NOK influeres nok noe av SEK, men ...


https://www.dn.no/makrookonomi/kronekursen/valuta/makrookonomi/kronesvekkelsen-fortsetter-utlendingenes-interesse-for-kronen-faller/2-1-663308

det behøver ikke å være dagens nivå på slik influens.

Antagelig sees Skandinavia i sammenheng, ja. Og at man ute skjeler litt
til den svenske kronen, når den norske kronen vurderes.

Men på et tidspunkt kan vi få til litt skille her. At markedet ser litt separat
på Norge. Dette må hele Norge bli flinkere med utad.

Norge må rett og slett reklamere mer ute i verden, om at norsk næringsliv går bra.
Og at norske utsikter ser bra ut. Norge må drive mer aktiv markedspleie av kronen.

Nordøstpassasje er på fremmarsj, turisme er på fremmarsj, havvind kommer etterhvert,
soliditeten og finansinntektene er gode, sjømat er stort og vokser. Alt innen maritimt går
som før. Samferdselsinfrastrukturen i Norden og Nord-Europa vil bli bedre. Sysselsetting
og kunnskap er høy. Stabiliteten er høy. Minimalt med uro.
Redigert 30.08.2019 kl 10:57 Du må logge inn for å svare