MDG - et klimaanalfabetisk parti.


MDG mangler kunnskap på klima.
Selv om Norge stanser alle sine utslipp, betyr dette ingenting globalt.

Og MDG er sannsynligvis initiert av NWO. Så vær forsiktig med dette
ulv i fåreklær partiet.

Faren med MDG er at det kan lede til klimatiltak i Norge, som økonomisk
er helt ute av alle proporsjoner på alle måter. Som raserer konkurranseevne,
arbeidsplasser, muligheter, renter, valuta og omsorg. Så vi blir lett erobringsbare
for globalistene. Det er det som er det betalte oppdraget deres.

Hvilken kunnskap besitter så du når det gjelder "klima"?

Bare ett spørsmål, Bekte??????
Urquel9
05.09.2019 kl 11:58 690

MDG og økologi-bevegelsen, som MDG'erne er en del av, er facister.

Det brukes milliarder av kroner på klimakvoter, regnskogfond (som utbetales til korrupte land, og hvor pengene har null effekt, den store korrupsjonsskandalen i Brasil er ett eksempel), store arealer brukes til produksjon av biodrivstff, som ellers kunne vært brukt til matproduksjon.

Den tredje verden har behov for mat, utdanning, helse osv. dette bryr øko-bevegelsen seg nadda om.


Det snakkes veldig mye her om at klimatiltak vil koste penger. Det går omvendt i større grad. Forsikringsselskapene mener omvendt og at det burde opprettes en egen klimatispasningsminister.

Én uke ekstremvær har kostet en kvart milliard kroner
Styrtregnet på Østlandet den siste uka har ført til vannskader for over 250 millioner kroner. Nå krever forsikringsselskap at det opprettes en klimatilpasningsminister.

De sier videre «– Vi ser tegn til manglende politisk forståelse for hva vi står overfor. Dette handler om klimatilpasning vi uansett må gjennomføre selv om vi skulle nå målet om å begrense global oppvarming til to grader. Ekstremt vær er den nye normalen, sier administrerende direktør Turid Grotmoll.

Kollegene i Gjensidige er positive til forslaget.

– Vi er glade for alle gode krefter som kan bidra med tilpasninger med tanke på den tiden vi er inne i med villere og våtere vær, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.»

Hva tror dere f.eks. skadene etter Dorian på Bahamsøyene vil beløpe seg til?

https://www.nrk.no/ostfold/en-uke-ekstremvaer-har-kostet-en-kvart-milliard-kroner-1.14687989

Men forsikringsselskapet er sikkert kjøpt og betalt av miljøbevegelsen for å si dette. .. (ironi)


Redigert 05.09.2019 kl 15:22 Du må logge inn for å svare

https://www.dagbladet.no/nyheter/radbrekker-mdg--naivt-luftslott/71565002

Noen høyst høyst marginale utslipp fra eller til i Oslo, har ingenting å si for det globale klimaet.

Vi har menneskeskapte klimaendringer som utløser klimaendrende faktorer i naturen. Skal dette
løses på alvor, må vi rette oss mot de løsninger som monner klart mest. Og disse er :

1. Land som representerer over halvparten av jordens befolkning får lov til å forurense fritt til 2030.
Dette har ikke verdenssamfunnet anledning til at kan skje. Da vil det gå ordentlig galt. De begynte
å forurense sent så det er en slags rettferdighet i det. Men de mest siviliserte I-landene må heller
hjelpe de/betale de for at de skal kutte mye tidligere.

2. Det fins masse brakkmark på jorda. Denne må dyrkes opp. Slik at det kan bli plantet trær, vegetasjon
og igangsatt jordbruk, matproduksjon, beiteområder osv.

3. Påtenning av regnskog kan ikke tillates. Årsakene bak dette må avhjelpes på andre måter.

4. Verdens land trenger folkegogkjente valglover, slik at alle nødvendige tiltak blir mer rasjonelt igangsatt og utført.
Fravær av demokrati verden over, er kanskje det største problemet, og det som vil monne mest å få gjort noe med.

Å gjøre Oslo til utstillingsvindu blir helt forfeilet for de globale klimautfordringene. Det er helnaiv lekepolitikk. Og NWO
marionettete politikk.

Hahahahahaha!!!! Så MDG skal få slutt regnværet? Skal Eivind og hans hulde viv sette opp bom for regnet også? Makan til idioter i et bystyre eller kommunestyre har aldri eksistert. Ever!

Det var ikke ment som et spesifikt MDG innlegg, men som klimapåvirkning generelt sett.
Imama
05.09.2019 kl 18:37 651

Et populært parti blant urbane barn og senile.

Faren er stor for at MDG vil produsere fordumming på klimaløsningsområde.

Den må du forklare. Hva mener du her?
HanVann
05.09.2019 kl 19:27 636

Den grønne populistbølgen trenger et nytt høyrekstrengt parti som kan gi ytterste høyre et grønt og rent alternativ.
MiljøpartietRentNorgeNå
MrNN partiet.
tilpasset sofavelgern?
samma det. Få et høyrekstremt parti for guru followers nNÅ.
Thinky
05.09.2019 kl 19:31 634

Og det bør gjøres oppmerksom på at det er ganske mye klimaløsnings-analfabetisme ute og går
i Rødt, SV og Venstre også.
.777.
05.09.2019 kl 19:34 631

«det burde opprettes en egen klimatispasningsminister.«

Sånn for å gjøre galskapen komplett mener du? Ja hvorfor ikke. Er Vesten et galehus så ER det et galehus.
HanVann
05.09.2019 kl 19:43 626

det er mennesklig for en politiker å fort ville få fingrene i folks penger, og skattekisten frister alle til slutt, det er politikkens natur for grådige karriæremennesker som betaler ed valgflesk. Jo mer du tar fra folk kan du smykke deg med på pengeutdelingstur til Doha Parias Rio og ufattelig mange underkomiteer.
Den grønne betalingviljen er stor og bør få en ytterst høyregrønn skattemaskin som alternativ for de gurunderkastede.
Grønn skatt betal, populisme er bølgen som endelig kan gi også høyrekstreme skattepenger ifølge gurutrendens krav.
Gøril
07.09.2019 kl 21:02 598

MDG er fascisme. Styr unna.
børst
08.09.2019 kl 00:45 583

MDG er et av de sterkeste argumentene mot demokrati som styreform. MDG er som en rølpete tenåringsfest med fyll, dop og spetakkel, som har gått over styr og krever inngripen fra voksne.
Redigert 08.09.2019 kl 00:55 Du må logge inn for å svare
Noni
08.09.2019 kl 00:55 582

Ja du sa det, det siste jeg leste var at fruen hugger ned friske trær i Oslo. Det er da ikke bra for klimaet.
HanVann
08.09.2019 kl 01:14 577

https://www.breitbart.com/politics/2019/09/07/joe-biden-promises-environmentalist-look-into-my-eyes-i-guarantee-you-we-are-going-to-end-fossil-fuel/
3703 Comments
GoFlogYourself •
Buyer BEWARE!!! The Green New Deal is just the old Red Communist Deal painted in Green. Think of everything they will take from you then force you to do in the name of Green. In all the other countries of the world it is called Communism.

They will fool you into giving up your freedom, livelihood, your home, your car, your ability to have children, what you can eat and make you completely dependent on them.

Breitbart News Network (også kjent som Breitbart News, Breitbart eller Breitbart.com) er et amerikansk politisk nettsted grunnlagt i 2007 av kommentatoren og gründeren Andrew Breitbart (1969–2012). Nettstedet ligger forholdsvis langt til høyre[1] og flere kommentatorer har omtalt det som høyreekstremt.

Heller grønn enn brun!

Redigert 08.09.2019 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
.777.
08.09.2019 kl 09:50 553

«Heller grønn enn brun!»

Du veit vel de kaller det? De kaller det vannmelon (grønn utvendig, rød innvendig).
.777.
08.09.2019 kl 09:52 551

Som anarko-kapitalist -> Klassisk liberalist er jeg vel kongeblå tvers igjennom?
Redigert 08.09.2019 kl 09:56 Du må logge inn for å svare

Styr unna MDG folkens. Likeens Rødt, SV, AP og V.
Nethuns
10.09.2019 kl 03:12 494

"MDG er sannsynligvis initiert av NWO. Så vær forsiktig med dette ulv i fåreklær partiet."

----------

Korrekt, MDG står for UN's Millenium Developement Goals, men er kamuflert som et miljøparti. Partiets agenda er FN's Agenda 2030 og de er på god vei til å gjennomføre sine forsett og det er så langt unna miljøvennlige og naturvernere som det går an. Det siste de nå gjorde var å fjerne trær i Oslos gater for å forberede til 5G. Befolkningsreduksjon er også et Agenda 2030 mål og hva bedre enn å gjøre folk sterile... https://ny1.no/2019/03/06/vil-5g-fore-til-dramatisk-befolkningsreduksjon/

Videre vil dette NWO initierte partiet f.eks. jobbe for å fjerne vår allerede grovt svekkede selvforsyning av mat, ved å gjøre matproduksjonen inneffektiv og gå over til økologiske produksjonsmetoder som nok holdt mål for å fø befolkningen for 150 år siden, men ikke i dag når befolkningen er mangedoblet. Vi blir helt avhengige av import og dermed har globalistene et skikkelig ballegrep på oss. Uansett områdene er mange, men det er ganske så tydelig at MDG har lite med miljø og natur å gjøre og desto mer med å gjøre som et redskap for de multinasjonale selskapene som selvsagt ønsker å fjerne grenser og rydde konkurrenter av veien.
Urquel9
10.09.2019 kl 23:48 462

He, he!! Ja, det er bare til å le av. Enhver type vær denne sommeren, unntatt snøværet vi hadde i juni (selvfølgelig, for det passet ikke inn i klimahysterikernes bilde), er blitt relatert til KLIMAKRISEN. I slutten av juli hadde vi noen gode sommerdager, med kanskje 2 tropenetter på Østlandet, klimahysterikerne var straks på banen og sa at dette var katastrofe og at minst 200 arter stod i fare for å bli utryddet, det var det WWF og Solhjel som sa.

At noen få lavtrykk forviller seg innover Østlandet, blir selvsagt også utnyttet for det de er verdt, av klimahysterikerne.
Urquel9
11.09.2019 kl 00:03 459

Og det du skriver underbygger min påstand om at MDG er mye nærmere facismen enn de ønsker å innrømme. Den tredje verdens velstandsutvikling må stanses for enhver pris, er ett av deres mantra.

MDG er astronauter for NWO.

Advarselen fra 2009: Et nytt, grønt AKP-ml er på vei.

En ti år gammel advarsel, som blir stadig mer presis.

Den 13. desember 2009 skrev jeg et innlegg på bloggen min «I det blå hjørnet» som du kan lese i sin helhet her. Det inneholder en klar advarsel om hva som kan ramme Norge hvis ikke kritiske media og voksne folk er på ballen og bremsen. Der skrev jeg blant annet:

Det interessante nå, er å studere hvordan klima og miljø blir en erstatning for kommunisme blant totalitært anlagte individer som alltid finnes i alle samfunn: Klimabølgen drar til seg ekstremister med samme effektivitet som kommunismen gjorde – og jeg spår at resultatene vil bli de samme: Massesuggesjon. Masseoppløp. Massedemonstrasjoner. Massehysteri. Og føkk alle skeptikere og andre «folkefiender».

Jeg kom også med denne spådommen:

Jeg spår at klimakampen etterhvert vil utvikle seg til et nytt AKP-ml syndrom i samfunnet. Hvor kravet om miljørevolusjon (i stedet for kommunistisk revolusjon) vil bli mer og mer ekstremt, og til slutt vil omfatte fundamentale grupper som utvikle totalitære trekk. Og alle land vil ha sin versjon av disse gruppene. Disse gruppene vil ta over forskningsinstitusjoner, hetse skeptikere, oppta all plass i mediabildet, konstruere sterke fiendebilder, og dominere ethvert forsøk på debatt.
Hørtes det kjent ut, nå som det brøles for klimaet?

https://www.document.no/2019/09/11/advarselen-fra-2009-et-nytt-gront-akp-ml-er-pa-vei/

Dere hisser hverandre opp om et politisk parti. Det er litt skremmende å se. Frådende hat og en sjø av konspirasjonsteorier...Slikt har kostet liv mang en gang.

Skru på hjernene deres.

Bekte

"Dere hisser hverandre opp om et politisk parti"

Hav er forskjellen på å hisse seg opp over et politisk parti og en amerikansk president?
For meg går det ut på det samme, men slik ser kanskje ikke du det, fordi det er kortslutning et sted?

Fælt å du stiller spørsmål, papp ;)

Forskjellen er at vi normale forholder oss til fakta. Vi koker ikke sammen konspirasjonsteorier om de vi misliker. Og vi bruker ikke energi på urasjonelt hat.