Spitzer
22.08.2019 kl 07:38 6394

PEN med BLÅ tall!!

Oppskriving på 8,145 musd av tidligere nedskriving for Dussafu.
Om en ser bort fra oppskriving ville PEN hatt 0,46 musd som negativt resultat. Her bommet jeg bare med 0,4 musd i forhold til mitt estimat.
Alby
22.08.2019 kl 08:44 6094


Nå bør vel en god oppgang komme 😎

Takk Spitzer!

Dette var en megabull rapport! :) Ikke akkurat fare for EMI her (15 musd i cash + at Tullowpengene kommer), og de virker å være foran skjema på boringen(fase 2 drilling starter i september). Det må da bety at Hubiscus er ferdig første 2 uker av september og ting går på skinner! + overraskende godt resultat, fantastisk :)

Ingenting om Tullow, så da er det avklart at det er BWO som skal kommunisere rundt dette. Spennende å lese BWO Q2 også neste uke..
Redigert 22.08.2019 kl 08:57 Du må logge inn for å svare
Svindel2
22.08.2019 kl 09:03 5964

Webcast starter nå:

Panoro will hold a live webcast presentation of the 2Q results today at 09:00 a.m. CET, during which the Company will discuss the second quarter 2019 results. The webcast can be accessed through the following link where a presentation will be relayed in listen only mode. http://view-w.tv/819-1577-22158/en
John8
22.08.2019 kl 09:03 5964

Rapporten side 7 (gjentatt side 14):
Oppskrivning (reversering av tidligere nedskrivning) stor 8,145.

Rapporten side 14:
Netto inntekt: + 8,099.

Dvs uten reversert nedskrivning ville netto inntekt blitt et et nettotap stort (8,145 - 8.099) = - 0,046.

EBITDA - altså før oppskrivningen (side 14): + 5,072
Ruter8
22.08.2019 kl 09:08 5937

Arctics vurdering


PANORO ENERGY: FIRST READ
1) Revenue in Q2 came in at USD 10.7m – lower than Q1 but this is just an effect of the revenue recognition based on oil liftings
2) EBITDA of USD 5.1m which is in line with our estimates
3) Net profit (after tax) came in at USD 8.1m
4) Cash position substantially stronger than expected due to a reversal of an impairment at Dussafu (carrying an effect of USD 8.2m), but also due to lower capex
5) Strong outlook going fwd with expected production growth of 15-20% from Tunisia and drilling of four new wells at Dussafu – several high-impact exploration triggers ahead!
6) Expect PEN to slightly outperform peers today
Alby
22.08.2019 kl 09:11 5949


Det bør vel snart komme flere liftinger, lenge siden sist
John8
22.08.2019 kl 09:12 5947

Ad pkt 4 hos Arctc:
De mener at en en regnskapsmessig oppskrivning av eiendeler medfører mer cash ??
Spitzer
22.08.2019 kl 09:20 5878

Hibiscus spud var 10. august

Trekker et lite lettelsens sukk. Får lese rapporten i fred og ro litt senere. Merkelig hvis ikke Tullow avalen var på tapetet. Det må jo betry at det ikke er oppnådd enighet og det det skjønner jeg godt hvis Tullow fast vd skambudet sitt. Uansett
ikke det viktigste nå.
Spitzer
22.08.2019 kl 09:53 5659

Vedr. Tullow - virket som at de nærmer seg en avslutning, men det er mye som skal dokumenteres (forstår det slik at det gjelder historiske kostnader). De kommer til enighet, men det får bare ta den tiden det tar.

Jeg vet ikke med sikkerhet, men jeg oppfatter det slik at hvis de krangler og trenerer så slipper de utlegget nå. Men kommer de til enighet senere, vil tapte inntekter bli avregnet så de slipper utlegget. På sikt blir det omvendt, altså de vil ha penger tilgode, så dette kan ikke pågå i all evighet. Uansett må det være uenighet, sånn er det alltid når det handler om penger. Men egentlig småpenger for Tullow vha jeg kan lese av hjemmesiden..
Spitzer
22.08.2019 kl 09:54 5660

Vedr. AJE - som Gunnarius har sagt tidligere - business as usual. John tror fortsatt vi må se noe omstrukturering i partnerskapet før videre utvikling, men det jobbes internt i partnerskapet for videre utvikling av lisensen slik jeg forstår det.
viduka
22.08.2019 kl 09:59 5627

Jeg følger heller ikke dette. Oppskrivingen har vel ingen betydning for cash. Uansett svært positivt med økt cash og redusert gjeld etter Q2. PEN er nå friskmeldt på alle måter så får vi håpe at oljeprisen også bidrar litt på oppsiden. Uansett er PEN etter mitt syn en god investering på disse nivåer
Spitzer
22.08.2019 kl 10:01 5616

Vi kan vente resultat fra Hibiscus updip i september. PEN er fortsatt bull på prospekt A og B og tror fortsatt tidligere kommuniserte tall (over 200 mmboe pr prospekt) kan være en mulig best case, men BWO har nedjustert estimater etter bl.a. kunnskap fra Ruche / Ruche NE og andre usikkerhetsfaktorer, men PEN virket å tro at BWO sine estimater er forsiktige.

De venter å lande på hvilken letebrønn som er neste på Dussafu mot slutten av året.

Også interessant i Tunisia - Hibara-prospektet som har beliggenhet nær land. De ser for seg ny seismikk i 2020 og drilling i 2020/2021.
viduka
22.08.2019 kl 10:02 5609

Likte også at de på nytt bekreftet at produksjonen per i dag er over 12.000 uten spor av vann eller voks. Produksjonen må jo komme inn langt over 20.000 etter fase 2
Spitzer
22.08.2019 kl 10:03 5602

Her tar Arctic feil. Økning i cash kommer av mottatt innbetalinger fra kortsiktige fordringer som er redusert med ca 9 musd
Spitzer
22.08.2019 kl 10:05 5586

Q3 - antall liftinger:
Neste lifting i Gabon for partnerskapet er i november (Q4), mens det vil skje en statlig lifting i september.
Tunisia hadde 1 lifting i juli og det ventes 1 lifting i Q4. I tillegg kommer innenlands salg.
For AJE blir det 1, kanskje 2 liftinger i Q3.

Du kan jo snu på det også. Så lenge det drar ut så tjener PEN mere enn de ellers ville gjort.

Spud 10. august skal jo teoretisk gi TD 24.sept. Det er vel ved tørr brønn så vi får nesten håpe det drøyer litt da. Det tror jeg det vil. Så at Pareto skrev at historisk suksess etter 3D seismkk utenfor Gabon er >50 %. ( Opplysninger fra Spitzer).
Hvis de mener Dussafu er den vel faktisk 100%. Tror det skal mye til at Hibiscus ikke er kommersiell. Ihvertfall når det gjelder Gamba formasjonen. Hadde vært moro dersom de fant olje i Madiela en gang (post salt karbonat), men det kan vi selvsagt ikke vente. Også veldig bra at det fastholder summen av A/B til å være over 400 mmbbl oil. Det var vel nesten det viktigste for meg. Tidligere har de vel operert med 482 mmbbl som prospektive ressurser (P50).

Er et veldig spennede år vi står foran nå.

Og jungelordet mitt trenger jeg vel ikke gjenta.
Redigert 22.08.2019 kl 11:23 Du må logge inn for å svare

Spitzer, du sier i et innlegg ovenfor:

”Vedr. AJE - som Gunnarius har sagt tidligere - business as usual. John tror fortsatt vi må se noe omstrukturering i partnerskapet før videre utvikling, men det jobbes internt i partnerskapet for videre utvikling av lisensen slik jeg forstår det.”

John sa nøyaktig det samme til meg i en e-mail for noen dager siden. Er egentlig det samme han gjentar fra tidligere, så ikke noe nytt. Men det er skjedd noe interessant ifm. EER og det er deres CEO nå er blitt CEO i ADME. Videre kjenner vi til at EERs Aje asset er gjenstand for liquidation.

Min mening er at Andy Frangos fremdeles trekker noe i trådene. Dette gjelder transformasjonen av MXO, sjeikens engasjement etc. Se også hva jeg skrev om flagging, ref. Andy gikk >5% eierskap i ADME. For oss som fulgte MXO og undertegnede som for en periode hadde utstrakt kontakt med Andy, fremstår han fremdeles som en ressurs – også for ADME.

Det behøver ikke skje, men er mitt beste bet: ADME overtar EERs andel i Aje. Da følger at markedet har en pris å sammenligne med vs. PENs eierandel og mulig verdi. Vil være en god trigger i seg selv for et asset de fleste antar som en bonus, men jeg tror vil materialisere seg. I en mail til selskapet nevnte jeg Aje som en potet, kan egentlig - i dagens O&G setting i Nigeria med dets muligheter - brukes til alt. John var ikke uenig i den analogien. Dvs. something is cooking. Aje seiler opp på sidelinjen og er snart i synsfeltet.

Men med Tunisia og trolig totalt 5.000 fat ultimo d.å. og mulig suksess Salloum-vest brønnen, blir Tunisia enestående. Tar man med bonusmuligheten Aje og Hibiscus/Dussafu, kan egentlig aksjekursen gå meget høyt – gitt makro er med oss.

"2,0T mannen" er iallefall med oss.
Redigert 22.08.2019 kl 10:55 Du må logge inn for å svare
Spitzer
22.08.2019 kl 11:15 5340

En interessant ting fra CC, om jeg husker rett (får sjekke når replay legges ut), er at letebrønnen som borres i Salloum kan kobles opp mot eksisterende produksjonsanlegg (TPS), men det må legges en rørledning fra Salloum og inntil TPS-pipen. Denne rørledningen er allerede under planlegging.
Mener de nevnte at det vil da ca 2 mnd å bygge den. Dersom SAMW-1 gir 1800 boed (slik testproduksjonen fra tidligere funn i Salloum var) så er PEN berettiget 60 % av dette.
Altså en betydelig økning i produksjonen - kanskje allerede ila Q2-2020.
Dette i tillegg til ytterligere optimalisering av TPS-assets og nye produksjonsbrønner i Dussafu.

Det stemmer nok det. De skrev allerede i fjor i egen melding om Tunisia:

«The objective of the SAMW-1 well is to prove up additional resources in the
vicinity of the Salloum-1 well and subsequently fast-track the development of
Salloum through a tie-in to existing adjacent oil infrastructure.»
Redigert 22.08.2019 kl 11:50 Du må logge inn for å svare

Da ordtaket helt har skiftet helt ordlyd etter gjentatte famøse uttalelser fra en av våre skiprinsesser Heidi Weng er det bare også for meg å bøye meg i hatten. Dette var betydelig bedre enn forventet. Riktignok i realiteten et mikroskopisk underskudd, men jeg hadde sett for meg temmelig skrekkelige røde tall. Veldig positivt for verdien av PEN at de nå gjør en oppskrivning av Dussafu, selv om det cash messig har null resultat. At Artic mener noe annet er bare komisk.

Veldig positivt at de har valgt å synliggjøre en linje i regnskapet som representerer virkelig resultat i stedet for GAAP resultatet. Mye mer realistisk. Uansett hvilket av disse 1H tallene man ser på så har PEN nå en latterlig lav P/E. Jeg opplever at dagens resultat er startskuddet på reprisingen av PEN. De viser nå at de har sunn drift, emisjonsfaren er borte, de har en latterlig lav prising, det kommer masse trigger med exploration og produksjonsbrønner, tullow oppgjør, bedre produksjon enn ventet på både Dussafu og Tunisia og på toppen av alt seiler AJE opp i horisonten som et potensielt reelt asset.

Hvis ikke dette fører til tangering av ATH fra i fjor (etter spleis) så viser det bare hvor urasjonelt markedet er. Forutsetning er selvfølgelig Olja. Nei - her er det bare å lene seg tilbake og nyte oppturen.
Redigert 22.08.2019 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
polion
22.08.2019 kl 13:17 5054

Uansett meldinger, ser det ut til at denne PEN-myggen nesten er av null interesse for investorene. Og etter dagens melding så vi; +7,5% på det beste, som videre ble redusert til +1,9% på det laveste. Ut fra meldingens innhold, så er vel egentlig dagens kursutvikling både trist og sørgelig, ja faktisk direkte pinlig.

Har sagt det før, det er sjelden at den jevne investor egentlig vet sitt eget beste, han burde i mange tilfeller vært beskyttet mot seg selv. Forresten, i dagens melding kunne jeg personlig i farten ikke se noe som kunne oppfattes særlig negativt, derimot var det mye positivt. Er det noen som har oppfattet noe negativt/bekymringsfullt i meldingen??? Hvis ikke, får dere bare gi gass og kjøpe dere ytterligere opp i selskapet.


Salloum er hva jeg kaller lavthengende frukt. På linje med fase 2, koble seg på.

Jeg synes meldingen var overraskende bra, og at å kjøpe til 16kr i dag i lys av ny info er bedre enn når jeg kjøpte til 14 kr for noen uker siden.

Polion,
Dette blir som vanlig en avveining om man ønsker å kjøpe akjser i noen som ingen andre ser verdi i.
Lite vits i å ha aksjer som ikke stiger selv på gode nyheter og skulle man en dag bestemme seg for å selge ut og har en større post så fins det jo ikke kjøpere. Er jo kun "studenposter" som er mulige å få omsatt.
Jeg har og en tro på at dagens utviklig er et resultat av ørkenvandringen vi har vært gjennom og flere har brukt dagens mulighet til å komme seg ut. Mulig det blir en reprising når disse er ute.

Redigert 22.08.2019 kl 13:39 Du må logge inn for å svare

Det var vel ikke så veldig mye nytt. Veldig bra produksjon på Dussafu. Litt lavere enn forrige kvartal i Tunisia og Aje. Dog veldig lite. For meg var uttalelsen om A/B det viktigste.

EDIT: Ved nærmere ettertanke kunne man ventet litt høyere kursstigning da det var

blå tall

Redigert 22.08.2019 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
rek1
22.08.2019 kl 13:57 4934

I det store og hele et godt resultat og egentlig er det herfra det starter,så får aksjeverdien være som den er.......
meget fornøyd jeg da,,
blir ikke solgt en aksje før 23 lyser på skjermen...:)

Tror heller vi sier mellom 25 og 30 reka :-). Det kan gå mye fortere hit enn mange tror.
rek1
22.08.2019 kl 15:15 4761

Da sier vi det.. :)
polion
22.08.2019 kl 15:16 4762

Ser hva som skrives vedr. investorinteresse, mangel på sådan, osv. Men nå er det nå engang slik at det handler om å hive seg inn i en aksje før denne begynner å bli altfor "poppis" (høyt priset). Eksempelvis hev jeg meg i sin tid inn i Det norske/Aker BP (på NOK 26,50), og jaggumeg fikk jeg 10-12-gangen tilbake. Nytter pokkermeg ikke å vente til absolutt alt går på skinner, de aller fleste triggere er utløst, og at det bare handler om å produsere i tråd med det som hele markedet forventer. Da klarer man definitivt aldri å "gjøre kula", som det heter. I PENs tilfelle, savner jeg litt av investorenes griskhet.
Alby
22.08.2019 kl 15:42 4695


Polion og andre
Nå kan dere se hvem som ikke dukker opp, Pen har lagt frem godenyheter, da holder Mimsa seg borte.
Ruter8
22.08.2019 kl 15:50 4687

Bare vent til en ny dipp dukker opp..
polion
22.08.2019 kl 15:55 4674

Alby, mimsa driver for tiden valgkamp i Tunisia. Som vi alle vet, så er han presidentkandidat der.
Han har definitivt gyldig grunn for forumfraværet.

Pareto har ihvertfall fått med seg problemstilling ang. ressurs estimat for A/B.

Fra juli:

«Pareto decreased its target price on Panoro to "adjust for the operator's (BW Energy) new and more conservative estimate of the resource potential of the largest exploration prospects on the [Dussafu] block" in Gabon, explained Kristiansen.»

Dette blir spennende. Vi vet at deler av 3D seismikken fra 2013 reprossesseres nå. Tenker det gjelder A/B.
Redigert 22.08.2019 kl 18:55 Du må logge inn for å svare