Norge får skryt for pionérrolle på ELbil.


https://www.youtube.com/watch?v=hcXjVxaKzv4

Fersk video. Tar opp tysk bilindustris utfordringer.

De er verdens beste på diesel- og bensinbiler. Men de henger litt etter på ELbil.
Kanskje litt betenkelig etter ?

Norge bør nå arbeide med å få til billigere og raskere transport internt i Norge. Det er håpløst
når arbeidsreiser koster 700 kroner dagen.

Vi må bruke LITT av sparekassen vår og kutte i oppsvulmet offentlig sysselsetting,
til å få ned interne transportkostnader. Kollektivtrafikken må gjøres billigere.
Intercity-billetter må bli billige.

Der veier og toglinjer er skralle, og behovet stort, må tas.

«Norge får skryt».

Ja slik de har rævkjørt bilister helt siden 1945 er det ikke mye å skryte av akkurat.

De som «henger etter» er de som ikke begriper at f.eks dieselbiler er nå så rene at lufta som kommer ut av eksospotta er renere enn den som går inn i luftfilteret.
Redigert 06.09.2019 kl 23:42 Du må logge inn for å svare
pengex
07.09.2019 kl 00:38 798

Faktum er at 70% av staten Norges inntekter kommer fra olje og gass. Men så lenge vi exporterer varene er jo Norge ett miljøland med batteribiler og grønt gress.

ELEKTRIFISERING AV VERDENS BILPARK ER REN FANTASI OG UTOPI, DA DET IKKE FINNES NOK RÅVARER TIL Å ELEKTRIFISERE MER ENN EN BRØKDEL AV VERDENS BILPARK. https://www.derimot.no/elektrifisering-av-verdens-bilpark-vil-odelegge-jorda-fullstendig/

Uten energiregnskap – blir elbiler et gedigent selvbedrag.
Et av problemene med nullutslipp-ideologien er at det ikke føres et energiregnskap. Hvis Oslo skal bli verdens første nullutslipp-by innen 2030 betyr det at utslippene flyttes fra Oslo til andre steder. For mineralene til de elektriske bilene må brytes ut av jordskorpa (med energi), de må bearbeides og settes sammen (med energi) og restproduktene må taes hånd om og destrueres (med energi). https://www.derimot.no/uten-energiregnskap-et-stort-selvbedrag/


Han var ingen tufs somalier, ikke helt stødig i norsk pekte på sitt eget hode og sa, vi må da bruke ræven.
Britax
07.09.2019 kl 07:19 744

Det som kommer ut av eksospotta er på ingen måte renere enn luften inn.
Du blander partikkler og utslipp.

At det er mindre NOX betyr ikke at det er små utslipp eller at eksosen er ren.
Co, co2, metaller, hydrocarboner og andre kreftfremkallende gasser osv osv vil altid være en del av forbrenningen av diesel.
Puster du inn eksosen fra disse bilene er du bevisstlis i løpet av sekunder og død i løpet av minutter.

På tide å ta inn over seg at dieseleksos er mye mer enn NOX!

En annen ting er at disse tallene er ved ideelle forhold, 20grader utetemp, varm motor, ideell motorbelastning osv.
Når motoren er kald vil ikke rensesystemene virke, ved køkjøring har de begrenset/ingen effekt, ved kalde temperaturer har de begrenset/ingen effekt osv.
Så har du det faktum at når bilen kommer utenfor garantitiden og disse rensesystemene begynner å få problemer så ender det opp med at folk får de koblet ut fordi det er forferdelig dyrt å reparere.

Så våkne opp, forbrenning av oljeprodukter blir aldri miljøvennlig!
Britax
07.09.2019 kl 07:28 741

Du tar utgangspunkt i at utvinning og batterikjemi er statisk, det er det ikke.
Det er ikke tomt foe mineraler, det er for liten utvinning, stor forskjell.

Batterikjemien forandrer seg og det blir stadig mindre bruk av problemmineraler som kobolt.
Tesla har redusert bruken betydelig, og på sikt er målet å fjerne det helt.

Mye spennende på faststoffbatteriene som er under utvikling også, som har en helt annen kjemi.
Toyota sier de har klart sine batterier alle rede neste år.

Tull, man dør ikke av å puste inn eksos fra diesel. En jeg kjenner forsøkte en gang å ta livet av en katt ved å gasse den med eksosen fra en dieselmotor, laget et hull i en kraftig pappkasse og satte katten inn og bilen gikk i nesten en time, katten var like levende om enn noe svart, så den ble skutt. Dette var en dieselbil produsert på 90-tallet uten noen form for rensing i eksosen. Hadde det derimot vært en bensinbil hadde nok katten daua fort.
Redigert 07.09.2019 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Britax
07.09.2019 kl 10:10 701

"The authors report a case of CO poisoning which was initially referred for autopsy as a presumed natural death of a truck driver found in the secure cab of a running diesel tractor trailer truck.
...
the cause of death was re-certified as CO intoxication secondary to inhalation of (diesel) vehicular exhaust fumes."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18643868/

“Conspicuously missing from the chart and this article is carbon monoxide (carbon dioxide too), how it compares to gasoline engines, i.e, you can't commit suicide with diesel exhaust and the engines are safe for that reason in underground mines. Many people think that because diesels smell bad and put out black smoke that they are worse polluters, emit more greenhouse gas than gasoline engines«

Import av bakterier. Regjeringen har i snart et år antakelig spilt hasard med helsa vår. Mange av asylsøkerne som ankom Norge under folkevandringskrisen i fjor høst, hadde nemlig med seg sykdommer som til dels var ukjent i Norge og/eller sykdommer som det ikke fantes/finnes medisiner for. Dette gjelder også barn som ble sendt videre ut i norske skoler og barnehager uten at foreldre ble informert om smitterisiko. Ikke minst skal det ha handlet om dem som kom via Storskoggrensa i Finnmark. Trusselen skal ha vært så høy i fjor at helseberedskapen ble satt til rødt - i all hemmelighet. Smittsomme sykdommer brukes også av asylsøkere som trussel for opphold i Norge. En skandale er i ferd med å rulles opp? https://www.rights.no/2016/08/helsetrusselen-som-holdes-hemmelig/

Ja, du må nok flytte til Jan Mayen skal du være trygg! Godt å være kvitt deg!

Kommer det bare mange nok fremmedartet, blir du nødt til å flytte selv! Glem ikke at Erna Solberg har sagt, at muslimene skal ha det trygt her i Norge.
Redigert 08.09.2019 kl 15:04 Du må logge inn for å svare

«Det norske elbil-mirakelet er en selvgod svindel for å subsidiere rikinger med Tesla».

Dette skriver russerne. Artikkelen er noe av det morsomste jeg har lest fra russere på år og dag.

Det er åpenbart at russerne ikke liker utviklingen for ELbilen i Norge.
Norge gjør dette for å bidra til miljøvennlig teknologiutvikling. Og det ligger an til at ELbilen tilhører
automobilens fremtid. Det skyldes mye høyere energieffektivitet. Ca 4,5 ganger høyere enn bensin-/dieseldrevet
automobil. Store fordeler ved at bilkonstruktør står mye friere i å utforme bilen innvendig og utvendig. ELbilene
vil etter hvert bli mye billigere å produsere og vedlikeholde enn bensin- og dieselbiler. Dermed blir de billigere
å forsikre. Og billigere i drift pga. energieffektiviteten, lavere innkjøpspris og lavere energikostnad. En ELbil har
dessuten bedre akselerasjonsegenskaper, og kan dermed opptre smidigere i trafikken. Smutser ikke til luften, er
null-utslipp, og bråker minimalt. Vil muligens bli bygget av materialer som ikke ruster.
Summen av fordelene ved de teknologiske nyvinningene er veldig store. Det er i denne retningen bilindustrien
kommer til å bevege seg.

Norge har dessuten mye forurensningsfri vannkraft, vannmagasin, potensiell havvindskraft osv. Vi er store på
aluminium. Og visse andre komponenter og materialer som inngår i biler. Felger, lakk, sensorer, aluminium, silisium,
litium, andre relevante mineraler, støtfangere etc. Våre naboer Sverige og Finland er store på relevante råvarer.
Og akter å drive med batteriproduksjon. Vi er store på bilfrakt med skip. Og bulkfrakt av råvarer med skip. Så mye
i dette passer for Norge.

Norges ELbil hegemoni vil gi oss ulike interessante posisjoner innover i fremtiden. Dessuten vil vi fremstå som
et rent, miljøvennlig, moderne og teknologi-innovativt land. Et land som var tidlig ute, og viste vei.

Norges ELbilpark vil kunne gi oss rimeligere interntransport i Norge. Det er derfor vi bygger moderne veier nå.
Men vi bygger også Intercitytog på Østlandet, fordi det vil gi ekstra rask og rimelig transport. Frigjøre veikapasitet.
Og muliggjøre å motvirke sentralisering av bosetting. Kunne fremkalle latente verdier i nye strøk.

Norge får PR over hele verden pga. dette. Vil forenkle reklameringen for norsk turistnæring og norske produkter generelt.
Gjør vi ting riktig, blir dette en vinn vinn vinn greie.

De 70 % er veldig overdrevne pengex. Er det så mye som 20 % ?
Nå er verdistigning på verdipapirportefølje høyere enn direkte statlige inntekter fra olje og gass.

https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2019/09/11/195609468/norge-bryr-seg-egentlig-ikke-om-verden
Her om den russiske artikkelen.

Mht. klimaet, er jo problemet at "60 %" av jordens befolkning får lov til å forurense fritt til 2030.
Det kan ikke verdenssamfunnet tillate. Disse "60 %" må hjelpes eller betales på annen måte.
De må ikke få lov til å forurense fritt til 2030.
Noen knøttsmå "mikrodesiliter" fra eller til i Oslo, betyr ingen verdens ting for det globalt tilvirkede klimaet.
Å feilfokusere så grovt blant politikere i Oslo, er egentlig den verste klimatrusselen.
11.09.2019 kl 14:38 397

Klart batteribiler har en fremtid, men neppe i den grad som du skisserer. Andre energikilder vil ta store prosenter av markedet. Alt for mye halleluja dette, og alt for forurensende til det. Denne enorme bruken av batterier, gir _ikke_ den enorme PR som du antyder.
Thinky
13.09.2019 kl 12:46 324

https://www.youtube.com/watch?v=YI48edU8QNw
Mercedes Benz kommer med full portefølje Electric mobility.
Fin fullelectric konsept S-klasse med 700 km rekkevidde og fullelectric varebil med 400 km.

Nå skal Norge om 1 måned være hovedland under bokmessen i samme by som IAA nå avholdes.
Jeg vet ikke om Norge har sett denne sammenhengen og grepet den.
Har ikke brukt uttrykket enorm PR. Men vi har inntatt en posisjon som har blitt lagt merke til. Det
er mye opp til oss hva vi får ut av dette. Ingen tvil om at ELbil kommer nå. Merkel er opptatt av at
Tyskland trenger mange fler ladepunkter. Andre teknologier som hybrid og hydrogen kommer der
det passer. Men batteriteknologi kommer også. Og det holder på å bli virkeliggjort store batterifabrikker.
ELbil har mange fortrinn. Alt dette utvikler seg gradvis nå. Bensin og diesel har også blitt bedre.
IAA Frankfurt regnes som den viktigste bilmessen i verden. Den pågår nå frem til og med neste søndag.
Å snakke om at ELbil angivelig forurenser så mye blir feil. Dette er en vei mot større miljøvennlighet.
Dette har ikke funnet sin endelige miljøvennlige form enda. Men det er underveis. Det er poenget.
Tyskland er som automobilens fedre med lengst erfaring i å bygge bil, best i verden på dette. Og nå
kommer de med ELbiler med kvalitet. ELbil vil nok innebære noen fordeler i Tyskland også. De er svært
opptatt av hvorledes samferdselsinfrastruktur innvirker i landskapet sitt. Mer innslag av ELbiler i tysk
biltrafikk, vil redusere støy og forurensning fra biltrafikken. Og det blir stillere og renere i byer. Og de
har fortrinn på fart vis a vis hele verden. Den vil kunne videreføres.
De vil nok kjøpe kraft fra oss. Synd at ikke vi kan bestemme eksportpris på kraft selv. Her bør Norge
jobbe hardere, og få mer ut av EØS-avtalen, eller gjøre en EØSexit. Og om Britene får til Brexit, bør
vi få til et fint opplegg med britene på britenes del av Doggerbank. Hvor vi har posisjon allerede.
Tyskland kan kjøpe kraft fra oss, men de må betale for den. Allikevel vil det være kjempelønnsomt
for Tyskland. De kjøper masse gass fra oss også. Utenfor EØS burde vi kunne få mer for denne.

Norge kunne profilere seg på ren norsk natur, vindmøller, vannfall, og biler som ikke forurenser.

Norway showing the world the way in E-mobility.

Kunne hatt gigantiske lyskasser i ankomsthallen på Gardermoen om dette. Med bilde av fjord og
foss i bakgrunnen.