NORGE:REGISTRERT 12.073 NYE PERSONBILER I AUG (-16,9%)


Oslo (TDN Direkt): I august ble det registrert 12.073 nye personbiler i Norge, 16,9 prosent færre enn i august 2018.

Det fremkommer av statistikk fra opplysningsrådet for veitrafikken mandag.

I august 2019 hadde 19,0 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i august 2018 var andelen 21,0 prosent. 19,1 prosent av de nye personbilene registrert i august hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 25,4 prosent. Nullutslippsbilene hadde en markedsandel på 39 prosent.