AVANCE & BWLPG vil bli vinnerne

msmekk
26.08.2019 kl 10:26 4879

Avance og BWLPG vil gå kraftig fremover, blir heftige oppgraderinger fra analytikeren i denne og neste uke. Handels konflikten har liten eller ingen betydning, ratene er gode så langt vi kan se, faste kontrakter er inngått til gode rater. Teknisk ser bildet meget lovende ut og vi er nok i startgropen for en større oppgang

Helt enig. Fixed betyr ikke annet enn at skipene det er snakk om seiler på en kontrakt/en tur med inngått rate. Det betyr ikke at skipet er chartret bort på et tidscerteparti der rederiet får en fast rate over en lengre periode, f.eks. ett år. Avance sine skip går i spot markedet og kan utnytte det enormt gode ratenivået som nå finnes. Men hver gang et slik sluttes til en avtalt rate for en tur, så er skipet fixed til den raten for turens varihet. I kontrakten så er der også klausuler om hvor mye rederiet skal ha dersom lasten ikke kan losses innen avtalt tid, eller hvor mye det vil koste rederiet dersom skipet er skyld i at lasten ikke leveres på avtalt tidspunkt.

Men det viktige her er at flåten til Avance seiler i spotmarkedet og vil dra nytte av et kraftig oppadgående marked.

Ratene videre opp.
USD/day 69,780

Over 70 000 !
USD/day 70,626
Nanoq
13.11.2019 kl 09:28 207

Kodenavn: Mange takk for dine rate-oppdateringer !!

Dette ser jo godt ut, og denne stille og rolige stigningen i ratene gir tro på en fortsatt god utvikling her.

2020 ligner mer og mer et meget godt år for LPG shipping.

Redigert 13.11.2019 kl 09:29 Du må logge inn for å svare