Den amerikanske økonomien flyttet ut av den første verdenen inn


- i den tredje verdenen.

USA er på låst kurs mot å bli et tredjeverdenland, mener Paul Craig Roberts. Her Brooklyn i 2018

«Hovedproblemet med den amerikanske økonomien er at globalismen har dekonstruert den. Utflagging av amerikanske arbeidsplasser har redusert amerikansk produksjons- og industrikapasitet og tilhørende innovasjon, forskning, utvikling, forsyningskjeder, forbrukernes kjøpekraft og skattegrunnlag for statlige og lokale myndigheter. Bedrifter har økt den kortsiktige fortjenesten på bekostning av disse langsiktige kostnadene. Faktisk ser vi at den amerikanske økonomien flyttet ut av den første verdenen inn i den tredje verdenen.»

https://steigan.no/2019/08/det-globalismen-gjorde-var-a-overfore-usas-okonomi-til-kina/

Globalismen flyttet USAs industri til Kina
USAs industrielle kapasitet og faktisk hele landets industrielle og produktive basis har vært i en fallende kurve i mer enn to tiår. Det skyldes at globalismen ååpnet veien for å flytte hele produksjonslinjer til lavkostland slik at toppsjefene kunne hente ut enda høyere lønninger og bonuser, og slik at aksjonærenes fortjenester også kunne gå til himmels. For USA som industrinasjon og arbeiderklassen i USA har det vært katastrofalt. Til og med rapporter fra Pentagon avslører at det er slik:

USA er på vei mot den tredje verden
Men hva gjør et land når det har flagget ut den industrielle basisen sin til et annet land som det så erklærer økonomisk krig mot? Viser ikke dette at den herskende klassen er fullstendig inkompetent?

USA er er på låst kurs, mener Roberts. Denne kursen ble satt lenge før Trump. Han har arvet problemet, og det er så til de grader innebygd i systemet nå at det ikke er noe Trump kan gjøre med det. USA er låst på en kurs som fører oss lukt ned i det vi kalte den tredje verden for seksti år siden, avslutter Paul Craig Roberts. https://steigan.no/2019/08/det-globalismen-gjorde-var-a-overfore-usas-okonomi-til-kina/

USA var en gang verdensledende på de fleste felt innen realfagene, naturvitenskapene og de teknologiske fagene. Dette er ikke lenger tilfelle. En årsak til dette er at Kina har satset enormt på å ta igjen og gå forbi USA. Men det skyldes kanskje like mye at USA har drevet og driver utstrakt sjølskading gjennom å la sitt skolevesen og sine universiteter forfalle. https://steigan.no/2018/12/forfallet-i-usas-forskning-og-imperiets-vei-mot-undergangen/

I følge media er det Russland skyld at Trump ble valgt? Kan de ha rett, for hvordan kunne noen huleboer fra Afghanistan forlede den gang verdens glupeste lederskap? Viss "ledelse" hadde plassert over halvparten av sin egen befolkning i en ufattelig Harvard elendighet?

USA med sin i FN the dark My lady er dette blitt, fordi det er Russland sin skyld, at Trump ble president? Denne ledelse "konfirmere" og demokratisere hele resten av menneskeheten, når de bomber og slakter «demokratiet sitt» i hodet på andre "stater og land". I henhold til FN Charter om menneskeretter sammen med EU og NATO til tross for folkerett, folkevett og menneskerett. Norge fornekter seg ikke. For de følger USA på slep.

"First we take Manhatten, then we take Berlin". - Noen "hendelser" den siste tiden kan friste til tekstoppdatering. "Now we take Norway – what we has done with Argentina and Brazil".
https://www.youtube.com/watch?v=mEQldSi-heE

Etter åtte år med Obama er polariseringen og den sosiale elendigheten verre enn noensinne. Hat, forakt, redsel og mistro. Sentrale bystrøk begynner å ligne mer på Afrika og Midtøsten enn USA slik vi kjenner det. http://www.oljekrisa.no/Trump%20Brexit%20forfall%20nov%202016.htm

I USA går rakettforsker og økonomer fra Harvard og vasker dass. En familie på 6. der jobber mor og far hos Wall Mart. De leier bolig og kjøper klær og mat hos Wall Mart. Hver mnd. skylder de 200 dollar. De må jobbe på McDonald for komme ajour. De har kun en gammel bil.

Menneskeheten har mye å takke økonomene. Vi må huske på at USA har et stort u-land innen sin midte med flere ti-talls millioner på mat-kuponger og mange som kjemper en hård kamp for ikke havne der. Det er stor synd på den amerikanske arbeiderklasse og middelklasse som har blitt plyndret og slavebundet gjennom årtier – kanskje det landet som har blitt rammet av globalismens dødskyss i hardest grad.

Degenerasjon i USA som Europa.
Hva man beskylder Venezuela og Nord Korea for å være, er det tusen ganger verre hjemme hos selv i USA. I Nord og Sør-Korea har han invitert seg selv, og fremstår som en påtvunget gjest som ikke vil gå igjen. De forente Statene storbyer utkanter, ser ut slik som dem gjør i den tredje verden. De ligner flyktningeleirene i de stat/landene som er igjen, etter «de forente stater» med bifall av FN og Norge I demokrati og menneskerettighetens norske navn har bombet tilbake til steinalderen. Millioner av USA befolkning bor i Bilvrak og blikkskur rundt omkring i USA storbyers utkanter. Det samme gjør de i EU koloniene, med Frankrike i front. Der de bor millioner i telt, straks utenfor Jupiters sin hovedstad Paris i Frankrike.
https://www.youtube.com/watch?v=8nGYkEBDjX8
http://pluss.vg.no/2017/07/25/2879/2879_24101692

Funn av olje reddet Norge, om ikke hadde vi gått rundt med han-kjerre!
Ifra TU. Hadde man flyttet alle ”nordmenn” til India, kunne vi legge hele nasjonen i feilmarginen. Vi kunne med andre ord ikke bevise at vi var der. (Annet enn hva som hefter ved oss rent herostratisk). Det er påstått at det aldri tidligere har vært en brøk med så mye udugelighet/inkompetanse over, og så svære svarte oljepenger under. Norge har jeg sett omtalt. En stat som mirakuløst nok har gått, rett fra barbariet til degenerering, uten det vanlige intervallet om sivilisasjon.

Norges arbeidsminister. https://no.wikipedia.org/wiki/Anniken_Hauglie
I virkelighetens verden er alle slike en utgiftspost, men i galskapens rike blir de skattytere?
Anniken Huitfeldt er i disse dager på jakt etter trygdemisbrukere.
http://wwwlivogleven.blogspot.com/2013/03/hvem-setter-moralske-standard.html
En råtten regjering sender råtne signaler, som gir en symbioseeffekt, hva moral i samfunnet angår. Under denne råttenskapen som i dag styrer landet, må en og hver klare seg som best en kan selv.

Fisk og samfunn råtner fra toppen og ned, men Norge råtner det i alle ender. Det er litt av et paradoks at under havbunnen i Norskehavet kan millioners” gjæret råttenskap (olje gass.) Opp og omsettes til stadig stigene priser på verdensmarkedet. Og det er dette som holder liv i en statlig landbasert stats råttenskap hinsides. Reale verdier inn-veksles i de fiskale. Mikke mus penger. Papir, aksje og idiotstat obligasjoner synker som en Ile stein i ”pris verdi”. Island som stat viste vei. Island er mye mer enn bare en øy i Atlanteren. Tiltros for jordskjelv og Tsunami fikk hele verden se hvor den største råttenskapen befant seg, nemlig på land. Uten olje er kongeriket Norge et selverklært «idiotvelde» Island i storskala format. Etter landsmoderen Gro Dr Who flyttet til Frankrike, flyttet den norske bank/folks eget seddeltrykkeri etter. Unikt i verdenshistorien, statsledere på rømmen tar statskassen med seg, mange har fått opphold i Frankrike, men det er bare Gro som har fått ettersendt selve seddeltrykkeriet.

Pål Steigan er en idiot. Det går så bra i USA at de tåler å ha Donald som president, det sier mye.

Men de har vært langt nede. Fra steinalderen kan det bare gå en vei, og det er mye å ta igjen. Idiot? Hvem som er hva kan diskuteres. Norge har mange slike.
pengex
26.08.2019 kl 10:42 251

Det går ikke så bra som de gir uttrykk for. Økonomien har falt etter at klovnen tok over. Obama fikk USA på rett kjøl. Trump har fuckka opp det meste.
Og denne handelskrigen har bare ett utfall. Og det er ikke i USA favør.

USA trenger en ny «New Deal», en politikk hvor en redefinerer mål og midler i politikken. Men jeg tror ikke dette lenger er mulig innenfor det rådende systemet. Forråtnelsen på toppene i USA gjennom korrupsjon og kortsiktig fortjeneste er kommet så langt at landet er i ferd med å gå i oppløsning.
https://www.derimot.no/trump-beordrer/