Andfjord laks


På unotertlisten fra 26.08.19! Senere kanskje på Merkur . Første laks høstes i 2020 fra trinn 1 (10000 tonn) Skal bli det største anlegget i verden i sitt slag: Oppdrettsgründer garanterer lusefri laks – Lakselus trives ikke i vann dypere enn 20 meter under overflaten. Derfor henter vi vann fra 30 meters dyp i sommermånedene, og går helt ned til 170 meter under vannoverflaten i vinterperioden. Da unngår vi luseproblemer, sier gründer og daglig leder i Andfjord Salmon, Roy Pettersen, til E24.

Gjennombruddet skal komme av å kombinere fordelene ved tradisjonell oppdrett i sjø med fordelene fra landsbaserte anlegg, ifølge selskapet.

Konstruksjon av anlegget skal påbegynnes neste år, ved Kvalnes på Andøya i Nordland.

Andfjord planlegger å hente dypvann med temperatur på 7 grader gjennom hele vinteren, som sendes inn i ti landsbaserte bassenger på et lukket sjøanlegg. Bassengene vil bli senket ned til havnivå, og ved hjelp av et av verdens største gjennomstrømninganlegg med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann, vil bassengene skifte vann minst 17 ganger i døgnet.

...å?

jeg kjøpte første noteringsdag på 25,- tirsdag den 27.

Andfjord Salmon noteres på OTC-listen
26.08.2019 · André Haugen
Andfjord Salmon noteres på OTC-listen fra 27. august, ifølge en melding fra NOTC.
Selskapet har utstedt 29.874.400 aksjer. Basert på den siste kjente transaksjonsprisen på 25 kroner aksjen, har selskapet en markedsverdi på rundt 747 millioner kroner.
Andfjord Salmon skal bygge et gjennomstrømmingsanlegg for oppdrett på land på Andøya, og har i første fase fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks, men har planer om å utvide til 60.000 tonn i sitt område.
Det vil gjøre anlegget til verdens største av sitt slag, ifølge selskapet.
Selskapet hentet i februar 150 millioner kroner, og fikk da blant andre Aksel Lund Svindal på eiersiden, samt Hallvard Flatland og døtrene Katarina og Bettina Flatland.
Sistnevnte ble i juni valgt som styremedlem.
– For oss er dette et naturlig skritt på veien videre i utviklingen av selskapet. Det blir nå enklere å omsette aksjen, sier Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, i en melding.
NOTC er heleid av Oslo Børs og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert..

;)
Redigert 30.08.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare

litt basic fra ny børsmelding om kjøp av gjennomstrømningspumper til bassengene
Facts, Andfjord Salmon
• Andfjord Salmon AS is a company located on the island of Andøy in Vesterålen, founded in 2014 by Roy Bernt Pettersen and listed on the Oslo Stock Exchange NOTC list.
• The company is based on an innovative and sustainable concept for fish farming.
• This concept comprises a self-contained flow-through system, combining the benefits of both
traditional marine farms and land-based fish farming.
• Andfjord Salmon's system is patented, has low energy consumption, low operating costs and
is kind to the environment.
• During their initial operating phase, Andfjord Salmon has a licence to farm 10,000 tonnes of
salmon, but has plans to extend to 60,000 tonnes within their area.
• Construction of the fish farm facility is going according to schedule and budget, and fish will be
released into the farming facility in June 2020.

https://finansavisen.no/nyheter/sjomat/2019/10/02/7357554/martin-rasmussen-34-er-ny-adm.-direktor-i-andfjord-salmon. han har allerede en plass rundt oppdrettsselskapets styrebord.
«Han var den klart mest kvalifiserte kandidaten. Til tross for sin unge alder, har han vist imponerende handlekraft og kunnskap om bransjen», heter det fra Roy Bernt Pettersen. 👍