Q1 forventninger


Hva har dere til forventninger til rapporten som kommer på Mai? Jeg selv har ei forhåpning/tror det kommer til å bli grønne tall.