Fastrente ti år under 2.5 prosent...


...omtalt i DN i dag. Storebrand. Tyder jo på lave renter lenge også flytende, men på det nivået relativt begrenset risiko på nedsiden, da. Og ditto yieldkrav på langsiktig boliginvestering. Dog vil jo 5X-inntektsregelen legge noen begrensninger på de mest spenstige planene for de fleste. Men om man skal flytte og kan kjøpe f.eks. større hus med hybel/utleiedel i stedet for et uten, burde det ikke være vanskelig å regne hjem som ganske sikker investering.
Onkel_S
23.08.2019 kl 00:12 456

Ny rekord med litt margin også. Symbolske 2,49% både for 3 år og 10 års binding.
Og 2,89% med 20 års rentebinding

https://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2019/08/Laveste-fastrente-i-Storebrand-noensinne

Ser ut som jeg var for sent ute med å cashe ut overkursen på mitt fastrentelån på 2,85. Hadde planer om å gå over til flytende rente, men trodde de lange rentene kunne øke litt når NB varslet nye renteøkninger i Norge, men vi ser nok en gang at det hjelper lite hva NB bestemmer når rentenivået i verden går stadig mer i minus.