Opp


Med økt laksepris, økt eksport og en nylig avtale med Huamer og RT-Mart Group så sier dette opp for salmar