Bok om skatteparadis utkommer i dag.


https://arbeidogkapital.org/?blogsub=confirming#blog_subscription-1

Tittelen er Rødt. Av Marthinsen og Walberg

Antallet utenlandske selskap i Norge som flytter overskudd av litt størrelse ut av landet, er vel
kanskje ikke allverden. Shell og lignende selskap har vel knapt betalt 5 øre i selskapsskatt i
Norge de siste 50 - 60 år.
Hva med å ta bokettersyn på alle disse ? Og tette igjen alle hull de har. Eller forby selskapene her,
om de er vanskelige, eller betaler skatt etter antatt fortjeneste.

Norge må være mye tøffere.

Norske selskap eid av nordmenn diskrimineres jo på det groveste med den kutymen som foregår.

Hvor mange utenlandske selskap lurer Norge for titalls millioner eller mer i året ? 100 stk., 200, 300, 400 ?

Det burde være mulig å løse dette problemet, og få inn de 10 milliardene. 10 mrd. kan være for lavt tatt i.

Det er altfor lett å gjøre noen tallsjongleringer på noen papirer, og så spare hundrevis
av millioner.

Suspendere selskap fra Norge, som ikke følger norske krav til innsyn, og forventet ærlighet og redelighet.

Og hva gjør Statkraft i Brussel ? Svar på det Marthinsen og Walberg. All skatt fra Statskraft skal i den norske
statskassen. Ikke andre lands statskasser.

Norske rederier betaler ingen skatt til noe land.
En liten tonnasjeavgift må de dog ut md når se har norsk flagg, som nesten Ingen gidder å ha.
Problemet med å skatte utenlandske selskaper ser man nå klart i striden mellom USA og Frankrike.
Bøllen Trump bare ødelegger fransk vinindustri dersom Frankrike legge en nesten symbolsk skatt på de store amerikanske imternettselskapenen.
Så kan jo Norge komme å prøve å skattlegge f.eks Facebook .
Verden er desverre blitt sånn at bøller vinner frem.
Norge må være sjeleglad at vi er så små at Trump ikke gidder å bry seg....tenk om han oppdaget at Norge har inntil flere 100% toll på import amerikanske landbruksprodukter og ganske høy toll på amerikanske biler ...da kan man jo tenke hva han hadde gjort med tollsatsen på f.eks fisk inn til USA ...eller olje for den del...

Shell er dårlig eksempel! De har betalt mange milliarder i statskassa hvert år så lenge de har produsert olje på norsk sokkel.

Hvem som er skattebøller i verden kan diskuteres. Norske bedrifter som eksporterer fisk og naturgass til franske kunder betaler ikke skatt til Frankrike. Det er naturlig siden verdiskapningen skjer i Norge. Hvorfor skal Facebook og Google gjøre det bare fordi kundene er franske. Jobben gjøres jo i USA hvor de fleste ansatte er og hvor utvikling av algoritmer og strategier skjer?
Redigert 29.08.2019 kl 10:29 Du må logge inn for å svare

Hvorfor skal man betale skatt? For at flinke folk og selskaper skal hindres i å utvikle verden. Skattepengene går til kunnskapsløse høns som bruker pengene etter eget godt befinnende. Det kastes altså gode penger over på elendige hender med skatt..skatt er et gammelt og udatert system som undergraver utvikling. Fjern skatter og avgifter og verden vi igjen se vekst.
Staten blir rikere og rikere, mens folk reelt er fattige pga av at de er nedsyltet i gjeld.
Som man kan se ut av faktiske tall så er det kun også vanlige mennesker i mellomklassen som faktisk betaler skatt. Ergo dere roper om mer skatt til dere selv. Eliten og fattige betaler ikke skatt og vil heller aldri gjøre det.

Navle
Redigert 29.08.2019 kl 10:48 Du må logge inn for å svare