Solid presentasjon av Nordic Nanovector.


Meget solid presentasjon i dag. Fin kjøpsanledning nå, noe jeg tror noen innsidere vet å benytte seg av. Vi får se... En liten utsettelse betyr lite i det store bildet. Det kan også hende at de heller kan overraske positivt 1H likevel hvis rekrutteringen fortsetter bra på alle sites. Bravo kommenterte dette selv i dag. Det er et klokt valg de gjør her og det skaper tillit til markedet. Her fortelles alt som det er nå. For en fantastisk gjeng, de strutter av selvtillit og tro på eget produkt!!

At markedet ikke verdsetter oppdatert mDor skjønner jeg ikke. Den kommer til å fortsette å stige bare så det er sagt. BULL......

Er på reise, men kommer tilbake med min positivitet når jeg har rigget meg til hjemme :)))

Ha en fin dag...Jimmi

Keep up the good work, Jimmi. Enig med deg. Bravo gjorde en meget bra figur. Jeg har lastet i dag.
Jeg tror på partneravtale før de slipper opp for penger neste sommer.

"Kjøp når bombene faller". Det er i dag.
Redigert 22.08.2019 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Stinke
22.08.2019 kl 14:13 4032

M-DOR er økt med 50%.
Det betyr at verdien på Betalutin er betydelig høyere i dag enn i går. Det betyr også at folk lever lengre uten nevneverdige bivirkninger.

Det var lavere M-DOR som tok oss fra kurs 80 til 30. Nå er denne igjen økende og en reprising av selskapet bør komme snart.

Jeg ser faktisk ingen grunn til å hause denne aksjen. De sterke dataene taler for seg selv.

Økt MDOR utover det vi allerede har er både mulig og sannsynlig. Kanskje vi får svaret allerede i september.

Snart R&D day med nyheter.
Redigert 22.08.2019 kl 14:14 Du må logge inn for å svare

Ja, man kan jo eksempelvis snu dagens forutsetninger;

Sites og rekruttering går noen måneder foran skjema, men mDor ligger fortsatt på 9 mmd...

Hva er mest value add; noen måneder fra eller til, eller medisinske bekreftelser på vi her ser en blockbuster vokse frem?

Dagens medisinske fakta viser at risikoen i NANO er mange % lavere enn i går. Dette skjønner proffene, så aksjen kommer nok til å stige pent og rolig fremover.

Redigert 22.08.2019 kl 14:59 Du må logge inn for å svare

Det var en god vinkling!

Jeg tror også at markedet forstår den, men så lenge man avfeier partneravtale i dagens situasjon og brenner 100 mill i mnd, så er det jo ikke til å unngå at man må hente penger om ikke alt for lang tid. Det legger nok en demper på utviklingen fremover.
focuss
22.08.2019 kl 15:13 3849

Sidelinjen
Noen måneder er ikke hvilken som helst måneder da det potensielt blir emisjon på ugunstig tidspunkt. Jo lavere emisjons kurs desto mer utvanning av eksisterende aksjonærer. Så man må håpe på partneravtale. Tidspunktet for slik avtale er ikke riktig sier Bravo uten å gjøre det klarere hva som skal til for at tidspunktet blir riktig. Så i prinsippet som før. Vi seiler videre med usikkerhet vi skulle vært foruten når vi er kommet så langt som nå.

Fakta er at markedet liker ikke de har fått høre fra nano i dag og sender aksjen ned åtte prosent på høyt volum.
Det blir heller Ingen oppgang før ledelsen har noe positivt å melde, når tid det eventuelt måtte bli gjenstår å se.
Dersom Betalutin er et slik fantastisk produkt ville BP banket på døren for lenge siden, men det gjør de altså ikke.


Kappa.

Det siste vet jo ikke du...Det er satt ned en egen gruppe som vurderer dette, men om de er kontaktet vet ingen andre enn de som sitter aller nærmest selskapet.

"Dersom Betalutin er et slikt fantastisk produkt ville BP banket på døren for lenge siden, men det gjør de altså ikke."

Det samme kunne du sagt dagen før dette skjedde :
https://www.nettavisen.no/na24/--helt-fantastisk-avtale/2699490.html
focuss
22.08.2019 kl 15:47 3686

Fra et analyse synspunkt ville jeg tegnet tre hoved scenarier for det neste året.

A) Emisjon ugunstig tidspunkt
B) Emisjon gunstig tidspunkt
C) Partneravtale.

Slik jeg ser det så har i dag sannsynlighet for B falt fra 50 til 10%. Sannsynlighet for A setter jeg til 40% og for C til 50%. Dette er selvfølgelig helt subjektivt og alle kan jo bruke de tallene de vil. Konklusjonen blir at vi nå vipper mellom det gunstigste og ugunstigste alternativet. Det er da ikke tatt hensyn til hva DLBCL og Archer kan bidra med frem til sommer 2020. Det kan endre mye med rette informasjonen.
Jimmi
22.08.2019 kl 15:47 3669


Har litt tro på innsidekjøp i dag altså. Melding etter stengetid, eller i morgen tidlig. Men det er bare en magefølelse:/
focuss
22.08.2019 kl 16:00 3630

Forøvrig så mener jeg at Nano sitter på så mye bra ting at jeg vil synes det ville være merkelig om ikke ledelsen klarer å manøvrere oss inn i en OK partneravtale fremfor å dra aksjonærene inn i en emisjon på ugunstig tidspunkt. Klarer de ikke det så er ikke Bravo verdt lønna si.

NANO:TRYGGERE PÅ NY MÅLSETNING -BRAVO

Oslo (TDN Direkt): Nordic Nanovector er tryggere på å det nye målet for fullført rekruttering til Paradigme-studien enn de var på det forrige målet, ettersom de nå baserer anslaget på data fra åpnede sties.

Det sier konsernsjef Eduardo Bravo i Nordic Nanovector til TDN Dirket torsdag.

- Rekrutteringen avhenger av antallet klinikker og rekrutteringsraten. Av de to har rekrutteringsraten vært fin, mens antallet klinikker ikke har vært så høyt som vi hadde forventet. Men der guidingen tidligere var basert på vårt beste estimat på hva som ville skje, er den nå basert på rekrutteringsdata fra klinikker vi allerede har åpnet over de siste seks månedene. Så det er en stor forskjell. Nå har vi klinikker åpne, så det handler bare om å holde rekrutteringsraten oppe, sier han.

Selskapet har nå et mål om å fullføre rekrutteringen til innen andre halvår 2020, mot tidligere guidet første halvår 2020. Selskapet har midler til å drive frem til juni neste år, og vil fremover vurdere muligheter for finansiering.

- Man ønsker å ha så mye data som mulig, men samtidig ikke vente til det siste øyeblikket. Jo nærmere man er til å gå tom for penger, desto svakere posisjon står selskapet i. Så det er en avveining, og det må være interesse fra investorer. Vi snakker med investorer hver dag, sier Bravo.

Etter selskapet har søkt om akselerert godkjenning med Paradigme-studien, og også har fullført Archer 1-studien, vil de dersom dataene er gode designe en fase tre-studie og bruke den til å søke om full godkjenning. Dersom dataene fra fase tre ikke er gode er man ute av markedet, forklarer Bravo.

NANO:FORSINKELSEN VIL IKKE PÅVIRKE KONKURRANSEBILDET -RENOLDI

Oslo (TDN Direkt): Forsinkelsen i rekrutteringen til Paradigme-studien kan ha gjort investorer nervøse, men den vil ikke påvirke konkurransebildet for Nordic Nanovector.

Det sier driftsdirektør Marco Renoldi i Nordic Nanovector til TDN Direkt torsdag.

Ett av de tre legemidlene som har fått en akselerert godkjenning for tredjelinje follikulært lymfon i USA, som eies av Bayer, har en fase tre-studie pågående. Dersom Bayer søker om full godkjenning, og får det, før Nordic Nanovector har søkt om å få en akselerert godkjenning på bakgrunn av Paradigme-studien, vil det hindre Nordic Nanovector fra å få godkjenning. Dersom et produkt har fått full godkjenning er nemlig det ikke mulig få en akselerert godkjenning for den samme behandlingen, forklarer Renoldi.

Utsettelsen fra Nordic Nanovector, der selskapet nå venter at full rekruttering vil oppnås i andre halvår 2020 mot tidligere forventet første halvår 2020, kan i lys av dette ha gjort noen investorer nervøse, tror Renoldi. Det er det imidlertid ikke grunn til, mener han.

- Det er sant at Bayer har denne studien gående, og det er sant at når du leser clinicaltrials.gov så står det fortsatt at de venter å fullføre rekrutteringen innen utgangen av første halvår 2020. Men den faktiske rekrutteringen er ikke offentlig kjent, som betyr at de kan ligge bak. For det andre; selv om de fullfører rekrutteringen som planlagt, kan det være at de må observere pasientene lenger for å kunne rapportere om progresjonsfri overlevelse. Derfor antar vi at de ikke kan søke om full godkjenning i 2020. I tillegg vil FDAs behandling av søknaden ta ytterligere ni til 12 måneder for en full godkjenning, sier Rendoli, og venter dermed ikke en full godkjenning for Bayer før utgangen av 2021.

Renoldi venter at vil kunne oppnå full godkjenning, og dermed potensielt blokkere Nordic Nanovectors søknad, først ved utgangen av 2021.

Dersom Bayer skulle få en full godkjenning finnes det i likevel en mulighet for Nordic Nanovector til å få produktet sitt på markedet. Nano kan søke om godkjenning for en smalere anvendelse enn det Bayer har søkt om, for eksempel for pasienter som har hatt tilbakefall, og få godkjent for denne spesifikasjonen. Hvis selskapet får det og får produktet på markedet den veien, vil effekten være omtrent den samme som dersom de søkte med en generell spesifikasjon, sier Renoldi.

- Amerikanske leger bruker legemidler som har blitt godkjent hvor enn de mener det er passende, og ser etter det legemiddelet som gir det beste utfallet. Med en gang legemiddelet er godkjent for markedet vil de kunne bruke det, sier han.

Så lenge Nanos produkt kommer på markedet er Renoldi altså ikke bekymret for at det ikke vil bli tatt i bruk.

- Bayers produkt har så langt vist en lavere samlet respons og fullstendig respons. Så vi snakker bare om en regulatorisk risiko, ikke en markedsrisiko, sier han.

Her var det mye dersom om og men.
Usikkerheten som markedet avskyr, ikke betryggende og kommer ikke til å roe nervene til investorene overhode
Dette selskapet har vært et eneste stort tragiske pengesluk.
focuss
22.08.2019 kl 18:09 3297

Renoldi sier
"Så vi snakker bare om en regulatorisk risiko, ikke en markedsrisiko, sier han."
Dette intervjuet kunne vi greid oss uten. Her snakkes risiko opp.
focuss
22.08.2019 kl 18:15 3279

Det betyr i korte trekk at Nano ikke har kontroll over egen skjebne, men Bayers fremdrift blir avgjørende for om dagens aksjonærer har noe av verdi. Min 1000 aksjers lyttepost ble sittende mye løsere nå.
Redigert 22.08.2019 kl 18:17 Du må logge inn for å svare
focuss
22.08.2019 kl 18:18 3256

Hvorfor i all verden er ikke dette ett tema på dagens presentasjon?

Dett var jo betryggende
"Dersom Bayer søker om full godkjenning, og får det, før Nordic Nanovector har søkt om å få en akselerert godkjenning på bakgrunn av Paradigme-studien, vil det hindre Nordic Nanovector fra å få godkjenning. Dersom et produkt har fått full godkjenning er nemlig det ikke mulig få en akselerert godkjenning for den samme behandlingen, forklarer Renoldic"
For et galehus av et selskap....
frontal
22.08.2019 kl 18:31 3196

Er det nå vi ser den virkelige årsaken til Blackrocks og Radiums nedsalg?
focuss
22.08.2019 kl 18:33 3193

Idiotiet startet etter ASH-16. Da kunne de valgt å sette ballen i mål, men valgte heller å ta en tur i skogen.

Men den faktiske rekrutteringen er ikke offentlig kjent, som betyr at de kan ligge bak. For det andre; selv om de fullfører rekrutteringen som planlagt, kan det være at de må observere pasientene lenger for å kunne rapportere om progresjonsfri

Mye kan ditt og datt, ja blir en god dag i morgen også ser det ut til...

For oss som har fulgt med på det kompetetive landskapet er dette good news, og det er derfor det ble nevnt i dag også.

Managementet i NANO har fått en del henvendelser rundt dette fra nysgjerrige investorer som er litt mer «på» enn den gjennomsnittlige HO-skribenten! Med en usikkerhet på om Bayer kan komme NANO i forkjøpet, så vet alle nå svaret; NEI, ikke så lenge NANO har søkt innen inngangen til 2022.
Det er god margin.
Redigert 22.08.2019 kl 18:37 Du må logge inn for å svare
focuss
22.08.2019 kl 18:50 3122

Fra sidelinjen
Synes ikke Renoldi er like klar som deg på dette. Regner med markedet lytter til Renoldi.

Fra Sidelinjen
"Med en usikkerhet på om Bayer kan komme NANO i forkjøpet, så vet alle nå svaret; NEI,"

Dersom svaret her var et krystalklart NEI, rart at Renoldi ga uttrykk for det da, i det minste for å berolige markedet og aksjonærene ikke minst.
Hva er det du vet sim ikke han vet?
focuss
22.08.2019 kl 19:08 3065

Alt Bravo sa på Q2 fremstår jo nå som ren GPP, mens det aksjonærene bør informeres på kommer fra Reuters i etterkant. Hva i helvete er det vi betaler denne danske info dama for?

Det er bare å høre svaret hans ca 30 min ut i presentasjonen. Det er ingen sjans p.t. som tilsier at Bayer kan hindre deres søknad om AA.

Dessutrn utdypes dette ved ca 40 min av Bravo.
Redigert 22.08.2019 kl 19:17 Du må logge inn for å svare
Stinke
22.08.2019 kl 19:14 3034

Helt riktig det Fra Sidelinjen skriver her. Det ble dessuen pressisert av Renaldi i dag at dette ikke er noen fare.
Dessuten, følger dere ikke med på selskapet dere er interessert i? Dette er intet nytt og har vært oppe til diskusjon flere ganger. Derfor var også dette et av spørsmålene i dag, der vi fikk bekreftet at dette Bayer studiet ikker ikke blir til et hinder for oss.

Makan til amatører av folk som uttaler seg, skriker ut om at Comnalisib studiets fase 3 skal komme i mål før vår søknad - noe som har vært kjent som en mulig problemstilling i lang lang tid, og som i dag ble bekreftet som uaktuelt. Altså enda en god nyhet for oss som følger selskapet, i tilegg den økte M-DOR statsuen.
Vi får sikkert mer juice fremover mot R&D day om bare noen få uker.
Redigert 22.08.2019 kl 19:16 Du må logge inn for å svare

Jeg velger å tro på det han sa i presentasjonen, ikle hva en reporter har skrevet for å få lesere. Når jeg studerte var det fokus på kildekritikk. Godt å huske i tider som dette.

For å høre og forstå svaret må man A) først gidde å høre på webcast, og B) være litt interessert i å få med seg hva som skjer rundt NANO og konkurrentene.

Vi som har investert midler, store som små, er nok mer interessert i dette enn ekko-kammeret til de som stadig gjentar at «aksjen skal ned», «udugelig ledelse», «dette var betryggende» etc etc.

Den dagen NANO finner seg en partner er jeg rimelig sikker på at det også er negativt.

Det var mange fine spørsmål i dag på webcasten, og alle ble besvart på en forståelig måte, så ingen av disse TDN-artiklene var noe nytt i forhold til webcast-innholdet.

Men for de som ikke har aksjer, og bare er ute etter å snakke aksjen ned mest mulig, var nok dette sjokkerende «nyheter».
Redigert 22.08.2019 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
focuss
22.08.2019 kl 19:26 2988

Stinke
Nå er vel ikke track record til disse proffe nano aksjonærene så mye å slå i bordet med de siste tre årene. Der har vel feilvurderingene overskygget alt annet. Renoldo sine uttalelser til Reuters er ikke egnet til å gi aksjonærene komfort. Det burde de fleste skjønne.

focuss

Har han sagt det slik, og hvorfor ikke på samme måte som i presentasjonen?
Vil du tro noe du leser via en mellommann, eller ved å høre svaret direkte fra han på webcasten?
Der kan du stoppe, tenke, spole tilbake, høre igjen om du må. Uansett, samme resultat hver gang, ingen omskriving eller tredjeparts tolkning!

Focuss, der er jeg enig med deg, og er nok grunnene til det voldsomme kursfallet fra 80 til 30 kroner.

Den «menige» investor som en dag plutselig bestemte seg for å bli NANO-aksjonær burde kanskje aldri blitt det... De fleste på topp 100 listen forstår hva som kreves for å være farma-aksjonærer, men det er, som man ser av kursnedgangen på mDor 9 mnd resultatet, mange smått uvitende. Kall de gjerne saueflokken.

Jeg tror saueflokken leser disse meldingene om Bayer i dag for de leser dette med «frykt» (shit, NANO vil ikke lykkes), men andre skjønner at dette var en god bekreftelse. Jeg tror at grunnen til at jeg nå besitter plenty med NANO-aksjer til snitt under 40 skyldes disse faktorene, og ikke fordi selskapet har skuffet. Synd for de som selger, men aksjer er definitivt ikke for alle!
focuss
22.08.2019 kl 19:43 2926

Nå har jeg kun 1000 aksjer og er fornøyd med det så hva Renoldi sier får ikke meg til å sove dårlig. Kan forestille meg hvordan det er for de med 10-20-30000-100000 aksjer eller mer. Regner med de gjerne skulle vært foruten Renoldis kommunikasjon med Reuters. Men om folk ikke oppfatter det som skummelt så er det sikkert fint for dem. Eller, det vil tiden vise. For meg ble det ikke en inspirasjon til å kjøpe mer.
Stinke
22.08.2019 kl 19:59 2860

Poenget er at noen baisere slår dette opp som en nyhet. Dette har vært kjent lenge for oss som følger selskapet. At det nå bekreftes på Q2 at dette ikke er noe å bekymre seg over så er dette en god nyhet for oss som følger selskapet. For baiserne som ikke følger selskapet så er dette en stooor nyhet som skal slås opp, noe som bare er tull.
Nå bør også de fleste forstå hvorfor de er så sparsommelige med info rundt dette, av konkurranse hensyn.

Den dårlige nyheten i dag er at det muligens blir litt forsinkelse med Paradigme, men ikke mye. Den dårlige nyheten bør ikke overskygge de gode nyhetene om at M-dor er opp og at den fortsatt kan øke samt at løpet med Companlisib ikke er noe å bekymre seg over. At resten av pipen er on track er også svært gode nyheter.
Dessuten så har Nano nå mange bein å stå på og en haug av potensielle triggere som kan dukke opp i løpet av høsten, DLBCL, Archer-1, BTD, M-DOR ytterligere forbedring, nyheter rundt et potensielt MZL-studie, samarbeidet med OranoMed og NNV003 med PB212......
Av den grunns så skal vi vel heller ikke være så redde for en ny emi, som jo alle visste ville komme om vi ikke får partner. Jeg anser fortsatt partner som aktuelt i stedet for emi av den grunn at dette er et smartere valg enn mer utvanning på lavere kurs. Men en rettet emi er heller ikke noe problem og bør meldes når den er gjort. Fortrinnsrettet emi må for all del ikke skje, det vet vi er skadelig for kursen. De som skal ha askjer får kjøpe de i markedet, det er null problem med så lav kurs.

Og er vi heldige så går Paradigme fortere enn det vi tror nå, det ble også nevnt at enkelte siter ønsker flere pasienter enn de som var planlagt så en positiv overraskelse i innrullering skal vi ikke se helt bort i fra etter hvert.

Det vi venter spent på nå er hva son kommer på R&D day om kort tid.

Stinke, eller andre, Nano er min minste investering. Har derfor ikke fulgt så nøye med. Når kan vi vente første tall fra Archer?
Redigert 22.08.2019 kl 20:09 Du må logge inn for å svare
focuss
22.08.2019 kl 20:11 2819

Fra Sidelinjen
Min opplevelse er at Nano ikke har hatt særlig forståelse for hva de presenterte til aksjemarkedet, men fokuset har vært hva de hvite frakkene kunne flotte seg med på konferanser. De dro gang på gang på konferanser og presenterte stadig lavere DOR. Helt unødvendig å presentere uferdige tall for DOR avlesning. De var åpenbart ikke klar over at markedet priser verdien av produktet basert på 10000 usd per mDOR. Hver gang de presenterte så kunne det ganske nøyaktig forutses hvor mye deres presentasjon ville senke kursen. Disse Nano aksjonærene som ser seg selv som proffe var totalt uvitende. Nano aksjonærer har alltid vært litt høye på seg selv. Uten å ha særlig grunn til det.

Når det er sagt, flott produkt som bør få sin plass i markedet. Bare så synd de har gjort det så vanskelig for seg selv.

Det er jo bare så sinnsykt kjedelig at det ikke er 100% på stell en eneste gang. En måned der og en måned her...I dag hadde mDOR fortjent all oppmerksomhet når det er så lite informasjon de har å komme med.

Jeg er spent på hva innholdet i en R&D dag består av. Utvikling er lik behov for penger, så håper de har en helhetlig plan.
Stinke
22.08.2019 kl 20:18 2795

Scoop. Bravo sa på Q1 at vi trolig fikk Archer-1 data før årets slutt, altså nå i løpet av høsten. Jeg mistenker at det kommer noe allerede i september på R&D day. Men det siste er bare rein tipping. Får vi data som ligner på prekliisk så blir det en revolusjon.

Tusen takk 😊 Har skjønt at det er Archer som kan tenne raketten 👍