NOM - Søker 35 MNOK i ny aksjekapital


NOM søker 35 MNOK i ny EK i midten av september:

"The main purpose of the rights issue is to continue the development of the
Engebø rutile and garnet project through the completion of the DFS and into the
Front End Engineering and Design (FEED) phase."
...................................

Sluttføre DFS.
Og inn i FEED ... Front End Engineering and Design

Ser vi nå NOM endelig gå mot målstreken?

1.40??
Er det mulig?
Så elendig kurs