Hopp i boligprisene i Oslo vil komme de neste to årene

noprofit
22.08.2019 kl 12:35 6506

Med færre igangsettelser og økende sentralisering vil man på toppen av det hele igjen få Oslo kommune som kjøper i Oslo markedet.

Bare for å ha sagt det, forventer ikke noe kjempe hopp, men at prisene vil stige mellom 10-15% totalt over de neste to årene målt fra dagens pris.

I tillegg kommer god lønnsutvikling (over 3%), inflasjonen ventes under 2%, og det jeg vil kalle et forholdsvis lite tilbud (1800 bruktboliger) for en by med 680000 innbyggere.

På toppen av dette så kommer utsiktene til utflating av rentekurven og kanskje rentenedsettelser de neste årene.


Boligprisfallet i Oslo stoppet januar 2018 siden har prisene steget.
kator
23.08.2019 kl 08:54 3549

Anbefaler dagens innlegg i bloggen "Bankplassen" - er bolig dyrt eller billig ? Gir ikke svaret, men kanskje noen perspektiver ......er bare å skrive bankplassen blogg i søkefeltet så kommer den opp - (info for oss lett aldrende som ikke får til å lage link - men som liker å følge med)...
Redigert 23.08.2019 kl 09:28 Du må logge inn for å svare
noprofit
23.08.2019 kl 09:14 3530

Så du har noen andre tall enn SSB??

Etter svakt nyboligsalg i 2017 og 2018, er tendensen i Norge stor nedgang i igangsetting av boligbygging, viser rapporten Econ Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse.
noprofit
23.08.2019 kl 09:21 3521

En oppsummering i finansavisen.

Ifølge Finansavisen, som viser til sentralbankens blogg Bankplassen, måtte man i Norge betale 2,5 ganger mer for bolig i 1900 enn i dag, når man korrigerer for lønnsutvikling.

Ved å gjøre det, får man et inntrykk av husholdningenes kjøpekraft. Målt mot lønnsnivået i 1900 er boligprisen per kvadratmeter faktisk under 40 prosent av hva den var den gangen.

Det betyr for eksempel at én gjennomsnittskvadratmeter som koster 38.000 kroner i Norge nå, ville kostet deg 100.000 kroner i 1900 om du skulle kjøpt bolig i da.

No profitt,
Hvis man regner alt i forhold til lønn blir alt billig i Norge. Det er rent sprøyt å si at mat, bensin og bolig er billig i Norge.
23.08.2019 kl 11:48 3455

Hjelper ikke å si det flere ganger. Blir ikke sant for det.
noprofit
23.08.2019 kl 11:58 3446

Men det hjelper vel heller ikke hva du syntes, når det er et faktum at igangsettelser har gått ned.

Etter svakt nyboligsalg i 2017 og 2018, er tendensen i Norge stor nedgang i igangsetting av boligbygging, viser rapporten Econ Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Igangsatte i Oslo hittil i år per juli er 1910. Det er litt lavere enn 2017. Men langt fra lavt sammenliknet med normalsituasjon. Byggingen er ikke så lav at noe "hopp" Oslopriser vil skje.
Igangsatte boliger hittil i år 03 Oslo
03 Oslo antall
2009M07 721
2010M07 626
2011M07 2839
2012M07 2236
2013M07 2115
2014M07 819
2015M07 1454
2016M07 2770
2017M07 3932
2018M07 2246
2019M07 1910
Redigert 23.08.2019 kl 16:58 Du må logge inn for å svare

Ser man samlet på summen av det som er startet opp i Oslo og Akershus per juli måned hvert år:
oslo og akershus samlet antall
Igangsatte boliger hittil i år
2009M07 2072
2010M07 1956
2011M07 5067
2012M07 3901
2013M07 4755
2014M07 3193
2015M07 3669
2016M07 5596
2017M07 7226
2018M07 5003
2019M07 6030

Faktum er at byggingen er historisk høy. Den har ikke falt slik den burde ha gjort for å avverge ustabilitet. Det vil bli problemer om en fortsetter bygge så mye som nå.
23.08.2019 kl 17:12 3330

Litt lavere en 2017? Antallet har jo mer enn halvert seg fra 2017...
Redigert 23.08.2019 kl 17:21 Du må logge inn for å svare

Oslo 2017 var høyt. Oslo 2019 er ikke lavt så langt. Det er normalt, og ligger godt an til å nå behovet på 3000-4000 igangsettinger.

I snitt de siste 10 årene er igangsettingen lav og ikke normal i Oslo så langt i år. Befolkningen har også økt med nesten 100.00 i samme periode.

ROFL!
Jeg postet SSB- fasit over en tiårsperiode.
mrpotato
23.08.2019 kl 20:07 3232

Barn. Barn. Hvorfor krangler dere? Hvis man har tro på boligmarkedet så kjøper man, hvis ikke selger/leier man. Enkelt er det ikke?
noprofit
23.08.2019 kl 20:11 3230

Jaja j bare sier vent og se. Det er et litt eplekjekt statement men j tror med alle de variabler j har nevnt at prisøkningen vil bli høy sett to år fremover.


Baltazaris, du mener byggingen var høyere før 2009?
Kanskje ta en titt på ssb ?

Med alle variablene, da tenker du den svake befolkningsveksten, fallende størrelse på studentkull, og alt det som er ferdig bygget og står tomt i Akershus?
noprofit
23.08.2019 kl 20:29 3209

Nå snakker vi om Oslo.

Lønnsøkning
Sentralisering
Rentetoppen er nær nådd
Færre IG’er
Og for ikke å glemme Oslo kommune skal ut å kjøpe boliger

Er ikke veldig bekymret for de variablene du nevner.

De variablene du snakker om gjelder for d meste distriktene.

Hvis du kan vise meg at Oslo ikke har netto tilflytning og at antall studenter i Oslo har gått ned, ja sånt d ikke så interessant.

Men d r min mening.

Har en leilighet under bygging på Økern, j har vært tilbakeholden før men endelig fikk j fingeren ut.....
23.08.2019 kl 21:19 3185

Du er en liten morroklump Paneldata.

Om det var kun dataene du posta ville jeg satt pris på det, men som alltid må du krydre med små usannheter. For eksempel når du skriver at igangsettelsene er litt ned fra 2017 og tallene dine samtidig viser mer enn halvering.
Redigert 23.08.2019 kl 21:39 Du må logge inn for å svare

Du har nok misforstått, jeg har ikke nevnt boligbygging før 2009?

Enkelt og greit så er 1910 igangsetteler et lavt antall om man ser på de siste 10 år og det er halvparten av 2017:) Jeg ser på tallene fra SSB som du har i innlegget ditt.

Baltazaris, 1910 er nær medianen for de ti foregående år. Vil du si at medianen i en slik tallrekke er «lav»?
Ghost64
24.08.2019 kl 09:08 3016

Man skal være ganske naiv eller lite mottakelig for kunnskap om man ikke skjønner at de neste 2 årene vil stige, spesielt i Oslo.

Ja 1910 er selvfølgelig lavt. Median er 2167 og man har hattt befolkningsøkningen på ca 100.000 i på disse 10 årene.
24.08.2019 kl 09:59 2982

Boligprisveksten støtter vel også at byggingen har vært alt for lav i denne tiårsperioden. Igangsetting i 2017 synes derimot å være nærmere behovet om man ønsker balanse i tilbud/etterspørsel. I hvert fall om man legger til stigende renter.

Boligprisveksten og nå boligprisfallet, reflekterer en arbeidsinnvandringsbølge som kom og gikk. Bra det ikke ble bygget for å imøtekomme en slik midlertidig situasjon.
24.08.2019 kl 13:32 2895

Du har nok rett i at tilflytningen til Oslo er lavere nå enn den var på toppen. Samtidig er det lite som tyder på at det som bygges nå er tilstrekkelig. Det snakkes gjerne om et behov på 5000 boliger i Oslo i året. Med lavere innvandring kanskje dette tallet er nærmere 4000? Dersom behovet hadde vært 2000 boliger ville vi hatt stort tilbudsoverskudd i 2018 og 2019, og det mener jeg rimer dårlig med prisveksten vi har sett i denne perioden. Alt tyder i stedet på et marked i balanse.

Basert på dette tror jeg derfor vi får et tilbudsunderskudd når det antallet som nå igangsettes ferdigstilles. Jeg tror vi ser effekten allerede fra våren 2020 og at den forsterkes de nærmeste årene (etter hvert som dagens nivå på reguleringer slår ut i ferdigstillinger). Mitt tips vil derfor være å bruke den sesongmessige korreksjonen i høst til å kjøpe sentralt i Oslo. Om det er lurt vil tiden vise :-)
Redigert 24.08.2019 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
24.08.2019 kl 13:49 2890

Ser forøvrig at SSB venter at befolkningen i Oslo vil øke fra 673 k i 2018 til 833 k i 2040. Dette gir en økning på 160 k på 22 år. Basert på dette må det bygges ca 3637 nye boliger i året for å opprettholde 1.98 personer per bolig.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/befolkningsfremskrivinger/#gref
https://www.ssb.no/kommunefakta/oslo

Plukkern. My point exactly.
Oslo er ok med 3000-4000 årlig.
Boligprodusentene opererer med en påstand om at byggebehovet er 5000 årlig. Det er tøys. Det kan økes fra 3000 årlig mot 4000 årlig i 2030.
24.08.2019 kl 14:39 2853

Så bra at vi kan være enig om noe for en gangs skyld da! Men hvorfor mener du den bør økes fra 3000 til 4000 årlig i 2030? befolkningsveksten er jo beregnet å være størst de neste årene og deretter dabbe gradvis av mot 2030.

Og hvordan tror du eldrebølgen vil slå inn på antallet per bolig?

Og selv om man ser bort fra dette og legger 3700 boliger til grunn igangsettes det jo alt for få:
https://www.dn.no/eiendom/boligmarkedet/boligsalg/boligbygging/-bekymret-for-igangsettingen-av-nye-boliger-i-oslo/2-1-565159
Redigert 24.08.2019 kl 14:56 Du må logge inn for å svare

Vel,
Folkeveksten er lavere enn beregnet nå. Jeg tror det vil ta seg opp senere, og at sum vekst i oslo mot 2040 er omlag riktig.
Vi kan fortsatt nå godt over 3000 IG i Oslo i 2019.
Det blir ikke boligmangel og «Hopp».

Eldrebølge og beboertetthet er vanskelig å gjette på. Vet ikke.
Redigert 24.08.2019 kl 15:10 Du må logge inn for å svare
24.08.2019 kl 15:24 2817

Kan godt være du har rett Paneldata, men basert på informasjonen vi har nå virker det lite sannsynlig. Blir spennende å se hvordan det utvikler seg.
noprofit
24.08.2019 kl 20:09 2724

Sorry men d blir et hopp. Ikke like høyt som tidligere men langt over normal vekst.

Hadde d vært så enkelt som å se på to variabler.

J har listet opp flere tidligere i tråden som vil ha stor innvirkning.
I tillegg kommer psykologi, fremtidshåp og generell stemning i verden.

Arbeidsinnvandringen kommer neppe tilbake:
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/e8yzp4/Er-epoken-med-massiv-arbeidsinnvandring-over-for-godt

Boligpriser i Oslo vil derfor avstå fra nevnte kenguruadferd.