Dramatisk økte regninger

MERLOT
30.08.2019 kl 08:48 171

Nødvendig vedlikehold på 280 milliarder kroner innen vann- og avløp i norske kommuner kan gi dramatisk økte regninger framover, spår Huseiernes Landsforbund.

Beregninger Huseiernes Landsforbund har foretatt viser at landets boligeiere står overfor økninger fra 130 opp til over 200 prosent over dagens gebyrer i flere fylker og kommuner. Beregningene baserer seg på data fra Norsk Vann og er inkludert moms.

– Vann, avløp og feiing er underlagt det som kalles selvkostregime. Det innebærer at landets boligeiere finansierer drift og investeringer gjennom de årlige gebyrene, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer til avisen.

Han sier at de enorme utgiftene som venter er uhåndterlige for vanlige husholdninger og sier det er nødvendig med bidrag over statsbudsjettene i årene framover.
https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2019/08/30/195606231/spar-avgiftsoppror-blant-boligeiere

Men det finnes kommuner som heldigvis allerede har tatt regningen...