Byggma


Styret har i møte 5.4.2018 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 1,00 kr pr aksje for 2017. Generalforsamlingen i Byggma ASA er satt til den 28 mai 2018.

--

Dette er lavere enn de siste år. Gitt selskapets sterke kontaktbeholdning er det lett å tenke at det kan komme til å skje "noe" i løpet av de neste mnd.
11.04.2018 kl 15:20 2350

Hvis du har rett betyr det et «noe» som koster penger. Erfaringsmessig tar det i så fall tid før det bidrar positivt på bunnlinjen. Drangsland har riktignok bra track record, men det er likevel negativt at han har så til de grader kontroll over selskapet og kan gjøre hva han vil. Imperiebygging f.eks. Value trap warning!

Jeg var selv tungt inne i Byggma for endel år siden, men gikk ut i 2015 etter Fibo-Trespo salget. Ikke vært inne siden.
marvis
12.04.2018 kl 09:45 2273

Klart det kan være at det kjøpes noe som bruker tid på å vise igjen på bunnlinjen og aksjen er neppe noe for de med times- eller ukeshorisont.

Jeg har sittet sånn noenlunde stille i båten (lettet meg litt) i 4 år, så jeg klarer nok et par år til.


Hva skjer egentlig i selskapet? De har så vidt jeg forstår mange penger på bok og er gjeldfri. Hvis de ikke deler ut utbytte, må det være noe stort på gang. Byggma har gjort smarte kjøp før! Noen som har hørt rykter?
marvis
09.07.2018 kl 16:15 1715

De har nå kjøpt et konkursbo samt litt egne aksjer.
marvis
15.07.2019 kl 16:09 262

BYGGMA ASA: UTVIDET MELDING VEDRØRENDE KJØP AV 100% AV AKSJENE I AS BYGGFORM
Det vises til børsmelding av 5. juli 2019 vedrørende inngåelse av avtale mellom Byggma ASA og BYGGFORM HOLDING AS. Nevnte børsmelding er tilgjengelig gjennom følgende weblink: https://newsweb.oslobors.no/message/481003 .

Selskapet utgir herved en utvidet melding til Oslo Børs i overensstemmelse med kravene til børsnoterte selskaper etter regelverket Løpende forpliktelser for Børsnoterte Selskaper ("Løpende Forpliktelser") punkt 3.4.

Utvidet melding følger vedlagt.

Informasjonen i denne meldingen er offentliggjort i overensstemmelse med verdipapirhandelloven § 5-12.