Presentasjon i USA

kreinh
PHO 02.09.2019 kl 13:57 22620

Spennende til mandag:

Photocure to present at the H.C. Wainwright 21st Annual Healthcare Conference in New York
Oslo, Norway, 3 September 2019, - Photocure ASA (OSE: PHO) management will be presenting at the 21st Annual Healthcare Conference to investors and industry peers in New York (US) on September 9 at 10:50 EDT. The conference is sponsored by H.C. Wainwright & Co. The presentation will be posted on www.photocure.com when held on September 9, 2019.

Tar Wainwright opp dekning på Photocure blir det ikke lenge før vi får amerikanske investorer på døra...
Redigert 21.01.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare

Da er 40-tallet en realitet.
Ihht intelligentsiaen her inne, de som virkelig forstår pho, skulle det pr definisjon ikke være mulig.

Kanskje noen av de kan forsøke en forklaring på hvordan, eller hvorfor, det likevel inntraff?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
09.09.2019 kl 14:23 4326

Kanskje ikke, har vel ikke gjort det tidligere, men uansett så har de meldt markedet med en børsmelding.

Svaret slik jeg tolker det er at det er første gangen PHO deltar på denne konferansen og de vil få ettersendt opptak av presentasjonen og lagt det ut på hjemmesiden så snart den foreligger.(kan ta noen dager)
Selve presentasjonen(Powerpoint) antar jeg blir lagt ut i ettermiddag/kveld iht børsmeldingen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
bravi
09.09.2019 kl 20:06 4003

Jeg tilhører ikke intelligensiaen her og kan derfor ikke komme med noen saklig forklaring på den dårlige kursutviklingen utover å konstatere at trenden er nedover. Oppgangen etter Cevira er snart nullet ut. Den dårlige kursutviklingen kan bety at markedet i økende grad begynner å miste troen på satsningen i Us, Pho får ikke nok igjen for kr som blir svidd av der. Presentasjoner er det mye av i denne sektoren men uhyre sjelden det gir positve utslag på kursen, faktisk er nedgang etter presentasjoner mere vanlig.

Det man kan anta er at selskapet ikke har noe positivt å komme med, da burde de ha gjort det. Ingen skal få meg til å tro at salget har tatt av eller at det utplasseres skop over en lav sko. Da hadde vi sett det på kursen, intet nytt er dårlig nytt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
09.09.2019 kl 20:16 3980

Bravi
Jeg tror PHO blir en fantastisk investering jeg- Det er derfor PHO er 75 % av min portefølje- Feks 20 ganger mer enn i PoLigth selv om Polight har vært min beste satsing siste par uker. Mine PHO aksjer er ikke til salgs, men det synes jeg dine burde være.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
09.09.2019 kl 20:28 3948

Det du sier her:

Det man kan anta er at selskapet ikke har noe positivt å komme med, da burde de ha gjort det. Ingen skal få meg til å tro at salget har tatt av eller at det utplasseres skop over en lav sko. Da hadde vi sett det på kursen, intet nytt er dårlig nytt.

Vet du er tåkeprat bravi.
Såvidt jeg vet ble det utplassert 21 skop i q2 2018(ATH)
Ble det meldt noe om dette fra selskapet i forkant?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
09.09.2019 kl 20:47 3905

Bravi - kan du forklare meg hvorfor du er investert i PHO? Du har ingen tro på verken ledelsen eller satsningen i USA - hvilket du nesten daglig gir uttrykk for på HO - så hva er det du ønsker å oppnå ved investeringen i PHO?

Ellers virker det på meg som at du har liten forståelse rundt hvordan tingene fungerer på børs - hva legger du i at intet nytt er dårlig nytt? Mener du at når en ikke hører noe så betyr det at tingene ikke går som det skal? DS/PHO har kommet med en guiding for 2020 - samt sagt noe rundt hvordan en ser for seg utviklingen etter 2020 - mener du at siden en ikke hører noe, så vil ikke PHO oppnå guidingen? Det er ikke slik det fungerer. DS sa derimot på Q2 at en er trygg på å oppnå guidingen. For øvrig var det heller ikke mye nytt rundt Cevira avtale før den ble børsmeldt...? Tenker du at PHO burde gitt ukentlig informasjon rundt hvordan forhandlingene gikk?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Dyma
09.09.2019 kl 20:52 3897

Nå har jeg ikke fulgt Photocure vedlig tett den senere tid, så jeg er kanskje ikke helt oppdatert. Men jeg ser fra dagens presentasjonen s. 11, følgende: "Hexvix/Cysview is used with a blue light enabled cystoscope, from Karl Storz, Wolf or Olympus".

Jeg trodde Cysview ene og alene p.t. var godkjent for bruk med Karl Storz....?!?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
09.09.2019 kl 20:59 3873

Dyma
Bare KS er godkjent i USA, men i Europa er det et par til. Men alle trenger Cysview
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Dyma
09.09.2019 kl 21:02 3853

Takk for oppklaring :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Bravi
Registrerer at du fortsetter med din negative omtale av PHO, til tross for at du hevder at du er aksjonær. Hadde jeg hatt samme innstilling som deg til PHO, ville jeg solgt meg ut i morgen den dag.

Hva angår utplassering av scope så har det så langt pågått en akselerasjon. Jeg forventer ikke at den er tilfeldig og at den vil avta med det første. At utplasseringstakten kan variere litt fra kvartal til kvartal, det må vi leve med. Og det er ikke gitt at vi vil oppleve en utplasseringstakt i Q3 som er like høy som den i Q2. Men det er helt umulig å si hva fasit vil bli. Men vi vet at sykehus som allerede har rigide scope, ikke vil bli registrert på nytt på cysview.com, dersom de anskaffer et flexiscope. Så her kan det skje mye som vi ikke får vite før på Q3 presentasjonen. For PHO har ingen rapporteringsplikt for KS og deres salg av BLC scope. Selv ikke om KS skulle få et rekordkvartal i utplassering av scope. Og ettersom DS uttaler at de her en very, very strong pipeline, så kan vi ikke utelukke at det skjer.

At kursen faller tilbake tror jeg hovedsakelig at selskapet har mange småaksjonærer som nødvendigvis ikke har tålmodighet til å sitte i månedsvis, for ikke å si åresvis i påvente av det store gjennombruddet. Det må de nesten få lov til. Men når det går noe tid uten positive børsmeldinger, så er det ikke unaturlig at kursen faller noe tilbake.

Mitt råd til tidstrette aksjonærer er å fokusere på det fundamentale og ikke stirre seg blind på kursutviklingen dag etter dag. Q2 19 var trolig det siste kvartalet der selskapet leverte rød bunnlinje. I Q3 vil det trolig være utbetalinger ifm Ceviraavtalen som vil vippe fargen over i blått. Men allerede i Q4 vil vi få blå tall pga driften. Min sikkerhet tilskriver jeg det som kom frem på Q2 presentasjonen der CFO uttalte at selskapet var on track til å innfri guidingen for 2020, samtidig som kostnadene flatet ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Hayen
09.09.2019 kl 22:16 3686

At DS/PHO så sent som i august er veldig sikker på at guidingen nås er egentlig et meget sterkt signal.
For skal den nås, så må veksten (prosent yoy) i omsetning øke.
Det vil gi en ganske bratt kurve fra tidligst nå og ut 2020.
Og det igjen vil gi en ganske heftig fart inn i 2021.

Når markedet ser at guidingen sannsynligvis blir nådd, så vil det komme spekulasjoner/analyser som tilsier brutal omsetning og overskudd i årene fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
09.09.2019 kl 22:18 3688

Tenk nå litt over realitetene. PHO tilbyr den beste behandlingen til blærekreft pasienter i USA. Det hersker ingen tvil om det.Ingen utfordrer den påstanden. Det er bare slik det er. Markedet er kjempestort og PHO er alene om å tilby denne transformative behandlingen. Vår amerikanske CEO tror vi vil bli ny SoC i USA og 17 av 17 eksperter er enig med ham. Jeg anbefaler bare. Hev blikket litt. PHO bør nå være en once in a liftime opportunity.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Hayen
09.09.2019 kl 22:22 3665

Du har vært en av faktorene som bidro til å åpne mine øyne focuss.
Du skal ha takk for det. Jeg har aldri hatt så mange pho som nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
09.09.2019 kl 22:41 3624

Har BLCC terapeutisk effekt? Alt tyder på det. Dramatisk dreping av kreftceller i pre-kliniske forsøk som støtter opp om det som vises i klinis behandling.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
heilo888
09.09.2019 kl 23:17 3561

Det pågår vel en større klinisk studie for å dokumentere terapeutisk effekt ved bruk av BLCC.
Noen som vet når det vil foreligger resultater her?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 03:42 3443

Vi ser jo att det er en smal sak for Olympus og Wolf i samarbeid med en generica produsent att ordne en godkjent
kopiprodukt . Før Europa nu og om ett år i USA før att få selge sine scope der. Og skulle PHO bruke penger på att
dokumentere en teraputisk effekt på ett produkt de ikke har patent på, da må det mangle all førståelse hvor
man bruker penger. Det er det samme som att by inn kopiprodukter..

Og leser man presentasjonen så får man inntrykk av att de kommer att bruke alt de tjener på vekst. Og det er vel
ikke det smarteste de kan gjøre nær de ikke vet om de får igjen pengerne. Som sagt de ligger reden 300 mil minus
i USA.

Og vi får håpe Schneider har lest presentasjonen så vet han og hvor mye de får betalt i Cevira avtalen.
Man kan jo ikke ta alt før god fisk vad den mannen seier. Vi får bare håpe han vet att guidingen på 20-25 mil usd er
bare før USA og ikke hele selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
10.09.2019 kl 07:03 3376

PHO trenger ikke dokumentere noe som helst. Effekten av BLCC er dokumentert i tonnevis. Pasienten bryr seg ikke om årsaken til at han blir frisk. Det er å bli frisk eller å få lengre tid til tilbakefall som betyr noe. Terapeutisk effekt eller ikke. BLCC gir pasienten et bedre liv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 07:09 3365

Det er helt rett focuss, så får vi håpe de klarer att overtyge en og annen urolog att så er fallet. Uten att behøve bruke
2 mil før att få det til. Så kan det bli bra til slut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Pafo
«Så får vi håpe de klarer att overtyge en og annen urolog att så er fallet.»

Nå vet ikke jeg hvor du har oppholdt deg siste året, men dersom du har fulgt med på hva som skjer rundt PHO, så burde du fått med deg at et samlet AUA har kommet med klare og utvetydige rettningslinjer for bruk av BLC teknologien i USA. Og da, min kjære herre, da dreier det seg ikke om «en og annen urolog», men faktisk det amerikanske fagmiljøet innen faget urologi.

Det er ikke uten grunn at PHO opplever en akselererende vekst hva angår utplassering av BLC scope i USA. En imponerende vekst som ikke ser ut til å avta og som nå vil slå inn over PHO med økende salg av Cysview.

Så er det en del som kaster frem generica som en trussel. Vel, enn så lenge eksisterer ikke denne trusselen og såvidt ekspertene hevder vil det ta flere år før et slikt produkt er i markedet. Dette produktet skal så godkjennes tilknyttet ett eller flere scope. Og i den grad det i dag viser seg hardt å få sykehusene til å skifte fra WLC til BLC, som faktisk er å gå fra en dårligere til en bedre teknologi, så skal det ikke bli lettere å få sykehus til å gå fra KS scope med BLC teknologi til en fullstendig nytt scope som, i beste fall, vil gi tilsvarende resultater.

Nei, jeg tror ikke på skremselspropagandaen om at PHO skal være så utsatt for konkurranse. For det er jo litt pussig at der PHO etter skribentene sin mening sliter med å overtale urologer, så skal en konkurrent mer eller mindre bare komme inn i markedet og oppleve at regulatoriske myndigheter og urologer valfarter til å skifte over til en ny type scope og et nytt produkt. Tror dere virkelig på det selv?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 08:22 3255

Ja da LM 2016 sa AUA dette.
• US Guidelines: Use of Blue Light Cystoscopy with
Cysview/Hexvix receives highest level of recommendation
in the new AUA/SUO bladder cancer guideline
─ Recommended based on the large body of evidence
supporting both increased detection and reduced
recurrence of non-muscle invasive bladder cancer

Og hvor mange urologer har kastet seg over BLC siden dess, jo en 1 % på 3 år. Og det er ikke mange i mine øyen.
Så vad highest level of recommendation betyr før amerikanske urologer er tydligen ikke det samme som noen
påstår her. Og så lenge de taper penger på att få dem over på BLC , så blir det litt merkelig att påstå att alle vil ha
BLC.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 08:33 3235

Men hva er da årsaken til den akselerende veksten vi har sett den siste tiden? Har vi noen grunn til å tro at den skal stoppe? Er det ikke vanskeligst å få steinen til å rulle i starten - og vil det ikke bli enklere å få overbevist resten av urologene etterhvert som flere og flere skaffer seg BLC, det får bare mer og mer oppmerksomhet og pasientorganisasjoner nå sier klart i fra at det er BLC de vil ha (og ikke minst at dette er den beste metoden), ref vilkårene DS fremhever for at BLC nå har grunnlag for å bli Soc?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Sitter du ennå med aksjer her....
For et lite år siden siden, var din forventning til inntjening 2020 rundt $100mill
Selskapet selv guidet $20mill.
Og slik det nå kan se ut, skal det virkelig holde hardt for selskapet å innfri den guidingen (dog ikke helt utelukket)

Og i tillegg skuffende antall ny-utplasseringer.
Det eneste som holder seg stabilt, er bruksfrekvensen. Rundt en gang pr uke pr scoop.

Og her sitter du og skriver innlegg opp, og innlegg ned, om hvor fantastisk dette er;-))
Det vart jammen noen rare aksjonærer som kom inn for 18-20mndr siden.

Nest-Sotra spiller sikkert ChampionsLeague 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
10.09.2019 kl 08:51 3218

Selskapet selv presenterer enorm optimisme. Den optimismen synes jeg det er absolutt 100% grunn til å dele. De viser også målrettethet jeg setter pris på og ikke minst ambisjoner som et selskap som skal lykkes må ha.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 08:52 2361

"Og i tillegg skuffende antall ny-utplasseringer."

På hvilket grunnlag kan du hevde og faktisk mene den påstanden?

Skal jeg gjette, så må du selv ha hatt et urealistisk syn på antall.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
thepower
10.09.2019 kl 08:59 2347

What has happened to Scoopfinder? Seems to have disappeared.

PHO will turn out ok, I'm optimistic about that. But Inhave concluded that following the development day to day is pointless.

I'm trading more mainstream sectors right now and PHO is locked away in the cupboard.

All will be revealed in 18 months when it comes to PHO.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare

Dersom du går litt tilbake i arkivet over børsmeldinger fra PHO så vil du etterhvert kommet til en melding datert 28 nov 2013. De forklarer det meste om hva som skjedde med PHO frem til høsten 2017. Det amerikanske fagmiljøet innen urologi var svært positive til BLC teknologien, men det hjalp lite da regulatoriske myndigheter ikke bevilget PHO de nødvendige refusjonsordningene som gjorde det attraktivt for sykehusene å anskaffe BLC teknologien. Men dersom du ser på antall utplasserte scope gjennom disseårene, så vil du se at til tross for en kontraproduktiv refusjonsordning i kraft fra 1 jan 2014, så ble det faktisk utplassert en del scope. Rett nok langt værre enn det som nå er tilfellet, men det ble faktisk utplasserte en del. Noe som forteller meg at fagmiljøet så betydningen av BLC teknologien og klarte, selv med datidens refusjonsordning, å overtale enkelte sykehus til å gå til anskaffelse av denne teknologien.

Det er først i 2017 at PHO får et gjennombrudd og aksept for en langt bedre refusjonsordning for TURBT med virkning fra 1 jan 2018 og for surveillance fra 1 jan 2019. Og i kvartalene siden den gang kan man tydelig se at utplasseringen av scope har vokst i et akselererende temo gjennom 2018, og den trendensen ligger an til å fortsette gjennom 2019. Det innebærer at den pengegenererende scope-parken vokser med økende hastighet og inntektene fra cysview vil også komme etter utover i kvartalene som kommer.

Men det er fullt lovlig å stikke hodet i sanden og ignorere det som nå er i ferd med å skje i USA. Akkurat det rammer ikke meg eller andre aksjonærer i PHO. Ei heller selskapet selv.

Ønsker herren en riktig god dag!
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 10:29 2186

Ja for meg får du stikke hodet ditt var du vil, og nær det gjeller refusjoner så har du vel aldri vart oppdatert.
Men Medicare betaler alltid minst 50% av alle behandlinger/undersøkelser som er godkjent av dem. Så att henge
seg opp i refusjoner har ikke den store betydelsen. Om det ikke er store mengder av behandlingen, da den gir stort
utslag før forsikringsselskapen.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
rockpus
10.09.2019 kl 10:42 2156

"Det er ikke uten grunn at PHO opplever en akselererende vekst hva angår utplassering av BLC scope i USA. En imponerende vekst som ikke ser ut til å avta og som nå vil slå inn over PHO med økende salg av Cysview."

Ser at denne påstanden stadig blir gjentatt. Hvor ser du denne "akselererende vekst"?? Siste kjente oppføring på Cysview.com var 23/8. Da var vi oppe i 7 stk dette kvartalet. Som AndyHagen tidligere har nevnt, var antagelig 2 av disse oppføringer etterslep fra Q2. I tilfelle riktig, så var vi dermed så langt kun oppe i 5 for Q3 ! Deretter har det altså gått 18 dager uten nye oppføringer. Nå er det kun 3 uker igjen av Q3. Kaller du dette for akselererende vekst i salg av skop? Spesielt i forhold til Q2? Siden det skulle ta minimum 6 måneder å se effekten av det store salgskorpset, så har vi spesielt god grunn til å se denne akselerasjonen fra Q2 til Q3. Fasit så langt er jo stikk motsatt!
Det er ikke nødvendig å gjenta argumentet om at det kan ha blitt utplassert mange flexiskop hos dem som allerede har rigide skop. Dette fordi slike skop ikke nødvendigvis øker bruken av Cysview tilsvarende, da de jo erstatter bruk av rigide skop på de aktuelle klinikker.
Det er flere NYE klinikker som dermed er avgjørende for at begrepet akselererende vekst skal få mening.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
MrdÆren
10.09.2019 kl 10:52 2136

«Hvor ser du denne "akselererende vekst"??»

Det er bare å plotte antall scop fra 2012 til Q2-19 så kan du se med egne øyne.
Ta på deg litt lengre briller. Å snakke om Q3 før vi har tallene er nytteløst.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare

Rockpus
Du er en av dem som velger å ta på deg mikrobrillene og som legger vekt på en oversikt som slett ikke tar opp alle utplasseringene.

Tar du og løfter blikket en smule og ser på utviklingen år for år siden 2014, så vil selv du kunne se trenden. La meg liste utviklingen og den rapporterte veksten som er reell. Greit å holde seg til fakta når man har å gjøre med typer som deg. ;-))

År. Totalt antall scope. Ending

2014. 51

2015. 65 +14

2016. 83. + 18

2017. 104. + 21

2018. 157. + 53

2019 1H. 188. + 31( første halvår)

Tallene taler sitt tydelige språk. Og vi ser en markert vekstendring i 2018, som er første år med skikkelig refusjonsordning for TURBT.
Blir ikke overrasket om vi vil se tilsvarende hopp i 2019, men da pga refusjonsordning for surveillance.

Men det er klart at man ignorere disse faktiske tallene og benytte en oversikt der ikke alle sykehus er med, og der man må ha skriftlig tillatelse for å vise utplasserte scope. Men det endrer ikke de faktiske forhold. Akselerasjonen pågår og jeg føler meg rimelig sikker på at den vil fortsette inn i 2020. Det er bare å bruke ren og skjær logikk, dersom man har den slags.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare

Helt enig med deg bravi. Jalla selskap Photocure har aldri hatt neo betydningsfull å komme med og slik er det i mer enn 10 år.
Men selvfølgelig her er det alltid focuss som sprer sine fantasier her på forumet.
Pho har ingenting annet å gjøre enn å bruke penge og dra til sånne konferanser.....trist selskap at tristere ikke kan være.....
Pho sin verdikurs viser at de ikke kan selge Cys-you, og Ipsen kan bekrefte dette når som helst.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare

" så har vi spesielt god grunn til å se denne akselerasjonen fra Q2 til Q3. Fasit så langt er jo stikk motsatt!"

Har du fasit for Q3 allerede, Rockpus ?
Det må jeg si,,,,virkelig imponerende :-)
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
10.09.2019 kl 11:12 2091

Ja det er vel ikke aksjekursen du snakker om den var høyere i mai 2012. Og om de ikke har fått med seg den
akselerende veksten vet eg ikke. Men muligt de ikke klarer att telle scope.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
rockpus
10.09.2019 kl 11:14 2080

Du tar ikke poenget.
Vi ser nå klare tegn til utflating av utplasserte skop. Jeg bestrider ikke at vi har hatt en årlig økning. Poenget er at det er et enormt misforhold mellom økning av salgskorpset og det vi så langt ser fra Q2 2019 til Q3 2019. "Alle" har jo vært enig i at det er fra Q3 at vi har grunn til å forvente effekt av den enorme satsing på salg. Hvorfor ser vi da, så langt, en reduksjon fra Q2 til Q3 i oppføring av NYE klinikker??
Mitt utgangspunkt er at den prosentvise oppføring hos Cysview.com er den samme nå som tidligere, samt det jeg skrev om forholdet mellom flexi og rigide.
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
MrdÆren
10.09.2019 kl 11:17 2077

Hva har aksjekursen i mai 2012 å si ?
Da var Pho et helt annet selskap.
Hvorfor ikke heller sammenligne med sept.2017 ?
Kursen har doblet seg siden da, og da drev Pho med det samme som i dag
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
rockpus
10.09.2019 kl 11:19 2067

"Har du fasit for Q3 allerede, Rockpus ?
Det må jeg si,,,,virkelig imponerende :-)"

Det hjelper ikke å vri og vrenge på det jeg skriver. Du har selvsagt skjønt at jeg tar utgangspunkt i hva som er rapportert så langt fra Cysview.com og at det normalt er rundt 60% som lar seg registrere der. Det er 18 dager siden siste kjente registrering..
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare

Rockpus, i Q3-18 ble det solgt 7 scop.
Har du tålmodighet til å vente til Q3-19 med å uttale deg om det blir flere/færre ?
Redigert 21.01.2021 kl 01:00 Du må logge inn for å svare