PHO-Veien mot 10 gangeren.

focuss
PHO 20.08.2019 kl 11:53 48937

Mange av oss har opplevet å se både Nano og PCIB gå 10 gangeren på kort tid og nå har vi sett Medistim gå 6 gangeren på 4 år. Når de rette forutsetningene inntreffer for PHO så mener jeg vi ikke skal utelukke 10 gangeren på kort tid, kanskje bare et år.

Så hva er de rette forutsetningene for en rask 10 dobling? Første kvartal PHO leverer positiv bunnlinje, eller EBITDA er starten på 10 gangeren. Når de ved neste kvartal igjen øker overskuddet med 50-100% så er vi godt i gang. Når vi da ved kvartalet deretter øker overskuddet med ytterligere 50-100% så har vi ti gangeren i sikte. Vær obs på en viktig faktor. Når PHO først går med overskudd så skal det lite til for å øke overskuddet kraftig . Da vil det meste av salgsveksten komme på bunnlinja.

Er et slikt scenarie sannsynlig? For meg ser det mer ut som det kan spørres om det er mulig å unngå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Effekten av flere rigide skope bør også gi en større effekt fra foregående kvartal. Jeg håper på break even Q3 og overskudd Q4 sett bort fra cevira, men føler meg ikke sikker på at de klarer gjennombruddet så tidlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Den har alt å si. Ikke uten grunn DS hevder at refusjonsordninger er The golden key!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.09.2019 kl 04:36 4998

Syns eg må forklare vad eg mener om refusjon. Og det er bare att lese om refusjon er Golden Key eller ikke.
https://www.medicareresources.org/faqs/how-does-medicare-reimbursement-work/

Medicare refusjon refererer til betalingene som sykehus og leger mottar i retur for tjenester som ytes til Medicare-mottakere. Refusjonssatsene for disse tjenestene er satt av Medicare, og er vanligvis mindre enn det fakturerte beløpet eller beløpet som et privat forsikringsselskap vil betale.

Deltakende tilbydere

Leger som godtar å akseptere de prisene som er fastsatt av Medicare, blir referert til som deltakende tilbydere. De godtar Medicares refusjon for alle Medicare-dekket tjenester, for alle Medicare-pasienter, og fakturerer Medicare direkte for dekket tjenester. De fleste kvalifiserte tilbydere er i denne kategorien. En analyse av Kaiser Family Foundation fant at 93 prosent av leger som ikke hadde barn i primæromsorgen, deltok som leverandører med Medicare i 2015, men at bare 72 prosent tok imot nye Medicare-pasienter.

Medicare har et søkeverktøy du kan bruke for å finne ut om legen din er en deltakende leverandør.

Tilbyder som ikke deltar

Fordi refusjonsnivået generelt er lavere enn leger mottar fra private forsikringsselskaper, velger noen leger å være ikke-deltakende tilbydere, noe som betyr at de ikke har signert en kontrakt som godtar å akseptere Medicare-refusjon som full betaling for alle tjenester, men de kan avtale å akseptere Medicare-refusjon for noen prosedyrer.

Hvis du mottar behandling fra en ikke-deltakende leverandør som ikke aksepterer oppdrag for behandlingen du mottar, kan det hende du må betale regningen på forhånd og søke refusjon fra Medicare for den delen de vil betale. I dette tilfellet betales leverandøren 95 prosent av beløpet for avgiftsplanen, og kan bare fakturere deg opptil 15 prosent mer enn refusjonsbeløpet for Medicare (vær oppmerksom på at statene kan begrense dette ytterligere; New York, for eksempel, begrenser det til 5 prosent ).

Velg bort tilbydere

Et lite antall leger (mindre enn 1 prosent av kvalifiserte leger) melder seg helt ut av Medicare, noe som betyr at de ikke godtar Medicare-refusjon som full betaling for noen tjenester, for noen Medicare-pasienter.

Hvis en Medicare-mottaker mottar tjenester fra en av disse legene, må pasienten betale hele regningen; Medicare refunderer ikke legen eller pasienten for noen del av regningen, og leverandøren kan angi hvilke gebyrer de velger. Av den lille brøkdelen av legene som har valgt bort Medicare helt, er 42 prosent psykiatere. Og selv om antallet leger som melder seg ut økte kraftig fra 2012 til 2016, falt det i 2017 , med 3.732 leger som valgte bort.

Louise Norris er en individuell helseforsikringsmegler som har skrevet om helseforsikring og helsereform siden 2006. Hun har skrevet dusinvis av meninger og pedagogiske stykker om Affordable Care Act for healthinsurance.org. Oppdateringene hennes om helseutveksling blir sitert regelmessig av medier som dekker helsereform og av andre helseforsikringseksperter.

Som jeg leser det hele er mange mest opptatt av att tjene mest muligt med penger.
Men som ni ser får ikke sykehus mer betalt p.g.a Golden Key. Men som vanligt har Schneider sagt noe så er de det som gjeller.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Det blir rett og slett for dumt Pafo. Du strever og strever for å finne noe negativt og nå har du bestemt deg for refusjon ikke har noen betydning? Dette er stikk i strid mot all sunn fornuft. Det tullet du har limt inn betyr ingenting.

Her er en vurdering av hvor viktig refusjon er i USA. "Receiving reimbursement for your product is just as important as receiving regulatory approval."

Å få refusjon er like viktig som en godkjenning.

https://www.nature.com/bioent/2003/030601/full/bioent738.html

Føler med deg Pafo.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Mdg1
23.09.2019 kl 08:23 4856

Q3 går uansett i pluss pga Cevira betaling på 50m nok. Så får vi se om bunnlinjen også klarer å generere pluss i Q4.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.09.2019 kl 09:40 4747

Ja att ett konsulentfirma som spesialiserer seg på refusjon og økonomiske salgsstrategier for bioteknologifirmaer
seier noe sådant skulle bare mangle. Skall de ha jobb så kan de vel knappest påstå noe annet.
Men vi vet jo att PHO har beste mulige refusjon før cysview nu poliklinisk. Og har vart kjent siden nov 2018 men
har ikke resultert i noe som helst enda. Men vi har jo en very very strong pipeline nu så det er sikkert pga, refusjon.
Men vi får se om det blir en realitet snart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
rockpus
23.09.2019 kl 10:42 4641

,.."men ambisjonene bør være langt større enn 20-25 USD i USA og Schneider virker som han er svært optimistisk for fremtiden."

For å belyse dette med sikkerhet:

Hva skjer om PHO bare klarer halvparten av sin målsetting neste år? Hvilken kurs kan vi da regne med dersom vi bruker en PE på f.eks. 15?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Pafo, det er en artikkel fra The Nature. Regner ikke med du forstår hva det innebærer. Takk til deg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
merida1
23.09.2019 kl 11:07 4581

Det er vel bare å trekke estimerte kostnader fra estimerte inntekter , dele på antall aksjer og gange med 15 det
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.09.2019 kl 11:39 4512

Nej eg aner ikke vad det er før spesielt med The Nature, men det står hvem som er artikkel forfatter og vad han
jobber med. Og anners takk selv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Fevang
23.09.2019 kl 12:55 4437

Hvis man beregner kursen ut i fra et lite overskudd får man jo en svært lav kurs - mye lavere enn i dag.

Men forhåpningen er jo at overskuddet skal bli stort en gang i framtiden og følgelig at kursen er lav nå.

Konklusjonen må utvilsomt bli at det er totalt meningsløst å regne på P/E i starten på en periode når selskapet begynner å gå overskudd.

Men kan være nyttig når selskapet har gått overskudd noen år.

Pr dato prises det vel inn at de skal klare overskudd; men ikke særlig stort.

På generell basis synes jeg synspunkter både for og mot en aksje er av interesse. Men de må selvsagt ha dekning for sine synspunkter.

I mitt hode har en aksje med stor oppside dessverre også en stor nedside. Med en forhåpning at PHO er unntaket beholder jeg mine aksjer inntil videre. Ønsker ikke bare å se q3, men også q4.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Stille før stormen? Det meste som kan sies om PHO er vel allerede sagt. Nå får man bare vente på tallenes tale. Men selv om tallene i seg selv vil være overbevisende og vis akselererende vekst i utplassering av scope og brukerfrekvens, samt blå tall på bunnlinjen og nok en bekreftelse på at guidingen for 2020 vil bli innfridd, så vil det være nok av dem som vil kunne oppkonstruere all verdens konspirasjonsteorier om hvor galt det vil gå med PHO utover i 2020.

Men la nå tallene tale sitt tydelige språk. De fleste av oss skjønner at det akselererende salget av scope er et resultat av gode og permanente refusjonsordninger, samt at en akselererende vekst i antall nye scope på sikt også vil gi seg utslag i akselerendende vest i brukerfrekvensen og salget av Cysview. Men når en del skribenter velger å trekke våre utsagn i tvil, så får vi la tallene tale for oss.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Jeg føler meg komfortabel med at Photocure vil innfri 2020 målsettingen og det i seg selv vil gi en bra opptur. Nå er ikke målsettingen spesielt ambisiøs og jeg håper Q3 vil gi oss et signal om at vi vil overgå målsettingen. Vi skal levere 2020 målsettingen på rigide skope og forhåpentligvis så vil fleks kommer raskere i gang og gi en langt større vekst.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

PR Q2 19 var det utplassert 174 rigide scope. Vil anta at ytterligere 60-80 rigide scope vert utplassert innen utgangen av 2020, dvs at totalen av utplasserte rigide scope vil ligge i størrelsesorden 250 stk. Selv om de sist utplasserte ikke vil gi store bidraget til bunnlinjen, så tror jeg nok at et økende antall scope, samt økende brukerfrekvens vil bidra til at guidingen vil bli innfridd, bare ved bidrag fra rigide scope. Men som du helt korrekt påpeker, i tillegg kommer bidraget fra et økende antall flexiscope. PR Q2 19 var det kun 14 stk utplassert, men da skal man samtidig huske på at Q2 19 var det første kvartalet at flexiscope kunne markedsføres uten problemer. Vi er altså helt i begynnelsen av lanseringsfasen til flexiscopene. Men veksten kan bli råsterkt utover høsten 2019 for ikke å snakke om året 2020.

Jeg tenker PHO kommer til å gjøre all skepsis til skamme.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
onuk
24.09.2019 kl 18:30 3800

2020 målsettingen har vært basert på kun regide skope, klarer de ikke å nå den, ikke engang med hjelp av en del (noen få) fleksible skope, så ville det vært uhyre svak levert. Særlig tatt i betrakting ledelsens uttalelser ved siste presentasjon og alt prat på meget sterk pipeline osv. Da blir praten fort til svada og Photocure til en evighetscase også for de "nyere" aksjonærer som focuss, LM, OK, Andy Hagen, Hayen, Scoopfinder med flere. Standard of care kan vi nok bare glemme først som sist, hvis det ikke kommer svimeslående resultater de neste tre kvartaler. Det er veldig mye som avgjøres innen de neste to presentasjoner og det er jammen på tide at PHO's egen system skal begynne å føle presset de har på seg. Lever, alt annet er for dårlig!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
bravi
24.09.2019 kl 19:52 3720

Det som er oppnådd av resultater i 2018 og hittil i 2019 kunne vært oppnådd uten den økte satsningen med økte utgifter som DS har satt i gang. Det må vises et betydelig trendskifte for å forsvare den økningen. Det er riktig at guidingen 20-25 mill var basert på den opprinnelige satsningen før DS og uten flex skop. Hvis DS er den mannen som mange hevder bør det leveres over guiding for å bevise at den økte aktiviteten betaler seg. Ved Q3 vil det vise seg hva som kommer ut av pipelinen, brødskiva har vært ferdig påsmurt lenge, golden key, low hanging fruits, Aua, Fed. osv. bla...bla...bla.

Med 130m i cash er det ikke akkurat noe press på organisasjonen for å levere. Har hørt at sultne ulver jager best.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Hvordan er det LM, tror du pho når din forventede guiding for 2020.
Det som gjorde at du valgte å kjøpe deg inn....
I følge dine egne innlegg fra 12-15mndr siden, skulle det være barneskirenn å oppfylle det omsetningsmålet. Det skulle egentlig gå helt av seg selv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Bravi, du vet ikke hva Photocure ville oppnådd uten satsingen i USA. Det vi vet er at selskapet ledes av personer som har lykkes med Biotec tidligere, noe du ikke har. Vi vet også at satsingen ikke var ment å gi oss økonomisk gevinst i 2018 og 2019, men fra og med 2020 og i mange år fremover.

Ikke nok med det. Vi har også fått Cevira. :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
24.09.2019 kl 20:23 3677

Dtt,
"Det skulle egentlig gå helt av seg selv."

Det gjør det nok også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
bravi
24.09.2019 kl 20:41 3646

Medisinmannen, nei jeg vet ikke det, men de som styrte før DS mente det ellers hadde de ikke kommet med guidingen. Er viktigere om de personene lykkes med Pho enn hva de gjorde tidligere, hva har de fått til egentlig? Du er sikkert flink selv du, prøver iallefall å gi inntrykk av det, gratulerer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
onuk
24.09.2019 kl 20:54 3632

Medisinmannen, nå er jeg ikke bravi, men jeg antar at hverken han eller jeg (helt sikkert) har lykkes innen Biotec tidligere. MEN, så leder vi heller ikke et børsnotert selskap, vi bare eier deler av det! Fortell meg gjerne litt om bragdene Dan Schneider står for. Jeg har kjørt Google opp og Google ned, men finner liksom ikke noe nevneverdig. Gjør du? Han er amerikaner, wow! Det er Donald "the idiot" også, hva skal det garantere for?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Onuk, jeg er enig med Rockpus. De går ikke konk om de bare nesten oppfyller guiding. Jeg har plottet både inntekter og antall scop og ser et helt klart trendskift med Schneider. Når vi vet at det tar ca 1 år å få et scop i produksjon er trendskiftet som har vært enda mer imponerende ettersom Schneider ikke har vært der så lenge. Som du skjønner ser jeg mer på trendskiftet oppover enn om de akkurat klarer guiding.
Jeg tror på enda brattere kurver oppover fra Q4. Kanskje allerede fra Q3
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Aqualia
Jeg kan knapt se for meg LM sin guiding treffer. Hverken av seg selv, eller på noen annen måte.
Strengt tatt har jeg heller aldri vært i nærheten av å tro på det.
Ikke det heller.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
24.09.2019 kl 21:15 3586

Håper hvertfall at salgsteamet og de ansatte forøvrig i PHO framstår som mer positive individer enn enkelte her inne.
For hadde de hatt snev av den negativiteten og pessimismen i bunn hadde de faen ikke fått ut et eneste skop i kvartalet engang.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
24.09.2019 kl 21:35 3552

Som skrevet tidligere så mener jeg Schneider har levert som leder allerede. Han har definert hva som skal være ambisjonen til selskapet, ved å definere målet, nemlig å bli ny standard behandling i USA. Ikke alle ledere ville gjort det, det kryr av ledere som ikke definerer klare ambisiøse mål for sin organisasjon. Han stiller ved det store krav til organisasjonen. Hva er mer frustrerende en å arbeide i en organisasjon med utydelige og vinglete mål. Schneider nøler ikke med å peke ut kursen. Målsetningen har han enten kommet med selv eller i dialog med styret. Uansett så ser det ut som han trives med å legge lista på verdensrekord nivå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Mange sutrepaver her på HO. Men dersom de trives med en slik rolle, så kjære vene, da må de få lov å se halvtomme glass så mye de orker. Slikt passer ikke en bergenser som ser lyst på livet og synes det er for kort til å gå rundt som en surpomp og konsentrere seg om halvtomme glass. For et møkkaliv det må være!

Vi går mot slutten av Q3 og når rapporten kommer vil den bli langt mer positiv enn det vi fikk servert i Q3 2018. Og trolig har vi et mye bedre grunnlag for å innse at guidingen for 2020 blir innfridd, og vel så det.

Ha en riktig hyggelig aften! Snart snur solen og det vil gå mot lysere tider! Synes som flere av dere vil ha godt av å kunne se frem mot noe positivt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Panis
24.09.2019 kl 21:48 3527

Det verste som finnes er nettopp det som focuss sier, det er å jobbe i en organisasjon med utydelige og vinglete mål. Det kan jeg skrive under på hvordan føles, så at Schneider har en tydelig målsetning for selskapet er bra for alle, både oss, de ansatte og ledelsen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Hayen
24.09.2019 kl 22:39 3465

Schneider er særdeles klar på hvor man skal.
Og han trekker i mange tråder for å komme dit.
Jeg kan ramse opp mange argumenter for bygge opp under den påstanden.

De som kjenner til seiling vet at det finnes et område rundt ekvator i atlanterhavet som kalles the doldrum. Her er det lite vind og det tar lang tid å komme seg gjennom. På den andre siden er det ofte godt med vind.
Vi har vært i the doldrum en god stund nå.
Det er ikke lenge til vi får mye og god bakvind i våre seil.
Og når det inntreffer så kan alt skje med kursen.
Jeg har selv opplevd 11-12x på 6mnd.
En aksje kan bråvende oppover når forholdene er de rette.

At endel her ikke evner å se hva som skjer får bli deres problem i etterkant. Det har iallefall ikke manglet på mye og god info, spesielt fra Focuss.


Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
onuk
24.09.2019 kl 23:31 3404

Haha, det skulle nå bare mangle med den lønn og godtgjørelser de mottar. Nå må du snart cool'n den litt Andy! Sett heller noen krav, både du og jeg som investor har rett til det. Tenk litt over det Andy. Et skope i kvartalet er, vil være og har alltid vært en latterlig lav tall for en selger.!!! Et, tygg på den Andy et, i løpet av tre måneder. Ingenting å rope hurra for!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 08:07 3246

Ja hadde de enda solgt ett i kvartalet så hadde det ikke vart mer en 1,1 mil per scope. Men de selger ett vart halvår.
Til en kostnad av 2,2 mil. Så det det er ikke mange urologer som syns BLC er noe de må ha. Men de har sikkert
samle de opp i pipelinen, så 100 til i år er vel minimum av det Schneider har lovt. Og får vi 200 til neste år, så motsvarer
det 100 som er i full produksjon hele året. Da kan vi klare minimal guiding.

Den som lever får se. Vi har jo noen her som lovt mye før og, men alltid må skyve det månader og år fremover.
Før de når aldri målet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Hayen på Tekinvestor refererer til informasjonsutveksling med Erik Dahl at Bellete har sluttet og er erstattet med Geoffrey Coy har overtatt ansvaret for USA. I den grad dette skylle skyldes at DS har vært misfornøyd med salget av scope i USA, så viser det nok en gang at DS mener alvor og er utålmodig mhp fremgangen i USA.

Men ettersom det ikke er kommet noe offisielt fra ledelsen i PHO, så blir dette spekulasjoner. Grunnen til Bellete sin avgang kan også være så enkel som at Bellete hadde ambisjoner om å bli CEO, og når DS fikk denne stillingen, så valgte Bellete å se seg om etter nye utfordringer.

Hva gjelder sutrekoppene her på HO, så vil jeg bli overrasket om de ikke evner å vinkle også denne utviklingen negativt. Livet fortoner seg gjerne negativt når alt man ser rundt seg er halvtomme glass og bare problemer. Må være slitsomt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Haltopen
25.09.2019 kl 08:26 3136

En tidligere kollega av DS fra BTG plc?

Geoffrey Coy
Vice President Commercial, Sales & Marketing
Senior commercial leader responsible for leading a high performing commercial organization to include sales and marketing for the US Pharmaceutical business.

Senior Director Strategy, Market Access
Strategic Market Access leader responsible for the design of hospital and physician provider strategies in the face of mandatory value based programs like Hospital Readmission Reduction

Director of Marketing
Promoted to direct commercial and life cycle plans for all US pipeline products for BTG hospital division. Contribute to strategic portfolio development by providing commercial marketing input into the planning, product/technology assessment and co-promotion activities.

Hospital Regional Business Director
Recruited to commercialize and lead a hospital sales force in the west region. Worked with the Senior Vice President of Sales and Marketing to launch the commercialization of our biotech/specialty pharmaceutical company in the US. Effort focused on developing products in the oncology and the hospital acute care setting as well building the sales organization.

++
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 08:29 3134

Jeg sa det efter Q3 2018 att det virker som Bellete var på vei ut, og det er førståligt han var oduglig på bortførklaringer.
Men nu har vi en skikkelig ekspert, helt oppe i Bergens klasse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 08:32 3124

Onuk,

Til din orientering.
Jeg stiller endel kritiske spørsmål til ledelsen, jevnt og trutt.
Poenget mitt er mer at og sann mine ord:

Dersom PHO leverer ATH hva angår skoputplassering og overskudd på driften i q3 vil noen likevel henge seg opp i, ja nettopp, "dette var ikke godt nok"
Jeg mener det innimellom også er viktig å ta tak i det som er positivt og ikke bare henge seg opp i det som en selv oppfatter som negativt.

Personlig har jeg ikke kunnskap for å mene særlig mye om hvor mange skop hver enkelt selger bør få utplassert i løpet av 12mnd og det tror jeg heller ikke mange andre her heller er i stand til.
Men jeg er ikke tilhenger av å sette ansatte i et selskap jeg selv er investert i, i et dårlig og nedlatende lys så lenge trenden er så klar som den har vært siste 1,5-2,5 år.
Hadde trenden vært nedadgående ville min respons følgelig vært anderledes, men jeg har tillitt til at ledelsen/styret løpende tar grep for å styrke trendene ytterligere.
Og det kan kanskje lederskiftet i USA være et utrykk for.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 09:12 3048

Ja dette blir meget bra nu har ledelsen kjøpt sig enda ett år innen de behøver vise resultater. Før flertallet her mener
vel att vi kan ikke kreve noe en før Geoffrey Coy har jo just begynnt. Det tar jo ca 1 - 1,5 år innen vi ser noe p.g.a
salgsprosessen. Men vi kan sikkert regne med en helt enorm pipeline.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 09:13 3038

Pafo,
Blir ikke det du skriver der i overkant useriøst?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 09:27 3012

Vad er det som er useriøst salgsprosessen eller pipelinen eller att vi alltid begynner fra begynnelsen nær det
kommer nye i ledelsen. Bare vent til til webcast før Q3 så kommer nok Schneider att førklare vad bra det kommer
att bil med Geoffrey Coy.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 09:33 2997

Ja, som sagt for en halvtime siden, det er viktig å vinkle alt i negativ retning istedet for positivt.

Lykke til med din investering i PHO!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
25.09.2019 kl 09:50 2984

Ja klart det man må jo førsøke tyde saker som de ser ut, og eg trur jo ikke Bellete har sprengfyllt pipelinen. Så att han får
sparken av den grunn . Men jeg vet de fleste ikke setter pris på mine synspunkter. Men alle er vel enige om att nu
har Schneider tatt grepp som viser om ca 1 år.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
thepower
25.09.2019 kl 09:55 2980

After Q2 last year this forum agreed that Bellete was the best thing since sliced bread.

Now he's gone it's a good thing?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare