INC skal til Himmels !!!!


Etter dette kan jeg ikke begripe annet enn at aksjen minimum dobles på kort tid.

INC: Incus - delårsregnskap 2. kvartal og første halvår
Incus Investor
0.885 NOK0,885 NOK+ + 2.91 %2,91%
23.8.2019, 07:45·
Oslo Børs
Resultatforbedring og ytterligere gjeldsnedbygging gjennom 2. kvartal og første halvår 2019
Incus Investor ASA fikk i 2. kvartal inntekter på NOK 112 millioner (NOK 67 millioner i samme periode 2018) og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 6 millioner (NOK -4 millioner). For 1.halvår var inntektene NOK 190 millioner (NOK 109 millioner i samme periode i 2018) og EBITDA på NOK 6 millioner (NOK - 16 millioner). Ordreboken ved utgangen av 2.
kvartal var på NOK 235 millioner, 25 % høyere enn på samme tidspunkt i 2018.
Netto rentebærende gjeld er kraftig redusert gjennom perioden og er pr 30.06.19 på NOK 58 millioner (NOK 205 millioner på samme tidspunkt i 2018).

-Vi har levert et kvartal og første halvår som viser lønnsomhet og fortsatt
økning i aktiviteten i konsernet. Ambisjonene om videre vekst er til stede, oppsummerer konsernsjef Styrk Bekkenes. Han peker videre på at selskapet nå gjennomgår en grundig strategiprosess for å sette en tydelig kurs for ytterligere vekst og forbedret lønnsomhet fremover.
For Incus Investor ASA vil vi prioritere tiltak som forbedrer selskapenes konkurransekraft og attraktivitet for gjennom dette å øke konsernets lønnsomhetsgrad. Konsernsjefen er i sum fornøyd med at konsernet kan vise til både økt omsetning og bedre resultat og den kraftige gjeldsreduksjonen.
Bekkenes vurderer markedsutsiktene som positive fremover.

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2.kvartal og første halvår 2019 godkjent den 23. august 2019.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20 Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483661
Norbo
23.08.2019 kl 09:09 948

Skal vel endelig bli litt fart i denne nå!

Imponerende snuoperasjon! Kan bli en ny Scanship, dette.

Eps på 9 øre i Q2 og aksjen er fremdeles under 1 kr. To kvartaler på rad med positiv bunnlinje og trenden er stigende.

Anbefaler folk å lese Q2-rapporten. Det kan man bli godt betalt for.
Norbo
23.08.2019 kl 16:05 884

230 000 aksje omsatt etter den rapporten...?? Bruker å gå noen dager i Incus men dette tar kaka. Har selv plukket litt i dag til tross for at jeg for lengst bestemte at det var nok.
Norbo
27.08.2019 kl 11:05 763

Nå er det sikkert bare dager timer til det tar av her..
Fredda
27.08.2019 kl 12:04 720

Da var vi over krona i Inc 😀
Norbo
27.08.2019 kl 12:21 705

Ja, men det er jo bare tulle volum... bruker alltid å ta opp mot en uke før markedet våkner når det gjelder Incus
sorte
30.08.2019 kl 15:11 582

Spørsmålet her er hvor mye mer penger som har kommet inn etter Q2 og hva mer som kommer. Ledelsen har uttalt at virkelig verdi ligger vesentlig høyere enn bokført ek. De har også uttalt at det fortsatt er ventett inn endel penger fra konkursboet. Oppgjør fra konkursbo tar ofte svært lang tid, så det er nok ikke så oppsitsvekkende at alt ikke er oppgjort ennå.

Det var mye utestående leverandørgjeld på konkurstidspunktet. Det ligger nok også garantiforpliktelser, hvor noe penger er låst en periode.

Så vi får nok ikke noe svar på status etter konkursen i Björneborg før i q3 rapporten. Da vil ek trolig være betydelig høyere enn i q2.

Resterende virksomhet leverte gode tall for q2.

Norbo
31.08.2019 kl 08:05 515

Reelle verdier her for mellom 2-3 kr tenker jeg. Og 20-40 øre årlig avkastning. Dette blir gull!
Fredda
27.09.2019 kl 16:00 278

God omsetning i dag, kan den nå stabilisere seg over krona mon tro?
Norbo
08.10.2019 kl 12:34 152

Skal lure på når tid folk våkner ang denne..?? De store går nok ikke inn her av den grunn at det er lite frie aksjer og et kjøp av 20-30% av selskapet ville drevet kursen i 10 kr ganske raskt.