Er det rotering fra fisk til olje

Tyr
21.08.2019 kl 16:48 272

Årsak til nedgang i sektoren ?