioner. Emisjon var totalt på 1,2 milliarder Nok. I tillegg ble det gjennomført en emisjonen på 500 mill ved slutten av 2017, som ble brukt til å øke Dof ASA eierandel i Dofsubsea fra 51 til ca 65%. Beløp gikk rett inn i Dofsubsea for bedre kontantstrøm. Det var en påfølgende rep emisjon. Dof har i siden krisen i inntraff sprøytet inn nesten 2 milliarder Nok i frisk EK. Dette tiltross for at Dof hadde lange kontrakter på alle skip, ingen skip i spot og ble regnet som finansielt sterk av bankene sammenlignet med sine konkurrenter.
Den fusjonerte Solstad gruppen med Solstad, Farstad, Deepsea supply og Rem har knapt hentet inn ny EK fra sine eiere under krisen. Aker spyttet inn ca 400 mill ved sitt inntog i Solstad.
Dof har spyttet betylig mer EK inn i selskap under oljekrisen, i tillegg til å ha en mer betylig mer ordrereserver å ta med seg inn i krisen. Samt refinansieringsløsning var veldig mye mer robust enn Solstad sin.

Det er klart at Dof vil se hvilke gavepakke Solstad ender opp med før de inngår noen nye langsiktig avtaler med banker.
Det kan også tenkes at Dof er endel av den langsiktige løsningen iform av drift av skip som banker avhender sitt pant og tar ut av Solstad.
Kontur
24.08.2019 kl 22:01 3943

At DOF ledelsen ikke er i mål med en langsiktig refinansieringsløsning i løpet av 2-3 sommerferie mnd forstår de aller fleste som vil forstå det. Når den kommer på plass, noe jeg er overbevist om at den gjør vil det meste av usikkerhet falle bort. Det forhandles om bedrede betingelser og antagelig i et lengre perspektiv enn de fleste her ser for seg. De aller fleste bankene har etter hva jeg har forstått allerede akseptert. Så skapte det inntrufne som vel alle nå her fått med seg noen utfordringer som jeg har tillit til vil bli fikset.
Jeg har fortsatt ingen tro på at det vil komme noen emisjon i denne sammenheng. Da må det som jeg tidligere har kommunisert bli aktuelt pga helt andre formål.
At neste uke og sikkert flere uker blir tøffe for de som er i aksjemarkedet behøver man ikke være Einstein for å forstå, ref handelskrigen som raser. Vi får håpe de Donald og Xi finner utav det en eller annen gang. Hvor stor nedside dette kan gi DOF aksjen er usikkert.

Bare å la være å selge på dårlige dager så blir det ikke ille. Fatter ikke de som slenger ut aksjene på billigsalg når man ser hvilke rater ahtsene har om dagen. DOF har den beste ahts-flåten i verden og snart forsvinner nok også Hera og Bergen på jobber andre steder i verden. Equinor forlenger sikkert ramme-kontrakten med Vega og må nok ut med mye mer enn de betaler nå. Den har vel omtrent vært booka konstant siste 3 måneder nå.
hstray
25.08.2019 kl 10:01 3806

Obligasjonsmarked er ifølge flere stengt for det meste innen olje relatert business, eller til vilkår som ikke er bærekraftige. Mitt poeng med innlegg over var å illustrere hvor mye egenkapital Møgster, og aksjonærene har sprøytet inn i Dof systemet under krisen til sammenligning med Solstad. Samt at backloggen er mer enn 10 ganger så stor som hos Solstad. Det er faktorer banker er veldig opptatt av.

kursen er så lav, og marked er i tydelig bedring. Skal kursen videre ned så det aktiv manipulasjon fra short fond som kjøper og selger kursen ned.
25.08.2019 kl 11:18 3753

Er Helge Møgster inne her som eier ?
Er ikke han styreleder ?
Nå skjer det ting rundt han dere bør få med dere øyeblikkelig
Redigert 25.08.2019 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
danm
25.08.2019 kl 11:37 3739

Jeg tror ikke vældig mange sælger på disse niveauer, tværtimod tror jeg, man køber de mængder, der sættes på billigsalg, under en meget lav omsætning. Der er ikke noget at frygte, med de rater og den belægning, vi ser her i Q3. Olieprisen ligger på et fint niveau, set i forhold til den uro, der er med handelskrigen. Jeg tror, Trump er en meget presset mand i forhold til handelskrigen med Kina, og derfor må forsøge, at komme videre i forhandlingerne. Det vil give et voldsomt boost, i det øjeblik der sker fremskridt her.
Captain
26.08.2019 kl 14:26 3516

Du skjønner for at der er kjøpere må det og være selgere?
GamlePU
04.09.2019 kl 07:52 3214

En "liten oppmuntring".. Vi er kanskje ikke så langt unna en reprising av DOF og offshore generelt...

https://e24.no/energi/olje/venter-ny-leteboom-i-nordsjoeen/24689065
Regina
04.09.2019 kl 21:09 3033

DOF er steady going, blir en god høst. Det vi nå trenger er melding om at langtidsfinansieringen er i boks.
Kontur
05.09.2019 kl 10:07 2840

Skal ikke mye positiv nytt til nå før flere av oljeserviceselskapene stiger mye. Analytikerene sitter forhåpentligvis å studerer på hvor oppgangen vil komme. Om DOF ledelsen nå kommer med endelig langsiktig bankløsning vil anbefalingene komme.
Alt annet ligger godt til rette for DOF, stigende rater, sterkt bedret marked, god guiding, stor Backlog,
Kanskje er oppturen vi venter på der snart