Jernbane Narvik - Sørkjosen i Balsfjord, tråd nr. II

Thinky
22.08.2019 kl 17:52 2966

Den forrige tråden ble lang. Sånne ideer og prosjekter trengs å utvikle seg. Har sett litt nærmere på dette.

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2019/utredning--av-nord-norgebanen-ut-pa-horing/

Her fins utredninger som nå er på høring. Man gjør noen store feil her. Forutsetningen om 200 km/t er feil.
Antall stasjoner for høyt. Trasévalg feil. Strategivalg feil. Marked, muligheter, nødvendighet er antagelig mye
større en forutsatt. (Har lest lite i dette foreløbig).

Om 60 - 70 år bør nok Norge ha en moderne jernbane fra Trondheim til Kirkenes.

Det går en krokete bane i dag fra Trondheim til Fauske og Bodø.

Hva er en moderne jernbane ? Den bør nok tåle minst 250 km/t.

Det er ikke utenkelig at om 60 - 70 år så fins det en 250 km/t moderne jernbane fra Oslo til Trondheim
til Kirkenes.

Skal vi bygge nytt i Nord Norge nå, så bygger vi ikke bare for 200 km/t altså. Da bygger vi noe som
kan inngå i det fremtidsrettede om 60 - 70 år.

Ser man på strekningen Narvik - Tromsø, dukker Narvik - Nordkjosbotn alternativet opp. Og når det
dukker opp, dukker Narvik - Sørkjosen i Balsfjord opp isteden. I Sørkjosen ved Balsfjord fins steder
som Myrland eller Tømmerelvbrua.

Fra Tømmerelvbrua kan en bygge en 250 km/t bane som følger dalen Tverrelva ligger i sydover.
Til området ved Sonsaren. Så en forkortelse derfra til Takvassenden. Så Takelvdalen (Granli), så
shortcut mot området Bardufoss flyplass ligger ved. Følger E 6 videre sydover til Setermoen.
Så til Lund i Salangsdalen. Følge E 6 mot det nordre brofeste til Hålogalandsbrua. Denne
jernbanestrekningen kan bli ca 121 km. Og vil neppe inneholde så mye tunneler og bruer.
Det må være et poeng å unngå at passasjerer sitter for mye i tunneler.

Et stort poeng med en sånn trasé er at E 6 kan forbedres og bygges sammen med togtraseen.
Så blir E 6 mye raskere og bedre på strekningen også. Og dette er nok den tidløst riktige
strekningen på dette "etappeområde" i Nord Norge. Hovedbroen til den meget naturskjønne
øya Senja (Gisundbrua) ligger ca 29 km i luftlinje fra Bardufoss flyplass. På fastlandssiden av
Gisundbrua fins Finnsnes m.m. Og mellom Finnsnes og Bardufoss fins Sørreisa.

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=9&lat=7674465.87&lon=652704.76

Å bygge denne banestrekningen på 121 km først, har flere strategiske fordeler. Den vil ved
ferdigstillelse være påkoblet mot Sveriges jernbanenett. Den kan videre påkobles 3 steder.
Sidearm til Harstad. Påkoblingsforbindelse med Fauske, Eventuell sidearm til Tromsø ? Og
videreforlengelse nordover til Birtevarr - Kvænangsbotn - Alta. Senere - Lakselv - Tana Bru - Kirkenes.
En forenkling av distanser fra Narvik blir således : 120 + 75 + 55 + 55 + 65 + 120 + 90 = 580 km
Klarer man 240 km/t i snittfart og 3 1/2 min pr. stopp og 8 stopp i mellom, gir det reisetid Narvik - Kirkenes :
2 timer 53 minutter. Kall det 3 timer. (Som en grov billedgjøring) Men her er det forbehold om tunneler
Birtevarre - Kirkenes. Dette må sjekkes nærmere.
I dag bruker trailere ca 8,5 timer fra Tromsø til Fauske.
(Selvkjørende trailere på nåværende veier og føre har jeg null tro på).

VY hevdet Narvik - Trømsø ville koste 53 mrd. kr. Strekningen her skissert på ca 121 vil
kanskje koste 35 - 42 mrd. kr. Det er kanskje ikke så mye tunnel innvolvert her.
(Dobbeltspor Larvik - Porsgrunn, 22,5 km med mye tunneler og broer kostet 7,2 mrd. kr.
Her taler vi om enkeltsporet bane). Og hydrogentog, batteritog eller hybridtog kan komme.
Og dermed kanskje overflødiggjøre master og kjøreledning ? Billigere å bygge. Mindre
vedlikehold.

Og man har mulighet til å modernisere E 6 samtidig. Det ER EN RASJONALISERINGS-
GEVINST å hente på å bygge dette samtidig.
Fordelen med dette er at da blir denne regionen forsterket. Og videre utbygginger kan
springe ut fra dette.

Det fins en del rimelig flate områder i denne regionen.

Dette her kan være en realistisk begynnelse etter min mening. Og den RIKTIGE BEGYNNELSEN
på mer jernbane i Nord Norge.

Kommer det en 250 km/t bane her, og moderne E 6 vil det skje MYE i denne regionen her.
Synes å være det riktige stedet å begynne i Nord Norge. Selvfølgelig har Norge anledning
til å anvende noen titalls milliarder på dette. Det bør ikke være for mange togstasjoner.
Heller gode tilbringerforhold til de stasjoner man bygger.
Og E 8 bør kunne forkortes og forbedres fra Sørkjosen til Tromsø. Sikkert mye flott natur
i området også. Og innenfor Sørkjosenbukta ser det ut il å være god plass. Senja er en
perle som må has i mente. Bl.a. syklister fra hele verden skryter av den øya.
Redigert 22.08.2019 kl 18:37 Du må logge inn for å svare

Det er ett forhold jeg ikke har vært så obs på, og det er tidevannsforskjeller.
Det er gradvis større tidevannsforskjeller nordover fra Stavanger til Lofotøyene.
På nordsiden av Lofotøyene er det litt mindre enn syd for. For så å være ganske konstant Tromsø -Berlevåg.
Og mest tidevannsforskjell i Varangerfjorden. Fra Jæren til Oslo og Svinesund er det små tidevannsforskjeller.
Dette forholdet kan styrke en Tromsbane litt. Harstad har en god del mindre tidevannsforskjell enn Narvik.
Så områdene øst av Harstad må være ganske attraktive relativt til andre områder. Så de områdene som ligger
banen ligger i, i dette området må relativt sett være forholdsvis merattraktive i forhold til gitte andre områder.
Andre områder kan ha andre kvaliteter. Og fremheve seg på andre måter. Kan være greit å være litt obs på disse
tingene.
Odi.1
24.08.2019 kl 09:43 2872

Det skal bygges undergrunn t-bane system under hele Oslo til 87 Milliarder kr (2019) , det vil være helt umulig å finansiere en 450 -600 km lang bane i ett steinur område , der 50% vil gå i tuneller. Med dagens klimamål , vil det bli helt umulig å få til. 60 % av inntektene til staten sier politikerne er bort vekk rundt 2030.
En får nok glede seg over "Hurtigruta" enn så lenge, blir borte vekk om noen få år den også.
Det er slikt Staten må spare inn på når pengene uteblir i statskassen, for det kommer helt 100% sikkert med politikere vi har pr i dag.
Kun FRP av ALLE partier som ikke vil fase bort 60 % av Inntektene til staten innen 2030 ( om kun 11 år )

Virkeligheten er det FÅ eller ingen av disse Yrkespolitikerne som liker å diskutere. Vi skal omstille og fornye, sier dem, ja og med hva?
Bytte ut dagens vannkraft med Vindmøller som Ødelegger Norsk Natur , og Dreper ned Sjelden fuglearter som Rype, Ørner og Ugler ?

Eller kjøre inn og ut av Oslo med Trikk og Tesla? Det blir det mye BNP av ??

Det er ikke uten grunn disse ekstremistiske Yrkespolitikerne vil på død og liv legalisere Narkotika, slik at Narkotika kan florere vilt og uhemmet på alle skoler.
Denne Taktikken brukte USSR med gratis VODKA til de mest utsatte i SOVJET i sin tid.
Da døde dem med KJEFTEN lukket, uten energi til å stoppe ekstremist politikerne i USSR, og Kommunistene kunne boltre seg fritt i toppene der.
Redigert 24.08.2019 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
Thinky
24.08.2019 kl 13:06 2841

Hvilke prosjekt dreier seg om 87 mrd., og hvilket tidsrom ?
En evt. bane til Kirkenes er en fremtidsmulighet. Etter at Tromsbane m.m. er bygget.
Det må søkes unngått så mye tunneler. Tromsbane behøver ikke å få så mye tunneler.
Thinky
25.08.2019 kl 14:30 2774

https://www.bygg.no/article/1403668

Det er artig at jernbanedirektøren og ordføreren i Tromsø er enig med Thinky.
Man burde satse fra Narvik og nordover først, i fall mer jernbane i Nord.

Jeg har sett som sagt på Narvik - Sørkjosen i Balsfjord.
Sørkjosen 13 moh - 7 km - Sonsaren 62 moh - 7 km - Takvassenden 216 moh (Takvatnet 214 moh) - 9,5 km - Granli 144 moh
- 13,5 km - Bardufoss 72 moh - 23 km - Setermoen 111 moh - 22,5 km - Lund, Salangsdalen 165 moh - derfra til Hålogalandsbroens
nordre brohode er det tre alternativer ; tunnel direkte, via Fjordbotnmarka ved Gratangsbotn eller via Vassadalen.
Samlet distanse 118 - 123 km.
De 13 moh ved Sørkjosen kan lett plasseres høyere.
Hålogalandsbroens brohode ligger på ca 23 moh.
Det er ikke sikkert dette behøver å bli så fryktelig dyrt for en enkeltsporet bane. Selvfølgelig må
denne helt grove overfladiske skisse studeres nærmere. Det er bare en helt røff skisse.
Det kan nok bli litt mer tunneler enn jeg først antok. (Men om toget går fort, passeres jo disse fort).
Og for gods skulle ikke tunnel spille noen rolle.

Kravet for 250 km/t er :
Stigning/fall : 1,25 % (dvs. 12,5 meter pr. km)
Kurvradius : 2950 meter
Vertikalkurvradie 250 km/t : 25000 meter
Redigert 25.08.2019 kl 14:33 Du må logge inn for å svare

72 prosent av de spurte mener Norge bør finansiere videre utbygging av Nord-Norgebanen helt til Finnmark, ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

Om 70 år har vi alle droner til å fly oss rundt så står denne jernbanen og ruster ned. Meningsløst naturinngrep til ekstrem kostnad. Tror de fleste i Nord-Norge ville vært mer fornøyd om man bare ga dem 10 millioner hver.

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
Jeg er enig i at hastigheten på jernbanen må opp om det skal være noe poeng. Jeg bor i endel av landet der det allerede er jernbane men velger allikevel bil fordi jeg kommer fra dør til dør, raskere, billigere og etter min smak mer komfortabelt. Høyhastighetstog mellom bergen og Oslo ble jo skrota for noen år tilbake pga pris så er usikker på om det er realistisk?

Også enig i at dette vedtaket av Stortinget er uansvarlig. Her skal man altså bruke uendelig med penger for å frakte et par hundre passasjer om dagen. Forutsatt at ikke selvkjørende fly eller droner allerede har tatt over innen det står ferdig. Togene meier allerede ned store mengder beitedyr og klimaregnskapet blir utvilsomt negativt. For ikke å snakke om naturinngrep. Dette skal man gjøre samtidig som man bygger ut vei, flyplasser og havner.
Redigert 20.04.2021 kl 17:58 Du må logge inn for å svare

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
Vanskelig å skjønne hvordan «miljøpartiene» SV og MDG kan gå inn for det som må være det største naturinngrepet i Norges historie. At populistene i SP, FRP og AP går inn for det er mer forutsigbart.

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
Man skal ikke regne så mye på dette før man ser at det blir mange titalls tusen per reisende med det gitte passasjergrunnlaget og en nogenlunde fornuftig nedbetalingstid. Dette skal altså barna våre betale for samtidig som vi går fra 7 til 4 til 2 arbeidere per pensjonist. Spørsmålet er om de får råd til i det hele tatt å drifte denne banen når den står ferdig.
Redigert 20.04.2021 kl 19:47 Du må logge inn for å svare
Oljerigg1
20.04.2021 kl 21:31 1901

Bare å slappe av, blir aldri bygget noen jernbane her. Det beste jernbane entusiaster nord for Bodø kan håpe på er en utbedring av ofotbanen. For å få fisk etc raskt til kontinentet er det mange måter å løse det på som er mye bedre en en sykt dyr jernbane.

Det er en måte å se ting på. En annen måte er hvor viktig er Nord-Norge ? Hvor viktig er infrastruktur der ?
Og hvor mye penger kan vi bruke i året fra 2027 ?
Hvor mye trafikk blir det med mer sammenkoblet infrastruktur der ?
Oljerigg1
20.04.2021 kl 21:57 1869

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
250km/t den var god, det skjer aldri. For Kirkenes sin del så bør det bygges bane som kobles på det finske jernbanenettet hvis det i det heletatt skal bygges noe. Hvem skal ta disse jernbanene?? Hvis det kun er gods og noe turisme, så har jeg ingen som helst tro i verden at dette kan bli i nærheten av lønnsomt, mye bedre å bygge ut veinettet skikkelig. Tog er dyrt og tregt i Norge dessverre , og kommer til å forbli akkurat det pga topografien og lite kundegrunnlag utenfor oslo området.
Oljerigg1
21.04.2021 kl 08:01 1693

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
Hvis hensikten skal være transport av innbyggere i Nord-Norge så er togbane den desidert minst effektive løsningen. Det et en liten befolkning som bor spredt, folk må ta fly fra Sørkjosen eller Alta til Tromsø for å ta toget som tar 12 timer til Trondheim, det sier seg selv at det er kun de mest ihuga kommunistene som kommer til å gjøre dette av prinsipp. Togflyet blir et nytt begrep😅.Det er nok slik at idéen om jernbane er mye mer romantisk en realitetene av en jernbane.
Oljerigg1
22.04.2021 kl 20:36 1425

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
Skjønner at du er en togentusiast, men å sammenligne tog i Frankrike med (60mill innbyggere) og Nord-Norge nord for Fauske med 200k innbyggere blir helt urealistisk. I tillegg er det et par hakk enklere å bygge jernbane i Frankrike enn i Nord-Norge. Det må sprenges en god del tuneller for å klare å få til noe som er i nærheten av høyhastighet.Eneste togstrekningen i Norge som fungerer er flytoget, men det er et relativt kort strekke på flat grunn. Men ja en togbane hadde vært fint det, men kostnaden sett opp imot samfunnsnytten her er ikke i nærheten av å gå i pluss på noe annet en nostalgi for jernbane og togentusiasme.

Valgordn.Reform skrev Innlegget er slettet
Du sier at det skal utredes men i neste setning konkluderer du med at det vil gå i pluss. Uten at vi har oversikt over kostnadene økonomisk, klimamessig, for urørt natur, urfolk og for prioritering av annen sårt tiltrengt infrastruktur. Det eneste man vet er at kostnadene blir massive og gevinsten svært usikker. På dette grunnlag harbopposisjonen bestemt seg for at det skal gjennomføres. Koste hva det koste vil.
Redigert 22.04.2021 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
fabian2
24.04.2021 kl 00:50 1248

Nordland har jo allerede jernbane. I Troms og Finnmark bor det 240.000 personer. Skribenten som lengre ovenfor foreslo 10 millioner til hver for å bli fornøyd , var kanskje litt morsom. Men det blir OVER 10 millioner til hver , forstå det den som kan
fabian2
24.04.2021 kl 00:57 1237

"Eneste togstrekning i Norge som fungerer , er flytoget" står det å lese. .....Morsomt...... Hvis ikke staten plutselig hadde strøket alle milliardene i gjeld flytoget hadde etter byggingen av banen --- så ville billettprisen i dag vært 1250 kroner ...EN vei.... Underfundig morsomt at Flytoget flere ganger har blitt kåret til "Norges beste arbeidsplass"....kåringen baserer seg på uttalelser fra de som jobber der....de får fin uniform og går litt frem og tilbake...
Redigert 24.04.2021 kl 01:06 Du må logge inn for å svare
fabian2
06.05.2021 kl 10:24 967

----Norges beste arbeidsgivere....givere....er kåret i en omfattende måling av 160 bedrifter i Norge. Flytoget ligger fortsatt blant topp 3 med sin unike kultur. ...Hvilken?...
----Flytoget kjennetegnes av en sterk kultur. ..Merk deg det. Sterk kultur.
....Dette vil smitte over på kundene , sier Kron Falck. Smitte over på kundene ! Altså er det håp for den som tar Flytoget ! Lovende!

--------Han forteller at selskapet ( Flytoget) har egne leveregler.---------HVILKE?
fabian2
06.05.2021 kl 10:33 958

---Vi har en kundetilfredshet på 97% sier Kari Skybak , HR-direktør i Flytoget.---Det sies intet om denne HR-direktør selv har prøvd toget, men det er nok sannsynlig. Hun har nok et brukbart kontor i Oslo med hyggelige lunsjpauser...Årslønnen for HR-direktør ( før het det personalsjef ) er 1,47 millioner
pengex
06.05.2021 kl 10:42 949

Men stckh-oslo 2,55 er gratis......bare å signere. 400km/t tvers over landegrenser. Hæ bra hva ?
fabian2
06.05.2021 kl 20:29 907

Jernbane Narvik til Balsfjord kan være morsomt å drømme om , men hvem vet om tog i Norge generelt er utdatert om 50 år ?....Ingen utsikt fra tunneller , bare hundrevis av milliarder i omkostninger.
Redigert 06.05.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
O_exu
06.05.2021 kl 21:33 884

Drit i tunnelene. Bygg verens største berg og dalbane. Forholdene er naturlig perfekte. Da snakker vi morsomt. Milliardinntekter fra turister som kommer for å kjøre.
fabian2
10.05.2021 kl 11:16 777

"Vedtaket" som dagens stortingsflertall har vedtatt , koker garantert bort i kålen etter hvert......men kan gi millioninntekter til nye "analyse-firmaer"....hele folket i arbeid ! ........Her skal det brukes penger