Q2 2019


Klippet fra kvartalsrapporten som ble publisert i dag:

"Ny og forbedret produktformulering av Radspherin® er utviklet.

I 2. kvartal 2019 har Oncoinvent hatt et sterkt fokus på å justere formuleringen av Radspherin® for å maksimere den terapeutiske effekten av produktet.
I løpet av 2. kvartal har selskapet designet fire ulike formuleringer av Radspherin®, som alle er blitt testet i flere dyremodeller. Effektresultatene fra disse prekliniske studiene indikerer at alle de nye formuleringene av Radspherin® gir en forlenget overlevelse i dyremodellene, samt at alle de nye formuleringene er signifikant bedre enn den tidligere formuleringen. Gjennom denne omfattende testingen har selskapet identifisert formuleringen av Radspherin® med de ønskede egenskapene som selskapet vil benytte i den kliniske utviklingen."

Det ser ut til at selskapet har løst problemene som oppstod med glans!

"signifikant bedre enn den tidligere formuleringen"

Sterke ord!
ruter7
30.08.2019 kl 19:47 1230

Ja, svært oppløftende Q2-rapport.

Noen som var på Q2-presentasjonen og kan leke webcast? :)
friflyt
07.09.2019 kl 11:40 1022

Oncoinvent blir omtalt i siste Radium:

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-91 fra 15:35 i sendingen.

Einarsson virker veldig entusiastisk over hvordan laget med Roy Larsen i spissen hos Oncoinvent har løst utfordringene som oppsto i forbindelse med utviklingen av Radspherin. På kort tid har de kommet opp med fire løsningsforslag. Einarsson mener de har valgt et forslag med en “relativt genial” løsning som forbedrer formuleringen av produktet: Enda bedre effekt, bivirkningsprofil og stabilitet. Einarsson vil ikke røpe detaljer om hvordan de har fått til dette siden det selvfølgelig er sensitivt materiale og at Oncoinvent i disse dager skriver patentsøknad for den nye formuleringen.

Jeg er lettet over at et problem og en utsettelse tilsynelatende har ført til et enda bedre produkt.
Redigert 07.09.2019 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
friflyt
25.09.2019 kl 16:42 797

Hørte gjennom Radium podcast 95 om Oncoinvent: https://soundcloud.com/user-972208711/episode-95
Fin oppsummering av teknologien og prosessen selskapet har gått gjennom ifm forbedring av produktet Radspherin. Alfheim (CEO) og Einarsson (styremedlem) har god innsikt i hva som skjer i selskapet.

- Radspherin er blitt et forbedret produkt (iht musestudiene). Man har optimalisert effekten og bivirkningsprofilen gjennom intensivt arbeid de siste seks mnd.

- Oncoinvent har fått bedre innsikt i hvordan produktet fungerer og oppfører seg i bukhulen og hvordan det best skal produseres. Alfheim: “vi står mye sterkere og klare til å starte fase 1”

- Klinikk: Man skal øke rekrutteringstakten ved å inkludere Tyskland og Sverige (i tillegg til Belgia og Norge). Firmaet jobber nå med søknadsprosessen i de fire landene for å klargjøre for kliniske forsøk.

- Einarsson går langt i å rose teamet hos Oncoinvent (“utrolig imponert” og “svært kompetent team”) og styrken som ligger i å ha Roy Larsen med som en aktiv lagspiller og produktutvikler.

- Selskapet skal i gang med fase 1 studie i 2020 for å finne optimal dose. Firmaet forventer “snill safetyprofil” siden produktet vil holde seg i bukhulen. I tillegg til sikkerhet vil Oncoinvent se på klinisk effekt (secondary endpoint) hvor pasienten iht protokollen skal følges i ett år etterpå.

- Styret har ikke besluttet hvordan den neste finansieringsrunden skal foregå, kun at firmaet vil være pragmatisk iht hva som er best for selskapet (børsnotering utelukkes ikke). Resultater på kliniske forsøk vil foreligge før ny runde. I tillegg vil ønsker fra store aksjonærer veie tungt (Canica/Hagen, Sundt, Geveran/Fredriksen, Roy Larsen, Radforsk m.fl.)

- Sannsynlig at ny emisjon vil komme tidlig 2021 (mitt anslag). Kanskje greit å beholde selskapet unotert en stund til med solide og langsiktige investorer?
Panis
25.09.2019 kl 19:01 759

Hørte gjennom på podcasten nå, og jeg håper de velger å ikke bli børsnotert inntil videre.
Eller velger å bli notert i USA, for der det er bedre børsklima innenfor biotek aksjer.
Spennende med tanke på emisjonen i 2020/2021, for der tror jeg det er mange sterke krefter som får bestemme utfallet om det blir en rettet emisjon eller som de gjorde sist der det var en «indirekte» rettet emisjon.

Tidslinjen de gav for 1 år siden ønsker de å holde! Det betyr at Norge og Belgia som var planen for prekliniske studier, utvides til Tyskland og Sverige også for å ta igjen tapt tid. Målsetning er og kunne presentere tall i løpet av 2020.

Og de var rimelig klar på produktet, det FUNGERER. Får de tilgang til det hele syke berørte område, så forsvinner kreften.
Redigert 25.09.2019 kl 22:23 Du må logge inn for å svare

Einarsson sykt imponert over jobben gjort i sommer. Ikke bare en løsning de fant, men 4 stk som alle fungerte og den beste har blitt valgt til å gå videre for å komme tilbake til plan.

European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2019
CSO Tina Bønsdorff, presented the ePoster «Feasibility of Ra-224 SPECT CT imaging in a therapeutic setting – a phantom study» during European Association of Nuclear Medicine (EANM) annual conference held in Barcelona.

Organiser: European Association of Nuclear Medicine (EANM)
Venue: CCIB – Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Placa de Willy Brandt, 11-14 08019 Barcelona, Spain
Date: October 16, 2019 12:00 am


Outsourcing in Clinical Trials and Clinical Trial Supply Nordics
Head of Clinical Operations at Oncoinvent, Helen Johansen Blanco will be presenting at the conference “Outsourcing in Clinical Trials and Clinical Trial Supply Nordics”.

Organiser: Arena Event International
Venue: Scandic Copenhagen, Denmark
Date: October 22, 2019 3:00 pm
friflyt
25.10.2019 kl 18:36 384

Pressemelding fra Oncoinvent i dag:

Oncoinvent: Publication of standardization model for activity of radium-224

Publication Abstract

A standard for activity of 224Ra in secular equilibrium with its progeny has been developed, based on triple-to-double coincidence ratio (TDCR) liquid scintillation (LS) counting. The standard was confirmed by efficiency. Secondary standard ionization chambers were calibrated with an expanded uncertainty of 0.62% (k = 2). Calibration settings were also determined for a 5 mL flame-sealed ampoule on several commercial reentrant ionization chambers (dose calibrators).

A free access copy of the article can be obtained through the science direct website:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804319307195

Oversatt til norsk enkelt språk så betyr dette...? :)
friflyt
28.10.2019 kl 14:46 192

Dagens mld fra selskapet forklarer noe:

"an important step in the development of Radspherin® as the standard will form the basis for calibration of clinical doses of Radspherin®"

Hele mld: https://www.oncoinvent.com/press-release/oncoinvent-publication-of-standardization-model-for-activity-of-radium-224/