SOFF Q2 2019


Hva tror folket? Ettersom de ikke betaler noe som helst omtrent på lånene vet vi jo at de vil være altfor store akkurat som forrige rapport.

Men..
1. Har de klart å øke inntjeningen?
2.Har de klart å kutte kostnader?
3. Er de nærmere en finansiell løsning?

Det var jo ikke noe nytt i den kvartalsrapporten der. Alle vet jo det som står der og det sto jo sist også. Merkelig hva de tenkte med når de slo de selskapene sammen uten å gå inn med noe særlig cash. Det må jo være en av tidenes bommerter for både røkke og Fredriksen. Spent på hva løsningen blir, det der blir ikke lett. Tror ikke de klarer seg med halvert gjeld en gang. Dof har 19 i gjeld men har også mye høyere omsetning enn Solstad og flere moderne båter og de sliter litt med finansieringa de også. Her må det i tillegg til sletting av gjeld bli en lang periode uten store avdrag for å komme seg på bena. Markedet bedres, men båtene blir fort gamle når det knapt er bygd 1 de siste 5 årene.

Når strutser opplever fare stikker de hue i sanda for da ser de ikke faren lenger og tror dermed at faren er borte. Det går stort sett veldig dårlig.

Enkelte kommentarer her er jaggu verre en strutsen.
1 De driver for kreditors regning med negativ EK og har gjort det lenge. I følge børsreglene er dette i utgangspunktet ikke tillatt og man skal orden opp i dette umiddelbart. Det gir SOFF tydeligvis blaffen i.
2 De har nå hatt gjeld, avdrag og rentefritak i veldig lang tid. Likevel går de med dundrende underskudd. Hvor lenge tror dere bankene er villig til å vente når de uansett ikke tjener penger?
3 Til alt overmål skriver selskapet nå svart på hvitt at man må forvente en kraftig utvanning.

Altså - hvor tett går det an å være. Flere av oss har advart mot dette i lang tid og mens kursen faller og faller så kommer det ene argumentet for økning i aksjekursen dummere enn det andre.

Her må det veldig mange virkemidler til. Deler av gjelden må bli ettergitt, store deler av gjelden må bli konvertert til aksjer til veldig lave kurser, flere båter må selges umiddelbart, nesten uansett pris, det må gjennomføres en emisjon for å rekapitalisere selskapet etter at gjelden er ettegitt/konvertert og det må gjennomføres en spleis av aksjer etter alt dette slik at man ikke har aksjekurser på mellom 1 og 5 øre.

Med andre ord sitter eksisterende aksjonærer igjen med omtrent ingen ting. Men for all del, det er deres penger så brenn de gjerne på bålet.
Redigert 29.08.2019 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
kontra
29.08.2019 kl 14:07 2334

Du gjentar deg selv for n`te gang! Ut over at rapporten viser bedrede resultater, sier i realiteten selskapet at forhandlingene nærmer seg slutten. Når selskapet ma skriver at: "Hvis diskusjonene ikke er vellykkede, og hvis gruppen blir tvunget til å realisere eiendelene, er det en risiko for at disse vil bli realisert til en betydelig lavere verdi enn den balanseførte verdien, ettersom verdi i bruk er høyere estimert salgsverdi for flere av fartøyene" og i tillegg signaliserer at dagens aksjonærer må bero seg på en betydelig utvanning, er dette en bekreftelse på framdrift i forhandlingene.

Selvfølgelig vil dette kunne ha negative konsekvenser for den store majoriteten av aksjonærer som sitter med en inngang på kr 10++, herunder Røkke og Fredriksen. Om du tror disse herrene forhandler i månedsvis for å sitte tilbake med et resultat som utgjør et par promiller av investert kapital, bør du finne noe bedre å foreta deg. Imidlertid ser jeg ikke bort fra at "herrene" kan be kreditorene overta selskapet i en gitt situasjon. Dette ville i så fall bli en løsning som "motparten" vil strekke seg langt for å unngå.

Tror vi kan si det slik at kommer ikke partene frem til en løsning, vil aksjonærene tape alt samtidig som at kreditorene/bankene blir påført enorme tap. Kommer partene derimot til enighet vil aksjonærene sitte igjen med et intakt selskap med bærekraftig gjeld og i posisjon til å møte den forventede økte etterspørselen av offshoretjenester.
29.08.2019 kl 14:11 2328

For å stille ett seriøst spørsmål.
Hva tror du blir emisjonskursen og hva tror du er en eventuell oppside for dagens aksjonærer?

Re kontra
Det er tydeligvis ikke mulig å banke litt vett inn i skolten din. Det er to mulige utfall her. Det ene er at alt tapes som du selv er inne på. Det andre er at dagens aksjonærer sitter igjen med smuler etter heftig konvertering og emisjon.
Siden det ikke er håp gir jeg opp. Får vel bare si god bedring.

Re kontra
Det er tydeligvis ikke mulig å banke litt vett inn i skolten din. Det er to mulige utfall her. Det ene er at alt tapes som du selv er inne på. Det andre er at dagens aksjonærer sitter igjen med smuler etter heftig konvertering og emisjon.
Siden det ikke er håp gir jeg opp. Får vel bare si god bedring.
kontra
29.08.2019 kl 16:28 2216

Vår "gode" Sundberg i e24 har visstnok svaret ettersom han skriver "Men dagens aksjonærer i Solstad Offshore bør ikke ha store forhåpninger. Utfallet for aksjekursen virker gitt." Det er kanskje slik for noen at når det står i avisen så er det sant.
29.08.2019 kl 16:33 2229

Om du kan engelsk og lese rapporten så står det rett ut i rapporten også men jeg skjønner at du er en av de som drømmer biff til middag i morgen når du står der på galgen med løkka rundt halsen og da bruker jeg ikke mer tid på dette.
Lykke til.

Og spetalen og Sdsd står klar til å kjøpe billige Båter
Standar drilling. Gjeldsfritt og meget godt drevet selskap ))))
Soff er nok innen året konkurs. Eller enormt utvannet
Gjelden er bare så enorm at med de utfordringer de har så er ikke driften bærekraftig. Dessverre

Men glad jeg valgte Sdsd og ikke soff
Redigert 29.08.2019 kl 19:27 Du må logge inn for å svare
29.08.2019 kl 19:58 2045

Man skal ikke le av de som har gått i fella og investert feil.
Ut fra nicket ditt så har du også gått på en smell og 2.
Sdsd leverer heller ikke solide tall, har ikke kompetanse til å bli store, men uansett bedre bet enn SOFF ja.
hstray
29.08.2019 kl 23:05 1924

Kontantbeholdning er rundt 800 mill. Negativ EK kan løses med å skrive opp skipsverdier eller ved en EK emisjon.
Gjelden til Soff på 31 milliarder, og ett svakt markedet for offshoreskip gjør at det siste bankene og obligasjonseiere ønsker er konkurs. Konkurs vil si at bankene maksimere sitt tap. Ved avhending av pant og videresalg får de kanskje maks 40% av utestående lån.
Gamle skip med lite gjeld ser vi Soff har begynt å. Selge ute

Jeg har ingen aksjer her, men har kjennskap til tilsvarende prosesser.
joneug
29.08.2019 kl 23:36 1894

Do re mi fa so i di ot.
29.08.2019 kl 23:57 1873

Jeg har kjennskap til slike prosesser👍🤔🤔
Hvor da ifra?????
Så har vi da altså båten ‘Solstad åpne høne’
Den er verdsatt i regnskapet til 2 mrd,
Men jeg tror at den kan vi sikkert skrive opp til 2,5 mrd fordi den har så kult navn og den har jo høner på hvert dekk....
Hjelpes.
Styret skriver jo selv i rapporten at man mest sannsynlig har for høy bokført verdi.

Som beskrevet tidligere må man ut med 5 kroner ekstra PR aksje, bare for å løfte EK til 0.
Samtidig taper Solstad ca 1 krone PR aksje i kvartalet på EK.
Emisjon for å ha 0 i EK i januar vil med andre ord være ca 7 kroner PR aksje.
Så må man som styret også sier ta høyde for større nedskrivninger, la oss være snille og hive på 900 mill til.
Da er man på 10 kr PR aksje.
Om hver aksje eier med andre ord hiver inn 10 kr PR aksje de eier vil selskapet den 01.01.2020 sitte med ca 32 mrd i gjeld og 0 EK.
Om markedet da ikke bedres må dagens aksjonærer hive inn 4 kr aksje PR år for å holde EK på 0 samtidig som gjeld øker når man ikke betaler avdrag og renter.
Høres dette ut som en god deal?
30.08.2019 kl 06:00 1800

Beskrivelsen er gitt at dagens aksjonærer ikke sitter med et eneste kort på hånden. I og med at prosessen har vart en stund og fortsatt pågår velger jeg å tro at det foregår harde forhandlinger.Ja , det blir en utvanning , men dersom gjeld fjernes/omgjøres , lånebetingelser bedres og skip skrapes så vil regnestykket se helt annerledes ut.
30.08.2019 kl 08:03 1744

Ja, selvfølgelig.
Men uansett så mangler minimum 6-8 kroner PR aksje i egenkapital. Og økende.
Nå vet ikke jeg hvor mye som er bank gjeld og hva som er obligasjonsgjelden. Bankene vil uansett kun tenke på seg selv.
Men å tro at dagens aksjonærer sitter igjen med noe mer enn 0,001 ØRE er latterlig.
Det hadde vært helt annerledes om dagens EK var 1 kr PR aksje og økende.
Kontur
30.08.2019 kl 08:24 1728

Bankene kommer til å gå inn og overta hele selskapet, sette det under egen administrasjon og styre SOFF i en 1-2 års periode. De får da tid og ro til å fase ut skip, selge unna verdier, konsolidere det som skal konsolideres osv.
Hovedgrunnen til at jeg tror at dette er det som kommer til å skje er at de samme bankene sitter med store engasjement i andre offshorselskaper. Bankene ønsker ikke en åpen konkurs som kan gi en ganske stygg effekt.
Kaksi
30.08.2019 kl 08:29 1729

Siden egenkapitalen er negativ har vel ikke Røkke/Fredriksen lenger noe de skal ha sagt ovenfor bankene? De kan true med å kaste nøklene over til bankene, men hva skjer hvis de gjør det, bankene kan vel få noen andre til å drive det videre som før? Solstad er sikkert interessert.
30.08.2019 kl 08:36 1714

Ingen aksjonærer eller usikrede lånegivere har noe de skulle sagt. All innskutt kapital er jo tapt.
Eneste som har noe de skulle sagt er de som har sikret gjeld.
Løsningen blir trolig salg av verdier, overførsel av verdier og drifting av skip gjennom andre skippingselskaper.
kontra
30.08.2019 kl 08:53 1693

Om du legger det perspektivet til grunn, vil tilnærmet hele offshorebransjen være konkurs, inklusive Dof.
Kaksi
30.08.2019 kl 08:54 1693

Ja, hvis Røkke/Fredriksen skal komme opp til en meningsfull eierandel må de skyte inn en god del milliarder, tviler på at de er interessert i det.
30.08.2019 kl 09:00 1678

Nei. På Ingen måte, om man har positiv EK er det bare å skrive den ned.
Verre når du har negativ EK og ikke kan betale renter/avdrag
Kontur
30.08.2019 kl 09:01 1673

Bankene setter selskapet under administrasjon, skifter ut styret og utpeker ny ledelse. Ledelsen kan godt bli den samme som i dag.
Bankene ønsker ikke noen panikkhandling. De har alt å tjene på å ta dette piano for å finne best mulig løsning på å sikre sine verdier. Det gjør de ikke gjennom en konkurs, selv om SOFF teknisk sett er konkurs.
30.08.2019 kl 09:04 1672

En ting er i alle fall udiskutabelt. Røkke og Fredriksen liker ikke å tape penger. De trekker i trådene i en mengde selskaper og er de 2 aktørene i Norge som har mest å si om det meste. Fjerning av skip som ligger i opplag vil redusere fremtidige nedskrivninger. Bedre rente på 32 Mrd vil slå ganske heftig ut. Frisk kapital inn og bort med noe gjeld så er dette slett ikke dødfødt.
30.08.2019 kl 09:07 1662

Det er riktig, kan godt skje, men dagens aksjonærer må være klar over at de må inn med minst 15-20 kr PR aksje for å få være med på en eventuell senere økning av verdi i selskapet.
Kaksi
30.08.2019 kl 09:08 1662

De skjønner vel såpass at når gjelden er 10 milliarder større enn verdiene i selskapet så er det ikke lenger de som er eiere og pengene er tapt
Redigert 30.08.2019 kl 09:08 Du må logge inn for å svare

"Skrive opp skipsverdier"... Kanonbra forslag. Skipsverdiene må bokføres til reelle verdier. SOFF fikk påpakning av Finanstilsynet for ikke å ha skrevet sine skipsverdier nok ned... Tror du de bare kan sette verdiene til det de vil for å balansere regnskapet??? Dagens aksjekapital er tapt. At det i det hele tatt er noen som argumenterer på det motsatte er utrolig. Det er mulig selskapet overlever, men da må det utstedes flere aksjer for å få på plass en fornuftig balanse. Dersom det mangler f.eks 5 mrd, så må vil disse 5 mrd utvanne dagens aksjonærers verdi så og si totalt. Emi.kurs på 1 kr gir 5 mrd ekstra aksjer.....
Boss 99
30.08.2019 kl 09:42 1630

Dette går til h....
Solstad Offshore ser enkelte teikn til betring i marknaden, men økonomien i offshorereiarlaget er framleis under tungt press, viser kvartalsrapporten som blei offentliggjort i ei børsmelding onsdag.
Inntektene så langt i år ligg på 2,5 milliardar, om lag 300 millionar høgre enn på same tid i fjor. Men underskott før skatt etter første halvår er på nær 890 millionar, samtidig som renteberande gjeld er på meir enn 28 milliardar
Fevang
30.08.2019 kl 09:57 1596

Kanskje det som står i avisa er sant lell???

Hvor langt ned skal aksjen falle før du er enig med avisa?
kontra
30.08.2019 kl 10:19 1558

Hvor langt ned den skal falle?? Du forventer vel ikke at jeg skal vurdere selskapet og fremtidige aksjekurser i lys av hva en shortdrevet handel indikerer. Ja, jeg tar ikke alt som leses i "avisa" for god fisk
Kaksi
30.08.2019 kl 10:22 1551

Kan vel fort gå ned til 10 øre, som blir en slags lodd-pris i tilfelle et eller annet

Dette svaret er grunnen til at selv jeg som ikke er spesielt flink fortsatt kan tjene penger på børs.
30.08.2019 kl 10:28 1540

Ifølge regnskapet er den verdt Max - (minus) 5 kr og synker 1 kr hvert kvartal.
Hjelpes. Folk lures til å kjøpe
pengex
30.08.2019 kl 10:31 1540

200 mill for hele selskapet nå. Må jo være ett røverkjøp for Tidewater 245skip eller bourbon 185 skip.
Tidewater kjøpte gulfmark med 65 skip i 2018.
En gjeld på 30mrd vil jo gi avskrivninger i laaaaaang tid frem.
Kaksi
30.08.2019 kl 10:46 1510

Tigerstaden må tjene bra på shortposisjonen sin, tror det er 7.5millioner aksjer som de shorter
Kontur
30.08.2019 kl 11:00 1481

Kan være en mulighet, at noen større er inne og kjøper SOFF med hud og hår. Men skal det skje vil de kreve at bankene reduserer gjelden som følger med. Tidewater har musklene som trengs. Det vil skje mye nå fremover hva struktur angår. Bourbon jobber også med en langtidsplan. tilsammen vil antagelig over 100 skip bli tatt ut av markedet. Vi kan nærme oss en gamchanger det neste halvåret
hstray
30.08.2019 kl 11:05 1474

Når markedet snur, så endres også skipsverdier og disse kan teoretisk skrives opp. Tviler på at godt drevne selskap som eks Dof velger å gjøre dette da det gir skatteffekt.
Er enig at Solstad sliter bigtime. Men du evner ikke å se totalbildet. Gjeld 31 milliarder. Dvs bankene/utlånere er i deep shit. Avhende pant og selge skip for sikrede kreditorer gir gigantisk tap for bankene. Dette kan også sette balansen i fare hos andre store rederier og gi flere Solstad case og nye massive tap for bankene. At hovedeiere er Røkke og Fredriksen gjør også at bankene må trå varsomt. Her er det gigantisk kundeforhold på spill
pengex
30.08.2019 kl 11:58 1417

Hvorfor er det utelukket?
Stoff er 4 største. Alle kjemper om samme beinet. Hvis f.eks Maersk ca40 skip ønsker en større flåte er dette tidspunktet å slå til på.
Og bankene vil nok bli overlykkelige for ny kapital og stål inn i butikken.
Akkurat nå gjelder det å være størst og skvise ut konkurrentene.
Redigert 30.08.2019 kl 11:59 Du må logge inn for å svare