Odi.1
31.08.2019 kl 08:54 1023

Dette er mer en hva USSR klarte med PRAVDA i sin tid.

Hele NRK må revurderes som ett norsk uavhengig medium. Dette er direkte SØPPEL selskap , med en SØPPEL LEDELSE.

Minst 1/4 av pengene til NRK må gå til noe alla LBC I GB.
Der Politikere kan møte publikum direkte i sending for å diskutere samfunns saker og problemer.

NRK og Politiker eliten bruker DG18 som ett Propaganda program, kun sine egne kommunistene og ekstremister som blir kalt inn som "eksperter" på ditt og datt.
Stort sett totalt hjernedøde personer en ikke kunne ansatt til å selge pølser i brød en gang.


Regjeringen må omgående ta tak i Søppelet NRK. , OM IKKE, HAR IKKE ERNA SOLBERG , OG CO NOEN TROVERDIGHET!
Redigert 31.08.2019 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
HP17
31.08.2019 kl 09:08 1007

Er det sant?
Hvordan er det mulig?

Klimabrøl for alle kommunister, fascister og globalister.

https://m.youtube.com/watch?v=LKS_IiiicKI

Skremmende. Alle kan gjøre en tabbe. Men så forsvarer de den i ettertid. Det er det verste. I ren VGstil i Sofie-saken hvor Steiros kommentarer til PFUs avgjørelser er helt utrolig. Han som snakket direkte med henne og umiddelbart skulle grepet inn synes det er ok det ikke ble gjort!

Jeg så også sammenhengen her. Steiro kom unna med det, frekk og freidig. NRK drar den lenger.
Odi.1
31.08.2019 kl 11:45 867

Denne ex kommunisten i Sjefsstolen til NRK har "bare" 5 Millioner i året i Lønn , mulig det er for lite?

Når en ser ellers på NRK, er det mye bra for Barn og Ungdommer, men resten er stort sett bare Søppel, Nyhetene er snart på samme nivå som i Nord .Korea.

Kjøper inn på feministisk svensk og danske programmer som er så klissete at det minner mest om fiskeslo .
Noni
31.08.2019 kl 13:02 800

Hehe, de skriver "vi hadde ansvar for...", da vil det si at de sendte uten
å redigere eller velge ut innhold. Det er jo lettvindt, og billig!


Straffeloven

§ 187. Falsk alarm
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder
a) utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret,
b) utrykning som skjer etter anmodning fra en hovedredningssentral eller lokal redningssentral,
c) sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker.
På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden.https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#§185