For mange skip ute av tjeneste ???


Ratene er gode og inntjeningen pr skip er mer enn tilfredsstillende.

Utfordringen er imidlertid at om lag 20 skip skal inn til scrubber/ballastvann installeringer.
Det tar skip ut av inntektsbringende virke og gir høye kostnader og investeringer.

Dermed synker utbyttekapasiteten i en periode hvor de kunne hatt et fantastisk resultat.

Hva gjør de med de over 40 skipene som ikke får installert scrubbere - noen som vet ? Har disse allerede scrubbere eller skal de gå på lavsvovlig drivstoff ?
p8
20.08.2019 kl 15:05 271

Skip som ikke har scrubbere må bruke lav svovel drivstoff fra 2020. Sannsynligvis vil flåten gå på lavere speed ellers vil drivstoff utgiftene gå til himmels.

Nå viser det seg vel at det tar lengre tid å montere skrubb om bord. I stedet for 25-30 dager, er det enkelte som mener det tar 15 dager ekstra.
Ville det ikke vært mer naturlig å bygge om rafinerier enn å bygge om båter?