SSO: Solinvest. globalt i 2017, større enn gass/kull/atom samlet


Solar var i 2017 største energikilde globalt målt etter samlede investeringer rullerende 12 mnd. Spørsmålet er vel ikke om man skal være investert mot sol, men hvor og hvordan. Jeg har blant annet valgt meg Scatec - svært godt posisjonert etter min mening.

https://www.forbes.com/sites/mikescott/2018/04/09/solar-power-investment-outstripped-coal-gas-and-nuclear-combined-in-2017/#7444a4981237