SSO - Regioner etter størrelse


Per i dag er Sør Afrika Scatecs største region målt etter produksjon, med 190 MW i produksjon. Neste "region" på listen blir Sør Amerika med 60 MW. På enden av 2019 ser det minst slik ut:

Sør Afrika, inkl. Mozambique: ca 490 MW i produksjon
Nord Afrika og Midt Østen: ca 450 MW i produksjon
Sør Amerika: ca 260 MW i produksjon
Asia: ca 240 MW i produksjon

Fra 322 MW i produksjon i dag - til 1440 MW ila 2019
Grei vekst det..