Klimaanalfabetismen i Venstre, MDG, SV og Rødt.


Den er forferdelig å observere.

Disse partier tror bompenger i Norge spiller noen rolle for det globale klimaet.

Tenk om man kunne jobbe målrettet med å bremse utslippene globalt som
fører til klimaendringene. Istede støyes alt bort i fullstendig meningsløse
diskusjoner om bompenger i Norge.

Bompenger vi egentlig ikke burde hatt. Annet enn kanskje litt trengselsskatt
i Oslo. Men Oslos problem kan løses mye bedre ved å satse på alle andre
steder i Norge enn Oslo og Akershus. For Oslo og Akershus vokser okke
som. Spørsmålet er hvor mye Oslo og Akershus bør vokse i forhold til resten
av landet.
De 8 nordligste fylkene mistet tilsammen 33 innbyggere i 2. kvartal. Kanskje
på tide å vri Oslo og Akershus veksten over hit isteden.

Og kanskje på tide å kutte i en oppblåst offentlig sektor, og få folk over i
privat sektor.

Bompengene dreier seg i virkeligheten ikke om annet enn å finansiere
en oppblåst offentlig sektor. Og i særlig Oslo, Akershus og syddelen av
Norge. Hodeløs nasjonal politikk.

Nå må bygge landet partiene på banen, og avkle snylte- og parasitt partiene.

Det er da ikke først og fremst klima som er tema når det gjelder bompenger? Det handler om hvem som skal betale. Brukerne eller Staten? Det handler også om man vil ha en brems i veibygging. Ved manglende bompenger blir selvsagt mange nye veiprosjekter lagt på is. Når det gjelder Oslo er det snakk om hvor mye kø inn til byen man vil ha. Ingen bompenger og folk går over fra kollektivt til bil. Enda verre køer blir da selvsagt resultatet.
Noni
21.08.2019 kl 16:56 309

Det er så sant som det er sagt. Noen må sende disse utsagnende til politikerne, for jeg ser aldri noe om det i de avisene jeg leser, så jeg oppfordrer de som styrer og steller med HO, send det fortrinnsvis til stortingsrepresentantene.
Noni
21.08.2019 kl 17:41 280

Klimafanatikerne har jeg gitt opp, de er hjernevasket. Men det er bare at en står på
det en vet, så har en iallefall gjort sitt.

https://www.dagbladet.no/nyheter/siv-dro-til-skogs-etter-venstres-krisemote/71513373

Venstre forfekter at klima har alt å si i bompakken. Virkeligheten er at bompakken har
NULL å si for det globale klimaet. Slik fordumming forverrer klimaet.
Venstre er virkelig et useriøst, kunnskapsløst og unødvendig parti.
(Det er i realiteten bare et utjevningsmandatssankende parti). Viser hvor sykt det er
med fraværet av folkeinitiert og folkegodkjent valglov.
Odi.1
21.08.2019 kl 21:08 222


Tankekors at Venstre er det partiet som har kjempet i mot hver eneste en Vannkraftutbygging og oppgraderinger av dem i de siste 50 årene.
Dette kaller seg ett næringsvennlig parti... hehe..