Merkel var på Island i dag.


De 5 nordiske landenes statsministrene møttes på et ekstramøte på Island i dag. Der var også Merkel.
Tilfeldig ?
Nei, selvfølgelig ikke.
Noen har antagelig lettere panikk over Trumps utspill.

Men nå synes jeg Norge burde fri til Grønlenderne. Dette var vårt område, som vi ble frastjålet.
Tidligere ganske nylige undersøkelser, viser at dagens innbyggere i de tidligere norske områdene
Island, Færøyene, Shetland, Hebridene og muligens Grønland, gjerne vil tilhøre Norge igjen.

Det er unaturlig at danske flatlandsbønder, med null relasjon til Arktis, skal drive med Grønland.
Her bør Norge nå se en mulighet, og fri til Grønlenderne.

Trump kan muligens bidra til å skape en totalløsning her, som totalt sett kan bli veldig
interessant.

Det er ikke utenkelig at noe kan skje i denne materien her.

Om fastlandsisen smelter blir Grønnland, tre store øyer. Norge kunne påtatt seg ansvaret for den største.
Kanskje to av øyene ? Og f.eks. USA den tredje. Og vilkåret overfor USA for å få slippe til slik, måtte være at de
hjalp Norge, Finland og Danmark med andre besittelses spørsmål. Danmark vil ha tilbake 3 karibiske øyer fra USA.
Finland vil ha tilbake Karelen. Og Norge vil ha tilbake Rønnbekk og Fridtjof Nansens Land. Og Norge vil at Svalbard
gjøres helt norsk på alle måter. Kanskje det tidligere norske området Kola tas med i samme slengen. Fordi en folke-
avstemning på Kola muligens kan åpne for noe sånt. Samtidig anerkjennes Krim som russisk, og sanksjonene heves.
Norge kan da kjøre igang infrastrukturinvesteringer i disse områdene. Herunder Kola. Og innlede et godt samarbeid
med russerne. Herunder i Vladivostok, nordrussiske elver, rednings- og driftsservice i Arktis osv. Og redusere enhver
spenning i området til null. Russland har nok å drive med på sitt store gjenværende område.
Redigert 20.08.2019 kl 23:25 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.08.2019 kl 23:27 215

Skulle ikke dette Merkel trollet slutte`?

Best å holde seg helt unna dette. La grønnlendere holde på med sitt. Blir de interessert i å etablere petroleumsvirksomhet eller arktisk landbruk har norsk næringsliv masse å tilby i ordinære frie markeder. At det noen gang skal komme netto skatteintekter fra Grønnland tror jeg er helt urealistisk og usannsynlig.