REC - Wafers in the sky with diamonds

Sa2ri
REC 12.04.2018 kl 08:21 12032

Kepler er ute med en oppdatering på REC. De skriver blant annet følgende:

"Wafers in the sky with diamonds

REC Silicon Rating: Hold (Buy) Target price: NOK 1.5 (1.3) Share price: NOK 1.491

◾ REC is now up 50% since our October IOC "The forgotten cycle" and we downgrade our rating to Hold as risk-reward is more balanced. On one hand, the polysilicon business is still far from fully valued and could push the shares to NOK2.40. On the other hand, higher Chinese production rates and strong diamond wafer penetration make 2018 less likely to be a recovery year for REC. We lift our TP to NOK1.50 on the back of a higher Butte valuation and the five-year extension of the polysilicon option, but believe 40% probability of a recovery is fair.

TP up to NOK1.50 on Butte and refinancing
We lift our TP from NOK1.30 to NOK1.50 on the back of a higher Butte valuation and extended lifetime of the Moses Lake option, increasing the probability it will return to full capacity. The new target price reflects a 40% probability of a Moses Lake recovery (fully valued at USD450m, 6x EV/EBITDA), up from 30%. We also raise the valuation of Butte from USD300m to USD350m, our SOP valuation. This reflects 9x 2017 EBITDA.

Still plenty of room for a best case of NOK2.40...
Polysilicon capacity utilisation has increased from less than 60% in 2012 to 92% in 2017. A global polysilicon shortage, which would enable REC to return to full capacity and a NOK2.40 share price, is still possible. President Trump's request for a polysilicon trade war resolution is also a potential trigger for a best-case valuation for REC.

...but 2018 unlikely to be the shortage year
High penetration of diamond wafer cutters, higher Chinese supply and lower global demand growth is hurting the probability of a polysilicon shortage in 2018. Fast-moving greenfields also pose a threat that this upcycle could be shorter than expected.

Andreas Bertheussen
Equity Research Analyst
Kepler Cheuvreux"
Redigert 20.01.2021 kl 15:38 Du må logge inn for å svare

Av og til kan det være vanskelig å vite hva andre folk har i hodet. Hva legger Bertheussen i "the forgotten cycle" og "recovery"? Det høres ut som vi ser på en film hvor ikke alle har fått med seg handlingen. Er han poetisk?

Logikken er ikke helt stabil heller. Han sier at "polysilicon business is still far from fully valued and could push the shares to NOK2,40". Det innebærer at selskapets underliggende verdier er underpriset i forhold til hva de egentlig er verdt. Så tar han et "giant leap for mankind" over til kinesiske produksjonstall og konvertering til diamond wafer som noe som taler mot logikken... angivelig får ikke REC da noen "recovery"... hvilken recovery snakker vi om??? Hvilken recovery er det Bertheussen har forventet??? Hva gikk dette "recovery-scenarioet" hans ut på? Er det kun semantikk?

OG hvordan kan man konkludere med at kinesisk produksjon og overgang til diamond wafer er negativt for polysilicon??? DET ER EN MYTE! Faktum er at analytikerne alltid overestimerer produksjon og underestimerer forbruk. Det har de gjort de siste 10 årene innen solar. I 2017 vokste installasjoner mye mer enn analytikerne forventet og i 2018 ligger estimatene mellom 105-120 GW som er en solid vekst. Så er det noen analytikere som tror det at demand etter polysilikon går ned når wafer-produsentene tar i bruk diamond wire... hvor i himmelens navn har de lært økonomi??? Ja, bruk av diamond wire effektiviserer bruken av polysilikon slik at man bruker mindre gram polysilicon per watt... men hvor er de empiriske data som tilsier at forbruket av polysilikon faller som følge av at wafer-produsentene effektiviserer??? Faktum er at wafer-produsentene med effektivisereringen øker sin output, ergo bruker de i det minste like mye polysilikon som før men produserer mer wafer for å få et kostnadsgevinst. Og skal denne gevinsten øke og nytteverdien av investeringer i diamond wire maksimeres, bør wafer-produsentene øke produksjonen for å drive enhetskostnadene ytterligere ned. Dersom Bertheussen skulle hatt logikken i orden hadde vi sett en nedgang i wafer-kapasitet... men vi ser det motsatte! Ikke bare øker eksisterende wafer-kapasitet kraftig, vi ser også saftige investeringer i ny wafer-kapasitet. Selv om effektivisering av polysilikon ved bruk av diamond wire fører til at forbruket per watt faller under 4,0 g/watt i snitt fremover, så eksploderer likevel wafer-output så mye at demand for polysilion stadig øker. Dersom man i 2018 f.eks. installerer 110 GW med moduler så vil man grovt sett ha brukt 440,000 MT for å lage dette. Det er en vanvittig økning i demand! Veksten i polysilikon-kapasitet er ikke like stor som veksten i polysilicon-demand over lengre tid.

Samtidig unnlater Bertheussen å skille mellom PolySi og MonoSi. Hvor relevant er det at vi har enore mengder med 6N solar grade polysilicon i Kina dersom industrien har behov for 9N-10N polysilicon fremover??? Jada, vi kan produsere uendilig mye billig modulskvip på 13-14 % effektivitet. Men industrien er opptatt av å karre seg over 20 % som standard i fremtiden. Da kan man ikke bruke 6N polysilikon. En ting er da å telle totalt hvor mye polysilikon som produserer i verden... men mest relevant er hvor mye og hvem som produserer 9N-11N! Og til hvilke cash-cost kan de ulike aktørene produsere 9N+?

Da er det godt å vite at INGEN fabrikker i verden klarer dette bedre enn Yulin. Og kun en fabrikk i verden klarer dette bedre en Moses Lake - nemlig Yulin. At Daqo produserer en god del 6N-8N til lav kostnad med å jukse litt i regnskapsbøkene sine er en annen sak. Også Daqo øker sin satsning på 9N som koster mer å produsere. Med Siemens må den kinesiske stat subsidiere slik produksjon. Med FBR ligger vi under 10 $/kg på rent kapitalistisk grunnlag.


Det som er morro med analytikere er at de altid er populister. De endrer meninger i takt med humøret på OSE. Når ting går dårlig står de i kø for å nedgradere, og når ting går bedre begynner de å oppgradere. Merk at aksjekursen holdt seg ved 1,50 en god stund før avklaring omkring refinansiering. Etter refinansieringen har ikke aksjen sett noen oppgang. Da har vi en av to muligheter (1) hele markedet visste utmerket godt og var trygge på refinansieringen før det skjedde... hvilket alle bevis tilsier ikke er sant... eller (2) markedet har ikke priset inn en refinansiering men baserer seg forsatt på en aksjeutvikling som tar utgangspunkt i teknisk analyse på utdaterte tall fra i fjor og året før der... hvilket traderne daglig beviser. Så skal vi vel heller ikke legge under en stol at Trumps twitter-feed er største årsak til at de fleste aksjer eventuelt faller nå om dagen. Hans utspill forandrer neppe omsetningen og EBITDA-marginen for REC i 2018 og er dermed ganske så irrelevant!

Så er det slik at Moses Lake er i break-even i 2017 og har et vekstpotensiale som ligger i at produksjonen da gikk på 50 % med en ASP som lå under 12 $/kg. Salgsvolum var omtrent stabilt både i 2016 og 2017 totalt sett. Da har vi tre variabler som kan genere vekst for Moses Lake i fremtiden (1) de kan øke salgsvolum, (2) de kan øke ASP og (3) de kan øke produksjon. Dette fører til økt omsetning, økt EBITDA-overskudd og lavere cash-cost. Moses Lake er dermed et vekst-case.

En handelskrig er positivt for oss fordi den kan trigge en "polysilicon trade war resolution". Men å bruke dette som argument er lite forsvarlig. REC må legge til grunn at Moses Lake skal ha 57 % tariff i overskuelig fremtid. Dersom tariffen fjernes eller reduseres av kineserne, vil det være en ekstraordinær bonus som gjør at Moses Lake over natten kan selge mer enn de klarer å produsere på 100 %. Men det er ikke det vi skal basere oss på! Og erfaringen innen solar er at en krise erstattes like fort av en annen. REC har klart seg bra med å være innovative i solar-krigene. Det vil alltid være solar-kriger i industrien. Det har alltid vært det. 57 % tariffen er kun en urettferdig handelshindring som REC må lære å omgå.

Og når Bertheussen bruker ordet "unlikely" for at 2018 kan bli et shortage year... for det første glemmer Bertheussen at det er Yulin som representerer mye av kapasitetsveksten i Kina i 2018. Det er da en fordel for oss. Vi skal da ikke bruke vår egen kapasitet i mot oss selv. Hans logikk omkring diamond wafer cutters er ikke fornuftig da det må medføre en begrensning i wafer-output for å bli sant. Kineserne øker kapasitet på 6N-8N ja... de anstrenger seg hardt på 9N... men de kan ikke tilby noe for MonoSi-veksten som nå kommer. Så hvorfor differensierer ikke Bertheussen??? Her blandes epler, bananer og pærer til kategorien frukt... ja vi får ikke noe shortage på frukt... men vi kan fint få shortage på epler og banener! Ordet unlikely er ikke så unlikely... prognosene nå taler for at installasjonene i 2018 vil kreve omtrent 100 % utilization rate fra industrien på main case.

Og hvorfor nevner Bertheussen kun supply av polysilicon uten å behandle kapasitetsveksten innen wafer??? Er den ikke-eksisterende??? GCL bygger 20 GW ingot-fabrikk!!! LONGI!!!....

Og har Bertheussen fulgt med på importen av polysilikon til Kina??? Den er på rekordnivå. I September i 2017 ble det satt ny totalrekord, mens januar i 2018 var en solid vekst fra januar 2017. Skal analytikeren få rett må vi jo se en nedgang i important av polysilikon, ikke nye rekorder i stadig økende import. Og om vi legger til grunn at kineserne produserer mer og dermed trenger mindre import... hvem blir rammet??? Wacker og OCI! Kina har et enormt behov for import av polysilikon, spesielt av høyere grader enn 6N-8N. Kanskje ikke så rart at Kina nå avvikler poly-tariffen mot EU fordi de faktisk trenger alt de kan få fra Wacker Tyskland.

Jeg savner en bredere og mer konsekvensanalytisk analyse. Det blir for ensidig og overfladisk, med noen punsjlinjer som egentlig blir selvmotsigende. Skal man snakke om underliggende verdier og det fundamentale på den ene siden eller er det supply/demand og EBITDA på den andre... eller er det tradere og teknisk analyse... eller er det Trump... man kan ikke bare ha cherry-picking med litt her og der.

Hva er 2018e for Bertheussen for RECs tall??? Det er jo det som betyr noe, da alt annet er irrelevant.

Anton,
Du går får langt inn i materien.
Jeg synes det er bull når disse analytikerne faktisk ser for seg en oppside på 70%. Fra dagens nivå. Det er ett tegn på at glødehodene begynner å se kurser som går nordover... man ser det på short siden også ett tegn på bedre tider..
Bull signal sterkt:-)

@spanjolen

Hva Bertheussen konkluderer med til slutt er av liten betydning om problemstillingen og argumentasjonen har vesentlige mangler.

At han er bull(shit) til aksjen er underordnet.

Bertheussen er Norges eneste analytiker som kan skrive en analyse om REC per i dag... men kvaliteten kunne vært så mye mye bedre.

Jeg vil heller ha en ekstremt god analyse som dømmer REC nord og ned, enn en mindre god analyse som skal hausse kursen opp. Oppgang skal ha substans i fakta, mens nedgang kan komme på følelser.


Og ja... alle tekniske tradere vil sakte men sikkert bli mer bull til REC-aksjen når pilene peker oppover. Og et stykke ut i det kommer analtykerne som skal tjene penger på optimismen. Om en stund må jeg baisse slik at dette ikke blir en luftballong igjen ;p

Og det kan fint stå 2,40 på nåla uten at REC er overpriset av den grunn. Den gangen vi kommer dit, vil kursmålene ha blitt oppgradert ytterligere. Alt under 1,50 er ekstrem shorter-territorium på den mest røde delen av skalaen. Før var det utenkelig for enhver seriøs aktør at aksjekursen i det hele tatt skulle under 2,00 NOK! Nå er det utenkelig for mange at den skal over 1,00 NOK! Mange har derfor høydeskrekk på 1,50. Hvordan folk oppfatter en aksjekurs er svært subjektivt og tilfeldig - det er sjelden en rasjonell tanke omkring verdsettelsen. De fleste er utelukkende opptatt av å tjene noen lapper her og der på kurssvigninger.
Redigert 12.04.2018 kl 10:33 Du må logge inn for å svare
Solerbra
12.04.2018 kl 10:29 8346

Flott at du gir oss vesentlig mer opplysende analyser enn det Bertheussen og øvrige alalytikere klarer å levere. En kan jo av og til lure på kriteriene for å kalles ekspert på noe. Burde innført fagbrev.
orhaugen
12.04.2018 kl 10:31 8319

Takk, AB for dine grundige analyser!
Alle øvrige analytiker kan egentlig holde kjeft, når en ser hva de kommer opp med.
De evner ikke å se fremover. Det samme gjelder IEA, ligger alltids etter når det gjelder veksten innen solenergi.

Får å si det på en annen måte. Det er ingen analyse. Det er ingen tallfremleggelse, som bekreftet statements. Det er en fredags lunch vurdering det det blir synset litt. Da er de store trendene som blir drøftet over kaffen.
Jeg ser at de ikke nevner
Betaling’s forpliktelser
Salg av assets
Usikkerhet rundt JV
Fallende priser

Det jeg ser at det er krefter som ikke vil ha kursen over 1.55.
Kommer man over dette nivået er det lite motstand oppover.
Men forskjellen denne gangen er at de tekniske underliggende signalene indikerer opp. Tidligere har kursen gått for raskt opp til Emi nivå. Da blir det lettere å manipulere kursen ned igjen.

For å si det på en annen måte. Selv om kursen skulle falle ned til MA50 så er dette ikke ett fare tegn. Kan være man skal teste rundt 1.3 - 1.35 men da blir det en bunn. Ikke som tidligere da det var bunnløst
Redigert 12.04.2018 kl 10:39 Du må logge inn for å svare

Hvis vi snur på det så er det jo amatørmessig at Kepler oppgradere fra 1,30 til 1,50 over 6 måneder etter at 1,50 ble hovedtema i aksjen. Poenget med en analyse er å ligge 6-12 måneder i forkant. Dagens analyse fra Kepler var jo utdatert allerede i januar i år. Den bidrar ikke med noe som helst for hvordan verden ser ut om 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder.

Tror folk vi skal være ved 1,50 for alltid??? Dere har to veier å gå... det er enten ned mot 1,00 eller opp mot 2,00... så kan dere velge selv hva dere tror er mest sannsynlig.

Og stadige henvisninger til TA viser bare hvor utdaterte traderne er. Dere følger ikke med i timen. Dere er mer opptatt av snøen som falt i fjor og hvordan den la seg på bakken enn hvordan høsten og vinteren ser ut mot slutten av året. Aksjer handler om fremtiden, ikke fortiden. Vi skal ikke basere en aksjekurs basert på hva som skjedde for 200 dager siden.
Redigert 12.04.2018 kl 10:55 Du må logge inn for å svare

He He Anton, skjønner poenget men mennesket liker av natur å følge mønstre. Når du setter deg på en restaurant ved hjørne bordet med utsikt mot parken for første gang så vil du ubevisst søke samme bord neste gang du kommer til restauranten:-)

Det virker som om Bertheussen også er under press for å stoppe en REC-oppgang.
Hvor kommer dette presset fra? Man gjør seg sine tanker.
Det er bare å sitte rolig.
Takk til AB og JbG for mye og grundig informasjon.

Er jo noen mill aksjer som snart skal tilbakeleveres..

@spanjol

Ja, folk følger mønstre. De fleste følger også andre (submissive).
Jeg følger også mønstre... jeg planlegger ting 10 år før det skjer... jeg er skikkelig konsekvensanalytisk.


Nå er aksjekursen 1,437 NOK på relativt lavt volum. Da kan man lure på hvofor vi hadde høyt volum opp mot 1,55 for et par dager siden. Vi har gått to dager fremover i tid nå og ting har da blitt to dager bedre for REC. Men for tradere som følger Trump så har det tilsynelatende blitt to dager dårligere. Snittet denne uken ligger stadig i underkant av 1,507. Det betyr at tradere nå bør hamstre på 1,43 fordi vi snart skal over 1,50 igjen. Hvorfor noen i det hele tatt lar seg friste til å selge på 1,43 er merkverdig. Hvorfor solgte de ikke på 1,55??? Ikke akkurat skarpeste knivene i skuffen som handler nå da! Hvem er smartest? Kjøper eller selger på 1,43???

Marshall ligger på lurer for å forsøke å skape fall i aksjen med små volum.
For ja, kursen faller mye på små poster... det er følgelig mer illusjon enn virkelighet.

Om du har 10 transaksjoner hvor 9 handlet til 10 kroner og 1 handlet til slutt på 1 kroner... så blir sluttkursen 1 kr. Men 9 av 10 handlet til 10 kr og snittet var 9,1. I fremtiden er det lite sannsynlig at mesteparten av handelen vil være på 1 krone. Men det er dette dere følger - hva sistemann gjorde!


Jeg forventer nå, om dere er seriøse.... at dere legger ut alle aksjene deres for salg til 1,43 slik at vi får en omsetning på 50-100 mill idag.
Så er det bortkastet tid å snakke kursen over 1,50 igjen og mer hensiktmessig å snakke den under 1,30... dette er tross alt kynisk krigføring! Hvem er vinnere og hvem er tapere! Det er ihvertfall ikke jeg som taper uansett hvilken vei dere velger å gå på intradag.
Redigert 12.04.2018 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
orhaugen
12.04.2018 kl 11:27 8404

Da er vi 12 øre ned fra toppen på 1,55 i går. For de ( inkludert meg selv) som trodde vi var ferdige med dette fjaset, så er vi altså ikke det. De har fremdeles masse volum å leke seg med. Her driter de i fremtidsutsikter, finansiering på plass+++.
En får komme seg ut i sola og slutte å følge med på kursutviklingen. Ha en fin dag!

orhaugen

Det er amatørmessig å bevege seg ned 0,12 øre på rent teknisk spill. Men så er da også de fleste tradere amatører.


OSE er alt annet enn en seriøs markedsplass for aksjer hvor formålet er at aksjeselskaper skal ha tilgang til kapitalmarkedet. OSE har mer karakteristikk av å være et casino for alkoholiserte daytradere som følger med på Fox News på kveldene og abonnerer på Trump-twittere.
Redigert 12.04.2018 kl 11:39 Du må logge inn for å svare

Hole on the sky ! Labber ut i solen og tar meg en kebab
Green4y
12.04.2018 kl 11:41 8266

AntonBerg: ulikt synspunkt der men det er lov.

jeg er også tungt inne i olja om dagen i øresaksjene og da må det trades i rec. 12 øre her og 12 øre der.......

Vel om jeg selger 500k aksjer til 1,55 og kjøper dem tilbake til 1,43 så er det 0,12 eller 60,000 der. Når kursen returnerer til 1,55 så har man 60,000 til...

At folk selger på 1,43... vel da må jo kursen falle til 1,31... nå er jo alle som solgte på 1,55 fristet til å kjøpe på 1,43. Og det er jo kun et begrenset antall med trader-aksjer som er tilgjengelig på frem-og-tilbake-leken... jeg eier jo stadig mer av de aksjene som tilhørte noen andre før.

Jeg vet også at jeg i løpet av 2018 vil ha hyppige anledninger til å selge aksjer til 1,55+ så følgelig kan jeg kjøpe alt under (om jeg vil).


Selg på 1,43 greeny!!! Du har overbevist meg om at jeg ikke bør betale deg et rødt øre mer enn det i løpet av de neste 14 dagene... så lang tid klarer ikke du å eie en aksje! ;)
Redigert 12.04.2018 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
Tom Tank
12.04.2018 kl 11:58 8128

Jeg solgte 50 % i går på snitt 1,524.
Kjøper jeg igjen like mange nå så sparer jeg 78.000,-.
Akkurat det trodde jeg ikke på da jeg solgte, men nøyer jeg med å «kuppe» halvparten så mange i dag, i tilfelle storpolitikken drar denne enda lenger ned.

Da sier vi 1,31 neste! Det betyr at alle de tradere som nå kjøpte seg inn på 1,43 og håpet på en raskt retur til 1,55 heller får et tap på 0,12. Det liker jeg smaken av.

Det som er litt morro er at tekniske tradere selger på 1,55 og mener aksjer dermed ikke er verdt 1,55... så lar de den falle til 1,43 og mener det er mer riktig kurs (i øyeblikkets stund) hvor de kjøper seg inn igjen og så endrer mening til at kursen bør opp til 1,55 hvorpå de vil selge igjen og gjenta hele prosessen enda en gang.

Det florerer av 15k og 5K poster i dag.

Tradere er de som har minst kunnskap om aksjen.
Tom Tank
12.04.2018 kl 12:45 7861

Til mitt forsvar:
- hadde ikke solgt en aksje siden november 2016 (inntil i går)
- sitter fremdeles med 750K Rec-aksjer
- plukket jevnt og trutt hver gang vi har vært under krona
- frigjorde noe kapital etter råd fra megleren min, og plasserte dette i Nano, men skulle valgte Norwegian :-)
Solerbra
12.04.2018 kl 13:16 7760

Jeg ser på slike analyser og synsing generelt som ren markedsmanipulasjon, og dessverre virker det jo. Rec informerer 4 ganger i året om både stoda i eget hus og om synspunkter på markedet. Jeg tror de vet mer enn Bertheussen og co., og forholder meg til det.
Green4y
12.04.2018 kl 13:31 7715

AntonBerg: respekt for dine synspunkter og jeg mener jo at du er den beste her inne og jeg baser ofte mine trades på dine synspkt. Men vi to har ulik trades strategi i den grad du trader da. Har vel vurdert deg som long i REC. Jeg er ofte inn og ut i REC og det passer meg best. Og det ser ut til å bli en fine reise også i 2018.

Snakkes


-------------
Selg på 1,43 greeny!!! Du har overbevist meg om at jeg ikke bør betale deg et rødt øre mer enn det i løpet av de neste 14 dagene... så lang tid klarer ikke du å eie en aksje! ;)

Det er flere her inne som både kan mer om REC og har tilgang til mer informasjon omkring REC enn det Bertheussen demonstrerer i sin analyse.

Jeg liker Bertheussen, så det er ikke meningen å være hard mot han. Min kommentar er ment som konstruktiv kritikk på hva han kan gjøre for å lage en bedre analyse.

En analyse teller 0,0000001 % i min helhetsvurdering uavhengig av hvem som kommer med den. En sjelden gang står det en linje eller to jeg ikke har tenkt på selv og da har analysen klart en økt nytteverdi. Utover det så er det kundene til Kepler som betaler for å få analyser så de må jo koke noe sammen for at de skal tjene penger på sine kunder hvert kvartal. For meglerhus og analysehus er det kvartalsrapporten til selskapet som er det viktigiste, ikke hva investeringsproduktene egentlig handler om. Kepler skal ha maks EBITDA-overskudd hvert kvartal akkurat som REC søker å ha det.

Det finnes like mange oppfatninger om aksjer generelt og REC spesielt som det finnes folk som trader på OSE og REC-aksjen. Her finner vi ekstremt smarte folk... både langsiktige og kortsiktige... og vi finner ikke fullt så smarte... og alle utgjør "markedet" - et herlig kaos og sammensurium av ulike oppfatninger som danner et gyldent snitt der kjøper og selger møtes.


..........................................

@greeny

Du er en daytrader som utelukkende er opptatt av kursavik på intradag. Du gir totalt blanke i at aksjen heter REC og du aner neppe hva polysilikon er og hva det brukes til (for å sette det på spissen). Det er heller ikke relevant for om du skal lykkes i å tjene på din 50/50 bet i løpet av intradag. Noen ganger har du kanskje to-tre dager eller hele uka som playingfield og bruker TA for å forsøke å navigere hva som er mest sannsynlig og best taktikk og strategi for deg.

Du kjører hyppige transaksjoner til høy risiko. Du vinner litt og har strike i perioder... og så taper du og går på en smell...

Jeg er long... jeg gjør ting på en helt annen måte. Jeg tjener penger på tradere.
Redigert 12.04.2018 kl 13:46 Du må logge inn for å svare

Green4y,

That AB is long in REC is a seriously wrong assumption; this guy is working you all up nicely, giving you the impression of him sitting long in REC but trading it as hell at the same time.

It wouldn't surprise me if that f**ker was the meanest shorter in the neighborhood!
Redigert 12.04.2018 kl 13:44 Du må logge inn for å svare

Herlige Hegnar .. skriver nå om REC smell på 4 %.. hvor har Hegnar vært siste måned ? Oppgang på både 5-6 og 7 % Ikke nevnt med et jævla ord .. Fy faen for en møkka gjeng !
Redigert 12.04.2018 kl 13:44 Du må logge inn for å svare
Green4y
12.04.2018 kl 13:44 7628

KevinDurant
I dag kl 13:41

Yupp, spot on. Alle vi har inne har en egen agenda og det er jo helt greit. Kevin: Jeg heter heller ikke Green i virkeligheten :-) det er bare et nick :-)
Solerbra
12.04.2018 kl 13:45 7610

A proposisjonen analyser. Hva skal vi si og mene om Invettech som denne uken mente Gjensidige utløste salgsignal (TA) etter kraftig nedgang, selv om mesteparten av nedgangen altså var justering for utbytte. Er det seriøst?

KevinDurant
I dag kl 13:41
52
Del
Rapportér
Green4y,

That AB is long in REC is a seriously wrong assumption; this guy is working you all up nicely, giving you the impression of him sitting long in REC but trading it as hell at the same time.

It wouldn't surprise me if that f**ker was the meanest shorter in the neighborhood!

............................

Vel vi kan jo gi Keven rett i ihvertfall en påstand her... jeg er meanest!


.........................

Kongkveite

Blir det noen flere ulv av at Hegnar roper "ulv, ulv!"??? Og er ulv farlig for oss?

Det handler om å genere kjøpsmuligheter på folk som tror de må selge. Det er psykologi.
Redigert 12.04.2018 kl 14:09 Du må logge inn for å svare

Regjeringen har gjeninnført jakt på ulv ,, kanskje de oxå skulle innført det på de som roper ? Skal spørre Trump om han ikke kan sende en av sine nye , smarte så vi får vekk litt støy.
Redigert 12.04.2018 kl 14:19 Du må logge inn for å svare

En analytiker må jo nødvendigvis fatte seg i korthet. Men jeg synes at Bertheussen har vært noe på etterskudd i sin analyse. Det virker heller som om han forsøker å begrunne kursutvikling i ettertid. Slik sett er analysen kun av historisk interesse.

Ad hans påstander om at det er fjernt fra knapphet på polysilisium, er jo dette en sannhet med modifikasjoner. Med toll er fenomenet mer sammensatt. Det er jo en grunn til at polypris er under «re-investment level». Noen skribenter påsto i sin tid at polyprisen skulle returnere til $25. Noe annet var «utenkelig».

Jeg vil si meg uenig i at DWC bidrar til redusert polybehov, for det reduserer prisen på wafere og følgelig PV-moduler. Dette øker igjen forbruket av PV-moduler. Med kun den gamle slurry-metoden, ville moduler ha vært dyrere og følgelig etterspørselen etter poly vært mindre. En analytiker som har fulgt bransjen i flere år, burde ha innsett det. Men det passet kanskje ikke oppdragsgiver at han skrev det slik?

Nylig utga bransjeanalytikere rapporter som varslet vekst i PV-installasjonen i 2018 likevel. Veksten er vel såpass at det vil legge press på polytilgangen. Og en av de som faktisk bidrar til økt produksjonskapasitet denne gangen er REC gjennom Yulin-JV. Kepler kunne like gjerne ha nevnt at REC har vært «utsolgt» for billig-poly siden de solgte ned sitt varelager i fjor. Noe som mest sannsynlig vil vise seg som betydelig %-vis økning av ASP for Q1 i 2018.

Bertheussen bommer ved at han unnlater å nevne Semi og silangassproduksjon bortsett fra en moderat revaluering av anleggene i Butte. Inntjeningen fra Semi vil øke markant framover, og bli en melkeku som silansalget.

Det er jo merkelig at gang på gang ser folk (også dere her i forumet!) på REC nesten kun som en mainstream polysilisiumsprodusent for PV-applikasjoner. REC Silicon er jo heller en spesialproduktleverandør til PV-industrien (granulert poly og silangass), i tillegg til underleverandør til displayindustrien (gasser) samt spesialsilisium til halvlederindustrien (Semi-poly, gasser). De er på ingen måter leverandør av mainsteam produkter (kanskje bortsett fra den lille rest av Siemens solar grade silisium. Dessuten besitter selskapet IP som like gjerne kan tjene som en joker i det hele.
Redigert 12.04.2018 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
MCAP123
12.04.2018 kl 14:20 7488

10 handledager til Q1. At det blir positiv cashflow veit vi , men meget spent på de ting du drøftet i ditt innlegg JBG økt ASP poly og økte inntekter Butte semi/gass.
Redigert 12.04.2018 kl 14:29 Du må logge inn for å svare

AB,

You have more insight in the solar industry, I'll give you that. But everything else about you is false; you sell when you encourage others to buy, and buy when you ask them to sell.

I have tried many strategies in REC myself, and I have found out that I make more cash when I trade it or stay long for short periods (max couple of days), pretty much the opposite of what you suggest.

I do hope people do not make the mistake of taking your advice for granted here, because they are just bullshit ;-)
Redigert 12.04.2018 kl 14:28 Du må logge inn for å svare

Har ikke onkel JUM 50M aksjer på utlån som snart skal kalles hjem ?

Enig, MCAP123. Q1 blir spennende! Og slår mine kalkyler til, så blir det det beste kvartalet på tre år (EBITDA-%). Men jeg har jo tatt feil noen ganger jeg også!

Tror ikke Semi vil vise seg med det aller beste resultatet ennå. Produksjonen øker, men det kan bli større fremover. Og så spørs det om konkurrenten har skrudd ned silanprisen ytterligere som de gjorde ved forrige årsskifte.
MCAP123
12.04.2018 kl 14:38 7419

Takk for bra innlegg JBG. Ses på generalforsamlingen :-)

@JBG

Må du ikke sette forventningene for høyt. Jeg tror du kan regne med positiv EBITDA og cash-generering, men bør være varsom med å sette lista for dette for høyt.

Første halvdel av 1Q18 gikk sånn passe bra og fra 4Q-presentasjonen fikk vi da også en løsoppdatering om hvordan verden så ut da. Så hadde vi en (forventet) svakere utvikling i februar/mars spesielt pga kinesisk nyttår og sesongvariasjoner. Tatt dette i betraktning får man et helt greit driftskvartal.

Så får vi håpe at omsetningen og EBITDA-margin er noe høyere i 1Q18 enn de var i 1Q17 om vi skal få fire gode rundetider i 2018.

Det er usikkert dette kvartalet fordi salg av FBR-granules til spotpris kan være noe svakere med litt inventory build med mindre salg i andre halvdel av kvartalet. Motsatt kan silane og siemens trekke opp. Når vi har sesongvarisjoner for poly så er det også bedre at REC bygger litt inventory i 1Q dersom man kan selge dette volumet senere på året til bedre ASP. Det er totaltallene for 2018 som til slutt blir viktig, ikke prioriteringen innenfor det enkelte kvartal. REC har begrenset med FRB-produksjonskapasitet og planlegger ikke å øke kapasiteten i 2018, så da må man få mest mulig ut av den produksjonen og varelagret man har i år.

2017
> EBITDA of $19.8 million (7.3% margin)
• Compared to 2016 EBITDA Loss of $30.8 million

REC har altså hatt en kraftig forbedring fra 2016 til 2017 (som traderne ikke har observert). For 2018 handler det om å slå 19,8 MUSD med ytterligere økning. Dersom REC har en margin på over 7,3 % i 1Q18 så ligger man over snittet. I 1Q17 hadde REC revenues på 57,5 MUSD og EBITDA på 4,6 MUSD (8,0 %). Dette har litt med den interne mixen av produkter å gjøre. Vi ønsker å se 1Q18 vokse på dette.

Ha moderate forventninger og bli heller positivt overrasket til 1Q18.


...........................

Se nå er traderne voldsomt optimistisk igjen med rally fra 1,42 til 1,456 etter at de var voldsomt pessimistiske med krakk fra 1,483 til 1,42 tidligere på dagen. Schizofrene tradere.
Redigert 12.04.2018 kl 15:08 Du må logge inn for å svare

Ja, den er grei, Anton. Bedre å bli positivt overrasket.

Jeg nevner bare som en kuriositet at GlobalWafer hadde en omsetningsøkning på hele 31 % i Q1. Displayindustrien går i jevn tralt. Og at granulertkundene til REC blir sulteforet på poly nettopp for at REC Silicon ønsker å bygge opp polylageret noe (oppnå økt ASP).

Short har vel fått en overraskelse i Nas i dag så kanskje de har fått noe og tenke på

Jeg tror NAS-nyheten var en reell nesestyver for mange shortere i dag. Det viser hvor risikabelt det er når mange går short. Shorting er for ekstremistene! Likevel er det mange som tror at det er en normalitet. Det er feil.

Også REC er en yndet objekt for shorterne, så dette bør vise ytterligere for REC'ere at man har intet å frykte fra at det finnes noen shortere i REC-aksjen som kan mindre om aksjen enn folk flest. Marshall trader på folks humør som i lang tid har vært negativt. Så lenge vi passer på å teppebombe forumet med noen negative gloser her og der så vil Marshall gå feil.

Husk også at REC ikke har noe forsvar mot oppkjøp. Dersom det kommer et bud og det er et bra bud så vil selskapet trolig bli solgt på dagen. Polyindustrien er i konsolidering omkring både kapasitet og teknologi, og REC har attraktiv teknologi og kapasitet å tilby en oppkjøper. Styret er også positive til å behandle eventuelle bud. Det er også interessenter omkring Butte.

Har man en aksje som har mye underliggende verdi er det dumt og selge seg short.

Bud kommer imorgen fra kinamann! helt sant :-)
Redigert 12.04.2018 kl 15:40 Du må logge inn for å svare