Grieg er solid, men taper utenlands.


Hvor langt ned...., før ny inngang denne gangen?
75 - 100
Markedene går mest sidelengs, med tendering både opp og ned.

https://quotes.wsj.com/NO/XOSL/GSF

https://ssr.finanstilsynet.no/
Ikke synlig shorting...
Bippe
04.09.2019 kl 11:23 215

10% ned siste måned. Virker som bunnen er nådd. Denne skal oppover som idag med stigende laksepriser som meldt fra SSB.
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/stor-oppgang-i-eksportprisen-for-fersk-laks--396449