3 gode grunner for kjøp


1. MONOPOL på teknologi
2. UBEGRENSEDE bruksområder
3. ENORMT POTENSIALE innenfor disse bruksområdene

DIREKTØREN UTTALER PÅ NRK I 2017: "NOEN FÅ PROSENT MARKEDSANDELER VIL GI FLERE MILLIARDER I OMSETNING FOR POLIGHT"

02:34

https://www.nrk.no/video/PS*clip/17c47d79-5ce4-45bc-847d-795ce495bcca?fbclid=IwAR3YH7KSClJXRAPz6kuyJiG1mAHUKwXBSIyvFFR7Q3M5pv_q8BKHHvwfs04

------------------------------------------
I tillegg er produkter allerede introdusert og testet hos kameraprodusenter gjennom flere år. Produkter klar for masseproduksjon. Alle linsestørrelser er tilpasset alle kameraer som finnes i dag på alle typer mobiltelefoner.

NB: LINSENE LEGGES BARE UTENPÅ EKSITERENDE KAMERA. LINSENE ER TILPASSET ALLE MODULER TIL DE SOM INTEGRERER KAMERA I DAG. DET VIL DERFOR ALDRI VÆRE AKTUELT Å TA BORT EKSISTERENDE KAMERAER. LINSENE FESTES UTENPÅ. SE DENNE: FRA

01.40

https://www.nrk.no/video/PS*clip/17c47d79-5ce4-45bc-847d-795ce495bcca?fbclid=IwAR3YH7KSClJXRAPz6kuyJiG1mAHUKwXBSIyvFFR7Q3M5pv_q8BKHHvwfs04


ENKELT OG GENIALT. HADDE ALLEREDE BEGYNT Å JOBBE MOT MOBILKAMERAPRODUSENTER I 2017..SPÅR MANGE MIILLARDER PÅ NOEN MOBILE ENHETER. DETTE ER BARE HELT SYKT BRA:)

-----------------------------------------------

PoLight has developed a new autofocus lens which "replicates" the human eye for use in mobile devices and other applications with integrated cameras. PoLight's TLens is ready for introduction in the smartphone camera module market, offering considerable benefits such as extremely fast focus, compact xy-dimension (i.e. small footprint), no magnetic interference, low power consumption and constant field of view. poLight is based in Horten, Norway, with offices in Finland, France and China and representation in Taiwan and Korea.

OVERSATT:


PoLight har utviklet et nytt autofokusobjektiv som "replikerer" det menneskelige øyet for bruk i MOBILE enheter og andre applikasjoner med INTEGRERTE kameraer. PoLights TLens er klare for introduksjon i markedet for SMARTTELEFONKAMERAER , og tilbyr betydelige FORDLER som ekstremt RASKT fokus, kompakt xy-dimensjon (dvs. LITE fotavtrykk), INGEN magnetisk interferens, LAVT strømforbruk og KONSTANT synsfelt. PoLight er basert i Horten, Norge, med kontorer i FINLAND, FRANKRIKE og KINA og representasjon i TAIWAN og KOREA.

----------------------Progress made on three projects which may lead to design-win in late 2019 or first half 2020 related to smartphone, wearable and barcode
All-time-high deliveries of TLens and ASIC drivers in the second quarter of 2019
First TLens purchase order received for Product Verification Testing (PVT) for a wearable device
TLens and drivers shipped to support potential customer projects at various stages of maturity

“We are very pleased to see continued inbound interest for our TLens technology, representing a widening range of applications for both mass-market consumer products and high-end industrial solutions. Going forward, we will continue to market more actively towards these segments as they represent an attractive diversification of our customer base along-side the position we are building in the smartphone segment. Design-win candidates are maturing and support increased confidence in commercialisation of our TLens technology,” said Øyvind Isaksen, the CEO of poLight.

On 15 August, poLight received a purchase order for 33,320 units of TLens Silver and 30,000 ASIC drivers related to a specific wearable project. The units will be used for Product Verification Test (PVT) and potential initial mass production (MP) related to a planned product release.

OVERSETTELSE:

FREMGANG med TRE prosjekter som kan føre til DESIGN-VINN i slutten av 2019 eller første halvår 2020 relatert til SMARTTELEFON, bærbar og strekkode
Hele tiden høye leveranser av TLens og ASIC sjåfører i andre kvartal 2019
Første innkjøpsordre for TLens mottatt for produktverifiseringstesting (PVT) for en bærbar enhet
TLens og drivere ble sendt for å støtte potensielle kundeprosjekter i forskjellige modningsstadier

"Vi er veldig glade for å se fortsatt inngående interesse for TLens-teknologien, som representerer et bredt spekter av bruksområder for både massemarkedsforbrukerprodukter og avanserte industrielle løsninger. Fremover vil vi fortsette å markedsføre mer aktivt mot disse segmentene ettersom de representerer en attraktiv diversifisering av kundebasen vår langs siden posisjonen vi bygger i smarttelefonsegmentet. Design-vinn kandidater modnes og støtter økt tillit til kommersialisering av TLens-teknologien, sier Øyvind Isaksen, administrerende direktør i poLight.

15. august mottok poLight en innkjøpsordre for 33.320 enheter av TLens Silver og 30.000 ASIC-drivere relatert til et spesifikt bærbart prosjekt. Enhetene vil bli brukt til produktverifiseringstest (PVT) og potensiell initial masseproduksjon (MP) relatert til en planlagt produktutgivelse.

----------------------------------------------

Investor Highlights
Innovative product offering built on unique and patented technology, outcompeting today’s traditional autofocus products for smartphone cameras
Unique position to benefit from favourable market trends such as demand for increased screen-to-body ratio and front cameras with autofocus
Several on-going proof-of-concept projects with tier 1 & 2 camera module- and mobile phone vendors
Additional strong interest from the other application areas, e.g. from barcode vendors resulting in already initiated proof-of-concept projects and companies evaluating the TLens for use in next generation augmented reality products
Organisational set-up with local presence in key customer markets and a management team with extensive industry experience
Latest Quarterly Results


OVERSETTELSE:

Investor høydepunkter
Innovativt produkttilbud bygget på unik og patentert teknologi, og konkurrerer med dagens tradisjonelle autofokusprodukter for SMARTTELEFONKAMERAER
UNIK posisjon å dra fordel av gunstige markedstrender som etterspørsel etter ØKT skjerm-til-kropp-forhold og frontkameraer med autofokus
Flere pågående proof-of-concept-prosjekter med 1 & 2 leverandører av kameramoduler og MOBILTELEFONER
Ytterligere STERK interesse fra de andre bruksområdene, f.eks. fra strekkodeleverandører som resulterer i allerede igangsatte proof-of-concept-prosjekter og selskaper som evaluerer TLene for bruk i neste generasjons REALITY-produkter(google briller-https://www.tek.no/artikler/na-kan-du-kjope-de-nye-google-glass-brillene/398738)(https://www.tu.no/artikler/bygger-juletraer-med-hologrammer/438125)(https://www.aakp.no/aakp/aktuelt/nyheter/testet-vr-simulering/)
Organisasjonsoppsett med lokal tilstedeværelse i viktige kundemarkeder og et lederteam med omfattende bransjeerfaring

Redigert 08.09.2019 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
merida1
05.09.2019 kl 14:40 2012

Var det ikke slik at noen fikk aksjer for 41 øre for en tid tilbake ?
rosgun
05.09.2019 kl 14:54 2003

Tror du er i feil tråd. Du blander med Thinfilm nå
merida1
05.09.2019 kl 15:01 1997

Nei. Thinfilm har jeg ikke vært bort i på mange år. Jeg gravde litt i historikken til Polight. Tror det var ca 10 år siden. Etter at de var utskilt fra Ignis
P.S
Men nå er det ofte at større eiere får komme utrolig billig inn i mange selskaper, så en kan gremmes over hvordan småaksjonærer og andre må ta støyten hvis det skulle gå dårlig
Redigert 05.09.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
rosgun
05.09.2019 kl 15:48 1933

Såvidt meg bekjent kom de fleste inn på kr 50
pengex
05.09.2019 kl 18:02 1852

Leser man meldinger på newsweb ser man fort at 47-49-50kr blir nevnt ofte.
Noen strike shares er nede i 18-27-35kr osv. Men kun for ansatte og små kvantum.
At verdien datt ned til 7kr er vel kun pga lite interesse. Men det er jo ganske vanlig for ukjente aksjer på ose.
Aega,afk,mgn......er slike selskap med god økonomi men lite blest på dette forumet.
pengex
05.09.2019 kl 23:08 1711

Dette var jo en oppstartsfase for polight og kan nesten ikke regnes med i det store. Siste emien var på 50nok for resten av aksjonærene.
Alliance har solgt seg bra ned da fra 1/4 av selskapet til under 5%.
Viking holder stand på 16,7%
stortank
05.09.2019 kl 23:19 1695

25 prosent av selskapet den gangen var verdt 10 millioner (altså ca 25 mill aksjer) så 100% var da ca 100 mill aksjer. Det har vært ytterligere emisjoner og selskapet har i dag totalt 8 mill aksjer. Så det har da vært en eller flere spleis. Så inngangen på 41 øre er nok reelt over 5 kr.
focuss
05.09.2019 kl 23:20 1695

Mener megleren satt IPO til å bli mellom 30 og 300 så endte de på 50. Det var før PoLight var kommet dit de er i dag.
pengex
05.09.2019 kl 23:30 1669

Ok, er egentlig ganske blank på selskapet og fisker etter info her. Har sett at caset er bra og investert deretter.
At viking ikke har redusert er jo ett kjempepluss. At nordnet er kommet så høyt opp på aksjonærlista ikke så bra.
provence
06.09.2019 kl 00:12 1623

Til info:
Nordnet Bank AB har ikke solgt under denne nedturen siden selskapet kom på børs. Antall aksjer har faktisk vært konstant. Et kryss i taket.

Hvem har solgt og ganske utrolig
Artic Funds PLC !! https://www.arctic.com/afm/no, er sannsynligvis helt ute nå .. presset kursen ned på disse lave nivåene for en uke siden.

Man kan gjerne spørre, dyktig håndtering på vegne av klienter som går for fond ?

Leste en annonse fra fondsselskaper, satser du på enkeltaksjer vil du tape .. haha ..

ok litt yrkesstolthet skal denne yrkesgruppen ha .. og litt gasje i tillegg for å forvalte kundene sine penger
Redigert 06.09.2019 kl 01:18 Du må logge inn for å svare
olsen
06.09.2019 kl 00:19 1614

Jeg var med på et par av poLights emisjoner i årene før børsnotering. Da aksjen ble notert til 50,- så var jeg totalt ca. 50% i minus på min opprinnelige investering.
olsen
06.09.2019 kl 00:29 1609

Før børsnoteringen ble det gjort en 1000:1 omvendt splitt, så de aksjene dere refererer til som 0,41 øre-aksjer kostet da 410,- pr. stk.
Det var i en del emisjoner over en del år et ganske uoversiktlig (for en enkel investor) emisjons-opplegg med preferanse A- og B-aksjer, samt tegningsretter i hver emisjon. Da dette ble forenklet ifbm. børsnoteringen, så ble det utstedt noe inn i helvete mye aksjer for å kompensere for dette. Hva Viking+Alliance & Co egentlig har som kostpris er umulig for utenforstående å vite.

Som en kuriositet vil jeg nevne, at jeg nok er den som har betalt mest for én poLight-aksje. I 2009 betalte jeg en poLight aksjonær 5,- for 1 aksje.
Det tilsvarer 5.000,- i dag. Det kan til og med ha vært 20,- som jeg betalte - husker ikke helt. Dette for å kunne stille på et aksjonærmøte og å se og ta på denne linsen, samt å få info om selskapets fremtid.
Redigert 06.09.2019 kl 00:51 Du må logge inn for å svare
rosgun
07.09.2019 kl 13:13 1448

Må bare si en ting. Nå har jeg gått gjennom samtlige webcast presentasjoner tilbake til 2016.

Mektig imponert over måten Polight jobberr på.

Nå har de hele 12 firmaer og produkter som er i utvikling i flere kategorier.

At de får Google warch og pixl4 er nå avgjort......i mine øyne.

Dette generer ca 100 mill i resultat......i 2020(salg i 2019, men penger i 2020).

Men folkens da har de igjen hele 10 andre produkter, og hele 4 i bars/scannere og som han sier. Det er ikke tvil om at alle de kommer, men når. Den første sier han i år på, dvs 2019......

Da er det faktisk 3 forskjellige produkter som kommer i år da.......

12-3=9 igjen for 2020... 9 stk og 3 (nats/scannere) vil komme helt sikkert. Mao 6 stk til som kan komme ila 2020.

Har sett at det tar ca 1-3 mnd mellom de forskjellige fasene mot DW......

Det ligger også en mobiltlf itil i pipelinen som er i annet stadie...

Tør vi snakke tall her egentlig?? Vi hadde 100 mill, og med garantert 6 til i 2020....:

Nærmer vi oss 200-300 mill i resultat for 2020???

Og hva kan vi vente oss for 2021? 2022?

Dette er bare helt fantastisk og ikke til å tro ......

Ingen konkurranse foreløpig, og hvem kan egentlig ta opp konkurransen pr idag ????


Redigert 07.09.2019 kl 13:29 Du må logge inn for å svare
provence
07.09.2019 kl 14:29 1420

Greit det. Nå må du ta runden rundt og be om unnskyldning for din framferd overfor øvrige debattanter .. din frenetiske holdning til dette caset bærer ikke frukter for meningutveklsinger .. alle kan tenke på egenhånd konstruktivt rundt dette ..
rosgun
07.09.2019 kl 15:20 1391

Bærer frukter?Her må man sette folk på plass og sette klare grenser i usakelig og provoserende svar på innlegg. Når folk slenger ut drittprat» uten engang å skjønne hvilken tråd de er på og fortsatt ikke vil forstå, da er det de som skal be om unnskyldning ikke jeg. Hvis noen føler seg støtt så si gjerne fra så skal jeg forklare hvorfor jeg har svart som jeg har gjort. Når folk kan argumentere og linke ril sine ytringer er jeg fornøyd. Fortsett med det så skal jeg også være fruktbar tilbake. Pissprat uten noensom helst begrunnelse avvises konstant. Da slipper vi å få en forsøplet og usakelig diskusjon.
Redigert 07.09.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
provence
07.09.2019 kl 15:27 1384

Okay, greit det. Jeg fikk en drittpakke fra deg i første møtet med deg. Jeg spurte meg selv, hva er dette for noe :-(
rosgun
07.09.2019 kl 15:52 1363

Ok, beklager det. Du virker normal når du fikk kjøpt deg inn igjen👍
provence
07.09.2019 kl 15:58 1355

Dette er din forestilling .. jeg har vektet meg ned og til en normaltilstand ut fra hva en vektig skal være .. fra store kjøp på 7,4kr
rosgun
07.09.2019 kl 16:26 1343

Jaja. Er mer opptatt av hvilket potensial som ligger her enn egentlig hva hver enkelt har for motiver og kjøper seg inn og ut på. Det som irriterer meg er nick som sprer løgn og usannheter uten et snev av argumenter og relevante linker. Alle klarer det, men fakta du kan refere til har mer slagkraft. Det håper jeg også du er enig i.
Redigert 07.09.2019 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
provence
07.09.2019 kl 16:34 1338

Jeg hadde aldri forestilt meg disse kjøpene på 7,4 skulle ta av så til de grader og mye ble solgt på 30 tallet.

Men saken er ikke pump and dump .. mye ligger her mtp. vanvittige oppturer i den nære framtid .. greit å ha litt krutt
provence
07.09.2019 kl 17:04 1315

Det andre elementet i min portefølje og litt cross talk er Medistim, har hatt tålmodighet med denne siden børsintro.. aksjen har steget 17x .. i tillegg startet utbytter fra regnskapsåret 2005 .. samlet nå 15,60kr .. inntjening i selskapet overgår alle tidligere resultater .. selskapet kommer med god sannsynlighet til å passere 100 mill+ ebit for 2019

Skal egentlig ikke tjene så mye mer penger nå :)
Redigert 07.09.2019 kl 17:05 Du må logge inn for å svare
rosgun
07.09.2019 kl 18:48 1269

Ja. Den er helt rå. Vil tro pol også kan bli en slik bunnsolid utbytteaksje ila 2020.

Medi viser jo at hvis man orker å sitte i ro i riktig aksje får man mangedobling. Mener at pol kan være en slik mulighet.( litt også som Fingerprint i starten)
Redigert 08.09.2019 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
rosgun
08.09.2019 kl 09:26 1162

Spennende å følge deg da som virker har satset på få aksjer, sittet long. Hva mener du potensielt Polight kan oppnå på kort og langsikt i verdi ?
Sydney
08.09.2019 kl 14:55 1054

Uten noen håndfaste kontrakter spår du 100 milli omsetning i 2020? Da skal det jammen komme kjapt utover høsten..
rosgun
08.09.2019 kl 16:46 997

100 millioner i nettoresultat er mine estimater for 2020.
Forutsatt at en linse koster ca 30 kr og de sitter igjen med 20% etter at alle utgifter er betalt, dvs ca kr 6 kr pr linse.
Dette tilsvarer et salg på ca 17 millioner linser i 2020.Omsetningen vil da komme opp i ca 510 millioner..

Camerawatch fra Google :7 mill
Pixel 4 fra Google: 10 mill

Det kan tyde på at disse produktene vil bli introdusert likt i 2019...........oktober / november.fra Google.
Camerawatch er i siste fase, så regner med det kommer en melding ila neste uke om at en mobil går til neste fase.(Dette for å rekke planlagt introduksjonen i okt/nov).

Da linsen er den samme og firmaet (google) er den samme skal man vel ikke se bort ifra at siste fase til kommunisert mobiltelefonen kan gå fortere enn om det skulle vært et annet merke/firma.

Her kan jo fordelingen bli annerledes, men ikke godt å¨si eksakt.
Google har tenkt å doble fra pixel 3, dvs totalt 10 mill totalt(fabrikk flyttet fra Kina til ny fabrikk i Taiwan)

polight har pr i dag en produksjonskapasitet på 2 millioner linser i måneden, så det vil stemme godt med at de kjører på for fullt og kan klare
24 millioner i året. Pr i dag har de 90% vellykkethet i produksjonen, så vi kan regne svinn på 10%, noe som totalt vil si at de klarer 21,6 millioner linser i 2020.
De har også uttalt at de har mange linser på lager, og man skal vel ikke se bort fra at de har skrudd opp produksjonen betraktelig etter forrige rekordordre.(Isaksen sa da at de neppe hadde bestilt over 20 000 sensorer om de ikke skulle gå for masseproduksjon i et senere stadiet.). For det vi vet kan de nå allerede produsere opp på max kapasitet i august-sept-nov-des, dvs at de kanskje allerede inne utgangen av 2019 har 8 millioner sensorer ferdig til Google watch og Pixel 4 for ikke å komme bakpå. Min teori er at det nå er full fart i produksjonen, og at den vil gå for fullt ut året og 2020..

Da har de fortsatt kapasitet til scannere som er regnet til noe lavere volum enn til smartklokker og mobiltelefoni. Så ca 4 millioner linser kan produseres til dette formålet og nye vareprøver til potensielle kunder.

Det ligger vel også i kortene at de må utvide kapasiteten ila 2020 for å kunne møte etterspørselen som vil komme i 2021, så her blir det fullt trøkk på flere områder.

Redigert 08.09.2019 kl 17:33 Du må logge inn for å svare
rosgun
08.09.2019 kl 17:11 982

Begrunnelse for at Polylight kommer i Pixel4:
Uttalelse etter messe i Barcelona i februar, dette er fra TU i mars med intervju :

https://www.tu.no/artikler/na-satser-nordmennene-bade-pa-smartklokker-og-ar/459386?key=huP3qjDW

– Vi kan ikke forvente at vi skal erstatte den tradisjonelle voicecoil-teknologien for å autofokusere mobilkameraene raskt. Vårt mål er å komme inn på forsiden av telefonen i selfiekameraet. Her kan vi tilby både autofokus, alt i fokus og lavere strømforbruk. Vi bruker rundt to prosent av energien når vi skal skifte fokus, sier han.

Til sammen fem POC er nå i gang eller ferdig konkludert. Mye mer enn det får ikke PoLight vite. Dette er konkurranseutsatt virksomhet og ingen viser planene til hverandre. Det eneste de får beskjed om er at de er godkjent. Men de er fornøyd med at de er i dialog med og diskuterer prosjekter med fleste store kameraprodusentene i dette markedet.

– Det vi vet er at en mobilprodusent har satt i gang et prosjekt for å vurdere et kamera med vår linse i selfiekameraet.
---------------------------------
Fra artikkel i TEK.no i juli

https://www.tek.no/artikler/google-pixel-4-far-radar-geststyring-og-ansiktsopplasing/470590

Pixl 4::
Sikker ansiktsopplåsing
I sensorbatteriet i toppen finner vi også et nytt kamera for ansiktsopplåsing, som skal gi Pixel 4 ansiktsopplåsing på nivå med det iPhone har hatt i et par generasjoner allerede.
---------------------------

Pixel 4 (se tidligere innlegg) har nå gått fra 2 til 1 linse i front. Google vil ikke kommentere dette. De som da forsåtr seg på dette og hvor lekkasjen har kommet fra stiller et svært stort spørsmålstegn med hvordan de kunne kutte ut den ene av de to linsene som alltid har vært på Pixel modellene.

Selfie kameraene er noe Polight har satset på i alle år å komme inn på. Mye tyder derfor på at Google har gått for denne løsningen i selfiekameraet sitt, samtidig som de må ha valgt polight sin linse til Camerawatch, da det pr i dag ikke kan være noen andre som hadde holdt mål i en smartwatch pga ekstremt lavt fotavtrykk og lavt strømforbruk.

Konklusjonen blir dermed som ovenfor et estimert resultat på 100 millioner i 2020.
Redigert 08.09.2019 kl 17:21 Du må logge inn for å svare
onuk
08.09.2019 kl 17:22 970

Rosgun, hvis PLT selger 17 millioner linser med stykkpris 30 kroner i 2020 som du antar i ditt regnestykke, så kommer ikke omsetningen opp i 5,1 milliarder. Du må ikke skremme folk ihjel med så alt for store tall........
rosgun
08.09.2019 kl 17:33 961

510 millioner er nok riktigere ja:)
onuk
08.09.2019 kl 17:56 944

Uansett, klarer PLT de 2020 tall som du estimerer og øker tilsvarende for 2021, så ser du nok aksjekurser som ligner på de fra Opticom i sin tid etterhvert......
Kanskje et norsk IT eventyr med substans og ikke basert på luft og haussing av noen kjeltringer på eiersiden?
rosgun
08.09.2019 kl 19:10 897

Ja, og det aller viktigste her er 1 ting:

TIMINGEN

-En teknologi som for 9 år siden var uaktuell, men som nå viser seg å treffe helt sinnssykt bra med markedets behov, innen flere bransjer og nisjer, akkurat nå og i nær fremtid.
focuss
09.09.2019 kl 00:24 778

Jeg brukte 30 kr per linse som ett hofteskudd. Det kan like gjerne være 300
Møre75
09.09.2019 kl 09:29 659

Ser ut som de blir full gass her no .. ser 30 tallet innen få min 🤣🤣🤣
rosgun
10.09.2019 kl 10:27 440

Spent på fredagen......
Lansering i oktober- begynner å haste, da skriver vi isåfall fredag den 13.
1 mnd frem til 13. oktober......da må DW lanseres tenker jeg iallefall på Camerawatch..... Pixel4 er spådd lansering i slutten av oktober......
Kan det hende de kjører en felles prosess på klokke og telefon? Ser av melding at det er flere linser enn styringsenheter på klokkeordren. Er linsene til telefonen (uten styringsenhet, da dette kan ligge i kameraet på telefonen?)...... Vil jo tro det er "godt nok" da det er samme produsent. De har også omtalt tidligere klokken til google som Pixel Watch. Båndene mellom klokken og telefonen er nok nærmere enn vi kan forestille oss. Vil jo tro de "snakker" samme språk og vil bli lansert likt...... med "samme" noe felles kamerateknologi..... Helt logisk spør du meg..... Iphone og applewatch har jo veldig tett "dialog", og logikken i at disse nyheten kommer omtrent eller helt likt er åpenbar. Dette for å styrke "angrepet" på andre tilvirkere, de har jo en styrke og merkevare nesten ingen kan måle seg med...mange spennende funksjoner med Google apper......både på klokke og telefon.

De vil ta opp konkurransen med applewatch og har den største veksten pr i dag på mobilsalg......

Redigert 10.09.2019 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
rosgun
11.09.2019 kl 18:23 367

har tapt masse i både IDEX og Thinfilm , solgt på bunnen, blitt lurt og manipulert av folk som reserven og flere med. Nå har jeg bestemt meg for å sitte long i denne. Beklager mitt engasjement. Nå får andre styre skuta. Lykke til alle, håper dere ikke blir lurt eller fristet til å selge med tap som jeg har gjort i så utrolig mange aksjer de siste 20 årene. Lykke til- takk for meg! For de som lurer så har jeg selvsagt ikke solgt. Har et snitt på 31 kr. Time will show......

All in i denne nå, så tror jeg at jeg tross alt vil gå overskudd totalt gjennom 20 år med totalt fiasko på aksjemarkede
rosgun
15.09.2019 kl 09:54 223

..., ble ikke noe lekkasje på Googles klokke på fredag som jeg spådde... jaja vi får bare vente da. Det kan faktisk hende klokken kommer i starten av 2020 også.....
Uansett har man tid til å vente litt... spent på om kursen vil fortsette p gå ned neste uke. Ser it som folk lar seg lure av tradere som er grådige og plukker opp småposter innimellom. Registrerte at det var ikke mange salg over 2000 stk på fredag, noe som tilsier at de fleste sitter stille i båten
rosgun
17.09.2019 kl 21:42 141

Hold på aksjene folkens, bare et par uler nå så kommer det en bra melding...

Les og lær Hango💪🍾