Presentasjon i USA

kreinh
PHO 02.09.2019 kl 13:57 25531

Spennende til mandag:

Photocure to present at the H.C. Wainwright 21st Annual Healthcare Conference in New York
Oslo, Norway, 3 September 2019, - Photocure ASA (OSE: PHO) management will be presenting at the 21st Annual Healthcare Conference to investors and industry peers in New York (US) on September 9 at 10:50 EDT. The conference is sponsored by H.C. Wainwright & Co. The presentation will be posted on www.photocure.com when held on September 9, 2019.

Tar Wainwright opp dekning på Photocure blir det ikke lenge før vi får amerikanske investorer på døra...
Redigert 21.01.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
18.09.2019 kl 04:07 2991

Ja nu har jo alle sykehus som har BLC scope. WLC scope og fra før og vad de velger att bruke. Er det fint lite andre en
forsikringsselskapen som kan påvirke. Vi vet jo att Asieris har to studier på gang med forsterkning av chemterapi og
BCG behandling efter WLC turbt. Det tyder ikke på att de trur att BLC skall ta over markedet. Og Synergo er inne i
slutfasen på Fase 3 studie i USA. Og de har 30 % bedre resultater en BCG behandling, og har tall som nesten kan
matche BLC på tid til återfall og overlevelse. Og betydligt mer lønnsomt før Urologerne att bruke.

Og lykkes Danskerne med blodprøverne til att finne återfall på tarmkreft. Som har vist seg fungere 100 % på 125
pasienter. Og har samme funksjon på blære kreft, så forsvinner hele surveillance markedet om ca 4 år.
Og vi sitter igjen med den delen av TURBT markedet som vi har lykkes erobre.

Og vi ser jo att av de 17 eksperterne har ikke alle skaffet flexiscope enda eller kjøpt PHO aksjer. Så om de har så beinhard
tru på BLC så viser det ikke. Men vi får håpe att Karl Storz har funnit en måte att selge sine scope uten att det skall koste
skjorten. Det er enda settet som viser om BLC kommer att bli en vinner..

En sak er sikker begynner de ikke vise resultater nu snart, så er det bare att kutte kostnader. Og leve på det de har og
håpe på Cevira suksess. Vilket eg har meget stur tru på.
focuss
18.09.2019 kl 06:56 2933

Folk må jo få tro hva de vil om brukerfrekvens. Faktum er at for hvert eneste kvartal i lang tid så øker salget av Cysview markant. For de som liker selskap i vekst og uten gjeld så er PHO et fantastisk alternativ.
Redigert 18.09.2019 kl 06:59 Du må logge inn for å svare
bravi
18.09.2019 kl 07:25 2884

Det er et stort misforhold mellom det som hevdes her på forumet og bruksfrekvensen. Hvis alt er så rett fram som de mest overbeviste hevder skulle det ha vært lange ventelister for pasientene til BLC behandling og ventelister for sykehusene for å få levert skop. Det finnes ingen ventelister, selgerne må tråkke ned dørene på sykehus og klinikker i ett helt år i snitt for å selge dem ett skop.

Det gjør seg fint for sykehus å reklamere med at de har BLC, da har de på en måte et alibi for å vise at de følger med i utviklingen men de trenger ikke bruke det så mye.
Redigert 18.09.2019 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
focuss
18.09.2019 kl 07:51 2847

Bravi
Det er intet misforhold mellom hva vi som er positive til PHO hevder og virkeligheten. PHO vokser skjorta av det meste hvis ikke alle. Og det skjer før vi kommer i gang med ett fire ganger så stort marked.

Viss det er sånn at de tjener mer på overnatting - så må jo FDA komme med reguleringer så sykehusene ikke driver hotell.

Har lenge skjønt at det er noe du ikke evner å få med deg. Når du kan skrive følgende:
«Og lykkes Danskerne med blodprøverne til att finne återfall på tarmkreft. Som har vist seg å fungere 100% på 125 pasienter. Og har samme funksjon på blære kreft, så forsvinner hele surveillance markedet om ca 4 år.
Og vi sitter igjen med den delen av TURBT markedet som vi har lykkes erobre.»

Med blodprøve kan du påvise at der er kreft, og i henhold til det du skriver, et tilbakefall. Men med BLC kan urologen gå inn i blæren og faktisk se hvilke del av blæren som har kreft og ikke minst se klart avgrensningen mellom kreftinfisert vev og friskt vev. Dersom du ikke skjønner forskjellen på dette, så får du få lov til å surre videre i din verden. Så får du trøste deg med at du ikke var alene, når ting tar av.

Jeg ser at andre her på forumet, slike som bravi, har andre konspirasjonsteorier. I henhold til den profeten så driver altså sykehus og kreftklinikker og kjøper inn BLC for å kunne reklamere med det beste utstyret, dog uten hensikt å benytte det.

Så du mener når pasienter krever å komme til en klinikk med BLC teknologi, så lurer urologene pasientene med å vise dem utstyret for deretter å behandle dem med gårsdagens teknologi? Dere er ikke sanne! Har dere vurdert å sette opp et stykke på ChatNoir? Med den fantasien og evne til å underslå fakta så burde dere ha en lysende karriere innen teater!
bravi
18.09.2019 kl 08:41 2738

LM, teater er sikkert fine greier det men her var det snakk om forklaringer på den lave bruksfrekvensen. Det punktet unngikk du å si noe om.
18.09.2019 kl 08:58 2697

Alle er enige om at bruksfrekvensen må opp, ledelsen i selskapet har pekt på det samme og at de jobber parallelt med dette samtidig som dem ønsker å utplassere flere skop i stadig økende takt.

Men når antall skop omtrent er doblet de siste 2 år kontra de foregående 6-7 så må en være passe nedstøvet om en ikke forstår at dette trekker ned bruksfrekvensen på kort sikt. Hadde inntektene falt, ville det selvsagt vært grunn til bekymring, men de har i samme perioden økt kraftig.
Mulig noen snart bør åpne øynene og tenke litt sammenhenger.


Fevang
18.09.2019 kl 09:13 2657

Andy gir deg forklaringen:
Når antall skop omtrent er doblet de siste 2 år kontra de foregående 6-7 så må en være passe nedstøvet om en ikke forstår at dette trekker ned bruksfrekvensen på kort sikt. Hadde inntektene falt, ville det selvsagt vært grunn til bekymring, men de har i samme perioden økt kraftig.
Mulig noen snart bør åpne øynene og tenke litt sammenhenger.

Du hevder det er et misforhold mellom det som hevdes her på forumet og brukerfrekvensen. Kan ikke si jeg føler meg truffet. Selv har jeg fremholdt opptil flere ganger at brukerfrekvensen ligger på lave 10-15 % av den utplasserte kapasiteten. Da benytter vi tallet for omsetning av Cysview i USA, deler det på dosepris på USD 1000,- og fordeler antall brukerdoser ut over samtlige scope som er utplassert PR det angjeldende kvartalet.

Ingen av oss er uenig i at det tallet virker å bære alt for lavt fra hva som er ønskelig.

Men enkelte av dere hopper da galant til den konklusjon at den lave brukerfrekvensen skyldes at urologene ikke ønsker å bruke BLC teknologien. En spenstig påstand. For da påstår dere samtidig at sykehusene i USA har en innkjøpspolitikk som ikke henger på greip. Tror dere virkelig selv på at seriøse sykehus bruker penger på utstyr de ikke har tenkt å benytte til annet enn stumtjener? Har dere vært innom det amerikanske sykehusmiljøet?

Det er når dere kommer opp med den slags fantasifulle forklaringer jeg tør påstå at dere kunne gjort det stort innen teaterverdenen.

Har dere noensinne forsøkt å bruker hodet til annet enn pynt? For eksempel vurdert hvorvidt scope som har vært utplassert en tid kan være benyttes mer enn scope som nettopp er utplassert? I så tilfelle vil vi ha en situasjon der de eldste scopene har en helt annen brukerfrekvens enn de yngste. Er det logikk i en slik tanke? Ja, så absolutt. De sykehusene som har hatt materiellet lengst, vil også være de sykehusene der et flertall av urologene er blitt opplært på materiellet, de sykehusene der logistikken rundt BLC scopene er kommet på plass og blitt innkjørt.

Da vil man også kunne skjønne at der finnes en forsinkelse i prosessen fra et scope er utplassert til brukerfrekvensen kommer opp på et forsvarlig nivå. Da kan man også lettere skjønne at gjennomsnittsbrukeren PR scope vokser senere, når man deler den totale bruken over samtlige scope som er utplassert. For når utplasseringstakten av scope vokser raskere i nåtid, enn det som var tilfellet for 12 -18 måneder siden, så vil det gi seg et negativt utslag. Se for deg at bølgen med økt bruk av scope, som vi i dette eksemplet sier vil ligge 12 måneder bak bølgen av utplassering av scope, så vil veksten i brukerfrekvens omfatte for Q3 18 totalt 7 scope, mens veksten i antall nye scope gjennom Q3 19 vil komme inn på ca 20. Men når man da skal finne brukerfrekvensen deles veksten på samtlige scope utplassert PR Q3 2019. Da vil man etter Q3 19 trolig kunne få en gjennomsnittlig brukerfrekvens som blir negativ i forhold tilmdet den var etter Q2 19.

Som dere ser, man skal ikke undervurdere de svar man får i matematikken. Det kan være smart å gå bak tallene og ikke hippe på den første og beste konklusjonen. For ikke kommtil meg med dette sprøytet om at sykehus kjøper inn dyre scope for å kunne reklamere med det beste utstyret, men i neste omgang bruke de som klesstativ eller støvsamlere på et kott. Det er ikke slike manndriver sykehus i USA. Der er det konkurranse om å være best, tiltrekke seg flest pasienter som de facto utgjør grunnlaget for sykehusets inntjening.
De bruker heller ikke penger på reklamefilmer for stumtjenere, dersom noen skulle tro det.
18.09.2019 kl 09:42 2591

Jeg skall prøve forklare dette for deg LM. Per i dag utføres ca 1,2 mil flexiscope undersøkelser i surveillance før att finne ut
om noen har fått tilbakefall. Men kan du erstatte alle de da med en blodprøve som viser hvem som skall sendes til Turbt.
Så går de da inn og finner og fjerner kreften på de som har påvist kreft i blodprøven, det kalles før TURBT verre en
så er det ikke.

Og skall man diskutere brukshyppighet så må man forholde seg til den som er kjent, og att det kan utgjøre noen få
prosent differanse med de scope som er solgt sent i kvartalet har ikke noen større betydelse. Og urologer bør nok
vare klar over nær de skall bruke BLC. Det har AUA gitt beskjed om før lenge siden.

Nedslående nyheter for Bravi og Pafo i dag :
https://xstra.no/det-lonner-seg-a-vaere-optimist/

Optimister blir belønnet med høy levealder, bekrefter nok en studie.
Det er ikke første gangen forskere konkluderer med at optimisme virker positivt inn på helsen, skriver The Guardian. Tidligere studier har funnet at optimister har lavere risiko for å utvikle hjertesykdommer, og dermed oppnår høyere levealder.
focuss
18.09.2019 kl 10:52 2493

flexscope benyttes til surveillance samt å fjerne kreft som er lite nok til at det kan gjøres poliklinisk, Større tumorer krever innleggelse og stive scope

" Men kan du erstatte alle de da med en blodprøve som viser hvem som skall sendes til Turbt."

Ja, jeg skjønner din holdning til PHO når du er såpass ute på jordet og kjører. Her tar du feil, nok en gang. Å kunne tro at man skal tilbake å gjennomføre alt av operasjoner, uansett størrelse på en operasjonssal med stive scope, viser jo helt klart atbdu ikke har skjønt konseptet. Flexiscopene gir uroologene et nytt verktøy som bidrar til å effektivisere blærekreftbehandlingen. Ved å benytte flexiscope til å utføre de mindre ingrepene kan man frigjøre mer kapasitet på operasjonssalen til større inngrep.

Nå får vi se hva som skjer med utplasseringen av flexiscope de nærmeste kvartalene. Jeg vil ikke utelukke at vi allewreede i inneværende kvartal kan få et hyggelig byks i antall nye flexiscope utplassert. Og det før effekten av DS sine grep kan forventes å skulle gi effekt.
18.09.2019 kl 12:21 2375

Vi skall prøve en siste gang. Vid påvist kreft med blodprøve kan du bruke flexiscope eller stive scope til att fjerne den.
Og nær de fjerner kreft så er det TURBT vilke det skjer poliklinisk eller i operasjonssal. Men undersøkelser skjer bare
med flexiscope og de er 99,9 % WLC. hjelper dette.
petrol
18.09.2019 kl 12:35 2343

Antar det er denne du har lest pafo:
https://forskning.no/celler-kreft-medisinske-metoder/innledende-forsok-viser-at-blodprove-kan-avslore-tilbakefall-av-tarmkreft/1337976
Den gjelder tarmkreft og slik det fremgår av artikkelen vil det i beste fall være i bruk om 5 år. Det står dessuten ingenting om hvorvidt blodprøve kan være relevant for andre kreftformer. Så er det jo slik at det kun gir indikasjon, dvs. at det må gjennomføres andre undersøkelser for å konstatere om kreften virkelig er tilbake i kroppen. Tenker nok at flexiscopene derfor vil ha sin rolle også om 6 år.
focuss
18.09.2019 kl 12:40 2325

Kjære Pafo.
Fase 3 studiet viser at hvitt lys overser 20-40% av kreften, avhengig av type, noe som medfører at en av fire sendes hjem med ubehandlet kreft. Hvitt lys brukes fortsatt i 99% av tilfellene grunnet at BLFC akkurat nå er i en tidlig lansering fase. 17 av 17 AUA eksperter anbefaler BLFC. Det er tatt inn i både sentrale og lokale guidlines. BLCF kan vanskelig brukes før sykehusene har skaffet teknologien. Noe de nå driver med.
18.09.2019 kl 12:41 2318

Og om du vil vite så er det en tommelfinger regel som seier. Er tumørerne 1,5 cm eller mindre og antallet tumører ikke er
fler en 13 stk kan du bruke flexiscope. Er de større eller fler en 13 skall de bruke stive scope.
bravi
18.09.2019 kl 12:45 2309

LM, uansett hvordan du pynter og bortforklarer på dette er bruksfrekvensen veldig lav. La oss si at bare de skopene som var utplassert for ett år siden er i bruk da blir enda ikke bruken høyere enn 2 ganger i uka på en undersøkelse som sies å være så bra at det burde være ventelister for å komme til. Først tar det i snitt 12mnd å selge et skop, deretter tar det 12 mnd før skopet er i full drift, er det det du mener?
thepower
18.09.2019 kl 12:50 2292

It`s like watching paint dry :)

Hope we start to see some volume and price increase as we head towards Q3
18.09.2019 kl 12:57 2273

Det er helt rett og den gjeller bare vid tilbakefall da de får DNA fra kreften første gang den blir behandlet.
Men att blodprøven skiller på tarm eller blære kreft trur eg ikke, men fungerer den så er det nok den som blir brukt
i fremtiden. Men flexiscope i turbt blir nok brukt.
rockpus
18.09.2019 kl 14:06 2203

bravi og pafo er to av de merkeligste aksjonærer jeg noen gang har observert. De bruker all sin energi på å spre så mye mismot og pessimisme rundt det selskapet de har aksjer i som de kan.

Når det gjelder brukerfrekvens, synes jeg Londonmannen gir en god forklaring. Det som virkelig hadde gitt oss matnyttig info, var om vi kunne sett statistikk over brukerfrekvensen for skop som f.eks. ble utplassert en bestemt dato i fjor. En slik statistikk hadde vist oss hvordan bruksfrekvensen utvikler seg over tid. Slik situasjonen er i dag, der brukerfrekvensen er et gjennomsnitt over alle utplasserte skop, inkludert også dem som helt nylig er utplassert, er det svært vanskelig å tolke de oppgitte tall.
18.09.2019 kl 14:14 2187

Poenget er at alle som skriver her har en agenda- og som du sikkert har lagt merke til kommer akkurat det samme skriveriet fra Bravi og Pafo hver gang kursen på PHO faller... Det er i alle fall veldig Liten interesse fra den kanten i å diskutere/svare på spørsmål som stilles...
Redigert 18.09.2019 kl 14:15 Du må logge inn for å svare
18.09.2019 kl 14:46 2136

Det som jeg synes hadde vært det greieste nå hadde vært å sett bruksfrekvensen på wlc.
Mange tror den er grisehøy, men jeg er ikke overbevist.

Men jeg vet at noen jobber med å få satt dette opp og det blir spennende å se.

Ellers enig i det du skriver om de to virkelig hardbarka PHO investorene.
Redigert 18.09.2019 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
Hardly
18.09.2019 kl 14:55 2110

Ja bruker frekvensen er viktig. Hjelper ikke å utplassere 1000 scope dersom disse svært sjelden brukes.
Tok opp denne problemstillingen her inne noen uker før q2 om noen som stilte på presentasjonen kunne ta dette opp, men hørte ikke noe mer.
Fint at noen jobber med saken. Spennende.
18.09.2019 kl 15:08 2081

Om du regner antallet behandlinger/undersøkelser i turbt og surveillance per urolog i USA så er det 120 stk per urolog.
Men om det er ett resultat som stemmer per scope aner eg ikke.
Og tar du da antall i TURBT så er det 27 stk per urolog og eg trur ikke alle er med og utfør turbt da det krevs lite mer
med innleggelse og annet.
Redigert 18.09.2019 kl 15:41 Du må logge inn for å svare