Einarsson - Pho skal rett til værs


Hyggelig podcast ute nå (nr 89)

https://soundcloud.com
Redigert 23.08.2019 kl 18:09 Du må logge inn for å svare
bravi
24.08.2019 kl 09:26 1424

Ja det er iallefall flere som har tapt penger på å lytte til Einarssons og investert på bakgrunn av det han sier enn det er noen som har tjent på det.
Ser at du selv allerede har flyttet målsnora i Pho frem til Q1-20 før Schneider liksom skal behøve å vise at satsningen han har satt i gang betaler seg.
pafo
24.08.2019 kl 09:40 1402

Ja inn i mellom er det ikke vanskelig att hålle med focuss vad han mener om deg, så får vi se hvor det går med sjappa.

Jeg har ikke forandret målsnora.
Jeg har alltid påpekt at Q3 pleier å bli svakt pga sommerferie.
Q4 er årets beste.
Dessuten vil antallet flexiscop kunne stige sterkt i Q4. Det blir trolig et meget sterkt kvartal.
Årsaken til at jeg peker på Q1 er at resten av markedet vil bli imponert hvis Q1 blir enda bedre. Det er mange som ikke tør investere før de ser resultatene. Da har de ingen unskyldninger for å vente lenger.
pafo
24.08.2019 kl 09:44 1382

Ja det var nok en sanningens ord Bravi det er nok Einarssons bidrag på ett fat. Men det går ikke inn på sjappa scoopy.

Som du sikkert har fått med deg, så er mitt syn på PHO-caset et annet etter q4 2018, q1 2019 og q2 2019.
Det eneste kvartalet som har kommet inn i f t mine forventninger var q2 2018 som lovte mye mer enn det vi har sett i etterkant.

Når det gjelder Einarsson, så trodde jeg tidligere at han var seriøs i sime podcaster, men hører nå at han bare driver med høyttenkning.
Jeg har selv vært hausser og høyttenkende rundt PHO-caset inntil jeg begynte å se på tingene mef objektive øyne.
Er man for subjektiv fordi man er aksjonær, så skyver man negative tanker til side.
De aller fleste aksjonærer dekker over skuffelser i alle selskaper.
Det er bare å se til NANO som nettopp har lagt fram et svært skuffende resultat, og hvor man rett i ettertid oppretter tråder som --NANO la fram et godt resultat-- osv.
Slik er den menneskelige natur, man sier i mange sammenhenger noe annet enn det en mener, og fortrenger det negative.

Og når det gjelder min oppfatning av Einarsson står den for egen regning uten at jeg påtvinger andre å vektlegge dette synspunktet tungtveiende..

Redigert 24.08.2019 kl 10:21 Du må logge inn for å svare

Scoop.,

Jeg er blant dem som mener at vi nå fra Q3 vil se konturene av Schneiders omorgansiering og grep. Q3 2018 var svakt.(7 utplasserte sko), eneste kvartalet jeg vurderer som svakt siden jeg kjøpte pho aksjer juni 2018.
Nå fikk vi to nye klinikker igår, 128 og 129 oppført på Cysview. Dette får etter min vurdering altfor liten oppmerksomhet både fra selskapet og ikke minst også fra skribentene her på forumet.
Det betyr at vi nå allerede er oppe i 7 nye oppføringer i løpet av q3, i tillegg vet vi ikke hvor mange eksisterende kunder som har fått utplassert flexi, ei heller om noen klinikker ikke har ønsket oppføring på CC.
Jeg er rimelig trygg på at fra Q3 nå vil vi se en klar endring, både mtp utplasseringer, inntektsvekst versus kostnader og også resultat.
Har en sett gjennom Q2 presentasjonen og velger å ha tillitt til ledelsen så finnes det ikke tvil om hva som vil skje framover nå. Men opplagt, sitter en og omtaler og mener at Dahl, Schneider og styret er løgnere, ja opplagt, da tror en at alt går til helvete.
Men siden juni 2018 har ikke jeg fanget noen som kan tyde i den retning. Det eneste måtte i såfall være Belettes opptreden på Q2 2018 og det merkelige er jo at nettopp hans performance og nærmest lovnader er det som trekkes fram som positivt når en ser tilbake.
Saken er den at med hans entusiasme og "lovnader" kom vi skjevt ut i forhold til situasjonens realiteter. Han fikk det til å virke som at alt er enkelt, helt til noen kom og sa at hør her, "ting tar faktisk noe tid" og det må vi leve med, men ser ikke helt problemet med det.
Jeg vil heller vite at TTT så har en hvertfall noe å forholde seg til. Og jeg sikter selvsagt til utplasseringsprosessen. Den tar fra første kontakt til operativ bruk fra 6-20 mnd, lik det eller ei, men det er slik.

Akkurat som jeg skrev i mitt innlegg og det er sakens kjerne.

Belette må ta støyten for at det ble omgitt forventninger om 30-40 utplasseringer pr kvartal framover og overskudd fra q4 2018, han alene klarte å få folk til å tro at det var det som ville skje, men det skjedde ikke.(Han sa det ikke slik, men det ble oppfattet slik også av undertegnede)
Selvsagt skjedde det ikke, for det var ikke mulig at det kunne skje.
Sannheten er (i mine øyne) at alle kvartal etter q3 2018 har levert bra når en ser til utplassering og inntektsvekst i USA, men blitt dårlig mottatt i markedet fordi Belette hadde gitt markedet urealistiske forhåpninger.
Schneider har fått markedet ned på jorda og predikerer troverdig utviklingstakt for selskapet. Markedet vil nå framover prise PHO basert på hva de leverer og ikke hva en entusiastisk ansatt drømmer om(Belette).
Den reisen starter med overskudd fra Q3 og med ny ATH hva gjelder utplasseringer og inntekter.
Lykke til.

Og så er det mange som trekker fram at Q2 2018 var så bra, var det virkelig så bra? Studer tallene og det hele. Sannheten er at Belettes presentasjon satte innholdet i kvartalspresentasjonen i skyggen.
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/quarterly-reports/2018/pho-q2-2018-rep-final.pdf
Redigert 24.08.2019 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
pafo
24.08.2019 kl 10:33 1330

Jeg vil heller vite at TTT så har en hvertfall noe å forholde seg til. Og jeg sikter selvsagt til utplasseringsprosessen. Den tar fra første kontakt til operativ bruk fra 6-20 mnd, lik det eller ei, men det er slik.

Det var vel litt snaut med bare 20 mån, blåhvite rigide scope har jo vart til salgs seden 2012. Og det er bare 2,5 % av dem
som har kjøpt hitils. Så det tar nok betydligt lengre tid.

Andy, jeg er enig i dine tanker og håper du har rett. Spørsmålet i mitt hode er i hvor stor grad markedet er klar over at Q3 ofte er årets svakeste. Q3 kan derfor overraske positivt. Når jeg skriver Q1 (og Q4) er det delvis for å roe ned egne forhåpninger.
Jeg har aldri hatt større posisjon i et enkeltselskap. Likevel planlegger jeg å laste ca 30% mer. Halvparten tar jeg før Q3 i tilfelle positiv overraskelse. Siste halvpart tar jeg etter Q3 i tilfelle TTT. Det gjør det som oftest.

Oppgang Kommer : «så trodde jeg tidligere at han var seriøs i sime podcaster, men hører nå at han bare driver med høyttenkning. Jeg har selv vært hausser og høyttenkende rundt PHO-caset inntil jeg begynte å se på tingene mef objektive øyne.» Du nevner også ladede ord som «skuffelser» etc. («Ikke seriøs, høyttenking, hausser, objektive øyne, skuffelser».........

Unnskyld meg, men jeg får tanker om at du har beveget deg til den andre siden og er like mye en baisser nå, som du hevder du var hausser før. I mine øyne var innlegget ditt preget av synsing.
Redigert 24.08.2019 kl 10:44 Du må logge inn for å svare
Stinke
24.08.2019 kl 10:44 1308

Nano la frem dårlig resulat, really? Kan du si meg hva resultatet var? Dette kan du ikke noe om.
For ordens skyld, det ble meldt en inntill 6 måneders forsinkelse av studiet. (Paradigme).
Reusltatet vi fikk var for Lymrit 37-01 som fikk økt median DOR til 13,5 måneder som tilsvarer 50% økning i M-dor og som betyr bedre økte inntekter for Betalutin.

Du kaster ut så mye svada at ingen kan ta deg seriøst. Utviklngen i PHO er ikke bare on track, men bedre enn det var pga Cevira avtalen. Tror du virkelig noen vil ta deg seriøst fra å være en megahauser(da du hadde aksjer) til nå å bli megabaiser(når du har solgt)?

Lær litt av andre aksjonærer, move on til andre aksjer og diskuter det du har eiendel i. Å følge med på oppturen for PHO fremover blir reine torturen hvis du ikke har aksjer i selskapet. Faktum er nok at du er redd det skal skje, og at du bruker tiden her på å baise deg til bedre inngang. Null integritet.
Redigert 24.08.2019 kl 11:05 Du må logge inn for å svare

«move on til andre aksjer og diskuter det du har eiendel i»

Kunne ikke sagt det mer presis. Alle vet at baissing ikke er for å beskytte andres penger. Det er rent egoistiske grunner. Det bare senker egen troverdighet.
(Pafo, Bravi, jb)

På den annen side er det bra med kritiske røster for debatten. Stå på videre 😉
Redigert 24.08.2019 kl 10:55 Du må logge inn for å svare
bravi
24.08.2019 kl 10:56 1272

Synes Oppgang Kommer sier mye fornuftig både når det gjelder Einarsson og performance til Photocure.
Hvis det er som AndyH skriver tar opptil 20 mnd å få solgt et skop betyr det at skopene knapt er salgbare, da kan det ikke være mange som vil ha dem. Hvordan i alle dager kan det da bli noe SoC?
Ved Q3 er tida inne for at DS må begynne å levere på ihvertfall disse områdene, ikke økte utgifter, økende salg/ bruksfrekvens, økt utplassering av flex skop og litt økning i rigide skop. Leveres det ikke er det ikke bare å flytte målsnora for n'te gang eller ut i evigheten, da forteller det at satsningen ikke står i forhold til resultatene.
DS må bevise at hans strategi virker, det har han enda ikke gjort, ikke i hele tatt. Folk blir lei av å høre unnskyldninger om at det tar stadig lengre tid å få utplassert skop, nå 20 mnd snart blir det 2 år og lengre. Samme med bruksfrekvensen, det store selgerkorpset som løper rundt har hittil ikke fått til noe med det. Tror den økningen av bruksfrekvensen som muligens har skjedd ville ha kommet uansett om selgerne til DS besøker sykehusene eller ikke.
Redigert 24.08.2019 kl 10:58 Du må logge inn for å svare

Joda, den godeste Einarsson var kanskje noe vel entusiastisk i går. Men ser man objektivt på PHO er det vanskelig å underkjenne det faktum at selskapet i dag har bedre rentebetingelser for å lykkes enn de noen gang tidligere har hatt.
Ser man på det som er levert kvartal for kvartal siden inngangen til 2018, sper det vekst, vekst og atter vekst. At Q3 18 skuffet flere av oss er sant. Men det skyldes de forventningene den godeste Bellete bygget opp på Q2 presentasjonen. Mange av oss trodde da at ting skulle gå langt raskere enn det har gjort.

Men DS har bidratt til å realitetsorientere oss og selv om enkelte fortsatt er av den formening at ting burde gå langt raskere enn det gjør, så bekrefter stadig ledelsen at de er on track og at veksten i det amerikanske markedet fortsetter med uforminsket styrke.

Det er derfor svært sannsynlig at PHO blir dennsuksesshistorien flere av oss har predikerer om i lang tid.

Og har man uke tid påvente, så finnes det mange alternativer å investere i.

bravi,

Med all mulig respekt.
"Hvis det er som AndyH skriver tar opptil 20 mnd å få solgt et skop betyr det at skopene knapt er salgbare, da kan det ikke være mange som vil ha dem. Hvordan i alle dager kan det da bli noe SoC? "

Dersom du enda ikke har fått dette med deg så mange ganger dette har blitt poengtert i alle slags presentasjoner, Q&A etc, ja da har jeg null troverdighet til det du kommer med.
At du velger å fortrenge det som du ikke liker er nå en ting, men det kan være et poeng å forholde seg til det uansett.
Og å hevde at dermed kan ikke BLC bli SOC, faller vel på sin egen urimelighet. Om det tar 2 mnd eller 12mnd å utplassere et skop har ingenting med SOC å gjøre.

Det virker logisk å ha forventninger fra q1 2020. Schneider ble ansatt i november og fikk først gjort endringer med refusjonsendring ved nyttår(økt salgsressurser).
Med tanke på at det tar ett år,er det rimelig at en fra q1 opplever kanskje enda større vekst.

Dersom takten i utsatte skop holder seg på dagens nivå i minst to år til er det nok til at kursen skal gå over 100% hvilket vil være kjempeavkastning.
pafo
24.08.2019 kl 11:48 1186

Ja nu er det vel Bellete som er selger av de to. Og har erfarenhet av att selge BLC scope i 7 år. Schneider har vel aldri
prøvd solgt ett scope, men plutsligt kommer han og legger ut om salgsprosesser. Og hallelulja gjengen kaster seg på før
endelig har de mulighet att førnekte fakta med noe som ikke går att kontrollere.
Redigert 24.08.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
petrol
24.08.2019 kl 11:52 1178

"men plutsligt kommer han og legger ut om salgsprosser"
Anbefaler at du leser deg opp på hva som ligger i en CEO rolle pafo.
pafo
24.08.2019 kl 11:56 1168

Ja han bør jo i alle fall vete vad de får betalt før i en avtale men det vet han ikke.
bravi
24.08.2019 kl 12:15 1134

Vi får håpe Pho får fart på resultatene, men la oss si at ikke DS greier å levere resultater som er omkring 50% sannsynlig. Hvor lenge kan han da utsette evalueringen av sin egen strategi med snikksnakk og bla.. bla.. om at alt tar så lang tid?
Jeg tror ikke markedet lar han få mere tid enn til Q3, kanskje Q4 forutsatt veldig gode unnskyldninger og bortforklaringer. For heiagjengen på forumet tror jeg han kan få holde det gående lenge, iallefall til kassa er tom. Har sett akkurat det samme tidligere i annet biotek selskap.

Utfordringen for flere er nok etterhvert som informasjonen kommer så bør en stoppe opp og ta en realitetssjekk.
Sammenlignet med for bare to år tilbake i tid skjer utplassering av nye skop i et svært høyt tempo, jeg vet at mange ikke synes det, men betrakter ikke det som mitt problem.
Litt kult å sjekke PHO tråden med flest innlegg, https://forum.hegnar.no/thread/5236/view.
Her står det å lese at det 14.3.18 var utplassert 68 skop på Cysview. Over hvor mange år var dette, ja på flere her må det dreie seg om et halvt århundre for det er jo så lenge dette marerittet PHO har eksistert.
Kanskje sannheten ligger på at de 68 skopene har blitt utplassert i en 4-5 års periode.
Uansett, mitt poeng er at igår den 23.8 ble klinikk nummer 129 oppført på Cysview, altså 61 nye oppføringer bare på de siste 16-17 mnd(knapt 1,5 år).
På tross av denne utviklingen prøver en å framstille at det går så altfor sent. Hva kan en forvente? Det viser for faen en eksplosiv utplasseringsvekst kontra tidligere, en må jo være i nærheten av bevisstløs for ikke å kunne se det.
Kjørte en rask test på min 9-årige sønn isted, hvor er stigningen sterkest, 68 skop i perioden 2012 - 2018 eller 61 skop i perioden 2018 - 2019. Svaret han gav gir seg selv.
Redigert 24.08.2019 kl 12:28 Du må logge inn for å svare

Hadde vært bedre om du eller en likesinnet kjørte skuta. Oppsøkt enhver klinikk og delt ut på BLC utstyr, cysview kits an mass med beskjed om at dere trenger ikke å betale for det, men for guds skyld bruk det og lykke til.
Det hadde vært butikken sin.
Skikkelig leit at DS kom inn i PHO, det medførte en elendig Cevira avtale i bonus.

Anyway, siste innlegg fra meg denne helgen, en kan lett bli miljøskadet i dette chat rommet.
God helg.
Redigert 24.08.2019 kl 12:26 Du må logge inn for å svare
m73102
24.08.2019 kl 12:55 1084

AndyHagen - jeg har i stor grad valgt å bruke tiden min på andre ting enn å skrive på HO. Jeg registrerer at Bravi/Pafo fortsatt skriver akkurat det samme som før - nemlig at DS kun kommer med bortforklaringer (ref salgsprosessen), han har ikke klart å vise til resultater, det er ikke han som har æren for bl.a. Cevira avtalen, BLC har vært på markedet i mange år (og dermed er det ingen grunn til at BLC skal oppleve en vekst fremover), det gikk dårlig med et annet Biotec selskap (logikken er derfor at det samme må skje i PHO) mv og de mener visstnok at de to har bedre forutsetninger til å forklare hvordan tingene fungerer (og hva fremtiden vil bringe for PHO) enn selskapet selv/DS. Jeg står fortsatt ved at det Pafo skriver kun er Bullshit.

En skal selvfølgelig være veldig kritisk til det ledelsen i et selskap gir uttrykk for - og dersom en ikke har tiltro til ledelsen i et selskap bør en naturligvis etter mitt syn ikke investere i dette selskapet. Jeg skal i motsetning til Pafo, som mener at alle andre er idioter, ikke komme med udokumenterte påstander men i stedet stille noen spørsmål som jeg håper dere kan tenke igjennom;

Hvorfor valgte PHO å gjøre grepene i 2018 med bl.a. å hente inn DS som CEO?
Har PHO noen gang gitt uttrykk for at salgsprosessen skulle ta kortere tid enn det DS nå har forklart mange ganger? Hvis ikke - er det riktig å si at DS således kommer med bortforklaringer - eller har han sett at markedet har hatt en feil forståelse av dette, og således så behovet for å redegjøre for dette?
Har PHO i den tid DS har vært CEO ikke oppfylt, IKKE oppfylt sine målsettinger?
Hva er grunnen til at PHO den siste tiden har opplevd en akselerende vekst i utplasserte Scope/omsetning i USA - ref bl.a. det AndyHagen viser i et tidligere innlegg? Og kanskje det viktigste spørsmålet - hvorfor skal ikke veksten fortsette i 2020 og årene etter 2020? Har det vært noen endringer i rammebetingelsene/fokuset til PHO?
Basert på dagens aksjekurs - er det i den priset inn at PHO skal oppfylle guidingen for 2020, ev. oppleve en fortsatt vekst etter 2020?
Hvis det til formodning er slik at DS faktisk har rett i det han gir uttrykk for, særlig ift Surveillance markedet og salgsprosessen, og Q3 og Q4 viser effekten av grepene som ble gjort høsten 2018, hva tror dere vil skje med kursen fremover?

I bunn og grunn blir egentlig spørsmålet om den enkelte tror på det Dahl sa på Q2 - at "we are on track" - eller ikke. Hver får selv finne ut av det:)

Redigert 24.08.2019 kl 12:56 Du må logge inn for å svare

Det er egentlig veldig enkelt. Jeg vil anbefale alle som kan litt om regneark å legge inn en graf over totalt antall scop i USA, så får dere se selv om det er økende vekst eller ikke. Jeg skal hjelpe Pafo & Bravi på vei.
Her er tallene for hvert kvartal siden Q2-2014 :

Antall scop :
47 (Q2-14)
49
51
52
58
62
65
73
79
81
83
89
93
96
104
113
130
137
157
171
188 (Q2-19)

Enjoy :-)
pafo
24.08.2019 kl 13:53 1015

Ja dette er jo tall som alle som investerer i aksjen er kjendt med. og imponerer tydligen ikke mye på flertallet
som følger den. Men det er jo lov att ha ulik mening vad som er bra eller.???????

Pafo kunne tenkt seg høyere kostnader for å få større fart i salgsfrekvensen på utplasserte scope. Ett paradoks? Eller bare en løgner.
Redigert 24.08.2019 kl 14:03 Du må logge inn for å svare

«Ja dette er jo tall som alle som investerer i aksjen er kjendt med»

Betyr det at vi heretter slipper skvalderet ditt om at det er umulig å selge scop og at Schneiders innsats ikke gir resultater ?
Redigert 24.08.2019 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
bravi
24.08.2019 kl 17:07 895

Synes den med at det tar 20mnd å selge et skop er for drøy, kjøper ikke den sånn helt uten videre. Egentlig helt utrolig at vi ikke hørte et pip om at det tok så lang tid før DS tok over styringen. At noen spekulerer på alt snakket om hvor lang tid alt tar er til å begripe.

Vi er ikke uenige om det bravi.
Men jeg aksepterer i motsetning til deg at det kan være prosesstiden i enkelte tilfeller.
Men foreslår at du sender en mail til DS slik at du også kan få en beskrivelse på hvorfor det er tilfelle som jeg vet andre har gjort. Forøvrig finnes mye av forklaringen i presentasjonsmaterialet.

Men om jeg skal gjette litt vilt tipper jeg at dersom flere klinikker i 21st skal ha skop vil prosessen gå noe fortere, fordi dette er en kjede. Men jeg vet det ikke, bare tenker at det logisk kan være slik.
Redigert 24.08.2019 kl 17:27 Du må logge inn for å svare
Stinke
24.08.2019 kl 17:27 869

Det er vel f...meg bare å glemme og synse rundt dette mere. Jeg blåser i hvor lang tid det tar for å få utlevert ethvert scoop så lenge det tikker scoop inn hvert kvartal. Fakta er at det er en ganske så ekstrem økning av scoop den siste tiden, året... Så hva er det du vil? Syte over hva som er sagt, eller nyte hva som faktisk er resultatet?
Alle disse scoopene skal gi Pho inntekter fremover, og når flexiscop øker så vil inntektene blåse i været. Så langt har Pho levert maks inkl en Cevira deal. man burde juble for både pho, men også pasientene som lever lengre og har bedre dager. Cevira dealen er faktisk historiski norsk biotek-målestokk. En milliardavtale som ingen forventet.

Og hva er poenget med å preike om SOC, igjen hyggelig om det blir reelt, men det vitkigste er at vi får store deler av kaka og mye tyder på at vi er på vei dit. Dog, når CEO sier at SOC er målsetningen så kan man tenke seg hvor dette evetyret er på vei hen.

At det går an å fjase så mye dag ut og dag inn....for en barnehage dette er. Se på de virkelige utplasseingstallene, føllg med på økningen(to nye sites bare i går), kjøpe aksjer og nyt ferden....

De som ikke ser hvor Pho er på vei bør nesten holde seg unna aksjer. Her er det meste derisket.

Tiltredes, bra skrevet.

Bravi du bravi
Ikke noe galt i å være kritisk og skeptisk når man opererer i aksjemarkedet. Skulle sikkert vært noe mer kritisk selv.
Men nå synes jeg du er i overkant kritisk.
For det første har ikke den godeste DS satt et år i sjefsstolen. For det andre er det ikke slik at en ny sjef sine strategiske og taktiske grep blir iverksatt samme dagen som han setter seg i sjefsstolen. Vedkommende må da få anledning til å gjøre seg kjent med selskapet og gjøre seg opp sin mening om hva som bør og kan endres til det bedre. Det har jo ingen hensikt å endre på forhold som allerede fungerer optimalt.

Hovedgrepet til DS var å sette større trøkk inn på salgssiden og utnytte det mulighetsvinduet selskapet fikk med nye og forbedrede refusjonsordninger som trådte i kraft pr 1 jan 2018 for TURBT og 1 jan 2019 for surveillance.
I tillegg har DS realitetsorientert markedsaktørene og vært åpen om at salgsprosessen er langt mer krevende hva angår ressurser og tid, enn det markedsaktørene hadde fått inntrykk av etter Bellete sin presentaasjon på Q2 18. Og nettopp Bellete sin entusiastiske presentasjon gjør at der fortsatt finnes dem som anser DS sin forklaring som en unnskyldning og bortforklaring på hvorfor der er solgt færre flexiscope enn en del markedsaktører forventet.

Nå kan vi ikke kontrollere DS sine utsagn vedrørende salgsprosessen før vi er kommet gjennom Q1 2020, dersom vi skal ta DS sine utsagn på alvor. Og vi kan ihvertfall ikke beskylde ham for å drive med løgn og bortforklaringer før vi har sett om hans utsang stemmer. Og ta vi utgangspunkt i at han fikk iverksatt sine nye tiltak til utgangen av 2018, så skal vi altså merke økning i salget senest i løpet av Q1 2020.

Men jeg tror at vi vil se positive tegn før den tid. Faktisk mener jeg vi allerede har sett positive tegn. Selskapet er mer åpent for innspill fra asksjonærene og ledelsen responderer mer positivt ved å sende ut børsmeldinger langt oftere enn det forrige regimet. Vi har også sett at selskapet har landet en meget god cevira avtale. Enkelte hevder at det ikke skyldes DS. Men faktum er at selskapet tydeligvis har hatt følere ute lenge før DS kom inn i sjefsstoeln, og at ingen avtale ble inngått før DS hadde sittet tre kvart år i sjefsstolen.

Men på selve salgssiden kan vi ikke si noe konkret før i løpet av Q1 2020 ut fra en tidslinje der vi gir ny sjef tre måneder(anslagsvis 100 dager) til å kartlegge situasjonen, utarbeide endringer i startegi og taktikk, samt implementere dem på en slik måte at de gir effekt på bunnlinjen.

Dog tror jeg vi vil se de første tegnene allerede etter Q3 og Q4 19, ettersom det sies at salgsprosessen tar 9-12 måneder, men i enkelte tilfeller enda lengre.

Hva angår mulighetene for PHO å gjøre suksess, så mener jeg at vi kan ta DS sine ord på alvor om at gode refusjonsordninger er the golden key til det amerikanske helsemarkedet. Vi ser nemlig at utplasseringstakten av scope stiger betraktelig fra 1 jan 2018 og utover. Joda, vi fikk et lite dipp i Q3 18, og noen hevder det var ferieavvikling som gjorde. Men vi har den samme ferieavviklingen i 2019, men jeg tviler på at vi får oppleve en tilsvarende dipp.
Min teori om hva dippen i Q3 18 skyldes, er prosessen med styrking av salgsapparatet i USA. Den prosessen startet nemlig før DS ble ansatt. Det DS gjorde var å forsterke den prosessen som allerede var startet. Men da man startet denne prosessen i Q3 18, så ble erfarne selgere trukket ut av salgsprosessen for å lære opp nye medarbeidere. Derved mistet man momentum i markedet utover sommeren og tidlig høst. Men effekten ville trolig vært betydelig verre dersom man hadde valgt en annen periode enn sommermånedene. Q3 19 vil kunne vise om det var tilfelle.

I dag har PHO bedre ramme betingelser enn selskapet noen gang har hatt. De stiller med en styrket salgsorganisasjon, de har utplassert nær 200 scope, de har fagmiljøet i AUA med seg og pasientorganisasjoner. De opererer under særdeles gode refusjonsordninger, har ingen kjente konkurrenter som leverer til BLC teknologien, og de har vitenskapelig studier som understøtter at BLC er det beste som kan oppdrives av tilbud til blærkreftpasienter.
Selskapet er helt uten gjeld, har kontroll på kostnadene og er inne i en særdeles sterk vekstfase. Av den utplasserte behandlingskapasiteten utnyttes pr i dag maksimalt 15-20%, og det utplasseres stadig nye scope og kapasiteten øker.

Og bakom synger Cevira.............

Greit å være skeptisk, men man skal ikke underslå alt det positive som nå skjer i og rundt PHO. Jeg mener det bare er å glede seg til fortsettelsen. Men tror ikke at kursen bare kommer til å gå opp, opp og videre opp. Der er mange forskjellige faktorer som påvirker kursutviklingen og kursen vil fluktuere, også i fortsettelsen. Me er man smart, så holder man fokus på det fundamentale og i mindre grad på kursutviklingen.