"EVENTYRET" ER OVER - Hvorfor mislyktes Nordic Nanovector?


Dette er ikke en baisse post bare så det er sakt. Det er faktiske hendelser og min personlige vurdering.

FORUTSETNINGEN:
For det første så hadde ledelsen alle forutsetninger for å faktisk lykkes. En fantastisk medisin som viser seg å være i en klasse for seg selv.


UTSETTELSE:
Ledelsen går på sin første smell da de velger å utsette søknaden allerede tilbake i 2015. Luigi Costa forteller at søknaden vil sendes i løpet av første halvår 2019 og han understreker at de har tilstrekkelig finansiering frem til dette. Han forteller videre at de vil bruke resursene mer kostnadseffektivt. I dag kan vi se tilbake på hans utsagn og si at selskapet tok fullstendig feil. 15/40 var mer en god nok og kunne spart selskapet for unødvendige emisjoner og utsettelser.


EMISJON 2016:
Nano fortsetter å levere stabile data og opplever en enorm vekst høsten 2016. Flere nyheter sender aksjen til ATH og over 130,- kroner intradag. Så kommer en egentlig unødvendig emisjon men den er overtegnet og selskapet henter inn en halv milliard. De bekrefter at dette er nok til å sende søknaden som er planlagt i 2019. Om ledelsen selv trodde på dette eller om de bare sa det for å berolige aksjonærene vil vi aldri vite. Uansett så er disse pengene i dag svidd av uten at de er nærmere en søknad.


UTSETTELSE PÅ ALLE PLAN:
Dataene de leverer i Lugano og ASH-17 er viser en medisin over verdensklassen og Betalutin virker å være overlegen både i kombinasjon og som single agent. Alt ser ut til å gå på skinner men ledelsen har enda ikke tatt en avgjørelse vedrørende dosering. DLBCL blir kraftig forsinket og Humalutin legges på is for å spare penger.


UTSETTELSE OG NY EMISJON:
Den siste emisjonen på 45,- kom noe overraskende. Til e24 forteller de at de nå har tilstrekkelig med midler frem til søknad. Noe som er stikk i strid med ordlyden i selve prospektet. Der de hinter til flere fremtidige emisjoner. Nå har selskapet svidd av nærmere 1.300.000.000,- kroner og avstanden til søknad har aldri virket større.

Så hva gikk egentlig galt.Uten noe som helst tvil så kan vi alle si at det er ledelsen som ble den avgjørende faktoren for at selskapet mislyktes. De har vært passive og ubesluttsomme fra dag en. De har feilet med helt enkle oppgaver som det å kommunisere med REK. De er helt uinteresserte og uinspirerte i sine presentasjoner. De har feilinformert markedet en rekke ganger, ved å si at pasienter står å venter på trappa for å bli behandlet ref Costa.

Hver gang ledelsen får presentert et valg så har de alltid valgt feil. Det er så klart lett å si det i etterkant men spør deg selv om ledelsen noen gang har tatt et riktig valg som også var et godt valg. Det har aldri skjedd. De hadde aldri viljen, kapasiteten eller styrken som trengtes for det avgjørende nådestøtet. Hit men ikke lenger.

Jeg gir meg på forumet nå, da det ikke er grunn til å kommentere Nano lenger. Jeg var en gang optimistisk men fra Betalutin sitt ståsted så er det synd å se at en så fantastisk medisin som allerede har hjulpet så mange mennesker bare ble kastet bort som noe som var uønsket.
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Kagge
28.09.2020 kl 23:53 7533

Nei - Nylig innskutte 231 000 000,- er ikke lotto, men inskutt av investorer med troa på prosjektet! Det er business - ikke Lotto

Men generelt jeg vil jo tro at det finnes flere lottospillere i en farmaaksje enn øvrige segment som forsterker svingningene opp og ned..

Uansett - farma trenger risikovillig kapital - takk for det! Hvor ville vi vert uten? I den medisinske utviklingen..

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Frantzen
29.09.2020 kl 00:34 7480

Problemet hele tiden har vært innrullingen av pasienter ,jeg påpekte det allerede i 2017 og jeg fikk pepper. Jeg vet de ikke kan påvirke dette så mye ,men de kan ta noen valg . De har vært for forsiktige , det er lov prøve presse på litt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.09.2020 kl 05:02 7380

Jeg har fått mye pepper på denne tråden. Jeg har tydeligvis fått ansvaret for tidenes oppgang og nedgang i Nano. Selv har jeg hele tiden forsøkt å holde meg til det fundamentale, og det langsiktig. Det betyr at jeg har fulgt nøye med på aksjekursen, på utviklingen og med teknisk analyse og både solgt og kjøpt aksjer underveis.

Det var et sjokk for de fleste at sjefsutvikler Jostein Dale solgte aksjer ved emisjonen på 114 kr. God grunn da til å tenke seg om og ta gevinst, uansett om pengene skulle brukes til huskjøp. Det luktet ikke godt.

Så har Nano hatt ledere som ikke forsto så mye. Den evige optimist Costa, som ikke fulgte med i timen, og ikke forsto viktigheten av forhåndskommunikasjon med REK og heller ikke var så nøye med sannheten. Det kostet selskapet tid og penger.

Og det etter at man unnlot å rendyrke 15/40, fordi ledelsen trodde det var mye mer å hente med 20/100. Det var det ikke. Vi ble advart av Uredd1, bokhandleren, broren til Roy Larsen, som uttalte at 20/100 ville bli stoppet av for høy predosering. Han fikk rett. I tillegg hadde 20/100 på grensen til for høye bivirkninger.

Nå er alt dette tilbakelagte stadier. Betalutin kan konsentrere seg om en solid 15/40 dosering, nesten helt uten bivirkninger, kun hematologiske og enkle å behandle,
og som gjør at inklusjonskriteriene kan lettes kraftig, og dermed gjør muligheten for omfattende inklusjon hos vesentlig flere trengende pasienter mulig i raskt tempo .

Også den gode og sjarmerende Bravo, samt den svært dyktige CMO Linda Roekjaer (kanadisk, men muligens med aner fra et sted i Norge?), begikk sammen en kardinalfeil ved å ikke være gode nok på analyse. De ville da, med mer erfaring og kunnskap, ha forstått at et så strengt inklusjonskrav som de la opp til, ville ende med få inklusjoner. Likevel er 56 pasienter behandlet pr. ultimo august. Den nye styreformannen, den svært erfarne og dyktige Jan H. Egberts, brukte tid, men så likevel dette og tok affære. Heldigvis hadde Nano en utrolig dyktig og kapabel person i sine rekke, Lars Nieba, med 20 års erfaring fra ingen ringere enn Bayer, som omgående kunne ta over ledelsen, og fikk alt som trengtes videre på plass i høyt tempo. Det er derfor ingen som bør klage på Nanos ansettelsespolitikk - i hvert fall ikke så langt!

Med Nieba i førersetet har alt gått i et rivende tempo der det ikke har vært gjort noen feil, men tvert i mot styrt på fast kurs. Alt av analyse, samtaler og gjennomføring i forhold til FDA har fungert. Nano har fått massevis på plass med Nieba som leder. De aller viktigste punktene er aksept hos FDA, slik som 15/40 alene. Det betyr færre inklusjoner og mye lavere kostnader, når Nano ikke lenger trenger å bevise 20/100. Og ikke minst, 15/40 har vist betydelig bedre safety enn 20/100. Dermed kunne inklusjonskravene senkes drastisk, og fullt støttet av Nanos Safety Board. Etter C-møte med FDA har Nano så fått grønt lys for endringen, og venter nå bare på at inklusjonantallet kan reduseres kraftig.

Selv med Corona, der vi nå ser tendenser til oppgang, men der helsevesenet har mye større erfaring, vil vi kunne regne med en rask fremgang for Paradigmeinklusjonen. Tidsplanen til Nano bør nå kunne holde med god margin.

Fortsatt er det ingen klare hovedkonkurrenter, selv om det nå finnes gode, men til dels svært kostbare behandlinger innen mindre delområder av NHL. Betalutin er fortsatt best inn class, spesielt i combo med Rituximab og ikke minst også overfor den kanskje viktigste gruppen, eldre pasienter. Jeg tror vi kan forvente at comboen blir standard of care, SOC, for alt av Non-Hodgons Lymphoma, så pasientene slipper cellegiftbehandling. Markedet er enormt. Betalutin vil kunne ta plass på linje med Rituximab, en av verdens mest solgte medisiner med en omsetning på ca. 70 mrd. kr. årlig, selv om ikke alt der er innenfor NHL.

Når det gjelder finansiering, har Nano aldri hatt problemer med å få inn penger på sine emisjoner. Det skyldes Betalutins potensiale, som er så godt at det hele tiden har lønt seg å oppfinansiere videre drift.

Likevel ser vi tretthet hos investorene, ikke minst pga de feil ledelsen i Nano har begått. Produktet burde ha kommet vesentlig lenger for lengst.

Triggeren nå fremover vil i første rekke være en rask pasientinklusjon og betinget markedsgodkjennelse for Betalutin. I løpte av en emisjon til, og 12 mndr. frem i tid bør det meste være på plass i Nano.

Med dagens lave kurs, på 15,50, som knapt viser en direkte markedsverdi for Betalutin på bare 400mill kr. (cash, fremførbart underskudd etc til fradrag) mener jeg Nano er Oslo Børs beste bet for tiden. Jeg satser i hvert fall videre. Håper flere enn meg forstår caset og oppfatter at jeg forsøker å gi et ærlig bilde av min forståelse av Nano.

Jeg har ikke tatt med alt Nano ellers har på trappene av Humalutin, MZL, Alpha osv. og heller ikke muligheten for at partner kommer inn. Men her ligger det også en foreløpig oppside med stort potensiale.

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Merlin. Meget godt og oppklarende innlegg. Jeg er en av dem som på ny har sett stor oppside i NANO. Lars og hans effektivitet og fokus, har vært viktig i så måte. Det er beklagelig at flere småinvestorer nå tydeligvis lar denne muligheten gå fra seg pga et ensidig, negativt fokus på det faktum at selskapet trenger kapital for å komme i mål. Joda, jeg skjønner at en partneravtale kunne vært et alternativ til en emisjon. Men samtidig tror jeg det er viktig å skjønne at partner inn i denne fasen ville tatt en langt større andel av gevinsten enn det enneventuell partner uti 2021 vil kunne ta. For dess nærmere NANO kommer målgang med Betalutin på egen hånd, dess mer av gevinsten vil forbli på aksjonærenes hender. Og da må man samtidig skjønne at inntektene fra Betalutin vil vedvare i mange år. Så det som i utgangspunktet kan se ut som en relativt liten forskjell, kan få enorme utslag på noen års sikt.

Jeg er overbevist at ledelsen har hatt muligheter til å inngå et partnerskap på nåværende tidspunkt, men veid opp mot å beholde full kontroll selv, så har en partneravtale nå vist seg som et dårligere alternativ enn en ny emisjon. Jeg er overbevist at vi i retrospektiv vil se dette langt tydeligere.

Så får vi se hvor langt ned kursen skal før den stabiliserer seg og oppturen starter. Men det er verdt å merke seg at proffe shortere valgte å dekke seg inn rimelig kjapt etter at emisjonen var satt. Trolig ikke uten grunn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
focuss
29.09.2020 kl 08:06 7163

Merlin, LM
Hva tenker dere om risikoen for at Nano må kjøre en full fase 3 da de kommer for sent?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Når nå selskapet har fått FDA aksept på å gå bort fra 20/100 dosering og konsentrere seg kun om 15/40 har vel egentlig risikoen for å komme for sent blitt redusert, selv om den fortsatt ikke er fjernet. For som Merlin påpeker, så vil man med 15/40 kunne lette på kravene til pasientutvelgelse. Det vil bidra til at resterende pasienter blir langt raskere inkludert i studien. I tillegg er det god grunn til å anta at totalantall pasienter nå bli redusert fra de opprinnelige 130. Hvor stor reduksjonen blir skal være usagt, men den kan bli overraskende stor. Kombinasjonen av disse to faktorene vil gi en positiv effekt på det å ferdigstille studien, og følgelig bidra til å redusere risikoen for å måtte ende opp i en full fase 3 studie.

Men den risikoen du trekker frem, gjelder ikke kun NANO. Risikoen er vel like mye tilstede hos eventuelle konkurrenter. Og du vet jo selv at risiko finnes det i alle farmasiselskaper, også dem som har godkjente produkter i markedet. For der kan jo alltid komme opp teknologi/medisiner som viser seg å være bedre enn eksisterende produkter.

Uansett, så bør enhver investor som befatter seg med farmasiaksjer være seg bevisst den risikoen man tar ved å investere i dette segmentet. Det gjelder å ikke putte alle eggene i samme kurv. Da beveger man seg bort fra investering og over til gambling. ;-))
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.09.2020 kl 13:03 6674

Takk for gode innlegg LM, som jeg slutter meg til.

Når det gjelder å få betinget markedsadgang vil det neppe by på problemer focuss. Det skyldes bla. flg. forhold:

1) De eldre pasientene vil benytte seg av Betalutin pga meget lave bivirkninger, og påvist høy respons hos eldre.

2) Archid-1. Om runde 2 er like god som de bemerkelsesverdig gode in vivo og in vitro forsøk (på menneskeceller) og ikke minst 100%CR på runde 1 av Archer-1 er rask markedsadgang bankers. Nano har fått frem en helt unik combobehandling som ser ut til å slå all konkurranse av banen. Det vil etter min forståelse i så fall bli godkjent for markedet tidligere enn mange tror! Om dette slår til vil Betalutin bli en mange ganger blockbuster og kursen på Nano vil gå slik at det vil ergre alle dem som ikke kjøpte aksjer nå i all fremtid!
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Jeg mener at Merlin og LM reflekterer godt på dagens situasjon i NN. Det som er nerven her er fremdriften til NN. Har vært med siden tidlig 16. Jeg mener selv med endringene i ledelse osv over de siste årene, er ikke Betalutin blitt dårligere, den har heller bevist at dette er svært lovende og vist over tid at det har svært gode resultater på ORR, CR. Da vi også her Archer studien, Hemalutin osv
Vel jeg sitter. Venter på resultater i okt nov
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
frontal
30.09.2020 kl 18:38 6092

Her økes shorten ytterligere og ledelsen søker om rett/fullmakt til ny større EMI, en bekreftelse at partner ikke er aktuell!

Ikke rart at Jimmi og co er stille har forsvunnet...

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Jimmi
30.09.2020 kl 19:52 5978

Kjøper meg ytterligere opp i disse dager!

Er All in i Nordic Nanovector😎

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Her hopper du på konklusjoner du ikke har belegg for. At ledelsen tar grep for å få fylt opp «verktøykasse» gir ikke dermed grunn til å si at ledelsen skal benytte det sist tillagte verktøyet i sin videre ferd mot mål. Men de ønsker å ha den fleksibiliteten som det gir å ha fullmakt til å gjennomføre en emisjon. Den opsjonen er nå brukt opp gjennom den siste gjennomførte emisjonen. Følgelig mangler ledelsen ett av verktøyene de ønsker å ha i verktøykassen. Helt greit. Vi vet jo at selskapet må ha mer kapital for å komme i mål med Betalutin og det er de største eierne beredt til å gi, dersom nødvendig og ønskelig. Det er betryggende.

Men man kommer ikke unna det faktum å utover i 2021 vil der gå raskt mot målgang høsten 2022, og interessen fra BP vil neppe avta dess nærmere NANO kommer målstreken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
frontal
30.09.2020 kl 20:36 5873

Innen 2022 vil det være flere millioner aksjer i NN og flere konkurrenter BP kan velge imellom.
Det er meget høy risiko i aksjen og dette så jo Blackrock på 50 tallet og Siessenner på 30 tallet, de er ute av en grunn.

I tillegg hadde Siessenner er god legevenn som anbefalte aksjen! Noe er det London....
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Kagge
30.09.2020 kl 22:49 5666

Du maser stadig om disse to som tok exit - hva med dem som nettopp puttet inn 230 mill???
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
frontal
30.09.2020 kl 23:03 5613

Grunnen til at jeg maser om disse to er fordi de har høy kreditibilitet i biotech. (Blackrock mest)
Så vet vi at Siessenner er en rev og gjør det bra i aksjemarkedet. (Minus tesla)
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Totalt irrelevant nå å mase om disse to og fortiden som dette nå representerer. Det er ikke på grunn av disse at jeg nå sitter fullastet med NANO-aksjer. Produktene som Nanovector besitter og fremtidsutsikter som betyr noe for min investering. I min øyner foretar den nye ledelsen mye riktig for å frem produktet for en rask markedstilgang. På tide å løfte selskapet opp å få et positivt engasjement.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Panis
30.09.2020 kl 23:27 5555

Helt enig, bare dumt å komme med ting som har vært nå må man se fremover og ikke bakover...
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Audun
01.10.2020 kl 07:20 5321


Jeg kjøpte litt aksjer på 15 tallet. Store investorer deltok i emisjonen på 17,50. De vil nok garantert være villig til å kjøpe flere aksjer på under 17,50.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Er det ikke den tredje topplederen på få år som nå styrer skuta i Nano?
I mine øyne er dette et dårlig tegn. Kan virke som et selskap med dårlig styring og kontroll.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

rene mareritt dette

eneste ledelsen/styret duger til er å heve lønn og innvilge seg feita bonus + opsjoner

de planlegger allerede neste tiggeferd i Q1 neste år LOL
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
dells
02.10.2020 kl 15:43 4548

Overraskende mye syting i disse NANO trådene ser jeg nå. Hvite privilegerte menn må ta seg sammen ;)

Det mases også om ny emisjon i første halvår 2021 . Men det som er kommunisert er "Through equity, Debt and/or Partnerships.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Arne_And
25.12.2020 kl 04:11 3079

Hvor langt unna er NANOV å faktisk tjene penger og ikke bare hente penger gjennom emisjoner?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
heilo888
25.12.2020 kl 12:39 2770

Helt uinteressant spørsmål!
Nanov blir mest sannsynlig kjøpt opp lenge før de vil tjene penger. Eventuelt kan det bli en partneravtale med BP hvor det følger med store penger i form av upfrontbetaling, milestones-utbetalinger og royalities..
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Ingen som har tro Nordic Nanovector?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Pentagon
18.01.2021 kl 16:01 1835

Jo jeg har veldig tro på denne.
Den neste store BioT aksjen som kommer som en kule nå i 2021.
Har sittet lenge i denne.

Pentagon
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
focuss
18.01.2021 kl 16:05 1807

Nanovector mislykkes fordi de gjorde en kardinalfeil i 2016.Biotech er alt for krevende til at slike strategi feil kan aksepteres. Alle ansvarlige har nå rømt skuta. men løpet er ikke kjørt ennå og håpet lever. Det er sikkert skribenter her som ikke innser hvor feil de tok.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Merlin
18.01.2021 kl 20:18 1594

>Alle ansvarlige har nå rømt skuta. men løpet er ikke kjørt ennå og håpet lever.

? Neida både ledelse, styre og de fleste større aksjonærer har ikke rømt. Andre setning har du rett i: "Løpet er ikke kjørt ennå og håpet lever". Betalutin vil lykkes.

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

Jeg har hatt en aksjepause nå. Men har vært inn og ut av Nano tidligere og har alltid tjent litt penger på denne aksjen. På tide å kjøpe seg inn igjen nå? 15 er jo en lav kurs, når denne først går så spretter den fort over 20 igjen. DNB har satt kursmål på 27,-