NANO -Overdrevet frykt + Det blir ingen flere forsinkelser


NANO til 25,- 1,5 år unna regulatory filing. MCap på 1,4 mrd. hvorav 400 millioner er cash.

Det er nå en frykt for at NANO pga. en utsettelse på to til seks måneder må gjennom et fullt fase 3-studie for å få godkjennelse. Denne problemstillingen ble i stort omfang først omtalt etter forrige DNB-analyse (24.05.19) hvor Ling skrev:
"In our view, it is essential that no further delays occur in the trial as Nordic Nanovector needs to file before competitor Bayer achieves full approval based on its ongoing confirmatory study with copansilib in refractory follicular lymphoma patients. In a scenario where copansilib achieves full regulatory approval in the US before Nordic Nanovector files with copansilib, there is a risk that it would need a phase III trial before regulatory approval can be granted."

Den gang ble dette grundig debattert på forumer og konsensus var at NANO har behagelig med tid før Bayer vil bli ferdig med sitt confirmatory studie. Dersom NANO mot formodning skulle få nok en forsinkelse samtidig som Bayer gjør ting raskere enn forventet vil uansett NANO kunne søke om AA for en snevrere populasjon.
Jf. også Renoldi nå:
"Dersom Bayer skulle få en full godkjenning finnes det i likevel en mulighet for Nordic Nanovector til å få produktet sitt på markedet. Nano kan søke om godkjenning for en smalere anvendelse enn det Bayer har søkt om, for eksempel for pasienter som har hatt tilbakefall, og få godkjent for denne spesifikasjonen. Hvis selskapet får det og får produktet på markedet den veien, vil effekten være omtrent den samme som dersom de søkte med en generell spesifikasjon, sier Renoldi."

Med andre ord er frykten for dette scenarioet ekstremt overdrevet og representerer en god kjøpanledning. Det bør legges merke til at DNB v/Ling i sin oppdaterte NANO-analyse (23.08.19) ikke nevner Bayer og Copanlisib med ett eneste ord! Noe merkelig all den tid forsinkelsen han "fryktet" i forrige analyse slo til, men Ling har nok fått kunnskapen til å innse at dette ikke er et problem. Det har nok også nyansatte Dr. Lars Nieba som kommer fra nettopp Bayer.

Det har vært mange forsinkelser i NANO de siste år, men dette er nok den siste. Denne guidingen er basert på tilgjengelige datapunkter fra den foreløpige rekrutteringen og ikke "best guess" jf. Bravo:
"So now that we have enough data, enough data points with enough sites for enough time, we think that we’re in a much better position to try to have a very much more definitive guidance. And we believe that is the right approach to, again, be very open with the market and communicated, given the current recruitment rate, we anticipate recruitment now to finalize in the second half of 2020, instead of the first half, as we communicated up until now."

Så kan man videre anta at rekrutteringshastigheten vil øke utover i studien - det blir ingen flere forsinkelser.

Betalutin har en enestående klinisk profil. Den vil komme på markedet. Og den vil selge i bøtter og spann som singel agent i 3. linje.
Redigert 25.08.2019 kl 14:09 Du må logge inn for å svare

Klar over det og PHO har 30-40 ansatte i USA.
Årsaken til det hele for å ta det nok engang.
Det kom påstander på en PHO tråd om at Ledelsen i PHO brant penger som fulle sjømenn, derfor sjekket jeg opp disse tallene og fant ut at så ikke stemte.

Vi snakker ikke topplederlønn på 1,65 mill, vi snakker gjennomsnittslønna for alle ansatte.
De har vel bare en toppleder antar jeg.
Jeg skal ikke pirke mer borti dette med lønn jeg.
Personlig driter jeg i hva lønna er i Nano, men er glad for at den er betydelig lavere i PHO.
Redigert 25.08.2019 kl 22:45 Du må logge inn for å svare

Ok,
fint. Da er vi enige om tallene sålangt i 2019:)

Når det er sagt liker jeg svært dårlig lønnsutviklingen sålangt i 2019 for PHO. Må sjekke ut dette og håper for guds skyld de har flere enn 70 årsverk.
Schneider tror jeg trekker snittet veldig opp, men tror også at antall årsverk er mer enn 70, men skal ikke plage dere her med det.
Redigert 25.08.2019 kl 22:49 Du må logge inn for å svare
Merlin
25.08.2019 kl 23:20 2443

Et svært sterkt innlegg av HanSolo på fundamentallinken på Tekinvestor, som det er ualminnelig god grunn til å dvele ved. Se innlegget nederst. Stor takk til AlphaHunter3 for å ha funnet ut av dette og for HanSolos utdypning!

Her er min tolkning:

Konklusjonen er egentlig helt utrolig god.

1) For det første er det preklinisk bevist at synergieffekten mellom Betalutin og Rituximab i høyeste grad er til stede. Husk at Nano også har gjort utvidede synergiforsøk på humane celler med tilsvarende resultat.

2) Fl gruppen med 2 eller flere behandlinger og som fremdeles responderer til rituximab, totalt 16 pasienter, har en respons på 80orr og 49cr. Dette tilsvarer en combobehandling som Archer-1 fordi dette er pasienter som er Rituximabmottagelige, men behandlingen her har kun med Rituximab før Betalutin.
I Archer-1 vil CD-20 revitaliseres og Rituximab også gis etterpå.

3) Minste nivået vi derfor kan forvente for archer er disse tallene 80orr og 49 cr. (når Rituximabrespons fortsatt oppnås ved at CD-20 effekt vekkes til live ved hjelp av Betalutin.)

4) Det er lov å håpe på 90-100orr og 50-70cr. Forventer at mdor vil øke betraktelig i tillegg

5) Bravo uttalte seg veldig positivt om utviklingen fremover og progresjonen. Sitter Nano med kunnskaper om Archer-1 markedet ikke har fått offentliggjort, som underbygger pkt. 3 og 4 over?

6) Blir tallene så imponerende gode som beskrevet over, kan FDA/EMA rett og slett ikke la være å slippe inn Archer-1 som 1linje FL NHL behandling, med en mange ganger større markedsomsetningen enn i (2Fl og 3Fl). Husk at Rituximab alene + generica, dog med flere funksjonsområder, omsettes for ca 70. mrd NOK i året.

"AlphaHunter3 oppdaget at for fl gruppen med 2 eller flere behandlinger og som fremdeles responderer til rituximab, totalt 16 pasienter, har en respons på 80orr og 49cr. Ut fra antall vil det si 13 av 16 responderte med mer enn 50% reduksjon av svulst, 8 av 16 ble all kreftsvulst eliminert.
Som alle vet får pasientene rituximab 14 dager før betalutin.
Det er nå bevist synergieffekt med betalutin og rituximab. Minste nivået vi kan forvente for archer er disse tallene 80orr og 49 cr.
I archer studie brukes rituximab 3 eller flere ganger etter betalutin. Som vi vet er en av effektene av betalutin at kreftcellene blir mer mottakelig for rituximab, ergo er det bedre når rituximab blir gitt pasienten etter betalutin.
Ut fra dette mener jeg det er lov å håpe på 90-100orr og 50-70cr. Forventer at mdor vil øke betraktelig i tillegg."
Redigert 26.08.2019 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Hugoil
26.08.2019 kl 12:49 2150

Killer-resultater! Indikative..

Et eksempel på fordelen av modningen av databanken - hvor vi her får mange nok pasienter i sub-gruppe Lymrit som er indikativ for Archer-studien.
Derfor viktig med rimelig høy grad av parallelle utviklingsløp - også for å utnytte "død-tid"/modningstid i Lymrit/Paradigme til oppstart/tidlgie kohorter i Archer. Så kan resultater kryssleses og fleksibilitet oppnås fra FDA. Her har vi ennå ikke sett at FDA har tatt ut en værpende propp hos NANO...
Redigert 26.08.2019 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
TeeJay
26.08.2019 kl 16:26 1983

DnB er ikke så nervøs/

Øker med 500k aksjer

DnB har jo fantasert om kurser på 130 tallet, men har nå roet seg ned til 85, og aksjen ligger på 24, sier det meste om analytikerne i DnB.
Har lavere kurs estimat etter hver kvartal ser det ut til.
Dessuten det er først neste ukes aksjonær liste som blir interessant.

Ikke jeg heller :)

Økte med 25K aksjer i dag, kastes langt nede mot kistebunnen. Snakk om billigsalg!!

Alt annet her i livet skal kjøpes på salg, men med aksjer er det helt motsatt. Da skal man helst selge billig og kjøpe dyrt. Å være kontrær i aksjer er en vinner, bare ta frem denne tråden om 12 - 18 måneder og se den voldsomme effekten av å tørre å gå motstrøms.

Sikkert mange som trøbler med å tenke langsiktig og håndtere frykten og tvilen underveis, men slik er det i flere bransjer. Der jeg har lyktes best med eiendom er prosjekter hvor det har vært regulatorisk usikkerhet knyttet til tillatelser og størrelse på prosjektene. Det viser seg at er man ivrig og dyktig nok får man ting til, og med risktaking kommer også de beste gevinstene står man løpet ut.

Jeg ser dette i NANO nå. Åpenbart mange som har kastet kortene de siste 8 månedene, og lempet aksjer over på oss idioter / risikofornektere. Dog synes det som at med stigende kursfall evner NANO å forbedre grunnlaget for fremtidig suksess, og key element her er selvsagt kombo i Archer og Paradigme. Man må evne å se sammenhengen her, og 4 - 6 måneder i dette løpet er non-event, selv om det krever mer cash inn.

Partneren kommer, emisjonen utgår.
Redigert 26.08.2019 kl 17:47 Du må logge inn for å svare
frontal
26.08.2019 kl 17:43 1821

Tror du Kepler og Jefferies reduserer kursmålene ytterligere? DnB barberte den godt denne gangen.

Dnb «barberte» kursmålet med 22 %.

Det gir en oppside, priset på det analytikeren tørr å regne på av suksessrate pr i dag, på 3,5 gangen på sluttkurs 24,12 NOK.

Er det lett å se fornuften i at en analytiker mener at aksjen kan gå over 3 gangen mens man samtidig fremhever at det bør settes en emisjon? Hva slags utvanning og forutsetninger legges til grunn da?

Jeg tror nok at også Mr Ling skjønner at det går mot en partneravtale, og at det er grunnen til at han ser aksjen i 85 kroner innen 12 måneder.

Ja, det tror jeg så absolutt.
Forsinkelser og behov for kapital har aldri vært noe positivt trigger og er det ikke nå heller.
Det eneste som kan redde nano fra en total kurs massakre er en partner avtale.
Aksjen har jo falt voldsomt de tre siste dagene og det på meget høyt volum..
Tviler sterkt på at fallet er over.
TeeJay
26.08.2019 kl 19:37 1640

Gratulerer!

Hadde jeg vært likvid nok hadde jeg gjort akkurat d samme.
Men litt smårusk blir det innimellom her, og det hjelper fælt på lang sikt
focuss
26.08.2019 kl 19:40 1641

Etter å ha kjøpt litt Nano aksjer i dag fikk jeg lyst til å se Webcast fra Q2 om igjen. Gjorde det og opplevde ikke annet enn irritasjon. For noen nisser. Virker ikke som de idet hele tatt forsøker å lage en meningsfull presentasjon. Har lyst til å kalle dem en gjeng med amatører når det gjelder å kommunisere med investorer. Rett og slett ekkelt å se på.

Da er det med andre ord bare å glede seg til disse amatørene skal presentere selskapet for potensielle investorer i september.
Å kalle dem amatører er en understatement
Panis
26.08.2019 kl 19:56 1601

Enig focuss,
Samme oppfatningen jeg fikk når jeg så den. De virker ikke positive til sitt eget produkt, og det er må de jo være for å få investorene med seg. Jeg satt igjen med en oppfatning at de har gode resultater, men skal ikke delta på ASH i desember i år. Og det blir 2-6 mnd forsinket i forhold til tidligere guiding. Så da er det ikke rart kursen blir sent rett ned...
frontal
26.08.2019 kl 20:15 1564

Problemet nå kan være at enda flere større investorer kan finne på å selge seg ut. Da blir ikke kursen på tyve tallet for å si det sånn.

Jeg forsynet meg et par tusen aksjer på 24 tallet idag men har masse krutt igjen dersom det skulle bli overraskelser....
Redigert 26.08.2019 kl 20:16 Du må logge inn for å svare
focuss
26.08.2019 kl 20:16 1568

Stort sett repetisjon av gammelt stoff. De bør jo skjønne at når de skal treffe investorer noen minutter fire ganger i året så må de da klare å forestille seg hva investorer er opptatt av å spisse presentasjonen i forhold til det. Det er rett å slett til å få vondt i magen av og får inntrykk av at de bare stiller å lirer av seg noe fjas av plikt. Ikke for at de forsøker å oppnå noe. Bravo kan ryke å reise for min del. Overbetalte tullinger. Sorry. Blir bare så oppgitt av at de ikke tar de som betaler lønna si på alvor. Nano har vel aldri hatt et menneske med erfaring fra aksjemarkedet på lønningslista og resultatet blir overtydelig.
focuss
26.08.2019 kl 20:20 1559

Frontal
Kjøpte et par tusen jeg og og etter å ha sett gjengen på nytt føler jeg det er mer enn nok. En kombinasjon av arroganse og ignoranse til å bli dårlig av.
SomSa
26.08.2019 kl 20:39 1539


Dette kalles for panikk lytting, først man lytter og etterpå kjøper. Man skytter ikke først og deretter undersøker hva er skudd på!

«Alle» elsket Ole Enger og mente han var helt overlegen og flott ambassadør overfor investorene.

Han styrte REC-skuta fra kurs 200 kroner og ned til noen tiøringer.

Hjelper ikke å være god til å prate hvis du ikke kan skape...
Bravo har en vanvittig innsikt og kontroll, men han smører ikke på i breiale lag.
Redigert 26.08.2019 kl 20:42 Du må logge inn for å svare
focuss
26.08.2019 kl 20:50 1510

Somsa
Jeg kjøpte på grunn av produktet, ikke på grunn av ledelsen. Det må vel være grenser for hvor mye de folka klarer å ødelegge av verdier. Jeg har tror på Betalutin og jeg har tro på Archer. Jeg har også tro på at lillotumab kan bringe mye rart dit de skal. Får håpe alt dette medfører at Bayer eller andre kjøper hele pakka.
focuss
26.08.2019 kl 20:56 1493

Får bare holde ut frem til R&D møtet i September å se om de klarer å lage en presentasjon med mening til den dagen.
focuss
26.08.2019 kl 21:10 1456

Sidelinjen skrev

"Bravo har en vanvittig innsikt og kontroll"

Har han? Hvordan vet du det? Einarsson mente Costa hadde stålkontroll. Det la jeg heller aldri merke til. Presentasjonen på Q2 har så langt kostet aksjonærene nesten en halv milliard. Kostbar fyr å slippe løs på aksjonærene.
Redigert 26.08.2019 kl 21:11 Du må logge inn for å svare

Umulig å argumentere mot kursfallet, markedet har jo bestemt hva de tolker ut av Q2.

Men skyldes det Bravo, eller den klønete formulerte Marco og ikke minst TDN-artikkelen?

Bravo sa på Radforsk desember 2018 at mDor da hadde falt til 9 mnd, og forklarte grundig hvorfor dette var tilfelle (1 stk pasients avvik). Markedet sendte aksjen ned fra 88 til 45 på mDor-tallet.

I samme podkast sier Bravo at ved neste rapportering vil mDor med all sannsynlighet stige til 13,5 eller 15. Dette var nesten ni måneder før man fikk fakta.

Markedet evner altså ikke å forstå hvor enkelt median måles og hva som påvirker det, men Bravo visste med sterk treffsikkerhet nå at dette kan han som selskapets CEO.

Med det er vi tilbake til hele kjernen til hvorfor jeg velger å bøtte på med NANO nå: Er det markedet som bestandig har rett, eller kan det hende at Bravo skjønner (heldigvis!) langt mer enn investorene?

For meg viser dette at Bravo vet hva man skal forvente fra pågående studier. Investorens evne til å vite hvordan man skal verdsette det er jeg langt mer tvilende til, men utnytter til det fulle det jeg mener er feilaktig atferd blant investorene.

(Med forbehold om de som opererer med tradinghorisont og TA. Aksjen har vært i fallende trend, så teknisk har mye talt for salg. Men er man aksjonær for å få med seg kommersialisering og bør evne å se forbi svingningene, så mener jeg de har gjort / gjør feil ved å kaste kortene når dataene styrkes, ikke svekkes. Vi får se om 12 - 18 måneder om vurderingene mine er feil. Jeg tror vi ser en partnerdeal meldt senest innen utgangen av Q1 2020, trolig før)
Redigert 26.08.2019 kl 21:25 Du må logge inn for å svare
Panis
26.08.2019 kl 21:28 1395

Nettopp, de må lære hvordan aksjemarkedet fungerer FØR disse Q-rapporteringene, som stort sett er tekniske medisinske data som vanlige folk skjønner nada av...
focuss
26.08.2019 kl 22:05 1313

Jeg mener Copanlisib fikk AA basert på 104 pasienter (Arrester meg hvis det er feil). Bravo bruker en del energi på å få frem hvor mange pasienter vi har fra Lymrit-01 og mener det er ikke mange som har så mange pasienter (74) og med alle de 74 pasientene er det veldig konsistente gode data . Efficacy er flott og QoL er uovertruffen. Ved interim avlesning så har vi sannsynligvis slike gode konsistente data fra totalt 140 pasienter ved å å inkludere pasientene fra Lymrit 0-1.

FDA gjør et stort nummer av at de nå er mer villige til å slippe gode kandidater til markedet tidligere enn før. Jeg mener Bravo gjør pasientene en bjørnetjeneste ved å ikke søke AA når vi har data fra interim avlesning og jeg mener FDA gjør pasintene en bjørnetjeneste ved å ikke innvilge AA når vi har konsistente data fra 140 pasienter. Bare tull å snakke om statistisk usikkerhet ved så mange pasienter.
focuss
26.08.2019 kl 22:13 1286

Har aldri sett Nano har beregnet p verdier for resultatene sine. Det er dumt da det er det som viser om dataene er signifikante og at sannsynligheten for at dataene ikke skyldes statistisk unøyaktighet er tilstrekkelig lav. Kravet er normalt at sannsynligheten for at dataene er gode nok skal være mer en 95%,dvs p<0,05. Skal jeg gjette så vil de kunne vise at dataene er gode nok med p langt mindre enn 0,05.
focuss
26.08.2019 kl 22:17 1274

Det kreves riktignok at vi har en fremover lent ambisiøs ledelse.
focuss
26.08.2019 kl 22:36 1225

De har cash til 4 kvartaler men må jo hente penger lang tidligere. Kan jo ikke kjøre kassa tom med store kliniske studier på gang.
Hugoil
27.08.2019 kl 10:09 939

Enig med focuss kl 2205, særlig når bivirkningsprofilen er så god - da kan vi forvente den fleksibiliteten vi ser FDA snakker mye om og har vist andre. NANO står for tur.

Ikke helt enig med sidelinjen kl2125 i at markedet post-ASH i fjor sendte kursen ned fra 88 til 45 kun på mDOR. Den falt såpass mye fordi markedet hadde steget for mye i forkant på forventninger og bedre resultater + at børsmarkedet generelt falt. Denne gangen har vi mye av den motsatte situasjon og dermed en overreaksjon ned.

TimesMACD iferd med å krysse bull .
Redigert 27.08.2019 kl 10:18 Du må logge inn for å svare

Du skal aldri kjøpe biotech aksjer basert på produktet. Det har ingen ting å si så lenge ingen pasienter dør som en direkte følge av produktet. Det er førstemann til mølla og helst en ledelse som ikke er høye på østrogen.

Så lenge ledelsen fortsetter å dytte nedpå soya-bønner og røde linser så er det ingen begrensninger på hvor mye de kan ødelegge for seg selv og andre.
focuss
27.08.2019 kl 11:50 797

Dette quiet period idiotiet deres, hva skal det være godt for? Ser ikke annen betydning enn at de gjør livet lett for shorterne.
focuss
27.08.2019 kl 11:51 790

Nanovektor
Det er derfor jeg kjøpte så lite og har allerede kvittet meg med halvparten.

jeg har fulgt med på forumet siden 2016 . Jeg må si at jeg er imponert over kunnskapen som flere har om betalutin , søknader ++. Siden Januar 2017 har flere godt opplyste skribenter ment at stor kursoppgang og nye opplysninger komme når som helst eller innen noen måneder , slik har tiden gått . Få eller ingen har spådd denne kursutviklingen, jeg vil påstå ingen her på forumet har stor nok oversikt over hele bildet i NANO , spesielt pasientinnrulling. Jeg fikk solgt meg ut med 50 % i start av året . og en god del etter siste kvartalsrapp. Har liten tro på kurs over 30 de neste 10 månedene
jb10000
27.08.2019 kl 13:28 630

Nano skal måske bare ansætte lidt flere på kontoret???

Med de lønninger så undrer folk sig over at folk fra Bayer skifter LOOOOOOOOOOOOOOOL

NANO har klart de højeste lønninger i branchen. En presseansvarlig der klipper 2 mill. hjem.

Hun har haft 3 timers arbejde på 1 år
en CFO der vel er lønnet med 3 millioner. Han har intet ansvar. Der er ingen indtægter der skal bogføres.

Ja man forstår virkelig ikke at folk skifter til lille NANO hahaha

even25
27.08.2019 kl 13:52 567

Norsk biotek holder i alle fall stø kurs. Snart tre år med nær kontinuerlig nedgang kan kanskje forklares med at vi nå ser baksiden av Algeta-medaljen. Oppblåste verdier etter hvert eneste vellykkede museforsøk i ren Algeta-eufori er erstattet med en brutal realitetsorientering. Den mye omtalte "oppløpssiden" er for de fleste selskap atskillige år og emisjoner unna.

Fra Ath er Nano-kursen redusert til rundt 20 prosent
I Trvx fra 32 til 5
PCIB hadde en opptur til nærmere 60, nå 24
BRGBIO var vel oppe i vel 50, i dag 17.
PHO har holdt seg godt. Så godt at kursen er på samme nivå som for 10 år siden. Faktisk gikk den vel til 50, hvis jeg ikke tar helt feil, rett etter at den ble notert for 19 år siden.

Det kan godt være at kursene nå er så edruelige at de er verdt å vurdere, gitt at man har sans for det litt risikoperverse. Med falltakten her kan man få inntrykk av at selv forsøksmusene forlater skuta, men så ille er det vel ikke. Synd for Norge, synd for Radforsk og Oslo Cancer Cluster, og ikke minst pasientene at glansen har falmet og medisin og kommersiell drift virker like langt unna som før.
Men jeg jubler om jeg tar feil.


For min del har dere (baiserne :-) ) nok snadder å gå på her, slik at dere slipper disse usakelige bombene dere driver med.
Dere minner meg om en gjeng guttunger på senteret som skal toppe hverandre i å komme med kule historier.

Selskapet har en konkurransedyktig avlønning for de fleste posisjoner, still heller spm med opsjoner og PSUer.

Det er non kjedelig å diskutere mer, men gode negative saker om Nano kan være:

1. Forsinkelser
2. R&D kostnadskrav
3. DLBCL med mindre enn ventet effekt som krever kombinasjonsstudier for å lykkes i markedet
4. Andre kombinasjoner/utviklingsbehov selskapet ser nødvendig - Bravo trakk jo frem ambisjonene om å være mer enn Betalutin...(det er dyrt det)
5. Bravo anser å søke partnerskap som umodent
6. Emisjon basert på funding av punkt 1-4, men som Tone sier ikke er påtenkt en gang. Ikke diskutert
7. Effekten av punkt 5 og 6 der en emisjon drøyer til stadig større frustrasjon for aksjonærer


Nå finnes det noen mottrekk til dette, men i det korte bilde er det lite å glede seg over tror jeg.
Det er lite som kommer som påvirker selskapet vesentlig uten at markedet vil se på kostnaden (R&D dag, Utvidelse av DLBCL studiet 212 studiet etc).