Erna & Jonas har sagt JA til ACER 4 ?


Dette vil si at EU bestemmer alt i vår energisektor.

EU har bevilget penger til gass-rørledning til Polen fra nordsjøen.

Dette betinger full råderett over 3. Lands energistyring.

Ingen må fortelle meg at ikke Norske politikere har sagt at dette ordner seg etter valget .......


https://neitileu.no/aktuelt/norsk-gass-holder-trykket-oppe-i-energiunionen

Når EUs fjerde energipakke kommer til Stortinget, faller påstanden om at suverenitetsavståelsen til Acer er «lite inngripende».

Energipakke 4 innebærer altså at EU-kommisjonen og Acers agent i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) får enda større makt her til lands. Ikke minst når det gjelder kabler over landegrensene.

Acer får rett og plikt til tett oppfølging av nye utenlandsprosjekter i Norge. Acer skal for eksempel treffe vedtak om kostnadsfordeling og hvordan investeringskostnadene skal påvirke nett-tariffene, altså strømprisene. Det går fram av Infrastrukturforordningen (347, 2013) og den reviderte Acer-forordningen (942, 2019).

Det er begeistring å spore i EUs formuleringer om hvordan energi, for eksempel gass, fra tredjeland som Norge, skal underlegges EUs regelverk: «The rules governing the EU's internal gas market will in future also apply to pipelines to and from third countries. (...) and boosting competition in the gas market.» (Energy Union policy Page)

https://www.nationen.no/motkultur/kommentar/dagbladets-acer-vuggesang/