ITE- Kapital med artikkel om forventet sterk utvikling i Itera.


I det siste nummeret av Kapital har bladet en større artikkel som vurderer selskapet basert på tallene i Q2. Forfatteren av artikkelen, Sigurd Roll, ser for seg en sterk vekst i selskapets inntekter,marginer, resultater og utbytter fremover. Roll mener i tillegg dette vil føre til snarlig comeback for aksjekursen i selskapet. Det kan bli spennende og gode kvartaler for gamle og nye aksjonærer i Itera fremover??
Redigert 03.09.2019 kl 08:48 Du må logge inn for å svare