Intensjonsavtale for Johan Sverdrup fase 2 3,4 milliarder kr


5. april 2018 - Kværner har i et 50/50 fellesskap med Aker Solutions inngått
intensjonsavtale med Statoil for modifikasjoner av stigerørsplattformen og
feltsenteret for Johan Sverdrup utbyggingen. Oppdraget vil gi omfattende
positive ringvirkninger for et bredt spekter av Kværners og Aker Solutions'
underleverandører. På topp vil arbeidet involvere omtrent 2 000 ansatte i de to
selskapene samt personell hos underleverandører. Avtalen er totalt verdt rundt
3,4 milliarder kroner.

Kværner og Aker Solutions skal gjennom et 50/50 eid samarbeidsselskap
gjennomføre ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en ny utstyrsmodul på rundt
5 000 tonn for stigerørsplattformen. I tillegg omfatter avtalen
modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon- og integrasjonsarbeid ute
på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Arbeidet vil starte i andre
kvartal 2018 og ferdigstilles i 2022.

Arbeid med selve modulen vil bli utført av Kværner ved selskapets spesialiserte
anlegg på Stord. For Kværner vil toppbemanningen på prosjektet være rundt 550
personer. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører
og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 2 000 personer.

"Vi ser frem til å jobbe sammen med Aker Solutions i et fokusert
samarbeidsselskap med en felles prosjektledergruppe. Vi vil gjennomføre det nye
prosjektet basert på alle forbedringer vi de siste årene har gjort for økt
produktivitet og kostnadsreduksjoner", sier Elly Bjerknes, konserndirektør med
ansvar for plattformprosjekter i Kværner.

Kværner er allerede en av leverandørene med flest oppdrag til første fase av
Johan Sverdrup-utbyggingen. Kontraktene som tidligere er inngått inkluderer
plattformdekket til utstyrs- og boligplattformen, de tre største og mest
kompliserte stålunderstellene, samt bistand til oppkoblingsarbeidet for
stigerørsplattformen ute på feltet sammen med Aker Solutions. Aker Solutions har
tidligere i år ferdigstilt tidligfaseprosjektering (FEED) for fase 2 av
feltutbyggingen, inkludert modulen og arbeid for å integrere denne med
stigerørsplattformen.

"For oss i leverandørindustrien er det gledelig å se at våre omfattende
forbedringstiltak gir slike resultater som vi ser i dag. Kværners strategi er å
vokse innen markedet for oppgradering og modifikasjon, typisk ved å bygge nye
moduler slik som i dette prosjektet. Vår styrke er at vi over tid har bygget en
ekspertise for å levere noen av de mest krevende prosjektene i verden. Basert på
dette har Kværner blitt anerkjent i hele industrien for å levere sikkert,
forutsigbart og til fastsatte tidsfrister", sier Idar Eikrem, interim
konsernsjef i Kværner.