H2V versus NIKOLA - HVEM/HVA/HVOR - "Skremmende" Likheter...


INNLEDNING

Siden "giga" avtalen med H2V som var Nels bærebjelke nr 1 når det kom til forventninger og som gjorde den massive emisjonen på hele 220m/nok i 2017 mulig med tilhørende oppkjøp av underskuddsbedriften PROTON hvor denne avtalen nå er meldt mer eller mindre avsluttet så er det på sin plass at vi gjør en sammenligning allerede nå med selskapet NIKOLA.

Nettopp fordi NIKOLA nå vil fungere som en arvtager etter H2V som den nye bærebjelken for forventninger og som vil legges til grunn for neste massive emisjon som om ikke lenge vil tvinge seg frem på basis av det faktum at NEL fortsetter å levere betydelig økende underskudd i intervallet 100 - 200m/nok pr år fordi inntekter av betydning uteblir med lange intervaller mellom hver bestilling hvor selskapet etter oppkjøpet av PROTON har fått økt de faste kostnadene betydelig som igjen fører til betydelig økt cash-burn...

Det viste seg å bli en sammenligning med "skremmende" likheter...

Jeg deler fakta opplysninger så får den enkelte selv bruke det for hva man synes det er verdt.

Lykke til!

------------------------

HVEM?

H2V - Selskapet

Et lite, ubetydelig og relativt nystartet selskap (2016) som aldri før har levert noe som helst av betydning med ambisjoner om å revolusjonere verden innen hydrogen som energikilde noe hele verdens energiselskaper ikke har fått til i hele sin historie helt tilbake på 1800 tallet selv med tilgang på den samme type teknologi i tillegg til nærmest ubegrenset med kapital.


NIKOLA - Selskapet

Et lite, ubetydelig og relativt nystartet selskap (2014) som aldri før har levert noe som helst av betydning med ambisjoner om å revolusjonere verden innen tungtransport noe hele verdens bilindustri ikke har fått til i hele sin historie helt tilbake på 1800 tallet selv med tilgang på den samme type teknologi i tillegg til nærmest ubegrenset med kapital.

-------------------------

HVA?

H2V - Rammeavtalen

Det ble i juni 2017 inngått en "exclusive" IKKE økonomisk bindende rammeavtale på 450m/nok og med tillegg av opsjoner så estimerte man kontraktsverdien på "minst" og svimlende 3,15 milliarder/nok.

https://e24.no/boers-og-finans/nel-asa/nel-faar-storavtale-skal-bygge-hydrogenfabrikker-i-frankrike/24071583

Denne "exclusive" IKKE økonomisk bindende rammeavtalen gjorde det mulig for selskapet 3 mdr senere å hente inn hele 220m/nok noe som utgjorde 88m aksjer a 2,50nok.

http://nelhydrogen.com/news/private-placement-successfully-completed/


NIKOLA - Rammeavtalen

Det ble i november 2017 inngått en "exclusive" IKKE økonomisk bindende rammeavtale på 300m/nok og med tillegg av opsjoner så estimerte man den totale kontraktsverdien på opptil 20 ganger større eller svimlende 6 milliarder/nok.

https://e24.no/bil/nel-asa/analytiker-om-nel-avtale-helt-fantastisk/24188434

Denne kontrakten vil nok i likhet med H2V brukes for alt den er verdt til å hente inn penger gjennom emisjon om ikke alt for lenge.

-------------------------

HVOR?

H2V - Materialisering

Det har i ettertid og frem til i dag kun materialisert seg smuler av denne exclusive kontrakten og utsettelser har gått igjen som en rød tråd....

Ikke overraskende så ble det nå meldt at dette avtaleforholdet gjeldende den betydelige "exclusive" IKKE økonomisk bindende rammeavtalen er blitt lagt på is grunnet manglende progress (forsinkelser) og problemer med finansiering.

http://nelhydrogen.com/news/regarding-h2v-power-to-gas-project/

Også greit å få med seg at det faktisk ikke har hendt noe som helst hos H2V etter at avtalen med NEL ble inngått for snart 1 år siden legger vi selskapets egne meldinger til grunn:

http://h2vproduct.net/en/press-en/


NIKOLA - Materialisering

Det har i ettertid og frem til i dag kun materialisert seg smuler av denne exclusive kontrakten og utsettelser har gått igjen som en rød tråd....

Med fortsatt meget høy risk for ytterligere forsinkelser som igjen vil kunne føre til at flere og flere forhåndsbestillinger annuleres så vil også risken økes for at selskapet ikke klarer å finansiere prosjektet.

------------------------

KORT OPPSUMMERT:

MAO, i realiteten var ikke denne "exclusive" IKKE økonomisk bindende rammeavtalen med H2V mer verdt enn papiret det var skrevet på og det gjenstår og se hva det blir med NIKOLA som virker å være en "tvilling" av H2V både når det kommer til selskapets historikk, høytflyvende ambisjone og ikke minst den finansielle situasjonen hvor man selv ikke har kapital av betydning og er helt avhengig av andre...

NIKOLA er i realiteten ennå et prosjekt på papiret med x-antall forhåndsbestillinger som vil være basisen for finansiering. Dette er et utviklingsprosjekt hvor ting som kjent tar tid og det er grense hos alle når det kommer til tålmodighet hvor man ikke vil ha et ønske om å binde opp kapital gjennom forhåndsbestillinger i uoverskuelig fremtid om de ikke ser en progress på at de vil kunne få hva de har bestillt innen rimelig tid event at ting tar så lang tid at man mister troen.

Det finnes enkelte store aktører som har betydelige enkeltbestillinger og da blir det store beløp i reservasjonsfee som er bundet opp over lang tid. Hvis disse trekker seg så faller også finansieringsgrunnlaget for NIKOLA vekk og man vil lett kunne lide samme skjebne som H2V hvor alt faller i grus.

Med dette i minnet så er det jo slettes ikke så rart at både insidere, grundere og større aksjonærer har solgt seg betydelig ned de siste 3-4 mdr og det på langt høyere kurser....

https://aksjelive.e24.no/h2-holding-selger-nel-aksjer-for-138-mill/1513235659451

https://www.xtrainvestor.com/sv/content/3april-volumet-faller-ratene-stiger-nel-grundere-selger-portef%C3%B8lje-endringer-blir-st%C3%B8rste


KURSUTVIKLINGEN

Nå er kursen nede på nivået hvor den var ved siste emisjon (2,5), MEN fortsatt betydelig høyere enn før den "exclusive" IKKE økonomisk bindende rammeavtalen med H2V ble inngått som nå har visst seg å være helt verdiløs og hvor kursen da lå på snaue 2nok.

Mao, markedet repriser nå selskapet etter hva som faktisk er skjedd/ikke skjedd etter denne avtaleinngåelsen noe som igjen betyr at dagens aksjekurs på 2,628 ikke er å anse som billig og en kjøpsmulighet som flere ønsker å få det til å fremstå som, MEN heller fortsatt i dyreste laget...

Legger vi så til grunn hva som er i vente fremover med lange intervaller mellom hver bestilling i kombinasjon med betydelig faste kostnader og høyt cash-burn så vil igjen behovet for en betydelig emisjon tvinge seg frem om ikke lenge og FØR vi kjenner til om NIKOLA blir en suksess eller rett og slett en fiasko som tvillingen H2V...

Den 8. mai om knappe 4 uker så kommer Q1 talla og fasit over rikets tilstand som vil bekrefte fortsatt høyt underskudd og godt minskende EK. Det er derfor å forvente ytterligere kurspress fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
snoesokk
07.04.2018 kl 18:42 8454

Da ønsker jeg at du konkretiserer det du legger frem som faktum her.
Nå ble det vel presentert at de har en positiv cashflow. Og da lurer jeg på hvordan du kan påstå at det snart må en emisjon på plass..
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
07.04.2018 kl 18:48 8431

Du hevder at emisjonen ble gjennomført grunnet H2V avtalen.
Dette er meget søkt og ikke riktig framstilt.
Ber deg om å lese meldingen om hvorfor de gjennomførte emisjonen.
http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=435549
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Elvoquest,

jeg hevder så absolutt ikke at de gjennomførte emisjonen på 220m/nok grunnet avtalen med H2V.

Jeg sier at på basis av avtalen med H2V så ble det mulig å hente inn et såpass stort beløp på en såpass høy kurs (2,5nok/aksje) selv om det nå viser seg i ettertid at den avtalen var null-0 verdt en avtale som er identisk med den som er inngått med Nikola og som med største sannsynlighet vil legges til grunn for neste emisjon om ikke så alt for lenge.

Det som er vanskelig med slike IKKE økonomisk bindende avtaler er at selskapet selv må gamble kostnadsmessig med tanke på feks oppskalering. Man har nå fått kontrakt på 2 demoer + noe ekstra og i løpet av året så kommer det kanskje noe mer, men fortsatt ikke nok til å trigge et behov for prod oppskalering. Skal man så vente med oppskaleringen til man får bestillinger og således skaper en lengre ledetid eller skal man være føre var og oppskalere med risk om at det ikke kommer flere bestillinger.

Ser man tilbake på inngåelsen av H2V avtalen så snakket Løkka om allerede da og starte med oppskalering på Notodden, men fornuften tok overhånd og han gjorde det heldigvis ikke. Så gjenstår det og se hva som blir gjort denne gangen. Siden Nikola har begrenset med kapital så vil de heller ikke kunne betille mye av gangen og uten reelle bestillinger så vil en oppskalering være en reell økonomisk risk for NEL.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

snoesokk,

RE - Da ønsker jeg at du konkretiserer det du legger frem som faktum her.
Nå ble det vel presentert at de har en positiv cashflow. Og da lurer jeg på hvordan du kan påstå at det snart må en emisjon på plass..

* Hvis du kikker på q3 tallene og ser utviklingen frem til q4 som viser en dobling av omsetningen (som det forøvrig er blitt fokusert mest på) og en nærmest dobling av underskuddet (som er det man bør fokusere på) som lå rundt 45m i q4. Legger vi så det til grunn så betyr det rundt 180m/nok i årlig underskudd eller 500k/nok i minus hver eneste dag gjennom hele året.

Så setter du dette opp i mot den faktiske cashbeholdningen så vil du finne ut av at det ikke vil være veldig lenge til for selskapet venter ikke med å hente inn frisk kapital til kassa er tom, men i god tid før nettopp fordi kostnadsnivået er så høyt det kvartalsvise underskuddet er så betydelig...
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
07.04.2018 kl 19:22 8336

Dersom en legger til grunn dine tall så har de da cash nok til juni 2019.
Nå tror imidlertid ikke jeg på dine tall så det betyr sånn sett ikke så mye. Men jeg tror på en stor og siste emisjon ifbm. Nikola prosjektet og den tror jeg kommer på slutten av året. Men da tror jeg bestillinger fra Nikola på x-antall mega stasjoner allerede er gjort og kursen derav tatt til nye høyder. Så tipper en spenstig emisjon på ca. 5 kroner på slutten av året.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Lucky
07.04.2018 kl 19:28 8317

Det ligger nok en prepay avtale til grunn når bestillingen av 28 gigastasjoner kommer, kanskje allerede neste uke, men sannsynligvis 1. Uke i mai. Nel har derfor ikke behov for ytterligere emisjoner foreløpig
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Elvo,

selskapet vil ikke vente med å hente cash til juni 2019 nettopp fordi de ikke kan vente til kassa er tom.

Nikola har nettopp vært ute og annonsert at de vil kunne betale tilbake forskuddene innen 60 dager og understreker at de aldri har brukt av forskuddene - hvorfor tror du at de har gjort det?

Jo, fordi ting trekker ut i tid og de som har betillt begynner å bli redde for at forskuddene skal forsvinne om selskapet går under.

Og hvorfor trenger de 60 dager til å overføre når det i realiteten tar 1-2 dager avhengig om de har samme bank så forteller det at disse pengene er låst opp i mot noe slik at en 60 dagers vindu vil kunne brukes til å finne løsninger på tilbakebetaling.

Caset Nikola er presset finansielt så det holder og de satser veldig høyt på at ting skal gå som planlagt noe det sjelden gjør og av samme grunn vil de heller ikke kunne bestille mye av gangen hos NEL hvor NEL igjen ikke får nok til å kunne dekke opp for en oppskalering.

En slik regning er det nok dere som får ta i emisjonen som kommer gjennom utvanningen...;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
07.04.2018 kl 19:34 8275

Det tror jeg også, men med stor sannsynlighet må de etablere en større produksjonsenhet i USA for å klare dette og det er mitt argument for at de vil trenge mer cash.
Men tror også de vil ha avtale om x antall % upfront betaling.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Videre så er det viktig å fokusere på den faktiske fremdriften og ikke bare ukritisk svelge alle de store bokstavene. Nikola har bare til nå selv om prosjektet ennå ikke har forlatt papiret begynt å skli betydelig på timeline og verre vil det bli når testing, logistikk og produksjon nærmer seg - med forbehold om de kommer så langt vel og merke...

Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
07.04.2018 kl 20:01 8196

Når det blir kjent hvem den nye storkunder er kan det hende at Rischioso også endrer sitt syn på både Nel's og Nikola's framtid.
Ikke vet jeg, men blir spennende å høre hvem dette er. Ikke usannsynlig at denne kunden er CC
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Elvo

Ingenting er statisk derfor burde ikke den enkelte være det heller, men slik caset fremstår i dag så er det for meg helt uaktuelt å ta en inngang. Skulle det bli fundamentale endringer med positivt fortegn så vil jeg selvfølgelig vurdere det da.

En fortsatt god helg!
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Begynner nesten å tro at du er Spetalen slik du holder på, på en lørdagskveld. Legger så mye energi i dette, og i tillegg døgnet rundt. Og om ikke det var nok, så eier du ikke en Nel aksje.
Tror nok sannheten er at du sitter med en betydelig post. Du jobber hardt for å få enda flere mye billigere.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
jonea
07.04.2018 kl 23:09 7913

Vil noen her spekulerer hva som vil skje på møte mellom Nel, Hexagon, Nikola og Carnagie på tirsdag 10 april
Er det noe stort på gang ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Wanker
07.04.2018 kl 23:52 7839

Jeg har også tenkt mye på HEX ifm Nikola. HEX har varslet investeringsprogram mellom 2018 og 2020, med tanke på "attractive returns" fra 2022. Volumleveranser til Nikola i 2021 passer jo bra med dette...

Satt i HEX tidligere, men flyttet disse pengene til NEL litt for tidlig. Så for meg at det skulle skje noe konkret i første kvartal med H2V og kanskje First Element eller Sør-Korea. Vel, vel.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
JosefK
08.04.2018 kl 03:46 7632

Slettet
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
JosefK
08.04.2018 kl 03:51 7620


Rischen gir inntrykk av å ha sett lyset med h2v. Et ungt selskap -ja. Men det er mer:

- Power to gas er et nytt konsept som går ut på å bruke overskuddskraft til hydrogenproduksjon som tilsettes naturgass i eksisterende infrastruktur. Dette for å øke energitettheten i naturgassen. Metoden er ny og har tidligere vært gjort i demonstrasjons anlegg. Kilde: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas

- h2v er nokså nystartet. Men det er slettes ikke noe noen har funnet på for skøy. Man får av og til det inntrykket av rischen. Enhver kan gå og sjekke hvem morselskapet er. Her er litt hjelp: http://sam-green-power.net/samfi-invest/

Er det over og ut for h2v? Jeg tror ikke det. Jeg tror dette er forhandlingskortet for å få uregjerlige franskmenn til forhandlingsbordet.

Så får forumet tro hva de vil.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Lucky
08.04.2018 kl 09:48 7312

JosefK

Liker tankegangen din. Jeg tror også at H2V kommer på skinner igjen
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Sørøya
08.04.2018 kl 11:24 7138

At H2V går videre er vel rimelig klart, men prosjekter som er avhengige av statlig finansieringstilskudd er usikre inntil den dagen pengene står på konto. Slik var det og med Fredricia. Det at NEL nå dropper H2V åpner naturligvis for selskaper som Linde, Air Liquide. ITM Power og andre. Litt i seneste laget for NEL å hevde immaterielle rettigheter hvis det ikke er entydig regulert i kontrakten. Linde og andre har store finansielle ressurser og eksperter på kompliserte kontrakter. Vil de bruke denne situasjonen til å etablere et samarbeid med H2V så har de muligheten nå.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Framtia
08.04.2018 kl 11:25 7130

Det kan nok med rimelig stor sikkerhet sies at du er en OVER gjennomsnittlig interessert baiser...Klarer du å se noe som helst positivt mht hydrogen? Regner med at du har fått med deg at verden har vært oversvømt av olje de siste 100 årene, noe som har gjort alternative energikilder uinteressante...!? Hydrogen vil komme etterhvert like sikkert som H2v prosjekter vil bli realisert. Snart kommer massive forbud mot fossile kilder, noe som vil presse frem arvtakere til oljen. Spørsmålet er bare hvor raskt utviklingen vil komme...? Jeg antar at vi ser en markant økning de neste 10 årene, noe som vil være avgjørende for å løse miljøutfordringer og felles klimamål!
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
08.04.2018 kl 12:12 7007

H2V kommer når det kommer. Se link funnet av Carlsberger på Shareville (Ja, jeg følger med der. Og anbefaler flere å gjøre det samme. Jeg snapper opp ting skamløst derfra rett som det er. Dog ikke ukritisk, selv om jeg kom i skade for å blande inn en bruker derfra i en annen tråd).

https://donar.messe.de/exhibitor/hannovermesse/2018/R400060/h2v-product-presentation-eng-542446.pdf

Det store spørsmålet er hva Nel får ut av det.

I mens er det lov å se til Kina også. Verdens nest største økonomi Kina har forpliktet seg til parisavtalen. De har et enormt forurensningsproblem i de store byene. Et problem det haster med å løse. Kinesiske myndigheter har hydrogenteknologi som en del av løsningen høyt opp på blokka. Kineserne forsker mye på dette. For kineserne kan dette bli et konkurransefortrinn fremfor USA. Skulle ikke forundre meg om det dukker opp en kinesisk versjon av Niokola. For sikkerhetsskyld legger jeg til at ikke alt, kanskje ingenting annet enn ordren på 22 mill dollars drypper på Nel. Men som nevnt tidligere, Nel som en av de største aktørene i bransjen får nok sin del av kaken i verdens voksende hydrogenmarked.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
snoesokk
08.04.2018 kl 15:27 6825

Positiv cash flow i q4..
hvis jeg forstår deg riktig så forventer du en negativ cashflow på ca 45 MNOK i q1 18. Er ikke uenig i at om dette ville vært et faktum så er det muligheter for at de på et eller annet tidspunkt må hente penger, men hva får deg til å tro at fra q4 til q1 så vil de gå fra en positiv cashflow på 2 MNOK til negativ 45?

Er det personalkostnader du forventer dobler seg? Eller forventer du en halvering i inntekter. Hadde vært veldig fint om du (så fremt evnen er tilstede) kan belyse analysen din med det forventet driftsregnskapet for q1.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

snoesokk

regel nr 1 før man hiver seg ut i en regnskapsdiskusjon er at man klarer å lese et regnskap.

Jeg snakker ikke om et forventet underskudd på rundt 45m/nok i kvartalet - det er det som ble presentert for q4 (EBIT)

Du henger deg opp i en liten og ubetydelig cashflow som er kommet på basis av midlertidige og/eller tilfeldige regnskapsmessige fradrag. Det du hovedsaklig må forholde deg til for å måle den den reelle operasjonelle performance som er forholdet mellom omsertningen og kostnadene relatert til den omsetningen som i dette tilfellet er (O) 111,9m/nok vs (K) 155,4m/nok - da ser du at det for månedene okt/nov/des (Q4) så kostet det selskapet 155,4m/nok for å få til en omsetning på 111,9/m/nok noe som gir en EBIT på (111,9 - 155,4) -43,5m/nok - mao, de tapte 43,5m/nok på knappe 3mdr eller 483333nok/dag i det kvartalet.

At de har diverse midlertidige avskrivninger og/eller tilfeldige fradrag som er å anse som et regnskapsmessig pynt og som ikke vil vare (leasing/fremførbart underskudd/rentefradrag, valuta etc) må man ikke vektlegge for realiteten er at selskapet i siste kvartal (q4) tapte rundt 500.000nok/dag noe som er nærmest en dobling fra det forrige kvartalet (q4) hvor EBIT var -25,2m/nok eller -280000nok/dag - mao, de har tapt penger på de fleste jobbene de har fått og slikt blir det jo aldri butikk av:

Q3

http://mb.cision.com/Public/115/2379303/b74658806ababf90.pdf

Q4

http://mb.cision.com/Public/115/2454068/9fd85645198aee0f.pdf

-------------------

Selskapet er fortsatt i en meget kostbar re-organisasjons prosess etter Proton oppkjøpet i tillegg til at det har vært få leveranser siste kvartal så man bør ta høyde for et nytt svakt kvartal (Q1) som vil bli presentert den 8. mai om knappe 4 uker med tilhørende kurspress (om ikke Løkka mot formodning trekkes opp 1 kanin eller 3 av hatten for å balansere ut underskuddet, men forsikre deg da i så fall om at det er noe med hold i og ikke noe ala den franske kaninen H2V)....
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Framtia,

RE - Regner med at du har fått med deg at verden har vært oversvømt av olje de siste 100 årene, noe som har gjort alternative energikilder uinteressante...!?

* Du virker ikke å ha fått med deg fallet i oljeprisen. Det er kommet på basis av at markedet flommer over av olje og jo billigere den er jo tregere vil det gå med alternativene.

Skifer er en ny epoke innen fossilt (både olje og gass) og vil bidra til at fosilt vil dominere også de neste 100 åra - minst...

https://www.aftenposten.no/viten/i/0d2B/Skiferrevolusjonen
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Olje de neste 100 åra....Lykke til med investeringene:-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Hvis vi tar en gjennomgang på historikken og ser hva som faktisk har skjedd/ikke skjedd og hvorfor.

NEL har ikke lykkes så langt noen plass hverken ute eller hjemme ser vi bort i fra noen ubetydelige drypp her og der som ikke har ført til annet enn giga underskudd....

Det er blitt inngått flere såkalte eksklusive rammeavtaler med både Shell, H2V og Nikola.

Det er visse likheter som går igjen hvor noen virker å være mer viktige enn andre:

(1) Der hvor det har vært inngått kontrakter med solide selskaper som har det finansielle på plass og som gjennom historien har bevist noe der har NEL vært i sterk konkurranse med andre veletablerte leverandører og det ender da opp med at det kun drypper litt på NEL og de andre kjente veletablerte stikker av med resten som rammeavtalen med Shell hvor det skulle bygges 400 fyllestasjoner i Tyskland og det endte med at NEL kun fikk noen få.

(2) Så dukker det opp et ungt selskap som aldri har fått til noe som helst som H2V og selv om det der er planlagt å bygge verdens største hydrogen fasilitet som aldri før er blitt bygd så er det KUN NEL som biter på agnet, KUN NEL som skal bygge og levere og KUN NEL som står igjen med lang nese....

(3) Så dukker det opp et annet ungt selskap som heller aldri har fått til noe som helst av betydning som Nikola og selv om det er planlagt å bygge verdens største og mest omfattende hydrogenstasjonsnettverk noe som aldri før er blitt bygd så er det igjen KUN NEL som biter på agnet, KUN NEL som skal bygge og levere og mest sannsynlig KUN NEL som atter en gang vil bli stående igjen med lang nese.

For det er ikke til å stikke under en stol at det er bemerkelsesverdig at ingen av de store, kjente og veletablerte aktørene som alltid nærmest har støvsugd hydrogenjobbene som NEL har lagt inn bud på, MEN glimret med sitt fravær hos H2V (noe man i ettertid kan forstå) og som også glimrer med sitt fravær i Nikola caset....

Så er spørsmålet - Befant NEL seg i en nærmest Euforisk tilstand over å ha fått en slik GIGA kontrakt som de innngikk med H2V etter å ha blitt avspist med smuler over år at de ikke så alle de røde flaggene som alle andre så og derfor skygget banen?

Hvis så var der så kan det også være akkurat derfor de er de eneste også hos Nikola - dette til ettertanke...
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
09.04.2018 kl 19:14 6211

Og naturligvis unnlater den manipulerende Rischioso glatt å nevne bestillingene fra Shell i California.
Du er så lett å lese at det er ei skam. Gidder ikke kommentere mer.
Håper for Guds skyld at folk setter seg inn i caset og ikke baserer sine valg på hva slike skriver her.
Rischioso skriver kun det som passer hans agenda og ser totalt bort fra alt annet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Elvo,

du må da kunne kommentere det jeg påpeker uten å bli så opprørt og ikke minst personlig...

Selv i helt moderate til mellomstore prosjekter world wide så går ting ut på anbud med mange interesserte. Det er jo i alles interesse for sikre best mulig kvalitet, til beste priser og ledetider og gjennom det så får man valgmuligheter og ikke minst derisker leveransen gjennom å etablere en back-up plan om den ene leverandøren skulle feile.

Hos hverken H2V eller Nikola virker det å ha skjedd overhodet (med unntak av Bosh/Powercell på fuel cell biten) når vi ser på leveransen og det burde det være lov å påpeke og ikke minst burde det være i aksjonærenes interesse å vite hvorfor? For stasjonsleveransen er faktisk sammen med fuelcell det mest viktige i hele caset Nikola - uten stasjoner som fungerer så finnes det ingen Nikola og av samme grunn burde det minst ha vært 2 gjerne 3 leverandører som samarbeider om en slik enorm og ikke minst viktig leveranse.

For det er ikke slik at NEL er en unik verdensberømt leverandør som verden ikke kan klare seg uten og alle bare må ha NELs produkter koste hva det koste vil selv om det er visse i menigheten som spandabelt og ofte gir uttrykk for akkurat det.

NEL har frem til nå vært den som stort sett har fått noe om det blir noe til overs etter at de veletablerte og godt kjente gribbene har forsynt seg. Og plutselig glimrer alle disse med sitt fravær når H2V kom på banen med sin giga kontrakt verdt milliarder noe vi nå i ettertid er blitt gjort kjent med at årsaken var fiansielle utfordringer som i praksis betyr at kontrakten var og er null verdt...

Og akkurat det samme gjentar seg når de nå og igjen glimrer med sitt fravær i Nikola caset hvor de gjennom det og i følge menigheten takker nei til hundrevis av millioner om ikke milliarder av kroner - eller gjør de i realiteten det om og hvis det er bakenforliggende og plausible årsaker til at de velger å skygge banen også her som med H2V....??...
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
09.04.2018 kl 19:50 6111

Blir ikke opprørt.
Du er en meget dyktig skribent og jeg vet du innehar mye kunnskap og kompetanse.
Det som irriterer meg er at du kun fokuserer på det som er negativt med caset og det forsterker du ofte og balanserer på grensen av det som er tilfelle/realitet/sannhet.
Jeg synes ikke balanserer caset i det hele tatt. Men skjønner at du gjør det ut fra ditt ståsted.
Men du står fritt til å fortsette med det.
Lykke til videre. Snart kveld og Da overtar nattskiftet?
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
09.04.2018 kl 19:57 6078

Rischioso,
Håpet du svarer på dette spørsmålet noe jeg tror du gjør.

Når Nikola melder om hvem deres nye storkunde er en gang om 2-3 uker og det viser seg å være Coca Cola. Hva tenker du om caset Nel og forsåvidt om Nikola da?

Opplagt hypotetisk, men ikke utenkelig.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Elvo,

en kunde fra eller til om den er stor eller liten endrer jo ikke casets muligheter for å lykkes når de allerede har som de selv sier godt med reservasjoner. Det vil være den reelle progressen eller mangelen på den som vil være av viktighet fremover.

Det bør aldri glemmes at dette er et utviklingsprosjekt som er helt avhengig av å lykkes for og kunne fortsette og eksistere. Som jeg har vært inne på tidligere - et vinn eller forsvinn med null muligheter i mellom de 2 ytterpunktene nettopp fordi de kan ikke skape noe som som bare fungerer halvvegs og vi snakker om år med testing før man kjenner til resultatet med forbehold om at de i det hele tatt kommer så langt...

Jeg forstår av samme grunn ikke selskapets fokus når det kommer til prioriteringer - hva er viktigst nå? Det må vel være prosjektet og progressen for kunder vil være det minste problemet om de lykkes og lykkes de ikke så vil de jo uansett ikke ha en eneste kunde uavhengig av hvor mange de har på lista i dag....

Det virker å være mer en konkurranse med Tesla om å ha den lengste og tyngste kundelista som når alt kommer til alt ikke har noen reell verdi utover det å måle interesse og potensielt fremtidig salg om de lykkes da de som foretar en reservasjon binder seg jo heller ikke og kan dermed trekke seg når de måtte ønske uten kostnad....
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Lord B
09.04.2018 kl 20:24 5984

rischioso virker på meg som en sleip ål, ser ikke bort fra at han kan være Spetalen jeg heller. Hvem gidder å skrive side opp og side ned om en aksje man ikke har eierinteresser i? Enten er Rischioso en investor med en skult agenda eller så er han rett og slett gal med et tomt liv uten innhold. Jeg gjentar hvem gidder å skrive innlegg natt og dag i en aksje man ikke har eier interesser?.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
JosefK
09.04.2018 kl 20:28 5971

Sånn har han vært i mange år. Men nå synes jeg admin kan opprette et eget forum for hans egen sirkel diskusjon.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Lord B
09.04.2018 kl 20:45 5902

God ide, han og Skips sjefen kunne fått eksklusive tilgang
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Airbag
11.04.2018 kl 00:49 5658

Hvor er du risky? Hva ble snittet ditt? Du jobbet hardt for å skremme truseskvetterne!

Eg fikk nå kjøpt litt eg og men var ikke mye. ;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare

Jeg mener å huske at Risch gikk på noen saftige blemmer når han var NEL-aksjonær i 2016 og drev å hausset som i forkant som bare det. Saken er vel at du Risch gikk på noen heftige tap ved nedsalget til Spetalen blant annet...
Det blir rett og slett pinlig å se at du ikke klarer å ta tapet etter all denne tiden og legger heller skylden på andre aksjonærer og selskapet.
Det er du ene alene som må ta dette inn i deg.
Jeg vet hvordan følelsen er å tatt et tap og hatt lyst å skylde på noen andre for mine dårlige valg.
Men jeg har hatt hodet i behold og tatt det personlig på min kappe som absolutt alle andre skal gjøre.
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Fready
11.04.2018 kl 08:30 5087

Richioso du skriver: "NIKOLA er i realiteten ennå et prosjekt på papiret med x-antall forhåndsbestillinger som vil være basisen for finansiering. "

Dette er direkte feil. Nikola er fullfinansiert. "Great news! All reservations will be refunded 100% and you won't lose your place in line. We don't use your money to operate our business. We want everyone to know we have never used a dollar of deposit money in the history of our company. All deposits will be refunded < 60 days"

Sjekk forresten https://twitter.com/nikolamotor?lang=en for ytterligere fakta om selskapet.

Jeg er usikker på hva din agenda med NEL er, men gjetter på at du tror dine kommentarer har så stor påvirkningskraft at du skal kunne få ned interessen for hydrogen som helhet, eller at du skal klare å snakke ned kursen. Well, I got news for you: It doesn't work :p
Redigert 21.01.2021 kl 02:12 Du må logge inn for å svare