Dette er sterkt kritikkverdig. Håper alle Drammensere sender inn klage på valget, og forlanger omvalg. Og
ny debatt på TV med byrepresentative partirepresentanter.
Dette går rett og slett ikke an. Og NRK bør få seg en smekk. De bør innklages til PFU. Og saksøkes i et
fellessøksmål av Drammensere. Makten til totalitært juks.